Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Uchwały Rady Miasta Uchwały wyszukujemy wpisując w odpowiednie pola edycyjne parametry uchwał: rok uchwalenia, numer sesji (cyfra arabska), numer uchwały, okres uchwalenia lub słowo kluczowe wynikające z nazwy uchwały.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie nazw i linków do wszystkich uchwał.

Rok: Nr sesji: Nr uchwały:

 Uchwała stanowi prawo miejscowe

Data uchwalenia od:
rok-miesiąc-dzień
do:
rok-miesiąc-dzień
Słowo kluczowe:

    Liczba uchwał spełniające zadane kryteria wyszukiwania: 5296 1. UCHWAŁA NR IV/58/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 2. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-07-11

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-07-12

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 4

 3. UCHWAŁA NR IV/59/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 .
 4. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-07-11

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-07-12

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 4

 5. UCHWAŁA NR III/57/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2024 rok.
 6. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 7. UCHWAŁA NR III/56/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Kalisza do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
 8. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 9. UCHWAŁA NR III/55/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej na terenie miasta Kalisza .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 10. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 11. UCHWAŁA NR III/54/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu..
 12. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 13. UCHWAŁA NR III/53/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy gospodarczej - Rypinek”. .
 14. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 15. UCHWAŁA NR III/52/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wystąpienia Miasta Kalisza ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski..
 16. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 17. UCHWAŁA NR III/51/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
 18. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 19. UCHWAŁA NR III/50/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 20. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 21. UCHWAŁA NR III/49/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej .
 22. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 23. UCHWAŁA NR III/48/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 24. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 25. UCHWAŁA NR III/47/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu..
 26. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 27. UCHWAŁA NR III/46/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.
 28. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 29. UCHWAŁA NR III/45/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu..
 30. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 31. UCHWAŁA NR III/44/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.
 32. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 33. UCHWAŁA NR III/43/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 34. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 35. UCHWAŁA NR III/42/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Wrocławskiej 8-10 w Kaliszu.
 36. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 37. UCHWAŁA NR III/41/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 38. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 39. UCHWAŁA NR III/40/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXXV/1092/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 40. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 41. UCHWAŁA NR III/39/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 42. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 43. UCHWAŁA NR III/38/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 44. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 45. UCHWAŁA NR III/37/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie skrócenia kadencji rad osiedli oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 46. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 47. UCHWAŁA NR III/36/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2024 r..
 48. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 49. UCHWAŁA NR III/35/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Kalisza.
 50. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 51. UCHWAŁA NR III/34/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Turystyki i Dziedzictwa Narodowego Rady Miasta Kalisza.
 52. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 53. UCHWAŁA NR III/33/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 54. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 55. UCHWAŁA NR III/32/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza.
 56. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 57. UCHWAŁA NR III/31/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza.
 58. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 59. UCHWAŁA NR III/30/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Turystyki i Dziedzictwa Narodowego Rady Miasta Kalisza.
 60. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 61. UCHWAŁA NR III/29/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 62. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 63. UCHWAŁA NR III/28/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza.
 64. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 65. UCHWAŁA NR III/27/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza.
 66. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 67. UCHWAŁA NR III/26/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok..
 68. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 69. UCHWAŁA NR III/25/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania.
 70. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-06-19

  Wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-24

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 3

 71. UCHWAŁA NR II/24/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza..
 72. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 73. UCHWAŁA NR II/23/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy osiedla Dobrzec"..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 74. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Zmodyfikował(-a): Witold Michalak Data modyfikacji: 2024-06-12

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 75. UCHWAŁA NR II/22/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 76. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Zmodyfikował(-a): Witold Michalak Data modyfikacji: 2024-06-12

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 77. UCHWAŁA NR II/21/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na detalicznych targowiskach miejskich.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 78. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 79. UCHWAŁA NR II/20/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 80. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 81. UCHWAŁA NR II/19/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art.5 ust.2 z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im.Janusza Kusocińskiego w Kaliszu.
 82. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 83. UCHWAŁA NR II/18/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
 84. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 85. UCHWAŁA NR II/17/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 86. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 87. UCHWAŁA NR II/16/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza..
 88. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 89. UCHWAŁA NR II/15/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Kalisza.
 90. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 91. UCHWAŁA NR II/14/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
 92. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 93. UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza.
 94. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 95. UCHWAŁA NR II/12/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza.
 96. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 97. UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza.
 98. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 99. UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 100. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 101. UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
 102. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 103. UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
 104. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 105. UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza.
 106. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 107. UCHWAŁA NR II/6/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
 108. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 109. UCHWAŁA NR II/5/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza.
 110. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-23

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 2

 111. UCHWAŁA NR I/4/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza.
 112. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-07

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 1

 113. UCHWAŁA NR I/3/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2024r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza.
 114. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-07

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 1

 115. UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza.
 116. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-07

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 1

 117. UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2024r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza.
 118. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-05-07

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-28

  Numer kadencji: 9  Numer sesji: 1

 119. UCHWAŁA NR LXXV/1096/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie utworzenia mieszkań treningowych i wspomaganych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 120. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 121. UCHWAŁA NR LXXV/1095/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 122. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 123. UCHWAŁA NR LXXV/1094/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza..
 124. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 125. UCHWAŁA NR LXXV/1093/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza..
 126. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 127. UCHWAŁA NR LXXV/1092/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 128. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 129. UCHWAŁA NR LXXV/1091/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
 130. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 131. UCHWAŁA NR LXXV/1090/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 132. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 133. UCHWAŁA NR LXXV/1089/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP.
 134. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 135. UCHWAŁA NR LXXV/1088/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 136. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 137. UCHWAŁA NR LXXV/1087/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 138. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 139. UCHWAŁA NR LXXV/1086/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tereny poeksploatacyjne kopalni iłów „Winiary”..
 140. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Zmodyfikował(-a): Witold Michalak Data modyfikacji: 2024-05-21

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 141. UCHWAŁA NR LXXV/1085/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 142. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Zmodyfikował(-a): Witold Michalak Data modyfikacji: 2024-05-21

