Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Uchwały Rady Miasta Uchwały wyszukujemy wpisując w odpowiednie pola edycyjne parametry uchwał: rok uchwalenia, numer sesji (cyfra arabska), numer uchwały, okres uchwalenia lub słowo kluczowe wynikające z nazwy uchwały.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie nazw i linków do wszystkich uchwał.

Rok: Nr sesji: Nr uchwały:

 Uchwała stanowi prawo miejscowe

Data uchwalenia od:
rok-miesiąc-dzień
do:
rok-miesiąc-dzień
Słowo kluczowe:

    Liczba uchwał spełniające zadane kryteria wyszukiwania: 4124 1. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza.
 2. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 3. UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Kalisza..
 4. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 5. UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza..
 6. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 7. UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 8. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 9. UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 10. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 11. UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza..
 12. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 13. UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 14. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 15. UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza..
 16. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 17. UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza..
 18. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 19. UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 20. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 21. UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza..
 22. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 23. UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza..
 24. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 25. UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza..
 26. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 27. UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza..
 28. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 29. UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza..
 30. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 31. UCHWAŁA Nr LXI/812/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 32. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 33. UCHWAŁA Nr LXI/811/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 34. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 35. UCHWAŁA NR LXI/810/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019..
 36. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 37. UCHWAŁA NR LXI/809/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 38. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 39. UCHWAŁA NR LXI/808/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 40. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 41. UCHWAŁA Nr LX/807/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej..
 42. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 43. UCHWAŁA Nr LX/806/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 44. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 45. UCHWAŁA Nr LX/805/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 46. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 47. UCHWAŁA NR LX/804/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 48. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 49. UCHWAŁA Nr XL/803/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 50. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 51. Uchwała Nr LX/802/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2019 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 52. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 53. UCHWAŁA NR LX/801/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Sośnie z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 54. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 55. UCHWAŁA NR LX/800/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Szczytniki z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 56. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 57. UCHWAŁA NR LX/799/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Żelazków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 58. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 59. UCHWAŁA NR LX/798/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Godziesze Wielkie z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 60. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 61. UCHWAŁA NR LX/797/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Gołuchów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 62. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 63. UCHWAŁA NR LX/796/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Koźminek z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 64. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 65. UCHWAŁA NR LX/795/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Lisków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 66. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 67. UCHWAŁA NR LX/794/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Mycielin z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 68. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 69. UCHWAŁA NR LX/793/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Ostrów Wielkopolski z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 70. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 71. UCHWAŁA NR LX/792/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Przygodzice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 72. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 73. UCHWAŁA NR LX/791/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Sieroszewice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 74. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 75. UCHWAŁA NR LX/790/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Blizanów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 76. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 77. UCHWAŁA NR LX/789/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Ceków-Kolonia z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 78. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 79. UCHWAŁA NR LX/788/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Raszków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 80. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 81. UCHWAŁA NR LX/787/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Odolanów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 82. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 83. UCHWAŁA NR LX/786/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 84. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 85. UCHWAŁA NR LX/785/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Opatówek z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 86. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 87. UCHWAŁA NR LX/784/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Stawiszyn z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 88. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 89. UCHWAŁA NR LX/784/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Stawiszyn z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 90. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 91. UCHWAŁA NR LX/783/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu Pleszewskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych dróg powiatu w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów..
 92. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 93. UCHWAŁA NR LX/782/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu Ostrowskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 94. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 95. UCHWAŁA NR LX/781/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu Kaliskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 96. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 97. UCHWAŁA NR LX/780/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z zakresu sporządzenia mapy akustycznej..
 98. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 99. UCHWAŁA NR LIX/779/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 100. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 101. UCHWAŁA NR LVIII/778/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 102. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 103. UCHWAŁA NR LVIII/777/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok..
 104. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 105. UCHWAŁA NR LVIII/776/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie rt. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 106. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 107. UCHWAŁA NR LVIII/775/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 108. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 109. UCHWAŁA NR LVIII/774/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 110. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 111. UCHWAŁA NR LVIII/773/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 112. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 113. UCHWAŁA NR LVIII/772/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 114. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 115. UCHWAŁA Nr LVIII/771/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.
 116. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 117. UCHWAŁA NR LVIII/770/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia..
 118. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 119. Uchwała Nr LVIII/769/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania..
 120. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 121. Uchwała Nr LVIII/768/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
 122. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 123. Uchwała Nr LVIII/767/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019rok..
 124. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 125. Uchwała Nr LVIII/ 766/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządow ego zakładu budżetowego na 201 8 rok.
 126. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 127. Uchwała Nr LVIII/765/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza.
 128. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 129. UCHWAŁA Nr LVIII/764/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza.
 130. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 131. Uchwała Nr LVIII/763/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
 132. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 133. Uchwała Nr LVIII762/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającego specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego oraz krótkookresowego pobytu całodobowego..
 134. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 135. UCHWAŁA NR LVIII/761/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 136. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 137. UCHWAŁA NR LVIII/760/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 138. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 139. UCHWAŁA NR LVIII/759/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b..
 140. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 141. Uchwała Nr LVIII/758/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ustanowienia roku 2019 w Kaliszu Rokiem Tadeusza Kulisiewicza..
 142. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 143. UCHWAŁA NR LVIII/757/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza..
 144. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 145. UCHWAŁA NR LVIII/756/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Kalisza..
