Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2024  

6. Przedmiot petycji Petycja dotyczy gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami.
Data
złożenia petycji
23.05.2024 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Osoba Prawna
Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
tel. 608-318-418
nr KRS: 0001 007 117
Treść petycji Petycja
Przebieg postępowania 05.06.2024 r. przekazanie petycji do Prezydenta Miasta Kalisza
08.05.2024 r. przekazanie petycji do Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
17.06.2024 r. zamieszczenie petycji w BIP
19.06.2024 r. odpowiedź na petycje - Pobierz
Data ostatniej aktualizacji: 20 czerwca 2024 roku przez: Witold Michalak
Informacje dodano do BIP dnia: 17 czerwca 2024 roku przez: Witold Michalak
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Wydział Gospodarki Komunalnej i Orchrony Środowska - Paweł Bąkowski


5. Przedmiot petycji Petycja w sprawie remontu drogi i montażu oświetlenia dla ulicy Rodowej, Dalmackiej, Połabskiej.
Data
złożenia petycji
16.04.2024 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu ---
Treść petycji Petycja
Przebieg postępowania 30.04.2024 r. przekazanie petycji do Prezydenta Miasta Kalisza
06.05.2024 r. przekazanie petycji do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu
22.05.2024 r. przekazanie petycji do Wydziału Organizacyjnego w celu zamieszczenie petycji w BIP
23.05.2024 r. zamieszczenie petycji w BIP
Data ostatniej aktualizacji: 23 maj 2024 roku
przez: Witold Michalak na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Mieszkańcy


4. Przedmiot petycji Petycja w sprawie celu inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy.
Data
złożenia petycji
08.05.2024 r.
Adresat
złożenia petycji
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu G1ANT ROBOT SP. Z O.O.
ul. Stepowa 34D
30 - 698 Kraków
NIP: 6751702390
REGON: 383162421
Treść petycji Petycja
Przebieg postępowania 14.05.2024 r. przekazanie petycji do Wydziału Organizacyjnego w celu zamieszczenie petycji w BIPData ostatniej aktualizacji: 14 maj 2024 roku
przez: Maciej Matecki na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Wydział Organizacyjny - Piotr Walczak


3. Przedmiot petycji Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z ewentualną potrzebą zastosowania do promocji gminy - w ramach długofalowego planowania - dedykowanych, nowoczesnych form promocji gminy.
Data
złożenia petycji
05.04.2024 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Treść petycji Petycja
Przebieg postępowania 9.04.2024 r. przekazanie petycji do Wydziału Organizacyjnego
24.04.2024 r. zamieszczenie petycji w BIP
03.06.2024 r. Odpowiedź Prezydenta - WO.152.0005.2024 - Pobierz
Data ostatniej aktualizacji: 7 czerwca 2024 roku
przez: Witold Michalak na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Wydział Organizacyjny - Katarzyna Tomczyk


2. Przedmiot petycji Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy - tak aby zadania własne wykonywane przez gminę w obszarze art. 7 ust. 1 pkt. 18 Ustawy o samorządzie gminnym - były wykonywane - zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli przytoczonymi przez Wnioskodawcę w powołanym na wstępnie protokole pokontrolnym NIK.
Data
złożenia petycji
21.02.2024 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Szulc-Euphenics p. Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Treść petycji Skan petycji
Przebieg postępowania 21.02.2024 r. zarejestrowanie pisma nr korespondencyjny PP2024.02.10194
21.01.2024 r. przekazanie petycji do Prezydenta Miasta Kalisza
23.02.2024 r. przekazanie petycji do Sekretarza Miasta
23.02.2024 r. przekazanie petycji do Wydziału Organizacyjnego
04.03.2024 r. zamieszczenie petycji w BIP – Skan pisma
22.04.2024 r. Odpowiedź Prezydenta - WO.152.0004.2024 - Pobierz
Data ostatniej aktualizacji: 24 kwietnia 2024 roku
przez: Maciej Matecki na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Wydział Organizacyjny - Katarzyna Tomczyk