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 143. UCHWAŁA NR LXXV/1084/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna.
 144. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Zmodyfikował(-a): Witold Michalak Data modyfikacji: 2024-05-21

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 145. UCHWAŁA NR LXXV/1083/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2024 r..
 146. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 147. UCHWAŁA NR LXXV/1082/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza.
 148. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 149. UCHWAŁA NR LXXV/1081/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.
 150. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-04-25

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 75

 151. UCHWAŁA NR LXXIV/1080/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2024 rok.
 152. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 153. UCHWAŁA NR LXXIV/1079/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 154. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 155. UCHWAŁA NR LXXIV/1078/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 156. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 157. UCHWAŁA NR LXXIV/1077/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 158. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 159. UCHWAŁA NR LXXIV/1076/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 160. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 161. UCHWAŁA NR LXXIV/1075/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
 162. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 163. UCHWAŁA NR LXXIV/1074/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 164. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 165. UCHWAŁA NR LXXIV/1073/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 166. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Zmodyfikował(-a): Matecki Maciej Data modyfikacji: 2024-04-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 167. UCHWAŁA NR LXXIV/1072/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 168. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Zmodyfikował(-a): Matecki Maciej Data modyfikacji: 2024-04-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 169. UCHWAŁA NR LXXIV/1071/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 170. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Zmodyfikował(-a): Matecki Maciej Data modyfikacji: 2024-04-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 171. UCHWAŁA NR LXXIV/1070/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 172. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 173. UCHWAŁA NR LXXIV/1069/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024.
 174. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 175. UCHWAŁA NR LXXIV/1068/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym..
 176. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 177. UCHWAŁA NR LXXIV/1067/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony..
 178. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 179. UCHWAŁA NR LXXIV/1066/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2024 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 180. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 181. UCHWAŁA NR LXXIV/1065/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 182. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-03-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 74

 183. UCHWAŁA NR LXXIII/1064/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2024 rok.
 184. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 185. UCHWAŁA NR LXXIII/1063/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza.
 186. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 187. UCHWAŁA NR LXXIII/1062/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
 188. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 189. UCHWAŁA NR LXXIII /1061/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
 190. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 191. UCHWAŁA NR LXXIII/1060/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 192. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 193. UCHWAŁA NR LXXIII/1059/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2025 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 194. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 195. UCHWAŁA NR LXXIII/1058/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 196. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 197. UCHWAŁA NR LXXIII/1057/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza.
 198. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 199. UCHWAŁA NR LXXIII/1056/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

  Uchwała nr 8/372/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2024 r. stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr LXXIII/1056/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

  Link: Uchwała nr 8/372/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2024r.

  .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 200. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 201. UCHWAŁA NR LXXIII/1055/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 202. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 203. UCHWAŁA NR LXXIII/1054/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 60 lat i więcej z terenu miasta Kalisza poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
 204. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 205. UCHWAŁA NR LXXIII/1053/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025”.
 206. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 207. UCHWAŁA NR LXXIII/1052/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe - Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków - Kalisz Piwonice..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 208. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 209. UCHWAŁA NR LXXIII/1051/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej - Piskorzewie"..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 210. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 211. UCHWAŁA NR LXXIII/1050/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 212. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 213. UCHWAŁA NR LXXIII/1049/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2024-2027.
 214. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 215. UCHWAŁA NR LXXIII/1048/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 216. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-02-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-05

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 73

 217. UCHWAŁA NR LXXII/1047/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza.
 218. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 219. UCHWAŁA NR LXXII/1046/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza.
 220. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 221. UCHWAŁA NR LXXII/1045/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
 222. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 223. UCHWAŁA NR LXXII/1044/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 224. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 225. UCHWAŁA NR LXXII/1043/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku p. [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] o wsparcie starań mieszkańców o prawidłowe oznakowanie 4 miejsc parkingowych dla samochodów osób niepełnosprawnych przy ul. 3 Maja 11 w Kaliszu.
 226. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 227. UCHWAŁA NR LXXII/1042/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 228. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 229. UCHWAŁA NR LXXII/1041/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 230. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 231. UCHWAŁA NR LXXII/1040/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza.
 232. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 233. UCHWAŁA NR LXXII/1039/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
 234. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 235. UCHWAŁA NR LXXII/1038/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 236. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 237. UCHWAŁA NR LXXII/1037/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych i opłat dodatkowych związanych z przewozem osób i bagażu publicznymi środkami transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 238. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 239. UCHWAŁA NR LXXII/1036/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 240. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 241. UCHWAŁA NR LXXII/1035/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 242. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 243. UCHWAŁA NR LXXII/1034/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
 244. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2024-01-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 72

 245. UCHWAŁA NR LXXI/1033/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 246. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 247. UCHWAŁA NR LXXI/1032/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 248. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 249. UCHWAŁA NR LXXI/1031/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 250. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 251. UCHWAŁA NR LXXI/1030/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 252. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 253. UCHWAŁA NR LXXI/1029/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2024 rok.
 254. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 255. UCHWAŁA NR LXXI/1028/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 256. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 257. UCHWAŁA NR LXXI/1027/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
 258. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 259. UCHWAŁA NR LXXI/1026/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 260. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 261. UCHWAŁA NR LXXI/1025/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 262. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 263. UCHWAŁA NR LXXI/1024/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 264. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 265. UCHWAŁA NR LXXI/1023/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 266. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 267. UCHWAŁA NR LXXI/1022/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok..
 268. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 269. UCHWAŁA NR LXXI/1021/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.
 270. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 271. UCHWAŁA NR LXXI/1020/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026..
 272. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 273. UCHWAŁA NR LXXI/1019/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
 274. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 275. UCHWAŁA NR LXXI/1018/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru, zakresu usług sąsiedzkich i sposobu ich rozliczania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 276. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 277. UCHWAŁA NR LXXI/1017/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 278. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 279. UCHWAŁA NR LXXI/1016/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 w Kaliszu Rokiem Marii Dąbrowskiej..
 280. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 281. UCHWAŁA NR LXXI/1015/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 282. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 283. UCHWAŁA NR LXXI/1014/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2024 r..
 284. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-12-28

