Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 37
Liczba pozycji: 732


1.Zarządzenie Nr 792/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Urzędzie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-792
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-792

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marta Łuczak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-14
Na stronie biuletynu od:   2018-12-14   do   2021-12-14
Data zarządzenia:   2018-12-14


2.Zarządzenie Nr 781/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-781
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-781

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-12


3.Zarządzenie Nr 779/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta ds. Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-779
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-779

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-12


4.Zarządzenie Nr 778/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-778
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-778

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-11


5.Zarządzenie Nr 777/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-777
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-777

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-11


6.Zarządzenie Nr 776/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-776
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-776

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-10


7.Zarządzenie Nr 774/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-774
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-774

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-07


8.Zarządzenie Nr 773/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-773
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-773

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-07


9.Zarządzenie Nr 772/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-772
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-772

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-07


10.Zarządzenie Nr 771/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-771
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-771

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-07


11.Zarządzenie Nr 770/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-770
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-770

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-07


12.Zarządzenie 769/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-769
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-769

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-10
Na stronie biuletynu od:   2018-12-10   do   2021-12-10
Data zarządzenia:   2018-12-06


13.Zarządzenie Nr 768/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-768
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-768

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-06


14.Zarządzenie Nr 767/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-767
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-767

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-06


15.Zarządzenie Nr 766/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji opracowywanych treści merytorycznych, które złożą się na tworzoną ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu, planowaną w pomieszczeniach zabytkowego kaliskiego ratusza miejskiego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-766
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-766

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-06


16.Zarządzenie nr 765/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2019 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-765
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-765

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-06


17.Zarządzenie nr 764/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-764
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-764

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-06


18.Zarządzenie Nr 763/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-763
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-763

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-05


19.Zarządzenie Nr 762/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-762
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-762

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-05


20.Zarządzenie Nr 761/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-761
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-761

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-05


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 857 638 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 15 grudzień 2018 o godz. 14:36   kontakt: agoral@um.kalisz.pl