 146. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 147. UCHWAŁA NR LVIII/755/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej..
 148. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 149. UCHWAŁA NR LVIII/754/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza..
 150. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 151. Uchwała Nr LVIII/753/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”.
 152. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 153. Uchwała Nr LVIII/752/208 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część B”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 154. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 155. Uchwała Nr LVIII/751/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 156. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 157. UCHWAŁA NR LVIII/750/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”.
 158. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 159. UCHWAŁA NR LVII/749/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 160. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 161. UCHWAŁA NR LVII/748/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 162. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 163. UCHWAŁA NR LVII/747/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 19..
 164. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 165. Uchwała Nr LVII/746/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , zarządzonych na dzień 21 października 2018r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 166. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 167. Uchwała Nr LVI/745/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Miasta Kalisza prawa własności działki gruntu..
 168. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 169. Uchwała Nr LVI/744/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Kalisza prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności..
 170. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 171. UCHWAŁA NR LVI/743/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 172. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 173. UCHWAŁA NR LVI/742/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 174. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 175. Uchwała Nr LV/741/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza.
 176. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 177. UCHWAŁA NR LV/740/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok.a.
 178. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 179. Uchwała Nr LV/739/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza.
 180. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 181. Uchwała Nr LV/738/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie nadania Ośrodkowi Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu imienia Bogdana Jareckiego oraz statutu..
 182. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 183. UCHWAŁA Nr LV/737/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok..
 184. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 185. UCHWAŁA NR LV/736/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 186. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 187. UCHWAŁA NR LV/735/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 188. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 189. Uchwała Nr LV/734/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 190. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 191. UCHWAŁA Nr LV/733/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 192. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 193. UCHWAŁA NR LV/732/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 194. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 195. Uchwała Nr LV/731/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej".
 196. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 197. Uchwała Nr LV/730/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
 198. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 199. UCHWAŁA Nr LV/729/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 200. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 201. Uchwała Nr LV/728/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek - II”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 202. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 203. UCHWAŁA NR LV/727/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaliszu..
 204. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 205. UCHWAŁA NR LV/726/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 206. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 207. UCHWAŁA NR LV/725/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Kalisza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 208. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 209. UCHWAŁA NR LV/724/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 210. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 211. UCHWAŁA NR LIII/723/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza..
 212. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 213. UCHWAŁA Nr LIII/722/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/669/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 214. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 215. UCHWAŁA NR LIII/721/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”..
 216. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 217. UCHWAŁA NR LIII/720/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tylnej..
 218. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 219. Uchwała Nr 25_1358_2018 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 21.11.2018r, UCHWAŁA NR LIII/719/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 220. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 221. UCHWAŁA NR LIII/718/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033..
 222. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 223. UCHWAŁA NR LIII/717/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok..
 224. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 225. UCHWAŁA NR LIII/716/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu..
 226. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 227. UCHWAŁA NR LIII/715/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 228. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 229. Uchwała Nr LIII/714/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości..
 230. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 231. UCHWAŁA NR LII/713/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza..
 232. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 233. UCHWAŁA NR LII/712/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Dariusza Piotra Witonia z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 234. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 235. UCHWAŁA NR LII/711/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 236. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 237. UCHWAŁA NR LII/710/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok..
 238. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 239. UCHWAŁA NR LII/709/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”.
 240. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 241. UCHWAŁA NR LII/708/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza..
 242. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 243. UCHWAŁA NR LII/707/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 244. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 245. UCHWAŁA NR LII/706/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 246. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 247. UCHWAŁA NR LII/705/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza..
 248. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 249. UCHWAŁA NR LII/704/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza..
 250. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 251. UCHWAŁA NR LII/703/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 252. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 253. UCHWAŁA NR LII/702/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza.
 254. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 255. UCHWAŁA NR LII/701/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033..
 256. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 257. UCHWAŁA NR LII/700/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok..
 258. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 259. UCHWAŁA Nr LII/699/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 260. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 261. UCHWAŁA Nr LII/698/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2018 - 2022.
 262. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 263. UCHWAŁA Nr LII/697/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 264. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 265. UCHWAŁA NR LII/696/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 266. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 267. UCHWAŁA NR LII/695/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 268. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 269. UCHWAŁA NR LII/694/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza..
 270. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 271. UCHWAŁA NR LII/693/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza..
 272. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 273. UCHWAŁA NR LII/692/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 274. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 275. UCHWAŁA NR LII/691/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 276. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 277. UCHWAŁA NR L/690/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 278. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 279. UCHWAŁA NR L/689/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 280. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 281. UCHWAŁA NR L/688/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 282. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 283. UCHWAŁA NR L/687/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 284. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 285. UCHWAŁA NR L/686/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 286. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 287. UCHWAŁA NR L/685/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 288. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 289. UCHWAŁA NR L/684/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Dariusza Piotra Witonia z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 290. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 291. UCHWAŁA NR L/683/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odwołania radnej Małgorzaty Marii Zarzyckiej z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 292. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 293. UCHWAŁA NR L/682/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odwołania radnej Magdaleny Ewy Spychalskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 294. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 295. UCHWAŁA NR L/681/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odwołania radnej Magdaleny Ewy Spychalskiej z funkcji przewodniczącej Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 296. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 297. UCHWAŁA NR L/680/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odwołania radnego Piotra Tomasza Lisowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 298. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 299. UCHWAŁA NR L/679/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza..