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 71

 285. UCHWAŁA NR LXX/1013/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu..
 286. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 287. UCHWAŁA NR LXX/1012/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 288. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 289. UCHWAŁA NR LXX/1011/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 290. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 291. UCHWAŁA NR LXX/1010/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 292. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 293. UCHWAŁA NR LXX/1009/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza.
 294. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 295. UCHWAŁA NR LXX/1008/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 296. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 297. UCHWAŁA NR LXX/1007/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 298. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 299. UCHWAŁA NR LXX/1006/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 300. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 301. UCHWAŁA NR LXX/1005/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.
 302. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 303. UCHWAŁA NR LXX/1004/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 304. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 305. UCHWAŁA NR LXX/1003/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIX/569/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 306. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 307. UCHWAŁA NR LXX/1002/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. uchylająca uchwałę Nr XLVI/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 308. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 309. UCHWAŁA NR LXX/1001/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 310. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 311. UCHWAŁA NR LXX/1001/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 312. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 313. UCHWAŁA NR LXX/1000/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 314. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 315. UCHWAŁA NR LXX/999/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 316. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 317. UCHWAŁA NR LXX/998/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok".
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 318. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 319. UCHWAŁA NR LXX/997/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”..
 320. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 321. UCHWAŁA NR LXX/996/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 322. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 323. UCHWAŁA NR LXX/995/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie granic jednostek pomocniczych na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 324. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 325. UCHWAŁA NR LXX/994/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 326. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-11-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 70

 327. UCHWAŁA NR LXIX/993/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza.
 328. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 329. UCHWAŁA NR LXIX/992/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 330. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 331. UCHWAŁA NR LXIX/991/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
 332. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 333. UCHWAŁA NR LXIX/990/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 334. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 335. UCHWAŁA NR LXIX/989/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza.
 336. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 337. UCHWAŁA NR LXIX/988/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu..
 338. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 339. UCHWAŁA NR LXIX/987/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/839/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok.
 340. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 341. UCHWAŁA NR LXIX/986/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”..
 342. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 343. UCHWAŁA NR LXIX/985/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 344. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 345. UCHWAŁA NR LXIX/984/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
 346. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 347. UCHWAŁA NR LXIX/983/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 348. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 349. UCHWAŁA NR LXIX/982/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 350. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 351. UCHWAŁA NR LXIX/981/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 352. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 353. UCHWAŁA NR LXIX/980/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Kalisza za pomocą karty płatniczej lub za pośrednictwem portalu mObywatel.gov.pl oraz aplikacji mObywatel..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 354. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 355. UCHWAŁA NR LXIX/979/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 356. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 357. UCHWAŁA NR LXIX/978/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2024 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 358. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 359. UCHWAŁA NR LXIX/977/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 360. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 361. UCHWAŁA NR LXIX/976/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. Na.
 362. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 363. UCHWAŁA NR LXIX/975/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 364. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 365. UCHWAŁA NR LXIX/974/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza..
 366. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 367. UCHWAŁA NR LXIX/973/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości..
 368. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 369. UCHWAŁA NR LXIX/972/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024-2027 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego".
 370. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 371. UCHWAŁA NR LXIX/971/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2023-2027”.
 372. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 373. UCHWAŁA NR LXIX/970/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
 374. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 375. UCHWAŁA NR LXIX/969/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028v.
 376. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 377. UCHWAŁA NR LXIX/968/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 378. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 379. UCHWAŁA NR LXIX/967/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024.
 380. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 381. UCHWAŁA NR LXIX/966/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza..
 382. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 383. UCHWAŁA NR LXIX/965/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej"..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 384. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 385. UCHWAŁA NR LXIX/964/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska"..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 386. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 387. UCHWAŁA NR LXIX/963/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda oraz drogi publicznej na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 388. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-10-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 69

 389. UCHWAŁA NR LXVIII/962/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 390. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 391. UCHWAŁA NR LXVIII/961/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 392. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 393. UCHWAŁA NR LXVIII/960/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] przesłanego za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 394. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 395. UCHWAŁA NR LXVIII/959/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę nazwy placówki Akcelerator Kultury.
 396. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 397. UCHWAŁA NR LXVIII/958/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Majkowskiego Klubu Seniora.
 398. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 399. UCHWAŁA NR LXVIII/957/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok..
 400. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 401. UCHWAŁA NR LXVIII/956/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 402. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 403. UCHWAŁA NR LXVIII/955/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 404. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 405. UCHWAŁA NR LXVIII/954/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 406. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 407. UCHWAŁA NR LXVIII/953/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Miasto Kalisz dla Gminy Szczytniki w formie nieodpłatnego przekazania środka trwałego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 408. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 409. UCHWAŁA NR LXVIII/952/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z miejskich toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 410. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 411. UCHWAŁA NR LXVIII/951/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen i stref cen obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 412. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 413. UCHWAŁA NR LXVIII/950/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 414. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 415. UCHWAŁA NR LXVIII/949/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 416. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 417. UCHWAŁA NR LXVIII/948/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 418. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 419. UCHWAŁA NR LXVIII/947/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 420. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 421. UCHWAŁA NR LXVIII/946/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym..
 422. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 423. UCHWAŁA NR LXVIII/945/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 424. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 425. UCHWAŁA NR LXVIII/944/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.
 426. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 427. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego NP-II.4131.1.417.2023.1 oraz UCHWAŁA NR LXVIII/943/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 428. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 429. UCHWAŁA NR LXVIII/942/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy osiedla Dobrzec” (PLAN PROCEDOWANY).
 430. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 431. UCHWAŁA NR LXVIII/941/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców” (PLAN PROCEDOWANY).
 432. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 433. UCHWAŁA NR LXVIII/940/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa” (PLAN PROCEDOWANY).
 434. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 435. UCHWAŁA NR LXVIII/939/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
 436. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 437. UCHWAŁA NR LXVIII/938/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 438. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 439. UCHWAŁA NR LXVIII/937/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 440. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-09-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 68

 441. UCHWAŁA NR LXVII/936/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”..
 442. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-08-07

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-08-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 67