1. Przedmiot petycji Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania - za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości - Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne/ Zaplanowanie szkoleń i audytów w tym zakresie
Data
złożenia petycji
17.01.2024 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Szulc-Euphenics p. Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Treść petycji Skan petycji
Przebieg postępowania 17.01.2024 r. zarejestrowanie pisma nr korespondencyjny PP2024.01.0864 17.01.2023 r. przekazanie petycji do Wiceprezydenta Miasta Kalisza
18.01.2024 r. przekazanie petycji do Sekretarza Miasta 18.01.2024 r. przekazanie petycji do Wydziału Organizacyjnego
22.01.2024 r. zamieszczenie petycji w BIP
23.02.2024 r. Odpowiedź Prezydenta - WO.152.0002.2024Skan odpowiedzi
Data ostatniej aktualizacji: 05 maja 2023 roku
przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Paweł Nowak - WSO
WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2023  

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2023 przez Prezydenta Miasta Kalisza
data ostatniej aktualizacji: 13 czerwca 2024 r. przez: Witold Michalak
na podstawie: WO.0121.0007.2024 informację wytworzyła: Katarzyna Domaradzka data wytworzenia: 12 czerwiec 2024 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2023 przez Radę Miasta Kalisza
data ostatniej aktualizacji: 13 czerwca 2024 r. przez: Witold Michalak
na podstawie: KRM.150.0003.2024 informację wytworzyła: Sławomir Lasiecki data wytworzenia: 31 maja 2024 r.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem petycji.
Pobierz dokument PDF

informacje wytworzył: 25 października 2019 roku - Marcin Pługowski wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 25 października 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail9. Przedmiot petycji Petycja w sprawie stworzenia całorocznego zadaszonego miejsca do uprawiania sportów wrotkarskich
Data
złożenia petycji
21.11.2023 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu ---
Treść petycji Skan petycji z 21 listopada 2023 r.
Przebieg postępowania 21.11.2023 r. przyjęcie petycji w Sekretariacie Prezydenta
23.11.2023 r. zarejestrowanie pisma nr kor. PP2023.11.09875
24.11.2023 r. przekazanie petycji do Wydziału Organizacyjnego,
27.11.2023 r. przekazanie petycji do Wydziału Rozbudowy Miasta
29.11.2023 r. zamieszczenie petycji w BIP
29.11.2023 r. publikacja w BIP informacji o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przedmiotową petycję pozostawia się bez rozpatrzenia
8. Przedmiot petycji Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii – (NIS2) oraz zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie.
Data
złożenia petycji
19.09.2023 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Sulc-Efekt Sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
Treść petycji Skan pisma z 19 września 2023 r.
Przebieg postępowania 19.09.2023 r. zarejestrowanie pisma nr korespondencyjny PP2023.09.08537 19.09.2023 r. przekazanie petycji do Prezydenta Miasta Kalisza 20.09.2023 r. przekazanie petycji do Sekretarza Miasta 20.09.2023 r. przekazanie petycji do Wydziału Organizacyjnego i Inspektora ochrony danych 25.09.2023 r. zamieszczenie petycji w BIP – skan pisma
11.12.2023 r. przesłanie odpowiedzi Prezydenta Miasta Kalisza na petycję. Pismo podpisane elektronicznie