 300. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 301. UCHWAŁA NR L/678/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza..
 302. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 303. UCHWAŁA NR L/677/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza..
 304. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 305. UCHWAŁA NR L/676/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza..
 306. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 307. UCHWAŁA NR L/675/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033..
 308. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 309. UCHWAŁA NR L/674/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok..
 310. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 311. UCHWAŁA NR L/673/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 312. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 313. UCHWAŁA NR L/672/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 314. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 315. UCHWAŁA NR L/671/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020..
 316. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 317. UCHWAŁA NR L/670/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 318. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 319. UCHWAŁA Nr L/669/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 320. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 321. UCHWAŁA Nr L/668/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 322. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 323. UCHWAŁA NR L/667/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego..
 324. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 325. UCHWAŁA NR L/666/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 326. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 327. Uchwała Nr L/665/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 328. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 329. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego wraz z UCHWAŁA Nr L/664/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 330. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 331. Uchwała Nr L/663/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski..
 332. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 333. UCHWAŁA NR L/662/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Kalisza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 334. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 335. UCHWAŁA NR L/661/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 336. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 337. UCHWAŁA NR L/660/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Miasta Kalisza, w tym znaku graficznego (logo) Miasta Kalisza oraz zasad jego używania i wykorzystywania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 338. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 339. UCHWAŁA NR L/659/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad używania herbu, pieczęci urzędowych, flagi, sztandaru i hejnału Miasta Kalisza wraz z ceremoniałem pocztu sztandarowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 340. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 341. UCHWAŁA NR XLIX/658/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki..
 342. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 343. UCHWAŁA NR XLIX/657/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza przyjętego uchwałą nr XLI/512/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 344. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 345. UCHWAŁA NR XLIX/656/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”..
 346. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 347. UCHWAŁA NR XLIX/655/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033..
 348. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 349. UCHWAŁA NR XLIX/654/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok..
 350. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 351. UCHWAŁA NR XLIX/653/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków..
 352. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 353. UCHWAŁA NR XLIX/652/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 354. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 355. UCHWAŁA NR XLIX/651/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa..
 356. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 357. UCHWAŁA NR XLIX/650/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią..
 358. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 359. UCHWAŁA NR XLIX/649/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna..
 360. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 361. UCHWAŁA NR XLIX/648/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej..
 362. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 363. UCHWAŁA NR XLIX/647/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 364. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 365. UCHWAŁA Nr XLIX/646/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.
 366. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 367. UCHWAŁA NR XLIX/645/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 368. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 369. UCHWAŁA NR XLIX/644/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 370. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 371. UCHWAŁA NR XLIX/643/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza..
 372. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 373. UCHWAŁA NR XLIX/642/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami..
 374. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 375. Obwieszczenie Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi ..
 376. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 377. UCHWAŁA Nr XLVIII/641/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok. .
 378. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 379. UCHWAŁA Nr XLVIII/640/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2017 rok. .
 380. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 381. UCHWAŁA NR XLVIII/639/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. .
 382. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 383. UCHWAŁA NR XLVIII/638/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. .
 384. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 385. UCHWAŁA NR XLVIII/637/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033. .
 386. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 387. UCHWAŁA NR XLVIII/636/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok..
 388. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 389. UCHWAŁA NR XLVIII/635/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla miasta Kalisza” w związku z udziałem w projekcie pt. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 .
 390. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 391. UCHWAŁA NR XLVIII/634/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”.
 392. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 393. UCHWAŁA Nr XLVIII/633/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 394. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 395. Uchwała Nr XLVIII/632/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. .
 396. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 397. UCHWAŁA NR XLVIII/631/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 398. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 399. UCHWAŁA NR XLVIII/630/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 400. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 401. UCHWAŁA NR XLVIII/629/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 402. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 403. UCHWAŁA NR XLVII/628/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Obchodów Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości..
 404. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 405. UCHWAŁA NR XLVII/627/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 406. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 407. UCHWAŁA NR XLVII/626/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 408. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 409. UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok..
 410. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 411. UCHWAŁA NR XLVII/624/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033..
 412. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 413. UCHWAŁA NR XLVII/623/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017..
 414. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 415. UCHWAŁA NR XLVII/622/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok..
 416. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 417. UCHWAŁA NR XLVII/621/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 418. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 419. UCHWAŁA NR XLVII/620/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 420. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 421. UCHWAŁA NR XLVII/619/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu..
 422. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 423. UCHWAŁA NR XLVII/618/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu..
 424. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 425. UCHWAŁA NR XLVII/617/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok..
 426. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 427. UCHWAŁA NR XLVII/616/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok..
 428. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 429. UCHWAŁA NR XLVII/615/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia w mieście Kaliszu roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
 430. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 431. UCHWAŁA NR XLVII/614/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 432. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 433. UCHWAŁA NR XLVII/613/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 434. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 435. UCHWAŁA NR XLVI/612/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 436. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 437. UCHWAŁA NR XLVI/611/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 438. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 439. UCHWAŁA NR XLVI/610/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza..
 440. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 441. UCHWAŁA NR XLVI/609/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza..
 442. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 443. Uchwała Nr XLVI/608/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok..
 444. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 445. Uchwała Nr XLVI/607/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok..