 443. UCHWAŁA NR LXVII/935/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 444. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-08-07

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-08-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 67

 445. UCHWAŁA NR LXVII/934/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 446. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-08-07

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-08-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 67

 447. UCHWAŁA NR LXVI/933/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 448. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 449. UCHWAŁA NR LXVI/932/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 450. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 451. UCHWAŁA NR LXVI/931/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu..
 452. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 453. UCHWAŁA NR LXVI/930/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu..
 454. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 455. UCHWAŁA NR LXVI/929/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Kalisza nagród i wyróżnień sportowych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 456. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 457. UCHWAŁA NR LXVI/928/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na grunt będący własnością Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym..
 458. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 459. UCHWAŁA NR LXVI/927/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 460. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 461. UCHWAŁA NR LXVI/926/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 462. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 463. UCHWAŁA NR LXVI/925/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza.
 464. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 465. UCHWAŁA NR LXVI/924/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok..
 466. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 467. UCHWAŁA NR LXVI/923/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania.
 468. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 469. UCHWAŁA NR LXVI/922/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu..
 470. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 471. UCHWAŁA NR LXVI/921/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP.
 472. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 473. UCHWAŁA NR LXVI/920/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim.
 474. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 475. UCHWAŁA NR LXVI/919/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 476. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 477. UCHWAŁA NR LXVI/918/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 478. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-06-22

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-06-26

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 66

 479. UCHWAŁA NR LXIV/917/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu..
 480. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-05-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-31

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 64

 481. UCHWAŁA NR LXIV/916/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ,,Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej’’..
 482. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-05-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-31

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 64

 483. UCHWAŁA NR LXIV/915/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 484. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-05-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-31

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 64

 485. UCHWAŁA NR LXIV/914/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 486. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-05-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-31

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 64

 487. UCHWAŁA NR LXIV/913/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie regulaminu terenów zieleni miejskiej.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 488. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-05-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-31

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 64

 489. UCHWAŁA NR LXIV/912/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 490. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-05-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-31

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 64

 491. UCHWAŁA NR LXIV/911/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu..
 492. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-05-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-31

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 64

 493. UCHWAŁA NR LXIV/910/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 494. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-05-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-31

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 64

 495. UCHWAŁA NR LXIV/909/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 496. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-05-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-31

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 64

 497. UCHWAŁA NR LXIV/908/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok..
 498. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-05-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-31

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 64

 499. UCHWAŁA NR LXIII/907/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu..
 500. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 501. UCHWAŁA NR LXIII/906/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej.
 502. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 503. UCHWAŁA NR LXIII/905/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 504. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 505. UCHWAŁA NR LXIII/904/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 506. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 507. UCHWAŁA NR LXIII/903/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 508. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 509. UCHWAŁA NR LXIII/902/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 510. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 511. UCHWAŁA NR LXIII/901/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunt będący własnością Miasta Kalisza, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym..
 512. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 513. UCHWAŁA NR LXIII/900/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza.
 514. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 515. UCHWAŁA NR LXIII/899/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.
 516. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 517. UCHWAŁA NR LXIII/898/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza.
 518. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 519. Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/301/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
 520. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 521. Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/405/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych...
 522. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 523. Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVII/547/2021 Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza..
 524. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-04-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-05-12

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 63

 525. UCHWAŁA NR LXII/897/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.
 526. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 527. UCHWAŁA NR LXII/896/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu..
 528. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 529. UCHWAŁA NR LXII/895/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 530. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 531. UCHWAŁA NR LXII/894/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 532. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 533. UCHWAŁA NR LXII/893/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2024 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 534. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 535. UCHWAŁA NR LXII/892/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 536. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 537. UCHWAŁA NR LXII/891/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 538. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 539. CHWAŁA NR LXII/890/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 540. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 541. UCHWAŁA NR LXII/889/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 542. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 543. UCHWAŁA NR LXII/888/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 544. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 545. UCHWAŁA NR LXII/887/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Zachodni” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 546. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 547. UCHWAŁA NR LXII/886/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony..
 548. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 549. UCHWAŁA NR LXII/885/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Szlak Bursztynowy.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 550. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 551. UCHWAŁA NR LXII/884/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 552. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 553. UCHWAŁA NR LXII/883/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 554. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 555. UCHWAŁA NR LXII/882/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego..
 556. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 557. UCHWAŁA NR LXII/881/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 558. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-03-30

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-04-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 62

 559. UCHWAŁA NR LXI/880/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 560. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 561. UCHWAŁA NR LXI/879/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 562. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 563. UCHWAŁA NR LXI/878/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont ulicy Szkolnej w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 564. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 565. UCHWAŁA NR LXI/877/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 566. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 567. UCHWAŁA NR LXI/876/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 568. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 569. UCHWAŁA NR LXI/875/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 570. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 571. UCHWAŁA NR LXI/874/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 572. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 573. UCHWAŁA NR LXI/873/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
 574. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 575. UCHWAŁA NR LXI/872/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 576. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 577. UCHWAŁA NR LXI/871/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 578. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 579. UCHWAŁA NR LXI/870/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024”.
 580. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 581. UCHWAŁA NR LXI/868/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego.
 582. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 583. UCHWAŁA NR LXI/867/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania imienia Władysława Kościelniaka Szkole Podstawowej Nr 13 w Kaliszu, przy ulicy Kordeckiego 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu..
 584. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-02-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 61

 585. UCHWAŁA NR LX/866/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
 586. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 587. UCHWAŁA NR LX/865/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 588. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 589. UCHWAŁA NR LX/864/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Kaliszu..
 590. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 591. UCHWAŁA NR LX/863/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 592. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 593. UCHWAŁA NR LX/862/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2023 rok.
 594. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 595. UCHWAŁA NR LX/861/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 596. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 597. UCHWAŁA NR LX/860/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 598. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 599. UCHWAŁA NR LX/859/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 600. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 601. UCHWAŁA NR LX/858/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 602. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 603. UCHWAŁA NR LX/857/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 604. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 605. UCHWAŁA NR LX/856/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza.
 606. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 607. UCHWAŁA NR LX/855/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 608. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 609. UCHWAŁA NR LX/854/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, obowiązującej w Kaliszu, w roku szkolnym 2022/2023.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 610. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 611. UCHWAŁA NR LX/852/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska.
 612. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 613. UCHWAŁA NR LX/851/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 614. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 615. UCHWAŁA NR LX/850/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Miasta Kalisza - Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 616. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 617. UCHWAŁA NR LX/849/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 618. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2023-01-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-27

