Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2019  


1

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Kalisz dla osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Kaliszu.

Data
złożenia petycji

08.04.2019 r.

Adresat
złożenia petycji

Prezydent Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Polski Instytut Prawa Głuchych

Treść petycji

Skan petycji - plik.pdf

Przebieg postępowania

08.04 2019 r. nastąpiło przekazanie korespondencji do Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Kancelaria Ogólna Nr Kor. PP2019.04.0.4256), następnie 10.04.2019 r. przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (l.dz. 5176). Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

15.04 2019 r. Zamieszczenie petycji w BIP.

2

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie wprowadzenia w życie w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Data
złożenia petycji

29.07.2019 r.

Adresat
złożenia petycji

Prezydent Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

radca prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy

Treść petycji

Skan petycji - plik.pdf

Przebieg postępowania

30.07.2019 r. nastąpiło przekazanie korespondencji do Prezydenta,
31.07.2019 r. przekazano do Wydziału Organizacyjnego. Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.
05.08 2019 r. Zamieszczenie petycji w BIP.


Data ostatniej aktualizacji: 05 sierpnia 2019 roku
przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 przez Prezydenta Miasta Kalisza

data ostatniej aktualizacji: 28 czerwca 2018 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 26 czerwca 2018 r.

Informacja o petycjach z roku 2018

data ostatniej aktualizacji: 19 grudnia 2018 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 04 lipca 2018 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Prezydenta Miasta Kalisza

data ostatniej aktualizacji: 04 lipca 2018 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 04 lipca 2018 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 przez Prezydenta Miasta Kalisza

data ostatniej aktualizacji: 28 czerwca 2017 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 28 czerwca 2017 r.

Archiwum z roku 2017.
Archiwum z roku 2016.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 642 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 09:20   kontakt: agoral@um.kalisz.pl