 446. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 447. UCHWAŁA NR XLVI/606/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 448. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 449. UCHWAŁA NR XLVI/605/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 450. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 451. UCHWAŁA NR XLVI/604/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 452. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 453. UCHWAŁA NR XLVI/603/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 454. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 455. Uchwała Nr XLVI/602/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej..
 456. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 457. UCHWAŁA NR XLVI/601/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)..
 458. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 459. UCHWAŁA NR XLVI/600/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)..
 460. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 461. Uchwała Nr XLVI/599/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu..
 462. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 463. Uchwała Nr XLVI/598/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”w Kaliszu..
 464. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 465. Uchwała Nr XLVI/597/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu..
 466. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 467. Uchwała Nr XLVI/596/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu..
 468. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 469. Uchwała Nr XLVI/595/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu..
 470. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 471. Uchwała Nr XLVI/594/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu..
 472. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 473. Uchwała Nr XLVI/593/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlano - Elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.
 474. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 475. Uchwała Nr XLVI/592/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu..
 476. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 477. Uchwała Nr XLVI/591/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79..
 478. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 479. Uchwała Nr XLVI/590/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 11 w Kaliszu przy ul. Budowlanych 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 19 w Kaliszu przy ul. Budowlanych 2..
 480. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 481. Uchwała Nr XLVI/589/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a..
 482. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 483. Uchwała Nr XLVI/588/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3..
 484. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 485. Uchwała Nr XLVI/587/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu..
 486. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 487. Uchwała Nr XLVI/586/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu..
 488. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 489. Uchwała Nr XLVI/585/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu..
 490. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 491. Uchwała Nr XLVI/584/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu..
 492. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 493. Uchwała Nr XLVI/583/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu..
 494. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 495. Uchwała Nr XLVI/582/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu..
 496. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 497. Uchwała Nr XLVI/581/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu..
 498. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 499. Uchwała Nr XLVI/580/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu..
 500. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 501. Uchwała Nr XLVI/579/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu..
 502. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 503. Uchwała Nr XLVI/578/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu..
 504. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 505. Uchwała Nr XLVI/577/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej w Kaliszu..
 506. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 507. Uchwała Nr XLVI/576/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu..
 508. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 509. Uchwała Nr XLVI/575/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu..
 510. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 511. Uchwała Nr XLVI/574/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 512. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 513. Uchwała Nr XLVI/573/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu..
 514. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 515. Uchwała Nr XLVI/572/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu..
 516. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 517. Uchwała Nr XLVI/571/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu..
 518. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 519. UCHWAŁA NR XLVI/570/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego..
 520. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 521. Uchwała Nr XLVI/569/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Adama Asnyka..
 522. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 523. UCHWAŁA NR XLVI/568/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza..
 524. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 525. UCHWAŁA NR XLVI/567/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej..
 526. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 527. UCHWAŁA Nr XLVI/566/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”..
 528. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 529. Uchwała Nr XLVI/565/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 530. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 531. UCHWAŁA Nr XLVI/564/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie realizacji Pilotażowego Projektu pn. „Powrót z Bezdomności”.
 532. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 533. Uchwała Nr XLVI/563/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 534. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 535. UCHWAŁA Nr XLVI/562/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
 536. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 537. UCHWAŁA NR XLIV/561/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok..
 538. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 539. UCHWAŁA NR XLIV/560/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 540. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 541. UCHWAŁA NR XLIV/559/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza..
 542. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 543. UCHWAŁA Nr XLIV/558/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 544. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 545. UCHWAŁA NR XLIV/557/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 546. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 547. UCHWAŁA NR XLIV/556/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 548. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 549. UCHWAŁA NR XLIV/555/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu..
 550. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 551. UCHWAŁA NR XLIV/554/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020..
 552. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 553. UCHWAŁA Nr XLIV/553/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 554. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 555. UCHWAŁA NR XLIV/552/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 556. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 557. UCHWAŁA NR XLIII/551/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu..
 558. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 559. UCHWAŁA NR XLIII/550/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu..
 560. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 561. UCHWAŁA NR XLIII/549/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok..
 562. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 563. UCHWAŁA NR XLIII/548/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 564. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 565. UCHWAŁA NR XLIII/547/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 566. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 567. UCHWAŁA NR XLIII/546/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu..
 568. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 569. UCHWAŁA NR XLIII/545/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 570. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 571. UCHWAŁA NR XLIII/544/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 572. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 573. UCHWAŁA NR XLIII/543/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 574. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 575. Uchwała Nr XLIII/542/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 576. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 577. UCHWAŁA NR XLIII/541/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 578. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 579. UCHWAŁA NR XLIII/540/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 580. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 581. Uchwała Nr XLIII/539/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty..
 582. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 583. UCHWAŁA NR XLIII/538/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 19..
 584. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 585. Uchwała Nr XLIII/537/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017- 2019”..
 586. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 587. UCHWAŁA NR XLIII/536/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu..
 588. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 589. UCHWAŁA Nr XLIII/535/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 590. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 591. Uchwała Nr XLIII/534/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 592. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 593. Uchwała Nr XLIII/533/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 594. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 595. UCHWAŁA NR XLIII/532/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w części uchwał nadających nazwy ulicom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 596. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 597. UCHWAŁA NR XLIII/531/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 598. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 599. UCHWAŁA NR XLIII/530/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Tyniec..
 600. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 601. UCHWAŁA NR XLIII/529/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udostępniania symboli i znaków Miasta Kalisza..
