Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Pliki do pobrania  Rok 2024 


pdf_ikonkaDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - PDF
pdf_ikonkaDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DOC
pdf_ikonkaDeklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
pdf_ikonkaZałącznik do deklaracji DT-1 (DT-1A)
pdf_ikonkaDeklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
pdf_ikonkaZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
pdf_ikonkaZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
pdf_ikonkaInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
pdf_ikonkaZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
pdf_ikonkaZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
pdf_ikonkaZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
pdf_ikonkaDeklaracja na podatek rolny (DR-1)
pdf_ikonkaZałącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
pdf_ikonkaZałącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
pdf_ikonkaInformacja o gruntach (IR-1)
pdf_ikonkaZałącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
pdf_ikonkaZałącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
pdf_ikonkaZałącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
pdf_ikonkaDeklaracja na podatek leśny (DL-1)
pdf_ikonkaZałącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
pdf_ikonkaZałącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
pdf_ikonkaInformacja o lasach (IL-1)
pdf_ikonkaZałącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
pdf_ikonkaZałącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
pdf_ikonkaZałącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)


Data ostatniej aktualizacji: 03 stycznia 2024 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: WF-RWPIO.144.1.2023r.
informację wytworzyła: Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego - Krystyna Frąckowiak Rok 2023 


Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
* "Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia DOC
* "Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia PDF

Wykaz rachunków bankowych - 2023
* pdf_ikonka Rachunki bankowe 2023 - do pobrania PDF
* pdf_ikonka - Informacja dla Urzędów Skarbowych - do pobrania PDF* pdf_ikonka Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - PDF
* pdf_ikonka Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DOC
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1A)
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
* pdf_ikonka  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
* pdf_ikonka  Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
* pdf_ikonka  Informacja o gruntach (IR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
* pdf_ikonka  Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
* pdf_ikonka  Informacja o lasach (IL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)

Data ostatniej aktualizacji: 02 stycznia 2023 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.12.2022 r.
informację wytworzyła: Krystyna Frąckowiak, Agnieszka Gościniak


 Rok 2022 


Wzory załączników nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XLV/620/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę
* pdf_ikonka załącznik - zielony dach - 1
* pdf_ikonka załącznik - zielony dach - 2
* pdf_ikonka załącznik - zielony dach - 3


Data ostatniej aktualizacji: 02 lutego 2022 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.1.2022
informację wytworzył: Sebastian Ślugacz

* pdf_ikonka Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - PDF
* pdf_ikonka Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DOC
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1A)
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
* pdf_ikonka  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
* pdf_ikonka  Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
* pdf_ikonka  Informacja o gruntach (IR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
* pdf_ikonka  Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
* pdf_ikonka  Informacja o lasach (IL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)

Data ostatniej aktualizacji: 11 stycznia 2022 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.1.2021
informację wytworzył: Sebastian Ślugacz


 Rok 2021 


pdf_ikonka Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - PDF
pdf_ikonka Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DOC
Data ostatniej aktualizacji: 10 marca 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Joanna Kucner

pdf_ikonka zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

zamieszczone przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
z dnia: 24 lutego 2021 r.
informację wytworzył: Paulina Skowron
data ostatniej aktualizacji 26 lutego 2021 r.


Wzory druków i instrukcje ich wypełnienia  

Instrukcja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - składana przez osoby fizyczne  
pdf_ikonkainstrukcja_in_1_zin_1_zin_2_zin_3.pdf
pdf_ikonkawzor_in_1.pdf
pdf_ikonkawzor_zin_1.pdf
pdf_ikonkawzor_zin_3.pdf

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - składana przez osoby prawne  
pdf_ikonkainstrukcja_dn_1.pdf
pdf_ikonkawzor_dn_1.pdf

Deklaracja na podatek od środków transportowych  
pdf_ikonkainstrukcja_dt_1.pdf
pdf_ikonkawzor_dt_1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
pdf_ikonkawzor_dot_budynek_jednorodzinny.pdf
pdf_ikonkawzor_dot_budynek_wielolokalowy.pdf

zamieszczone przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
z dnia: 05 lutego 2021 r.
informację wytworzył: Sebastian Ślugacz
data ostatniej aktualizacji 12 lutego 2021 r.


* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1A)
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
* pdf_ikonka  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
* pdf_ikonka  Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
* pdf_ikonka  Informacja o gruntach (IR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
* pdf_ikonka  Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
* pdf_ikonka  Informacja o lasach (IL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)

Data ostatniej aktualizacji: 04 stycznia 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.4.2020
informację wytworzyła: Krystyna Frąckowiak


 Rok 2020 


pdf_ikonka Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - PDF
pdf_ikonka Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DOC
Druki do uchwały Nr XVII/305/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntownego wymiennika ciepła - wymagane wówczas, gdy zwolnienie jest udzielane podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania.
pdf_ikonka formularz - format ODS
doc_ikonka oświadczenie - format DOC
doc_ikonka oświadczenie minimis - format DOC
Data ostatniej aktualizacji: 05 czerwca 2020 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Sylwia Marszał


pdf_ikonka Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2019 r. - format PDF
pdf_ikonka Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2019 r. - format DOC
Data ostatniej aktualizacji: 21 lutego 2020 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Zaorska

druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.
* doc_ikonka Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (format DOC)
* pdf_ikonka Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (format PDF)
Data ostatniej aktualizacji: 20 lutego 2020 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.3135.1.2.76.2020
informację wytworzyła: Joanna Kucner


* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1A)
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
* pdf_ikonka  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
* pdf_ikonka  Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
* pdf_ikonka  Informacja o gruntach (IR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
* pdf_ikonka  Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
* pdf_ikonka  Informacja o lasach (IL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
* pdf_ikonka  Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)

Data ostatniej aktualizacji: 03 stycznia 2020 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.1.2020
informację wytworzyła: Krystyna Frąckowiak


 Rok 2019 


* doc_ikonka Informacja o naborze wniosków w sprawie wpisu inwestycji do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza"
* doc_ikonka Wniosek o wpis inwestycji do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 r. i są składane w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 roku.   
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
* pdf_ikonka Deklarcja na podatek leśny (DL-1)
* pdf_ikonka Informacja o gruntach (IR-1)
* pdf_ikonka Informacja o lasach (IL-1)
* pdf_ikonka  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
pdf_ikonka formularze podatkowe obowiązujące od - 01.07.2019 r.
Data ostatniej aktualizacji: 02 lipca 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.2.2019.3023.0001.2019
informację wytworzyła: Krystyna Frąckowiak

pdf_ikonka Zestaw tabel do informacji o stanie mienia - 18.02.2019 r.
Data ostatniej aktualizacji: 18 lutego 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WGM.3023.0001.2019.AOŚ
informację wytworzyła: Iwona Kasprzak

PODATKI I OPŁATY - Formularze PDF i DOC
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji dt-1 (dt-1a)
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości PDF
* doc_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości DOC
* pdf_ikonka wzór wykazu budynków PDF
* pdf_ikonka wzór wykazu budynków DOC
* pdf_ikonka wzór wykazu budowli PDF
* pdf_ikonka wzór wykazu budowli DOC
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek rolny PDF
* doc_ikonka Deklaracja na podatek rolny DOC
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek leśny PDF
* doc_ikonka Deklaracja na podatek leśny DOC
* pdf_ikonkaDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
* doc_ikonkaDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
* pdf_ikonka Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych PDF
* doc_ikonka Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych DOC
* pdf_ikonka Informacja o gruntach PDF
* doc_ikonka Informacja o gruntach DOC
* pdf_ikonka Informacja o lasach PDF
* doc_ikonka Informacja o lasach DOC

Data ostatniej aktualizacji: 16 stycznia 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.2.2018
informację wytworzyła: Aneta Ochocka Rok 2018 


pdf_ikonkaSprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami w 2017r. (z 6 lipca 2018 r.)
pdf_ikonkaZestaw tabel do informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2017r.
pdf_ikonka Wniosek / zmiana wniosku* o uruchomienie usługi powiadamiania za pośrednictwem SMS o zbliżającym się terminie płatności i zaległościach w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportu i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PODATKI I OPŁATY - Formularze PDF i DOC
pdf_ikonka Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
pdf_ikonka Załącznik do deklaracji dt-1 (dt-1a)
pdf_ikonkaDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
pdf_ikonkaDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
pdf_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości PDF
doc_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości DOC
pdf_ikonka wzór wykazu budynków PDF
pdf_ikonka wzór wykazu budynków DOC
pdf_ikonka wzór wykazu budowli PDF
pdf_ikonka wzór wykazu budowli DOC
pdf_ikonka Deklaracja na podatek rolny PDF
doc_ikonka Deklaracja na podatek rolny DOC
pdf_ikonka Deklaracja na podatek leśny PDF
doc_ikonka Deklaracja na podatek leśny DOC
pdf_ikonka Informacja o gruntach PDF
doc_ikonka Informacja o gruntach DOC
pdf_ikonka Informacja o lasach PDF
doc_ikonka Informacja o lasach DOC
pdf_ikonka Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych PDF
doc_ikonka Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych DOC

Data ostatniej aktualizacji: 02 stycznia 2018 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.3.2017
informację wytworzyła: Aneta OchockaArchiwum  

Archiwum plików z lat 2005-2017

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 415 razy, aktualnie na stronie przebywa: 13 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 02:29   kontakt: agoral@um.kalisz.pl