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 60

 619. UCHWAŁA NR LIX/848/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Opatówek a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 620. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 621. UCHWAŁA NR LIX/847/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu..
 622. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 623. UCHWAŁA NR LIX/846/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 w Kaliszu Rokiem Braci Kościelniaków: Tadeusza, Mieczysława i Władysława..
 624. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 625. UCHWAŁA NR LIX/845/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 626. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 627. UCHWAŁA NR LIX/844/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 628. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 629. UCHWAŁA NR LIX/843/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 630. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 631. UCHWAŁA NR LIX/842/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 632. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 633. UCHWAŁA NR LIX/841/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 634. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 635. UCHWAŁA NR LIX/840/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 636. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 637. UCHWAŁA NR LIX/839/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok.
 638. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 639. UCHWAŁA NR LIX/838/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok..
 640. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 641. UCHWAŁA NR LIX/837/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 642. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 643. UCHWAŁA NR LIX/836/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego”.
 644. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 645. UCHWAŁA NR LIX/835/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego..
 646. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 647. UCHWAŁA NR LIX/834/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego..
 648. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 649. UCHWAŁA NR LIX/833/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 650. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 651. UCHWAŁA NR LIX/832/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 652. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 653. UCHWAŁA NR LIX/831/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 654. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 655. UCHWAŁA NR LIX/830/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2023 r..
 656. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-12-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-01-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 59

 657. UCHWAŁA NR LVIII/829/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 658. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 659. UCHWAŁA NR LVIII/828/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 660. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 661. UCHWAŁA NR LVIII/827/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zaprzestania używania w przestrzeni publicznej logotypu herbu Miasta Kalisza.
 662. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 663. UCHWAŁA NR LVIII/826/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
 664. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 665. UCHWAŁA NR LVIII/825/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza.
 666. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 667. UCHWAŁA NR LVIII/824/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza.
 668. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 669. UCHWAŁA NR LVIII/823/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 670. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 671. UCHWAŁA NR LVIII/822/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza.
 672. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 673. UCHWAŁA NR LVIII/821/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
 674. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 675. UCHWAŁA NR LVIII/820/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza i będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza.
 676. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 677. UCHWAŁA NR LVIII/819/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu..
 678. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 679. UCHWAŁA NR LVIII/818/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 680. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 681. UCHWAŁA NR LVIII/817/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 682. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 683. UCHWAŁA NR LVIII/816/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 684. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 685. UCHWAŁA NR LVIII/815/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 686. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 687. UCHWAŁA NR LVIII/814/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 688. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 689. UCHWAŁA NR LVIII/813/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu oraz nadania Statutu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 690. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 691. UCHWAŁA NR LVIII/812/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 692. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 693. UCHWAŁA NR LVIII/811/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 694. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 695. UCHWAŁA NR LVIII/810/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
 696. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 697. UCHWAŁA NR LVIII/809/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".
 698. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 699. UCHWAŁA NR LVIII/808/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 700. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 701. UCHWAŁA NR LVIII/807/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b poprzez zmianę jej siedziby..
 702. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 703. UCHWAŁA NR LVIII/806/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej..
 704. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 705. Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI_604_2017.
 706. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-11-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 58

 707. UCHWAŁA NR LVII/805/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 708. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-10-27

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2022-11-07

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 57

 709. UCHWAŁA NR LVII/804/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 710. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-10-27

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2022-11-07

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 57

 711. UCHWAŁA NR LVII/803/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 712. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-10-27

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2022-11-07

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 57

 713. UCHWAŁA NR LVII/802/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LVI/793/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 714. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-10-27

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2022-11-07

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 57

 715. UCHWAŁA NR LVII/801/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych Miasta w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską spółce Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu.
 716. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-10-27

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2022-11-07

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 57

 717. UCHWAŁA NR LVII/800/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 718. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-10-27

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2022-11-07

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 57

 719. UCHWAŁA NR LVII/799/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku"..
 720. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-10-27

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2022-11-07

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 57

 721. UCHWAŁA NR LVII/798/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 722. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-10-27

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2022-11-07

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 57

 723. UCHWAŁA NR LVII/797/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 724. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-10-27

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2022-11-07

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 57

 725. UCHWAŁA NR LVI/796/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok.
 726. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 727. UCHWAŁA NR LVI/795/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 728. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 729. UCHWAŁA NR LVI/794/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie nadania nazwy Bydgoska/Bydgoski obiektowi znajdującemu się na terenie miasta Kalisza.
 730. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 731. UCHWAŁA NR LVI/793/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 732. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 733. UCHWAŁA NR LVI/792/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 734. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 735. UCHWAŁA NR LVI/791/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 736. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 737. UCHWAŁA NR LVI/790/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 738. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 739. UCHWAŁA NR LVI/789/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 740. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 741. UCHWAŁA NR LVI/788/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”..
 742. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 743. UCHWAŁA NR LVI/787/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja"..
 744. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 745. UCHWAŁA NR LVI/786/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 746. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 747. UCHWAŁA NR LVI/785/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 748. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 749. UCHWAŁA NR LVI/784/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe – Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków – Kalisz Piwonice. (PLAN PROCEDOWANY).
 750. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 751. UCHWAŁA NR LVI/783/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej..
 752. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 753. UCHWAŁA NR LVI/782/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.
 754. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 755. UCHWAŁA NR LVI/781/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony..
 756. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 757. UCHWAŁA NR LVI/780/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza jednostek oświatowych Miasta Kalisza..
 758. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 759. UCHWAŁA NR LVI/779/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2023 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 760. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 761. UCHWAŁA NR LVI/778/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości..
 762. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-09-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-10-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 56

