Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konsultacje społeczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza: Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, stosownie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz.1817 z późn. zm.).
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793473

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Z-ca Naczelnika WSSM - Sibiński Janusz   Data wytworzenia:   2017-09-15
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   2017-09-15
Na stronie biuletynu od:   2017-09-15   do   2017-10-06
Na podstawie:   WSSM.0006.1.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Podsumowanie przebiegu punktów konsultacyjnych zorganizowanych w ramach konsultacji społecznych, prowadzonych zgodnie z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu GPR.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792856

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-05-22
Na stronie biuletynu od:   2017-05-22   do   2017-12-31
Na podstawie:   WSR.042.5.11.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Podsumowanie przebiegu warsztatów zorganizowanych w dniu 9 maja 2017 r. w ramach konsultacji społecznych, prowadzonych zgodnie z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu GPR.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792857

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-05-22
Na stronie biuletynu od:   2017-05-22   do   2017-12-31
Na podstawie:   WSR.042.5.11.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Informacja podsumowująca z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791836

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   2016-10-11
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2016-11-18
Na stronie biuletynu od:   2016-11-18   do   2017-11-18
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Podsumowanie spotkania otwartego zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - Uzupełnienie zestawienia uwag, propozycji i opinii, zgłoszonych przez interesariuszy podczas spotkania otwartego.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791837

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   2016-10-11
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2016-11-18
Na stronie biuletynu od:   2016-11-18   do   2017-11-18
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


Archiwum ogłoszeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 578 616 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 24 wrzesień 2017 o godz. 12:14   kontakt: agoral@um.kalisz.pl