 602. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 603. UCHWAŁA NR XLIII/528/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 604. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 605. UCHWAŁA NR XLIII/527/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego..
 606. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 607. UCHWAŁA NR XLIII/526/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 608. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 609. UCHWAŁA NR XLIII/525/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Kalisza dotyczącego przebiegu drogi krajowej nr 25..
 610. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 611. UCHWAŁA NR XLII/524/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 612. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 613. UCHWAŁA NR XLII/523/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 614. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 615. UCHWAŁA NR XLII/522/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020..
 616. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 617. Uchwała Nr XLII/521/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytniki z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury..
 618. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 619. Uchwała Nr XLII/520/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury..
 620. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 621. Uchwała Nr XLII/519/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury..
 622. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 623. Uchwała Nr XLII/517/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury..
 624. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 625. Uchwała Nr XLII/518/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury..
 626. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 627. UCHWAŁA NR XLI/516/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 628. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 629. UCHWAŁA NR XLI/515/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 630. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 631. UCHWAŁA NR XLI /514/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 632. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 633. UCHWAŁA NR XLI/513/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 634. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 635. UCHWAŁA NR XLI/512/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza..
 636. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 637. UCHWAŁA NR XL/511/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok..
 638. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 639. UCHWAŁA NR XL/510/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 640. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 641. UCHWAŁA NR XL/509/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 642. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 643. UCHWAŁA NR XL/508/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 644. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 645. UCHWAŁA Nr XL/507/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Kalisza środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza.
 646. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 647. UCHWAŁA NR XL/506/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego..
 648. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 649. UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. +Unieważnienie RIO.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 650. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 651. UCHWAŁA NR XL/504/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie, spółek KLA sp. z o.o. i KPT sp. z o.o..
 652. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 653. UCHWAŁA NR XL/503/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza..
 654. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 655. Uchwała Nr XL/502/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok..
 656. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 657. UCHWAŁA NR XL/501/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu..
 658. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 659. UCHWAŁA NR XL/500/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 660. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 661. Uchwała Nr XL/499/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna..
 662. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 663. UCHWAŁA NR XL/498/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 664. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 665. UCHWAŁA NR XL/497/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
 666. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 667. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/335/2008 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso..
 668. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 669. UCHWAŁA NR XXXVIII/496/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 670. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 671. UCHWAŁA NR XXXVIII/495/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza..
 672. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 673. UCHWAŁA NR XXXVIII/494/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza..
 674. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 675. UCHWAŁA NR XXXVIII/493/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 676. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 677. UCHWAŁA NR XXXVIII/492/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030. wraz z wyjaśnienieniem dot. załącznika Nr 2 do uchwały.
 678. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 679. UCHWAŁA NR XXXVIII/491/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 680. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 681. UCHWAŁA NR XXXVIII/490/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przekazania przez Miasto Kalisz pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu..
 682. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 683. UCHWAŁA NR XXXVIII/489/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 684. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 685. UCHWAŁA NR XXXVIII/488/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 686. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 687. UCHWAŁA NR XXXVIII/487/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 688. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 689. UCHWAŁA NR XXXVIII/486/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 690. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 691. UCHWAŁA NR XXXVIII/485/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 692. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 693. UCHWAŁA NR XXXVIII/484/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 694. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 695. UCHWAŁA NR XXXVIII/483/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 696. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 697. UCHWAŁA NR XXXVIII/482/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza..
 698. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 699. UCHWAŁA NR XXXVIII/481/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”..
 700. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 701. UCHWAŁA NR XXXVIII/480/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 702. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 703. UCHWAŁA NR XXXVIII/479/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 704. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 705. UCHWAŁA NR XXXVII/478/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza..
 706. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 707. UCHWAŁA NR XXXVII/477/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 708. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 709. UCHWAŁA NR XXXVII/476/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza..
 710. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 711. UCHWAŁA NR XXXVII/475/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 712. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 713. UCHWAŁA NR XXXVII/474/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 714. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 715. UCHWAŁA Nr XXXVII/473/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 716. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 717. UCHWAŁA Nr XXXVII/472/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 718. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 719. UCHWAŁA NR XXXVII/471/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego..
 720. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 721. UCHWAŁA NR XXXVII/470/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 722. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 723. UCHWAŁA NR XXXVII/469/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 724. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 725. Uchwała Nr XXXVII/468/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 726. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 727. UCHWAŁA Nr XXXVI/467/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok..
 728. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 729. UCHWAŁA NR XXXVI/466/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu..
 730. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 731. UCHWAŁA NR XXXVI/465/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 732. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 733. UCHWAŁA NR XXXVI/464/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu..
 734. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 735. UCHWAŁA NR XXXVI/463/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 736. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 737. UCHWAŁA NR XXXVI/462/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 738. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 739. UCHWAŁA NR XXXVI/461/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 740. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 741. UCHWAŁA NR XXXVI/460/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 742. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 743. UCHWAŁA NR XXXVI/459/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 744. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 745. UCHWAŁA NR XXXVI/458/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego..
 746. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 747. UCHWAŁA NR XXXVI/457/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020..
 748. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 749. UCHWAŁA NR XXXVI/456/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 750. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 751. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
 752. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 753. Uchwała Nr XXXV/455/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie i realizację porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych".
 754. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 755. UCHWAŁA NR XXXV/454/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 756. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 757. UCHWAŁA Nr XXXIV/453/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok..