 763. UCHWAŁA NR LV/777/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 764. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 765. UCHWAŁA NR LV/776/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 766. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 767. UCHWAŁA NR LV/775/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] w przedmiocie ustalenia kryteriów typowania nauczycieli szkół publicznych do uzupełnienia etatu w innej szkole bądź zwolnienia z pracy.
 768. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 769. UCHWAŁA NR LV/774/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi właścicieli i najemców lokali handlowo-usługowych przy ul. Młynarskiej 39 w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu..
 770. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 771. UCHWAŁA NR LV/773/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 772. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 773. UCHWAŁA NR LV/772/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 774. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 775. UCHWAŁA NR LV/771/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 776. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 777. UCHWAŁA NR LV/770/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 778. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 779. UCHWAŁA NR LV/769/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 780. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 781. UCHWAŁA NR LV/768/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 782. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 783. UCHWAŁA NR LV/767/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 784. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 785. UCHWAŁA NR LV/766/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu..
 786. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 787. UCHWAŁA NR LV/765/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Kalisza ze spółki Giełda Kaliska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością..
 788. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 789. UCHWAŁA NR LV/764/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego
  Pobierz Wyrok WSA w sprawie MPZP Majkowska – Aleja Wojska Polskiego .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 790. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 791. UCHWAŁA NR LV/763/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 792. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 793. UCHWAŁA NR LV/762/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 794. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 795. UCHWAŁA NR LV/761/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 796. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 797. UCHWAŁA NR LV/760/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 798. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 799. UCHWAŁA NR LV/759/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 800. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 801. UCHWAŁA NR LV/758/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 802. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 803. UCHWAŁA NR LV/757/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 804. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 805. UCHWAŁA NR LV/756/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2022/2023.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 806. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 807. UCHWAŁA NR LV/755/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza..
 808. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 809. UCHWAŁA NR LV/754/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok..
 810. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 811. UCHWAŁA NR LV/753/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania..
 812. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-06-23

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-28

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 55

 813. UCHWAŁA NR LIII/752/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 814. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 815. UCHWAŁA NR LIII/751/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości..
 816. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 817. UCHWAŁA NR LIII/750/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 818. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 819. UCHWAŁA NR LIII/749/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi właścicieli i najemców lokali handlowo-usługowych przy ul. Młynarskiej 39 w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu..
 820. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 821. UCHWAŁA NR LIII/748/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 822. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 823. UCHWAŁA NR LIII/747/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 824. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 825. UCHWAŁA NR LIII/746/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 826. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 827. UCHWAŁA NR LIII/745/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.
 828. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 829. UCHWAŁA NR LIII/744/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 830. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 831. UCHWAŁA NR LIII/743/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 832. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 833. UCHWAŁA NR LIII/742/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 834. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 835. UCHWAŁA NR LIII/741/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok..
 836. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 837. UCHWAŁA NR LIII/740/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 838. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 839. UCHWAŁA NR LIII/739/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty będące własnością Miasta Kalisza, na czas oznaczony i czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym..
 840. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 841. UCHWAŁA NR LIII/738/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę..
 842. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 843. UCHWAŁA NR LIII/737/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b poprzez zmianę jej siedziby..
 844. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 845. UCHWAŁA NR LIII/736/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza..
 846. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 847. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia.
 848. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-05-26

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-06-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 53

 849. UCHWAŁA NR LII/735/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza..
 850. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 851. UCHWAŁA NR LII/734/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Koła Związku Zawodowego Oświata przy I Liceum Ogólnokształcącym na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu. .
 852. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 853. UCHWAŁA NR LII/733/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie doprowadzenia do zgodności z obowiązującym polskim prawem terenu cmentarza żołnierzy radzieckich w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej..
 854. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 855. UCHWAŁA NR LII/732/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 856. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 857. UCHWAŁA NR LII/731/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. .
 858. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 859. UCHWAŁA NR LII/730/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. .
 860. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 861. UCHWAŁA NR LII/729/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza.
 862. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 863. UCHWAŁA NR LII/728/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 864. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 865. UCHWAŁA NR LII/727/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 866. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 867. UCHWAŁA NR LII/726/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 868. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 869. UCHWAŁA NR LII/725/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 .
 870. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 871. UCHWAŁA NR LII/724/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 872. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 873. UCHWAŁA NR LII/723/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 874. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 875. Rozstrzygnięcie nadzorcze WW Nr NP_II.4131.1.148.2022.1 oraz
  UCHWAŁA NR LII/722/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 876. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 877. UCHWAŁA NR LII/721/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 878. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 879. UCHWAŁA NR LII/720/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza..
 880. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 881. UCHWAŁA NR LII/719/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 882. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 883. UCHWAŁA NR LII/718/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. .
 884. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 885. UCHWAŁA NR LII/717/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 886. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 887. UCHWAŁA NR LII/716/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 888. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 889. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/168/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Asnyka.
 890. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 891. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/169/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Kaliniec.
 892. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 893. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/170/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec W .
 894. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 895. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/98/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Tyniec.
 896. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 897. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/99/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście I.
 898. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 899. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/100/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście II.
 900. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 901. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/101/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Czaszki.
 902. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 903. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/102/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Piskorzewie.
 904. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 905. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/103/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rogatka.
 906. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 907. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/104/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Ogrody .
 908. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 909. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/105/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Korczak.
 910. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 911. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/106/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Chmielnik.
 912. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 913. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/107/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobro.
 914. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 915. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/108/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Szczypiorno.
 916. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 917. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/109/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rypinek.
 918. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 919. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/110/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Zagorzynek.
 920. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 921. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/111/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Winiary.
 922. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 923. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/112/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Piwonice.
 924. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 925. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/113/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Majków.
 926. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 927. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/114/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rajsków.
 928. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 929. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/143/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec P.
 930. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 931. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/179/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Widok.
 932. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 933. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/180/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Serbinów..
 934. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-04-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-05-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 52

 935. UCHWAŁA NR LI/715/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na detalicznych targowiskach miejskich.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 936. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 937. UCHWAŁA NR LI/714/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza. .
 938. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 939. UCHWAŁA NR LI/713/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. .
 940. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 941. UCHWAŁA NR LI/712/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu..
 942. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 943. UCHWAŁA NR LI/711/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu..
 944. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 945. UCHWAŁA NR LI/710/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Koła Związku Zawodowego Oświata w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu..
 946. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 947. UCHWAŁA NR LI/709/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 948. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 949. UCHWAŁA NR LI/708/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 950. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 951. UCHWAŁA NR LI/707/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 952. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 953. UCHWAŁA NR LI/706/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 954. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 955. UCHWAŁA NR LI/705/2022 RADY MIASTA KALISZ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Kalisza na lata 2022 – 2026” .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 956. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 957. UCHWAŁA NR LI/704/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja".
 958. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 959. UCHWAŁA NR LI/703/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Kalisza - miasta na prawach powiatu na lata 2021 - 2030” .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 960. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 961. UCHWAŁA NR LI/702/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2022 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 962. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 963. UCHWAŁA NR LI/701/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 964. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 965. UCHWAŁA NR LI/700/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2021-2024.
 966. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 967. UCHWAŁA NR LI/699/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
 968. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 969. UCHWAŁA NR LI/698/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza.
 970. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 971. UCHWAŁA NR LI/697/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
 972. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 973. UCHWAŁA NR LI/696/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej..
 974. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-03-31

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-04-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 51

 975. UCHWAŁA NR L/695/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. .
 976. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 50

 977. UCHWAŁA NR L/694/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. .
 978. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 50

 979. UCHWAŁA NR L/693/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza. .
 980. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 50

 981. UCHWAŁA NR L/692/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. .
 982. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 50

 983. UCHWAŁA NR L/691/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 984. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 50

 985. UCHWAŁA NR L/690/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 986. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 50

 987. UCHWAŁA NR L/689/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 988. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 50

 989. UCHWAŁA NR L/688/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 990. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 50

 991. UCHWAŁA NR L/687/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie realizacji Programu „Kalisz dla Młodych”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 992. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-03-01

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 50

 993. UCHWAŁA NR XLIX/686/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany nazwy Ronda Unii Europejskiej na Romana Dmowskiego..
 994. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 995. UCHWAŁA NR XLIX/685/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. .
 996. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 997. UCHWAŁA NR XLIX/684/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. .
 998. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 999. UCHWAŁA NR XLIX/683/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 1000. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1001. UCHWAŁA NR XLIX/682/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza..
 1002. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1003. UCHWAŁA NR XLIX/681/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 1004. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1005. UCHWAŁA NR XLIX/680/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 .
 1006. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1007. UCHWAŁA NR XLIX/679/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 1008. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1009. UCHWAŁA NR XLIX/678/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 1010. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1011. UCHWAŁA NR XLIX/677/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony. .
 1012. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1013. UCHWAŁA NR XLIX/676/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1014. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1015. UCHWAŁA NR XLIX/675/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Chełmskiej 18..
 1016. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1017. UCHWAŁA NR XLIX/674/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1018. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1019. UCHWAŁA NR XLIX/673/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1020. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1021. UCHWAŁA NR XLIX/672/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa" .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1022. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1023. UCHWAŁA NR XLIX/671/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1024. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1025. UCHWAŁA NR XLIX/670/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023..
 1026. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1027. UCHWAŁA NR XLIX/669/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego..
 1028. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2022-02-03

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-02-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 49

 1029. UCHWAŁA NR XLVIII/668/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok.
 1030. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1031. UCHWAŁA NR XLVIII/667/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1032. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1033. UCHWAŁA NR XLVIII/666/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Kaliszu. .
 1034. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1035. UCHWAŁA NR XLVIII/665/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. .
 1036. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1037. UCHWAŁA NR XLVIII/664/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
 1038. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1039. UCHWAŁA NR XLVIII/663/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 1040. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1041. Uchwała Nr 3/124/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 r. oraz
  UCHWAŁA NR XLVIII/662/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021..
 1042. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1043. UCHWAŁA NR XLVIII/661/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 1044. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1045. UCHWAŁA NR XLVIII/660/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1046. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1047. UCHWAŁA NR XLVIII/659/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza..
 1048. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1049. UCHWAŁA NR XLVIII/658/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 1050. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1051. UCHWAŁA NR XLVIII/657/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 1052. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1053. UCHWAŁA NR XLVIII/656/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok..
 1054. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1055. UCHWAŁA NR XLVIII/655/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1056. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1057. UCHWAŁA NR XLVIII/654/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2022 -2024. .
 1058. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1059. UCHWAŁA NR XLVIII/653/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022-2023” .
 1060. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1061. UCHWAŁA NR XLVIII/652/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty będące własnością Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. .
 1062. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1063. UCHWAŁA NR XLVIII/651/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1064. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1065. UCHWAŁA NR XLVIII/650/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2022 r. .
 1066. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-30

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 48

 1067. UCHWAŁA NR XLVII/649/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 1068. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 47

 1069. UCHWAŁA NR XLVII/648/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1070. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-12-09

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-12-09

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 47

 1071. UCHWAŁA NR XLVI/647/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie potępienia mowy nienawiści i spalenia Statutu Kaliskiego..
 1072. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1073. UCHWAŁA NR XLVI/646/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. .
 1074. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1075. UCHWAŁA NR XLVI/645/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1076. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1077. UCHWAŁA NR XLVI/644/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Gen. Józefa Hallera.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1078. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1079. UCHWAŁA NR XLVI/643/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 1080. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1081. UCHWAŁA NR XLVI/642/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1082. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1083. UCHWAŁA NR XLVI/641/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1084. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1085. UCHWAŁA NR XLVI/640/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. .
 1086. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1087. UCHWAŁA NR XLVI/639/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1088. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1089. UCHWAŁA NR XLVI/638/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1090. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1091. UCHWAŁA NR XLVI/637/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1092. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1093. UCHWAŁA NR XLVI/636/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1094. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1095. UCHWAŁA NR XLVI/635/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia nienaruszenia zgłoszonego do uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu, ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 1096. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1097. UCHWAŁA NR XLVI/634/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. .
 1098. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1099. UCHWAŁA NR XLVI/633/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska" .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1100. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1101. UCHWAŁA NR XLVI/632/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja"..
 1102. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1103. UCHWAŁA NR XLVI/631/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
 1104. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1105. UCHWAŁA NR XLVI/630/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok" .
 1106. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1107. UCHWAŁA NR XLVI/629/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025.
 1108. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1109. UCHWAŁA NR XLVI/628/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2022-2024. .
 1110. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1111. UCHWAŁA NR XLVI/627/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 1112. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-11-25

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-29

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 46

 1113. UCHWAŁA NR XLV/626/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. .
 1114. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 45

 1115. UCHWAŁA NR XLV/625/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1116. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 45

 1117. UCHWAŁA NR XLV/624/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1118. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 45

 1119. UCHWAŁA NR XLV/623/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Nr XXXIV/503/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.
 1120. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 45

 1121. UCHWAŁA NR XLV/622/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 1122. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 45

 1123. UCHWAŁA NR XLV/621/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1124. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 45

 1125. UCHWAŁA NR XLV/620/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1126. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 45

 1127. UCHWAŁA NR XLV/619/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1128. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 45

 1129. UCHWAŁA NR XLV/618/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1130. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 45

 1131. UCHWAŁA NR XLV/617/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. .
 1132. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 45

 1133. UCHWAŁA NR XLV/616/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1134. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 45

 1135. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/302/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. .
 1136. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-28

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 7  Numer sesji: 17

 1137. UCHWAŁA NR XLV/615/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 w Kaliszu Rokiem Marii Konopnickiej. .
 1138. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-21

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-11-03

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 45

 1139. UCHWAŁA NR XLIV/614/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 21 października 2021 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 1140. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-10-21

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-10-21

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 44

 1141. UCHWAŁA NR XLIII/613/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1142. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1143. UCHWAŁA NR XLIII/612/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 1144. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1145. UCHWAŁA NR XLIII/611/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1146. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1147. UCHWAŁA NR XLIII/610/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.
 1148. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1149. UCHWAŁA NR XLIII/609/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1150. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1151. UCHWAŁA NR XLIII/608/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2022 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1152. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1153. UCHWAŁA NR XLIII/607/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1154. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1155. UCHWAŁA NR XLIII/606/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1156. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1157. UCHWAŁA NR XLIII/605/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1158. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1159. UCHWAŁA NR XLIII/604/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1160. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1161. UCHWAŁA NR XLIII/603/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1162. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1163. UCHWAŁA NR XLIII/602/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1164. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1165. UCHWAŁA NR XLIII/601/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
 1166. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1167. UCHWAŁA NR XLIII/600/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 1168. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-09-30

  Wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2021-10-08

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 43

 1169. UCHWAŁA NR XLI/599/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 1170. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-08-10

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-08-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 41

 1171. UCHWAŁA NR XLI/598/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza..
 1172. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-08-10

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-08-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 41

 1173. UCHWAŁA NR XLI/597/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 1174. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-08-10

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-08-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 41

 1175. UCHWAŁA NR XLI/596/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1176. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-08-10

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-08-10

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 41

 1177. UCHWAŁA NR XL/595/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1178. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1179. UCHWAŁA NR XL/595/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.
 1180. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1181. UCHWAŁA NR XL/594/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1182. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1183. UCHWAŁA NR XL/593/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Kalisz Bezpieczny dla Pieszych i Rowerzystów w przedmiocie wprowadzenia zmian na ulicach Zamkowej i Śródmiejskiej..
 1184. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1185. UCHWAŁA NR XL/592/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1186. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1187. UCHWAŁA NR XL/591/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 1188. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1189. UCHWAŁA NR XL/590/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty będące własnością Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym..
 1190. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1191. UCHWAŁA NR XL/589/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 1192. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1193. UCHWAŁA NR XL/588/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1194. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1195. UCHWAŁA NR XL/587/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1196. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1197. UCHWAŁA NR XL/586/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja"..
 1198. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1199. UCHWAŁA NR XL/584/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 1200. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1201. UCHWAŁA NR XL/585/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia danych przestrzennych na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..
 1202. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1203. UCHWAŁA NR XL/583/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1204. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1205. UCHWAŁA NR XL/582/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 1206. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1207. UCHWAŁA NR XL/581/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2021/2022..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1208. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1209. UCHWAŁA NR XL/580/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza..
 1210. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1211. UCHWAŁA NR XL/579/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok..
 1212. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1213. UCHWAŁA NR XL/578/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania..
 1214. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-06-24

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-07-02

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 40

 1215. UCHWAŁA NR XXXIX/577/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1216. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1217. UCHWAŁA NR XXXIX/576/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/543/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1218. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1219. UCHWAŁA NR XXXIX/575/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/394/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004 roku w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 1220. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1221. UCHWAŁA NR XXXIX/574/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1222. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1223. UCHWAŁA NR XXXIX/573/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 1224. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1225. UCHWAŁA NR XXXIX/572/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1226. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1227. UCHWAŁA NR XXXIX/571/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 1228. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1229. UCHWAŁA NR XXXIX/570/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 1230. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1231. UCHWAŁA NR XXXIX/569/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1232. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1233. UCHWAŁA NR XXXIX/568/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1234. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1235. UCHWAŁA NR XXXIX/567/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1236. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1237. UCHWAŁA NR XXXIX/566/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego..
 1238. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1239. Wyrok WSA Sygn. akt SA_Po 588_21 oraz UCHWAŁA NR XXXIX/565/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej".
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1240. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1241. UCHWAŁA NR XXXIX/564/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza..
 1242. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-05-27

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-06-04

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 39

 1243. UCHWAŁA NR XXXVIII/563/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1244. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-04-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-05-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 38

 1245. UCHWAŁA NR XXXVIII/562/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1246. Pobierz uchwałęPobierz

  Informacje o uchwale:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza Data wytworzenia: 2021-04-29

  Wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-05-06

  Numer kadencji: 8  Numer sesji: 38

 1247. UCHWAŁA NR XXXVIII/561/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 1248. Pobierz uchwałęPobi