7. Przedmiot petycji Petycja w sprawie utworzenia Majkowskiego Klubu Seniora w obiekcie położonym w Kaliszu przy ul. Juliana Tuwima 2
Data
złożenia petycji
07.09.2023 r.
Adresat
złożenia petycji
Rada Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu ---
Treść petycji Skan pisma z 4 września 2023 r.
Przebieg postępowania 07.09.2023 r. przyjęcie petycji (nr koresp. PP2023.09.02747)
11.09.2023 r. zadekretowanie na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
25.09.2023 r. wypracowanie opinii przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
28.09.2023 r. podjęcie przez Radę Miasta Kalisza uchwały Nr LXVIII/958/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Majkowskiego Klubu Seniora – skan uchwały
4.10.2023 r. wysłanie odpowiedzi wraz z uchwałą – skan pisma6. Przedmiot petycji Petycja w sprawie wsparcia wniosku skierowanego przez pracodawcę dotyczącego powrotu do rozkładu jazdy autobusów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. linii nr 15, 19 i 13
Data
złożenia petycji
30.05.2023 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Pracownicy Spółki FF Marka Własna
Treść petycji Skan pisma z 25 maja 2023 r.
Przebieg postępowania 30.05.2023 r. zarejestrowanie pisma nr kor. PP2023.05.11179
02.06.2023 r. przekazanie petycji do sekretariatu Wiceprezydenta
05.06.2023 r. przekazanie petycji do Wydziału Spraw Obywatelskich
13.06.2023 r. publikacja na BIP skanu petycji
16.06.2023 r. wezwanie do uzupełnienia petycji o wskazanie osoby reprezentującej składających petycję
20.06.2023 r. zarejestrowanie odpowiedzi nr kor. PP2023.06.07701
21.06.2023. przekazanie pisma do Wydziału Spraw Obywatelskich
12.07.2023 r. wysłanie odpowiedzi na petycję, umieszczenie odpowiedzi na petycję w BIP – scan pisma
Data ostatniej aktualizacji: 19 czerwca 2023 roku
przez: Witold Michalak na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Anna Walczyńska


5. Przedmiot petycji żądanie przywrócenia dotychczasowej trasy i godzin przejazdu linii autobusowej nr 16 w Kaliszu
Data
złożenia petycji
25.05.2023 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu petycje mieszkańców Kalisz w szczególności osiedla Zagorzynek i osiedli sąsiadujących
Treść petycji Skan pisma z 25 maja 2023 r.
Przebieg postępowania 25.05.2023 r. przyjęcie petycji w Sekretariacie Prezydenta
26.05.2023 r. przekazanie petycji w Kancelarii Ogólnej i nadanie nr kor. PP2023.05.02801
01.06.2023 r. przekazanie petycji do Wydziału Spraw Obywatelskich
12.06.2023 r. publikacja na BIP skanu petycji
29.06.2023 r. spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Kalisza, Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z wykonawcą optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej, na którym określono termin i zakres niezbędnych zmian do wprowadzenia z dniem 1 września br.
27.07.2023 r. opracowanie przez wykonawcę optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej tabelarycznych rozkładów jazdy linii autobusowych
11.08.2023 r. przesłanie odpowiedzi Prezydenta Miasta Kalisza na petycję. Skan pisma
14.08.2023 r. publikacja na BIP skanu odpowiedzi na petycję4. Przedmiot petycji Petycja w sprawie zmiany godzin kursowania miejskiego autobusu linii nr 3B, zwiększenia ilości kursów na www. trasie oraz o udostępnienie dłuższego taboru w godzinach szczytu (7 oraz 15).
Data
złożenia petycji
24.04.2023 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Mieszkańcy Osiedla Lis
Treść petycji Skan petycji z 25 kwietnia 2023 r.
Przebieg postępowania 09.05.2023 r. zarejestrowanie pisma nr kor. PP2023.05.02801
09.05.2023 r. przekazanie petycji do sekretariatu Wiceprezydenta
11.05.2023 r. przekazanie petycji do Wydziału Spraw Obywatelskich
16.05.2023 r. publikacja na BIP skanu petycji
23.05.2023 r. wysłanie wezwania do Zarządu Osiedla Piwnice o wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycje oraz adresu do korespondencji.
31.05.2023 r. otrzymanie odpowiedzi od Zarządu Osiedla Piwnic na wysłane wezwanie
31.05.2023 r. wysłanie pisma do Gminy Godziesze Wielkie z propozycją zwiększenia liczby kursów na linii 3B realizowanych w ramach porozumnienia miedzygminnego.
01.06.2023 r. otrzymanie odpowiedzi z Gminy Godziesze Wielkie na wysłanie pismo
24.06.2023 r. wysłanie pisma do Gminy Godziesze Wielkie z wykazu uwag pasażerów w sprawie Kursowania linie 3B z prośbą o przekazanie ewentualnych wytycznych do przygotowanej korekty oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej
29.06.2023 r. spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Kalisz, Kaliszkiech Linii Autobusowych Sp. z o.o. z wykonawcą optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskie, na którym określono termin i zakres niezbędnych zmian do wprowadzenia z dniem 1 września br.
27.09.2023 r. opracowanieprzez wykonawcę optymalizacji ofertyprzewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej tabelarycznych rozkładów jazdy linii autobusowych
11.08.2023 r. przesłanie odpowiedzi Prezydenta Miasta Kalisza na petycje. (Skan pisma)
14.08.2023 r. publikacja na BIP skanu odpowiedzi na petycje
Data ostatniej aktualizacji: 19 czerwca 2023 roku
przez: Witold Michalak na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Tomasz Ludwiczak