 758. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 759. UCHWAŁA NR XXXIV/452/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 760. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 761. UCHWAŁA NR XXXIV/451/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 762. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 763. UCHWAŁA NR XXXIV/450/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza"..
 764. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 765. UCHWAŁA NR XXXIV/449/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016..
 766. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 767. UCHWAŁA NR XXXIV/448/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 768. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 769. UCHWAŁA NR XXXIV/447/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 770. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 771. UCHWAŁA NR XXXIV/446/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki..
 772. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 773. UCHWAŁA NR XXXIV/445/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 774. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 775. Uchwała Nr XXXIV/444/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 776. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 777. Uchwała nr XXXIV/443/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 778. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 779. UCHWAŁA NR XXXIV/442/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”..
 780. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 781. UCHWAŁA NR XXXIV/441/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”..
 782. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 783. UCHWAŁA NR XXXIV/440/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”..
 784. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 785. UCHWAŁA NR XXXIV/439/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 786. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 787. UCHWAŁA NR XXXIV/438/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)..
 788. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 789. UCHWAŁA NR XXXIV/437/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków..
 790. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 791. Uchwała Nr XXXIV/436/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 792. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 793. UCHWAŁA NR XXXIV/435/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 794. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 795. UCHWAŁA NR XXXIV/434/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 796. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 797. UCHWAŁA Nr XXXIV/433/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 798. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 799. UCHWAŁA NR XXXIV/432/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020.
 800. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 801. UCHWAŁA NR XXXIII/431/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 802. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 803. UCHWAŁA NR XXXIII/430/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 804. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 805. UCHWAŁA Nr XXXIII/429/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok..
 806. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 807. UCHWAŁA NR XXXIII/428/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza..
 808. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 809. UCHWAŁA NR XXXIII/427/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 810. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 811. UCHWAŁA NR XXXIII/426/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 812. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 813. UCHWAŁA NR XXXIII/425/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 814. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 815. UCHWAŁA NR XXXIII/424/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016..
 816. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 817. Uchwała Nr XXXIII/423/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”..
 818. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 819. Uchwała Nr XXXIII/422/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”..
 820. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 821. UCHWAŁA NR XXXIII/421/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych..
 822. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 823. UCHWAŁA NR XXXIII/420/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe..
 824. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 825. Uchwała Nr XXXIII/419/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia: ”Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”..
 826. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 827. Uchwała nr XXXIII/418/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 828. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 829. UCHWAŁA NR XXXIII/417/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 830. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 831. UCHWAŁA NR XXXIII/416/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 832. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 833. UCHWAŁA NR XXXIII/415/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok..
 834. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 835. UCHWAŁA NR XXXIII/414/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok..
 836. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 837. UCHWAŁA NR XXXIII/413/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 838. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 839. UCHWAŁA NR XXXIII/412/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2016-2019..
 840. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 841. UCHWAŁA NR XXXII/411/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 842. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 843. UCHWAŁA NR XXXII/410/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 844. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 845. UCHWAŁA NR XXXI/409/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2016 rok..
 846. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 847. UCHWAŁA NR XXXI/408/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 848. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 849. UCHWAŁA NR XXXI/407/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 850. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 851. UCHWAŁA NR XXXI/406/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 852. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 853. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok..
 854. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 855. UCHWAŁA NR XXXI/404/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 856. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 857. UCHWAŁA NR XXXI/403/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok..
 858. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 859. Uchwała Nr XXXI/402/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok..
 860. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 861. UCHWAŁA NR XXXI/401/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016..
 862. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 863. UCHWAŁA NR XXXI/400/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030..
 864. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 865. UCHWAŁA NR XXXI/399/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok..
 866. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 867. UCHWAŁA NR XXXI/398/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej..
 868. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 869. UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 870. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 871. UCHWAŁA NR XXXI/396/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 872. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 873. UCHWAŁA NR XXXI/395/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Kalisza w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Kaliskiej Karty Mieszkańca..
 874. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 875. UCHWAŁA Nr XXXI/394/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz warunków jego funkcjonowania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 876. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 877. UCHWAŁA Nr XXXI/393/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków”..
 878. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 879. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza..
 880. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 881. UCHWAŁA NR XXX/392/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza..
 882. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 883. UCHWAŁA NR XXX/391/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 884. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 885. UCHWAŁA NR XXX/390/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skarg pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu..
 886. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 887. UCHWAŁA NR XXX/389/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030..
 888. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 889. UCHWAŁA NR XXX/388/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 890. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 891. UCHWAŁA NR XXX/387/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 892. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 893. UCHWAŁA NR XXX/386/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza..
 894. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 895. UCHWAŁA NR XXX/385/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza..
 896. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 897. UCHWAŁA NR XXX/384/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 898. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 899. UCHWAŁA NR XXX/383/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 900. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 901. UCHWAŁA NR XXX/382/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 902. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 903. UCHWAŁA NR XXX/381/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2016-2019..
 904. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 905. UCHWAŁA NR XXX/380/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza..
 906. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 907. Uchwała Nr XXX/379/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 908. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 909. UCHWAŁA NR XXX/378/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek - II”..
 910. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 911. Uchwała Nr XXX/377/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej..
 912. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 913. UCHWAŁA NR XXX/376/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 914. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 915. Uchwała Nr XXX/375/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Stefana Szolc-Rogozińskiego.
 916. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 917. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty..
