Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 2
Liczba pozycji: 26


1.Zarządzenie Nr 32/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz w stosunku do udziałów w trzech nieruchomościach gruntowych zabudowanych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-032
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-032

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-19
Na stronie biuletynu od:   2018-01-19   do   2021-01-19
Data zarządzenia:   2018-01-17


2.Zarządzenie Nr 31/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-031
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-031

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-19
Na stronie biuletynu od:   2018-01-19   do   2021-01-19
Data zarządzenia:   2018-01-17


3.Zarządzenie Nr 30/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-030
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-030

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-19
Na stronie biuletynu od:   2018-01-19   do   2021-01-19
Data zarządzenia:   2018-01-17


4.Zarządzenie Nr 29/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-029
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-029

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-19
Na stronie biuletynu od:   2018-01-19   do   2021-01-19
Data zarządzenia:   2018-01-17


5.Zarządzenie Nr 28/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych zarządzania i administrowania dwoma samodzielnymi lokalami mieszkalnymi wraz z udziałami w nieruchomościach gruntowych oraz przekazania na ewidencję księgową środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-028
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-028

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-19
Na stronie biuletynu od:   2018-01-19   do   2021-01-19
Data zarządzenia:   2018-01-17


6.Zarządzenie Nr 21/2018 Szefa Obrony Cywilnej – Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia terenowej formacji obrony cywilnej pod nazwą „Miejski Oddział Ratowniczy”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-021
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-021

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-19
Na stronie biuletynu od:   2018-01-19   do   2021-01-19
Data zarządzenia:   2018-01-16


7.Zarządzenie Nr 20/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2018 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-020
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-020

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-17
Na stronie biuletynu od:   2018-01-17   do   2021-01-17
Data zarządzenia:   2018-01-16


8.Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-019
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-019

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-19
Na stronie biuletynu od:   2018-01-19   do   2021-01-19
Data zarządzenia:   2018-01-16


9.Zarządzenie Nr 18/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-018
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-018

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-17
Na stronie biuletynu od:   2018-01-17   do   2021-01-17
Data zarządzenia:   2018-01-16


10.Zarządzenie Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-017
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-017

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-17
Na stronie biuletynu od:   2018-01-17   do   2021-01-17
Data zarządzenia:   2018-01-15


11.Zarządzenie Nr 16/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-016
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-016

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-17
Na stronie biuletynu od:   2018-01-17   do   2021-01-17
Data zarządzenia:   2018-01-15


12.Zarządzenie Nr 15/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-015
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-015

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-17
Na stronie biuletynu od:   2018-01-17   do   2021-01-17
Data zarządzenia:   2018-01-15


13.Zarządzenie Nr 14/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-014
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-014

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-17
Na stronie biuletynu od:   2018-01-17   do   2021-01-17
Data zarządzenia:   2018-01-12


14.Zarzadzenie Nr 13/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie wewnetrznej struktury komórek organizacyjnych Urzedu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-013
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-013

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-17
Na stronie biuletynu od:   2018-01-17   do   2021-01-17
Data zarządzenia:   2018-01-12


15.Zarządzenie Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-012
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-012

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-17
Na stronie biuletynu od:   2018-01-17   do   2021-01-17
Data zarządzenia:   2018-01-12


16.Zarządzenie Nr 11/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2018 r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-011
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-011

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-17
Na stronie biuletynu od:   2018-01-17   do   2021-01-17
Data zarządzenia:   2018-01-12


17.Zarządzenie Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-010
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-010

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-17
Na stronie biuletynu od:   2018-01-17   do   2021-01-17
Data zarządzenia:   2018-01-12


18.Zarządzenie Nr 9 /2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Kalisz Rodzina 3+”, wprowadzenia jej wzoru oraz ustalenia logo Programu „Kalisz Rodzina 3+”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-009
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-009

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-12
Na stronie biuletynu od:   2018-01-12   do   2021-01-12
Data zarządzenia:   2018-01-10


19.Zarządzenie Nr 8/ 2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-008
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-008

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-11
Na stronie biuletynu od:   2018-01-11   do   2021-01-11
Data zarządzenia:   2018-01-09


20.Zarządzenie Nr 7/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-007
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-007

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-10
Na stronie biuletynu od:   2018-01-10   do   2021-01-10
Data zarządzenia:   2018-01-08


1 2   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 645 663 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 23 styczeń 2018 o godz. 22:36   kontakt: agoral@um.kalisz.pl