3. Przedmiot petycji dotyczy wstrzymania działalności kaliskiego zakładu kremacji
Data
złożenia petycji
16.05.2023 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu ---
Treść petycji Skan petycji z 16 maja 2023 r.
Przebieg postępowania 16.05.2023 r. zarejestrowanie pisma nr korespondencyjny PP2023.05.05810
16.05.2023 r. przekazanie petycji do Prezydenta Miasta Kalisza
16.05.2023 r. przekazanie petycji do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
23.05.2023 r. przekazanie petycji do Wydziału Organizacyjnego
26.05.2023 r. zamieszczenie petycji w BIP
24.08.2023 r. odpowiedź na petycję


2. Przedmiot petycji dotyczy korekty rozkładu jazdy autobusu linii nr 4
Data
złożenia petycji
28.04.2023 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Mieszkańcy Osiedla Zagorzynek
Treść petycji Skan petycji z 27 kwietania 2023 r.
Przebieg postępowania 28.04.2023 r. zarejestrowanie pisma nr kor. PP2023.04.11264
28.04.2023 r. przekazanie petycji do Wydziału Spraw Obywatelskich
02.05.2023 r. publikacja na BIP informacji o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przedmiotową petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.
1. Przedmiot petycji Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
Data
złożenia petycji
17.02.2023 r.
Adresat
złożenia petycji
Rada Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu ----
Treść petycji Skan petycji
Przebieg postępowania 17.02.2023 r. - przyjęcie petycji (nr koresp. PP2023.02.08133)
27.02.2023 r. - wprowadził do BIP - Aleksander Góral
27.03.2023 r. wypracowanie opinii przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza ws rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
30.03.2023 r. podjecie przez Radę Miasta Kalisza uchwały Nr LXII/897/2023 ws rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności treść uchwały
03.04.2023 r. przesłanie odpowiedzi wraz z uchwałą skan odpowiedzi
Data ostatniej aktualizacji: 05 maja 2023 roku
przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Paweł Nowak - WSO
WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2022  


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Kalisza w 2022 r.
data ostatniej aktualizacji: 14 czerwca 2023 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Agnieszka Szczypkowska data wytworzenia: 14 czerwca 2023 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022 przez Prezydenta Miasta Kalisza
data ostatniej aktualizacji: 29 maja 2023 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Domaradzka data wytworzenia: 25 maja 2023 r.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem petycji.
Pobierz dokument PDF

informacje wytworzył: 25 października 2019 roku - Marcin Pługowski wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 25 października 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail

13. Przedmiot petycji Petycja w sprawie linii autobusowej 3A
Data
złożenia petycji
19.12.2022 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu MZarząd ROD „Relaks” Ul. Działkowa 6 m. Szałe 62-800 Opatówek
Treść petycji Skan petycji z dnia 17 grudnia 2022 roku oraz pisma przewodniego z dnia 19 grudnia 2022 r.
Przebieg postępowania 19.12.2022 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2022.12.08279
20.12.2022 r. przekazanie petycji do Wiceprezydenta Miasta Kalisza
20.12.2022 r. przekazanie petycji do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza
21.12.2022 r. podpisanie przez Prezydenta Miasta Kalisza odpowiedzi na petycję
23.12.2022 r. zamieszczenie petycji w BIP
27.12.2022 r. wysłanie w korespondencji odpowiedzi na petycję Skan odpowiedzi na petycję z dnia 21 grudnia 2022 roku
27.12.2022 r. zamieszczenie odpowiedź na petycji w BIP12. Przedmiot petycji PETYCJA – WNIOSEK (w sprawie planowanych wariantów 1 i 2 przebiegu KDP).
Data
złożenia petycji
14.09.2022 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Mieszkańcy ulic: Polnej, Chłodnej, Zielonej, Tęczowej, Wielkiej, Zdrojowej, Częstochowskiej, Wygon, Baśniowej oraz Rusałki
Treść petycji Skan petycji – plik.pdf
Przebieg postępowania 14.09.2022 r. zarejestrowanie pisma nr korespondencyjny PP2022.09.06074
14.09.2022 r. przekazanie petycji do Prezydenta Miasta Kalisza
19.09.2022 r. przekazanie petycji do Wydziału Organizacyjnego
21.09.2022 r. przekazanie petycji do Wydziału Strategii i Rozwoju
12.10.2022 r. zamieszczenie petycji w BIP
10.11.2022 r. publikacja na BIP informacji o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przedmiotową petycję pozostawia się bez rozpatrzenia. Stanowisko kaliskiego samorządu w sprawie kolejowych inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego opublikowane zostało na stronie www.kalisz.pl

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/centralny-port-komunikacyjny---stanowisko-kaliskiego-samorzadu,53722


11. Przedmiot petycji PETYCJA – WNIOSEK (w sprawie planowanych wariantów 3 i 4 przebiegu KDP).
Data
złożenia petycji
13.09.2022 r. (wpływ do Kancelarii Ogólnej)
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Mieszkańcy ulic: Rodowa, Dalmacka, Słowiańska, Połabska, Fenicka, Egipska, Celtycka, Książęca, Sarmacka, Torowa, Diamentowa, Piotra Sulisławskiego, Smorawińskiego, Zachodnia, Krajobrazowa, Powstańców Styczniowych, Romańska, Pałacowa
Treść petycji Skan petycji – plik.pdf
ponaglenie.pdf
Przebieg postępowania 13.09.2022 r. zarejestrowanie pisma nr korespondencyjny PP2022.09.05256
13.09.2022 r. przekazanie petycji do Prezydenta Miasta Kalisza
15.09.2022 r. przekazanie petycji do Wydziału Strategii i Rozwoju
16.09.2022 r. przekazanie petycji do Wydziału Organizacyjnego
23.09.2022 r. przekazanie petycji do Wydziału Strategii i Rozwoju
12.10.2022 r. zamieszczenie petycji w BIP
31.10.2022 r. zarejestrowanie pisma (Ponaglenie Petycja – Wniosek) nr korespondencyjny PP2022.10.15857
31.10.2022 r. przekazanie ponaglenia do Wiceprezydenta Miasta Kalisza
02.11.2022 r. przekazanie ponaglenia do Wydziału Organizacyjnego
03.11.2022 r. przekazanie ponaglenia do Wydziału Strategii i Rozwoju
10.11.2022 r. publikacja na BIP informacji o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przedmiotową petycję pozostawia się bez rozpatrzenia. Stanowisko kaliskiego samorządu w sprawie kolejowych inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego opublikowane zostało na stronie www.kalisz.pl

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/centralny-port-komunikacyjny---stanowisko-kaliskiego-samorzadu,53722


10. Przedmiot petycji Petycja w sprawie budowy boiska typu „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu ul. Św. Michała 1
Data
złożenia petycji
26.09.2022 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Kaliszu;
Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu;
Sołtys Sołectwa Dobrzec;
Przewodniczący Rady Osiedla Dobro
Treść petycji Skan petycji – plik.pdf
Odpowiedź na petycję – plik.pdf
Przebieg postępowania 26.09.2022 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2022.09.11627
27.09.2022 r. zadekretowanie pisma na Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta
28.09.2022 r. wpływ do Wydziału Rozbudowy Miasta
04.10.2022 r. zamieszczenie petycji w BIP
31.10.2022 r. zamieszczenie odpowiedzi na petycję w BIP