 918. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 919. UCHWAŁA NR XXIX/374/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza"..
 920. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 921. UCHWAŁA NR XXIX/373/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza"..
 922. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 923. UCHWAŁA NR XXIX/372/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza..
 924. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 925. UCHWAŁA NR XXIX/371/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza..
 926. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 927. UCHWAŁA NR XXIX/370/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza..
 928. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 929. UCHWAŁA NR XXIX/369/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza..
 930. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 931. UCHWAŁA NR XXIX/368/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza..
 932. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 933. UCHWAŁA NR XXIX/367/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 934. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 935. UCHWAŁA NR XXIX/366/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej], pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] oraz pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 936. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 937. UCHWAŁA NR XXIX/365/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 938. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 939. UCHWAŁA NR XXIX/364/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz..
 940. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 941. UCHWAŁA NR XXIX/363/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030..
 942. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 943. UCHWAŁA NR XXIX/362/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 944. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 945. UCHWAŁA NR XXIX/361/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa ulicy Romańskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Obozowej”.
 946. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 947. UCHWAŁA NR XXIX/360/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 948. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 949. UCHWAŁA NR XXIX/359/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”..
 950. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 951. Uchwała Nr XXIX/358/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza..
 952. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 953. Uchwała Nr XXIX/357/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza..
 954. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 955. UCHWAŁA NR XXIX/356/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków..
 956. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 957. UCHWAŁA NR XXIX/355/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich- zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2016-2018 ”..
 958. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 959. UCHWAŁA NR XXIX/354/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 960. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 961. Uchwała Nr XXIX/353/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec".
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 962. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 963. Uchwała Nr XXIX/352/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część A”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 964. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 965. UCHWAŁA NR XXIX/351/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń..
 966. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 967. Uchwała Nr XXIX/350/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2017 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 968. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 969. UCHWAŁA NR XXIX/349/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 970. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 971. UCHWAŁA NR XXIX/348/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza..
 972. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 973. UCHWAŁA NR XXVIII/347/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza..
 974. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 975. UCHWAŁA NR XXVIII/346/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza..
 976. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 977. UCHWAŁA NR XXVIII/345/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza..
 978. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 979. UCHWAŁA Nr XXVIII/344/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2016 rok..
 980. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 981. UCHWAŁA NR XXVIII/343/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza"..
 982. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 983. UCHWAŁA NR XXVIII/342/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kalisz – miasto dobrej atmosfery. Rozwój terenów zielonych miasta Kalisza”.
 984. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 985. UCHWAŁA NR XXVIII/341/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej], pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] oraz pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 986. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 987. UCHWAŁA NR XXVIII/340/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 988. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 989. UCHWAŁA NR XXVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu..
 990. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 991. UCHWAŁA NR XXVIII/338/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 992. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 993. UCHWAŁA NR XXVIII/337/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030..
 994. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 995. UCHWAŁA NR XXVIII/336/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 996. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 997. UCHWAŁA NR XXVIII/335/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020..
 998. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 999. UCHWAŁA NR XXVIII/334/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)..
 1000. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1001. UCHWAŁA NR XXVIII/333/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)..
 1002. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1003. Uchwała Nr XXVIII/332/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019..
 1004. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1005. UCHWAŁA NR XXVIII/331/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”..
 1006. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1007. UCHWAŁA NR XXVIII/330/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”..
 1008. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1009. UCHWAŁA NR XXVIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA Z DNIA 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych realizujących zadanie własne Miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1010. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1011. UCHWAŁA NR XXVIII/328/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników..
 1012. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1013. Uchwała Nr XXVII/327/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji na modernizację budynków UAM..
 1014. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1015. UCHWAŁA NR XXVII/326/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030..
 1016. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1017. UCHWAŁA NR XXVII/325/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1018. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1019. UCHWAŁA NR XXVI/324/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030..
 1020. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1021. UCHWAŁA NR XXVI/323/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1022. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1023. UCHWAŁA NR XXVI/322/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 1024. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1025. UCHWAŁA NR XXVI/321/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej..
 1026. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1027. UCHWAŁA NR XXVI/320/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kalisza do partnerstwa, w celu realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020..
 1028. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1029. UCHWAŁA NR XXVI/319/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji..
 1030. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1031. UCHWAŁA Nr XXVI/318/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1032. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1033. UCHWAŁA Nr XXVI/317/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1034. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1035. UCHWAŁA NR XXVI/316/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych..
 1036. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1037. UCHWAŁA NR XXV/315/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 1038. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1039. Uchwała Nr XXV/314/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1040. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1041. UCHWAŁA NR XXV/313/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1042. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1043. UCHWAŁA NR XXV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza..
 1044. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1045. Uchwała Nr XXV/311/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok..
 1046. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1047. UCHWAŁA Nr XXV/310/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2016 rok..
 1048. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1049. UCHWAŁA NR XXV/309/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030..
 1050. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1051. UCHWAŁA NR XXV/308/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1052. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1053. UCHWAŁA NR XXV/307/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1054. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1055. UCHWAŁA NR XXV/306/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 1056. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1057. UCHWAŁA NR XXV/305/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 1058. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1059. UCHWAŁA NR XXV/304/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków..
 1060. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1061. UCHWAŁA NR XXV/303/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich..
 1062. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1063. UCHWAŁA NR XXV/302/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty..
