Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2017  


WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2017 w trybie przewidzianym ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach

Lp.

Data złożenia petycji

Adresat petycji

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Przedmiot petycji

Treść petycji

(skan)

Przebieg postępowania

Uwagi

1.

19.09.2017

Prezydent Miasta Kalisza

Marcin Andrzejewski

Petycja w sprawie nowego znaku graficznego Miasta Kalisza

Pobierz wersję PDF petycji 1 z 2017 roku

20.09.2017 r. nastąpiło przekazanie korespondencji do Biura Komunikacji Społecznej. Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Sprawa została zarejestrowana pod numerem BKS.152.0001.2017.

08.11.2017 r. wystosowano prośbę o opinię do naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju

-

2.

29.09.2017

Prezydent Miasta Kalisza

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 – Prezes Zarządu Daniel Alain Korona

Petycja w sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych

Pobierz wersję PDF petycji 2 z 2017 roku

29.09.2017 r. - wpływ petycji do Prezydenta Miasta Kalisza (Kancelaria Ogólna Nr Kor. PP2017.10.00126), 03.10.2017 r. - przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (l.dz. 12000). Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Sprawa została zarejestrowana pod numerem SA.152.1.2017

25.10.2017 r. wysłano pismo do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w celu pozyskania informacji dot. liczby osób w całym kraju oraz mieście Kalisz i jego okolicach, posiadających status osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych do kwietnia 1989 roku oraz osób, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych.

-

Data ostatniej aktualizacji: 08 listopada 2017 roku
przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Paweł Nowak


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 przez Prezydenta Miasta Kalisza

data ostatniej aktualizacji: 28 czerwca 2017 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 28 czerwca 2017 r.

Archiwum z roku 2016.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 611 625 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 20 listopad 2017 o godz. 23:34   kontakt: agoral@um.kalisz.pl