9. Przedmiot petycji Petycja w sprawie zaprzestania używania w przestrzeni publicznej logo Kalisza
Data
złożenia petycji
13.09.2022 r.
Adresat
złożenia petycji
Rada Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu ---
Treść petycji Skan petycji – plik.pdf
Przebieg postępowania 13.09.2022 r. przyjęcie petycji (nr koresp. PP2022.09.05122)
15.09.2022 r. przekazanie petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
19.09.2022 r. zamieszczenie petycji w BIP
21.11.2022 r. wypracowanie opinii przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
24.11.2022 r. podjęcie przez Radę Miasta Kalisza uchwały Nr LVIII/827/2022 w sprawie rozpatzenia petycji w przedmiocie zaprzestania używania w przestrzeni publicznej logotypu herbu Miasta Kalisza – treść uchwały
28.11.2022 r. wysłanie odpowiedzi wraz z uchwałą – skan pisma8. Przedmiot petycji Dotyczy umieszczenia na oficjalnej stronie WWW Gminy lib w BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS
Data
złożenia petycji
18.07.2022 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
ul. Puławska 72 lok 1
02-603 Warszawa

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Adam Szulc
Prezes Zarządu
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Treść petycji Petycja wraz z odpowiedzią – plik.pdf
Przebieg postępowania 19.07.2022 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2022.07.13804
05.08.2022 r. przekazanie petycji do Prezydenta Miasta Kalisza
05.08.2022 r. przekazanie petycji do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
05.08.2022 r. umieszczenie odpowiedzi na petycję w BIP7. Przedmiot petycji Petycja w sprawie propozycji nadania nazwy „Bygdoska/Bydgoski” obiektowi na terenie miasta Kalisza
Data
złożenia petycji
25.07.2022r.(data wpływu do Kancelarii Rady Miasta)
Adresat
złożenia petycji
Rada Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Poseł na Sejm RP Łukasz Schreiber
Radny Rady Miasta Bydgoszczy Jarosław Wenderlich
Treść petycji Skan petycji – plik.pdf
Przebieg postępowania 25.07.2022r. przyjęcie pisma przekazującego Radzie Miasta Kalisza petycję (nr koresp. PP2022.07.16271)
03.08.2022r. zamieszczenie petycji w BIP
03.08.2022r. przekazanie petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
26.09.2022 r. przyjęcie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza w sprawie rozpatrzenia petycji
29.09.2022 r. podjęcie przez Radę Miasta Kalisza uchwały Nr LVI/794/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie nadania nazwy Bydgoska/Bydgoski obiektowi znajdującemu się na terenie miasta Kalisza – uchwała
06.10.2022 r. wysłanie odpowiedzi wraz z uchwałą – skan pisma
06.10.2022 r. przekazanie petycji Prezydentowi Miasta Kalisza wraz z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza


6. Przedmiot petycji Dotyczy nielikwidowania linii nr 3D
Data
złożenia petycji
15.07.2022 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Mieszkańcy wsi Chotów
Treść petycji Skan petycji z 12 lipca
Przebieg postępowania 15.07.2022 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2022.07.12290
15.07.2022 r. przekazanie petycji do Prezydenta Miasta Kalisza
18.07.2022 r. przekazanie petycji do Wydziału Spraw Obywatelskich
27.07.2022 r. Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) przekazanie petycji zgodnie z kompetencjami do rozpatrzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