 1064. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1065. UCHWAŁA NR XXV/301/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz..
 1066. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1067. UCHWAŁA NR XXV/300/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1068. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1069. UCHWAŁA NR XXV/299/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1070. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1071. UCHWAŁA NR XXIII/298/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza"..
 1072. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1073. UCHWAŁA NR XXIII/297/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030..
 1074. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1075. UCHWAŁA NR XXIII/296/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1076. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1077. UCHWAŁA NR XXIII/295/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 1078. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1079. UCHWAŁA NR XXIII/294/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 1080. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1081. UCHWAŁA NR XXIII/293/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA Z DNIA 19 maja 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1082. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1083. UCHWAŁA NR XXIII/292/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1084. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1085. UCHWAŁA NR XXIII/291/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1086. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1087. UCHWAŁA NR XXIII/290/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska - II”..
 1088. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1089. UCHWAŁA NR XXIII/289/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków..
 1090. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1091. UCHWAŁA NR XXIII/288/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza..
 1092. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1093. UCHWAŁA NR XXIII/287/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”..
 1094. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1095. UCHWAŁA NR XXIII/286/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 1096. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1097. UCHWAŁA NR XXII/285/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza..
 1098. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1099. UCHWAŁA NR XXII/284/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030..
 1100. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1101. UCHWAŁA NR XXII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1102. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1103. UCHWAŁA NR XXII/282/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III”..
 1104. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1105. UCHWAŁA NR XXII/281/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 1106. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1107. UCHWAŁA NR XXII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Miasta Kalisza w realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”..
 1108. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1109. UCHWAŁA NR XXII/279/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1110. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1111. UCHWAŁA NR XXII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1112. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1113. UCHWAŁA NR XXI/277/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 1114. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1115. UCHWAŁA NR XXI/276/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
 1116. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1117. UCHWAŁA NR XXI/275/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030..
 1118. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1119. UCHWAŁA NR XXI/274/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1120. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1121. UCHWAŁA Nr XXI/273/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2016 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1122. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1123. UCHWAŁA NR XXI/272/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 1124. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1125. UCHWAŁA NR XXI/271/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1126. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1127. UCHWAŁA Nr XXI/270/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1128. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1129. UCHWAŁA NR XXI/269/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 1130. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1131. UCHWAŁA NR XXI/268/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok..
 1132. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1133. UCHWAŁA NR XXI/267/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok..
 1134. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1135. UCHWAŁA NR XXI/266/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1136. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1137. UCHWAŁA NR XXI/265/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025.
 1138. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1139. UCHWAŁA NR XXI/264/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków..
 1140. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1141. UCHWAŁA NR XXI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego..
 1142. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1143. UCHWAŁA NR XXI/262/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego..
 1144. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1145. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1146. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1147. UCHWAŁA NR XX/260/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza..
 1148. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1149. UCHWAŁA NR XX/259/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza..
 1150. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1151. UCHWAŁA NR XX/258/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 1152. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1153. UCHWAŁA NR XX/257/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030..
 1154. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1155. UCHWAŁA NR XX/256/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1156. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1157. UCHWAŁA NR XX/255/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 1158. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1159. UCHWAŁA NR XX/254/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 1160. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1161. UCHWAŁA NR XX/253/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 1162. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1163. UCHWAŁA NR XX/252/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”..
 1164. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1165. UCHWAŁA NR XX/251/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.”.
 1166. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1167. UCHWAŁA NR XX/250/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia ”Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.
 1168. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1169. UCHWAŁA NR XX/249/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. +Uchwała RIO w sprawie uchwały.
 1170. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1171. UCHWAŁA NR XIX/248/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza..
 1172. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1173. UCHWAŁA NR XIX/247/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza..
 1174. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1175. UCHWAŁA NR XIX/246/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 1176. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1177. UCHWAŁA NR XIX/245/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza..
 1178. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1179. UCHWAŁA NR XIX/244/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 1180. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1181. UCHWAŁA NR XIX/243/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2016 rok..
 1182. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1183. UCHWAŁA NR XIX/242/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu..
 1184. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1185. UCHWAŁA NR XIX/241/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza..
 1186. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1187. UCHWAŁA NR XIX/240/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 1188. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1189. UCHWAŁA NR XIX/239/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1190. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1191. UCHWAŁA NR XIX/238/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1192. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1193. UCHWAŁA NR XIX/237/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1194. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1195. Uchwała Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1196. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1197. UCHWAŁA NR XIX/235/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych”..
 1198. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1199. UCHWAŁA NR XIX/234/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III”..
 1200. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1201. UCHWAŁA Nr XIX/233/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
 1202. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1203. Uchwała Nr XIX/232/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 1204. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1205. UCHWAŁA NR XVIII/231/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza..
 1206. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1207. UCHWAŁA NR XVIII/230/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza..
 1208. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1209. UCHWAŁA NR XVIII/229/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. +Unieważnienie RIO.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1210. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1211. UCHWAŁA NR XVIII/228/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1212. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1213. UCHWAŁA NR XVIII/227/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1214. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1215. UCHWAŁA Nr XVIII/226/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
 1216. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1217. UCHWAŁA NR XVIII/225/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu..
 1218. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1219. UCHWAŁA NR XVIII/224/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2015 rok..
 1220. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1221. UCHWAŁA NR XVIII/223/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza..
 1222. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1223. UCHWAŁA NR XVIII/222/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1224. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale