Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 28
Liczba pozycji: 549


1.Zarządzenie Nr 610/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-610
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-610

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-29
Na stronie biuletynu od:   2020-10-29   do   2023-10-29
Data zarządzenia:   2020-10-29


2.Zarządzenie Nr 609/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta Kalisza w środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środki higieny osobistej oraz ekwiwalentu za artykuły piśmienne.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-609
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-609

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-29
Na stronie biuletynu od:   2020-10-29   do   2023-10-29
Data zarządzenia:   2020-10-29


3.Zarządzenie Nr 606/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartały 2020 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-606
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-606

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-29
Na stronie biuletynu od:   2020-10-29   do   2023-10-29
Data zarządzenia:   2020-10-27


4.Zarządzenie Nr 605/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-605
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-605

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-29
Na stronie biuletynu od:   2020-10-29   do   2023-10-29
Data zarządzenia:   2020-10-27


5.Zarządzenie Nr 604/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-604
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-604

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-29
Na stronie biuletynu od:   2020-10-29   do   2023-10-29
Data zarządzenia:   2020-10-27


6.Zarządzenie Nr 602/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w nieruchomości gruntowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej i trzech samodzielnych lokali mieszkalnych, wraz z prawami związanymi z ich własnością.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-602
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-602

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-29
Na stronie biuletynu od:   2020-10-29   do   2023-10-29
Data zarządzenia:   2020-10-26


7.Zarządzenie Nr 601/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-601
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-601

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-29
Na stronie biuletynu od:   2020-10-29   do   2023-10-29
Data zarządzenia:   2020-10-26


8.Zarządzenie Nr 600/2020 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-600
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-600

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-22
Na stronie biuletynu od:   2020-10-22   do   2023-10-22
Data zarządzenia:   2020-10-22


9.Zarządzenie Nr 599/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przekazania Straży Miejskiej Kalisza środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-599
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-599

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-23
Na stronie biuletynu od:   2020-10-23   do   2023-10-23
Data zarządzenia:   2020-10-21


10.Zarządzenie Nr 598/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Kalisza, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-598
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-598

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-22
Na stronie biuletynu od:   2020-10-22   do   2023-10-22
Data zarządzenia:   2020-10-21


11.Zarządzenie Nr 596/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-596
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-596

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-22
Na stronie biuletynu od:   2020-10-22   do   2023-10-22
Data zarządzenia:   2020-10-21


12.Zarządzenie Nr 595/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2020 r. zmieniające w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-595
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-595

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-22
Na stronie biuletynu od:   2020-10-22   do   2023-10-22
Data zarządzenia:   2020-10-20


13.Zarządzenie Nr 594/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 20 października 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych wraz z prawami związanymi z ich własnością
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-594
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-594

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-22
Na stronie biuletynu od:   2020-10-22   do   2023-10-22
Data zarządzenia:   2020-10-20


14.Zarządzenie Nr 593/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-593
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-593

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-22
Na stronie biuletynu od:   2020-10-22   do   2023-10-22
Data zarządzenia:   2020-10-19


15.Zarządzenie Nr 592/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-592
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-592

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-23
Na stronie biuletynu od:   2020-10-23   do   2023-10-23
Data zarządzenia:   2020-10-16


16.Zarządzenie Nr 591/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-591
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-591

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-19
Na stronie biuletynu od:   2020-10-19   do   2023-10-19
Data zarządzenia:   2020-10-16


17.Zarządzenie Nr 590/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-590
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-590

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-19
Na stronie biuletynu od:   2020-10-19   do   2023-10-19
Data zarządzenia:   2020-10-16


18.Zarządzenie 588/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-588
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-588

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-16
Na stronie biuletynu od:   2020-10-16   do   2023-10-16
Data zarządzenia:   2020-10-15


19.Zarządzenie Nr 587/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-587
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-587

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-15
Na stronie biuletynu od:   2020-10-15   do   2023-10-15
Data zarządzenia:   2020-10-13


20.Zarządzenie Nr 586/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu środka trwałego, pozostałych środków trwałych oraz nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-586
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-586

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-16
Na stronie biuletynu od:   2020-10-16   do   2023-10-16
Data zarządzenia:   2020-10-13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 354 570 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 29 październik 2020 o godz. 23:24   kontakt: agoral@um.kalisz.pl