5. Przedmiot petycji Dotyczy nielikwidowania linii nr 3D
Data
złożenia petycji
23.06.2022 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Sołtys Sołectwa Chotów, Mieszkańcy wsi Chotów
Treść petycji Skan petycji
Przebieg postępowania 23.06.2022 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2022.06.11702, PP2022.06.11703
23.06.2022 r. przekazanie petycji do Prezydenta Miasta Kalisza
28.06.2022 r. przekazanie petycji do Wydziału Spraw Obywatelskich Na podstawie art. 7 ust. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870 ) ze względu na braki formalne petycje pozostaną bez rozpatrzenia
06.07.2022 r. zamieszczenie w Biletynie Informacji Publicznej
4. Przedmiot petycji Petycja w sprawie rozpoczęcia budowy gazociągu
Data
złożenia petycji
14.06.2022 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Mieszkańcy ulicy Sulisławickiej.
Treść petycji Skan petycji
Przebieg postępowania 14.06.2022 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2022.06.07982
15.06.2022 r. zadekretowanie pisma na p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju
20.06.2022 r. wpływ do Wydziału Strategii i Rozwoju
24.06.2022 r. wpływ do Wydziału Rozbudowy Miasta
29.06.2022 r. zamieszczenie petycji w BIP,
14.09.2022 r. Zamieszczenie odpowiedzi na petycję w Bip.Odpowiedź na petycję
3. Przedmiot petycji Dotyczy utworzenia nowego przystanku autobusowego, ciągów pieszo rowerowych, obsługi komunikacji miejskiej na ulicy Inwestorskiej, Rozwojowej i Batalionów Chłopskich
Data
złożenia petycji
08.04.2022 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Poczta Polska S.A.
Treść petycji Skan pisma z dnia 07 kwietnia 2022 roku
Przebieg postępowania 08.04.2022 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2022.04.03792
11.04.2022 r. przekazanie petycji do Prezydenta Miasta Kalisza
11.04.2022 r. przekazanie petycji do Sekretariatu Wiceprezydenta Miasta Kalisza
11.04.2022 r. przekazanie petycji do Wydziału Spraw Obywatelskich
13.04.2022 r. przekazanie korespondencji do Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu do rozpatrzenia w zakresie zarządcy drogi
14.04.2022 r. przekazanie korespondencji PTC Consulting Marcin Gromadzi -Wykonawcy optymalizacji rozkładu jazdy kaliskiej komunikacji miejskiej,
29.04.2022 r. uzyskania opinii zarządcy drogi
16.05.2022 r. uzyskania opinii PTC Consulting Marcin Gromadzi -Wykonawcy optymalizacji rozkładu jazdy kaliskiej komunikacji miejskiej, 25.05.2022 r. podpisanie odpowiedzi na petycje WSO.152.3.2022
30.05.2022 r. nadanie w korespondencji odpowiedzi na petycję
2. Przedmiot petycji Petycja w sprawie usunięcia komunistycznych symboli propagujących komunistyczny, totalitarny ustrój państwa.
Data
złożenia petycji
22.03.2022 r.
Adresat
złożenia petycji
Rada Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Ruch społeczny S.R.V. - Stop Russian Violence (free world social movement)
Treść petycji Skan pisma z dnia 22 marca 2022 roku
Przebieg postępowania 22.03.2022 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2022.03.11028
22.03.2022 r. przekazanie petycji Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
28.03.2022 r. omówienie petycji na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
31.03.2022 r. zamieszczenie petycji w BIP
25.04.2022 r. wypracowanie opinii nr 0012.2.229.2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
28.04.2022 r. podjęcie uchwały nr LII/733/2022 Rady Miasta Kalisza w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie doprowadzenia do zgodności z obowiązującym polskim prawem terenu cmentarza żołnierzy radzieckich w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej – KRM.152.0001.2022
02.05.2022 r. przekazanie uchwały nr LII/733/2022 Rady Miasta Kalisza wraz z petycją Prezydentowi Miasta Kalisza – uchwała
07.06.2022 przekazanie wg właściwości dokumentacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z art. 65 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2021, poz. 735) oraz art. 5a ustawy o grobach i cmentarzach wojennych z 28. marca 1933 r. (Dz. u. 1933 nr 39 poz. 311) i art. 5b ustawy z 1. kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego (…) (Dz. U. 2018.1103)

1. Przedmiot petycji Sprzeciw, petycja ws. budowy stacji paliw przy ul. Warszawskiej w Kaliszu sąsiadującej z ulicą Rodzinną
Data
złożenia petycji
04.03.2022 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Mieszkańcy ulicy Rodzinnej w Kaliszu
Treść petycji Skan pisma z dnia 23 lutego 2022 roku
Przebieg postępowania 23.03.2022 roku - wprowadził do BIP - Aleksander Góral
30.05.2022 roku - Wniosek został zawieszony przez Inwestora pismo Prezydenta Miasta Kalisza WBUA.152.0001.2022(2) Data ostatniej aktualizacji: 31 marca 2022 roku
przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Justyna Dziedzic - Kancelaria Rady Miasta


(1) Data ostatniej aktualizacji: 2 czerwva 2022 roku
przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Dariusz Filipowicz - WBUiAWYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2021  


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem petycji.
Pobierz dokument PDF

informacje wytworzył: 25 października 2019 roku - Marcin Pługowski wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 25 października 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail1. Przedmiot petycji petycja ws zmiany nazwy ronda z Unii Europejskiej na Romana Dmowskiego.
Data
złożenia petycji
22.12.2021 r.
Adresat
złożenia petycji
Rada Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Mieszkańcy Kalisza
Treść petycji Skan pisma z dnia 22 grudnia 2021 roku
Przebieg postępowania 22.12.2021 r. zarejestrowanie przez Kancelarię Ogólną pisma pod PP2021.12.10645
29.12.2021 r. przekazanie petycji Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
17.01.2022 r. zamieszczenie petycji w BIP
(Wprowadził: 17.01.2022 roku - Aleksander Góral)
31.01.2022 r. wypracowanie opinii przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
03.02.2022 r. podjęcie przez Radę Miasta Kalisza uchwały Nr XLIX/686/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany nazwy ronda Unii Europejskiej na Romana Dmowskiego – skan uchwały
10.02.2022 r. wysłanie odpowiedzi wraz z uchwałą – skan pisma

Data ostatniej aktualizacji: 16 lutego 2022 roku
przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Agnieszka Szczypkowska - Kancelaria Rady Miasta


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 przez Prezydenta Miasta Kalisza
data ostatniej aktualizacji: 27 czerwca 2022 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Domaradzka data wytworzenia: 27 czerwca 2022 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez Radę Miasta Kalisza
data ostatniej aktualizacji: 27 czerwca 2021 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: KRM.150.0002.2022 informację wytworzyła: Agnieszka Szczypkowska data wytworzenia: 23 czerwca 2021 r.

Archiwum z roku 2020
data ostatniej aktualizacji: 17 stycznia 2020 r. (archiwum) przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. przez Radę Miasta Kalisza
data ostatniej aktualizacji: 25 czerwca 2021 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Agnieszka Szczypkowska data wytworzenia: 25 czerwca 2021 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 przez Prezydenta Miasta Kalisza
data ostatniej aktualizacji: 11 czerwca 2021 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Domaradzka data wytworzenia: 07 czerwca 2021 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 przez Radę Miasta Kalisza
data ostatniej aktualizacji: 30 czerwca 2020 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: KRM.150.0002.2020 informację wytworzył: Tadeusz Skarżyński data wytworzenia: 30 czerwca 2020 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 przez Prezydenta Miasta Kalisza
data ostatniej aktualizacji: 17 czerwca 2020 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Domaradzka data wytworzenia: 17 czerwca 2020 r.

Archiwum z roku 2019.
data ostatniej aktualizacji: 28 czerwca 2019 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 26 czerwca 2019 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 przez Prezydenta Miasta Kalisza
data ostatniej aktualizacji: 28 czerwca 2019 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 26 czerwca 2019 r.

Informacja o petycjach z roku 2018
data ostatniej aktualizacji: 19 grudnia 2018 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 04 lipca 2018 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Prezydenta Miasta Kalisza

data ostatniej aktualizacji: 04 lipca 2018 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 04 lipca 2018 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 przez Prezydenta Miasta Kalisza

data ostatniej aktualizacji: 28 czerwca 2017 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 28 czerwca 2017 r.

Archiwum z roku 2017.

Archiwum z roku 2016.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem petycji.
Pobierz dokument PDF

informacje wytworzył: 25 października 2019 roku - Marcin Pługowski wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 25 października 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mailod 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 890 razy, aktualnie na stronie przebywa: 30 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 15:26   kontakt: agoral@um.kalisz.pl