Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 20
Liczba pozycji: 383


1.Zarządzenie Nr 401/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-401
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-401

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-25
Na stronie biuletynu od:   2018-06-25   do   2021-06-25
Data zarządzenia:   2018-06-22


2.Zarządzenie Nr 397/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-397
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-397

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-25
Na stronie biuletynu od:   2018-06-25   do   2021-06-25
Data zarządzenia:   2018-06-20


3.Zarządzenie Nr 396/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 21018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-396
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-396

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-20
Na stronie biuletynu od:   2018-06-20   do   2021-06-20
Data zarządzenia:   2018-06-19


4.Zarządzenie Nr 395/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-395
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-395

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-20
Na stronie biuletynu od:   2018-06-20   do   2021-06-20
Data zarządzenia:   2018-06-19


5.Zarządzenie Nr 395/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-395
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-395

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-20
Na stronie biuletynu od:   2018-06-20   do   2021-06-20
Data zarządzenia:   2018-06-19


6.Zarządzenie Nr 394/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-394
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-394

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-20
Na stronie biuletynu od:   2018-06-20   do   2021-06-20
Data zarządzenia:   2018-06-18


7.Zarządzenie Nr 393/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2018 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-393
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-393

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-20
Na stronie biuletynu od:   2018-06-20   do   2021-06-20
Data zarządzenia:   2018-06-18


8.Zarządzenie Nr 392/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-392
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-392

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-20
Na stronie biuletynu od:   2018-06-20   do   2021-06-20
Data zarządzenia:   2018-06-18


9.Zarządzenie Nr 391/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-391
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-391

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-20
Na stronie biuletynu od:   2018-06-20   do   2021-06-20
Data zarządzenia:   2018-06-18


10.Zarządzenie Nr 390/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-390
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-390

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-20
Na stronie biuletynu od:   2018-06-20   do   2021-06-20
Data zarządzenia:   2018-06-18


11.Zarządzenie Nr 389/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-389
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-389

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-18
Na stronie biuletynu od:   2018-06-18   do   2021-06-18
Data zarządzenia:   2018-06-15


12.Zarządzenie Nr 388/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-388
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-388

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-20
Na stronie biuletynu od:   2018-06-20   do   2021-06-20
Data zarządzenia:   2018-06-15


13.ZARZĄDZENIE Nr 387/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-387
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-387

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-18
Na stronie biuletynu od:   2018-06-18   do   2021-06-18
Data zarządzenia:   2018-06-15


14.Zarządzenie Nr 386 / 2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-386
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-386

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-18
Na stronie biuletynu od:   2018-06-18   do   2021-06-18
Data zarządzenia:   2018-06-15


15.Zarządzenie Nr 385/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-385
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-385

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-18
Na stronie biuletynu od:   2018-06-18   do   2021-06-18
Data zarządzenia:   2018-06-15


16.Zarządzenie Nr 384 / 2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu na uzupełnienie nieruchomości przyległej, położonej w Kaliszu przy ul. Lipowej 25.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-384
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-384

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-18
Na stronie biuletynu od:   2018-06-18   do   2021-06-18
Data zarządzenia:   2018-06-14


17.Zarządzenie Nr 383 / 2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-383
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-383

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-18
Na stronie biuletynu od:   2018-06-18   do   2021-06-18
Data zarządzenia:   2018-06-14


18.Zarządzenie Nr 382/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-382
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-382

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-18
Na stronie biuletynu od:   2018-06-18   do   2021-06-18
Data zarządzenia:   2018-06-14


19.Zarządzenie Nr 381 / 2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-381
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-381

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-18
Na stronie biuletynu od:   2018-06-18   do   2021-06-18
Data zarządzenia:   2018-06-14


20.Zarządzenie Nr 380 /2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego ds. ochrony zdrowia psychicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-380
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-380

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-18
Na stronie biuletynu od:   2018-06-18   do   2021-06-18
Data zarządzenia:   2018-06-14


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 757 317 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 25 czerwiec 2018 o godz. 15:55   kontakt: agoral@um.kalisz.pl