Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konsultacje społeczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Wyniki konsultacji dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza - osiedli i sołectw.
Pismo prezydenta PDF
Pismo prezydenta DOC
Pismo prezydenta XLS
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795389

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marta Rogaczewska   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-08-14
Na stronie biuletynu od:   2018-08-14   do   2021-08-14
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany uchwały nr XXV/300/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Uchwała zawierać będzie w szczególności uregulowania dotyczące nadania gminnej radzie seniorów statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków rady seniorów.

Zgodnie z art. 5c ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.944 ze zm.) gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać uwagi i propozycje w zakresie, jakie będzie obejmował projekt w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 120 lub na adres wssm@um.kalisz.pl.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVI/655/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795322

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   2018-07-31
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-08-02
Na stronie biuletynu od:   2018-08-02   do   2018-08-31
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Komunikat - Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kalisza: Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy mogą składać uwagi i propozycje do ww. projektu w wersji elektronicznej na adres: wssm@um.kalisz.pl lub w wersji papierowej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, ul.Kościuszki 1a, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018r. Uwagi i propozycje należy składać za pośrednictwem „Formularza do składania uwag w trakcie konsultacji społecznych”.

Załączniki do pobrania
1. Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2. Formularza do składania uwag w trakcie konsultacji społecznych


 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795303

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   p.o. Naczelnika WSSM - Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   2018-07-31
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   2018-07-31
Na stronie biuletynu od:   2018-07-31   do   2018-09-14
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


Archiwum ogłoszeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 790 660 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 21 sierpień 2018 o godz. 15:55   kontakt: agoral@um.kalisz.pl