Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 35
Liczba pozycji: 691


1.Zarządzenie Nr 748/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-748
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-748

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-04
Na stronie biuletynu od:   2023-12-04   do   2026-12-04
Data zarządzenia:   2023-12-01


2.Zarządzenie Nr 745/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-745
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-745

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-04
Na stronie biuletynu od:   2023-12-04   do   2026-12-04
Data zarządzenia:   2023-11-30


3.Zarządzenie Nr 738/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Śródmiejskiej 39 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-738
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-738

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-04
Na stronie biuletynu od:   2023-12-04   do   2026-12-04
Data zarządzenia:   2023-11-28


4.Zarządzenie Nr 737/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-737
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-737

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2026-11-29
Data zarządzenia:   2023-11-28


5.Zarządzenie Nr 736/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-736
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-736

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2026-11-29
Data zarządzenia:   2023-11-28


6.Zarządzenie Nr 735/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-735
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-735

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2026-11-29
Data zarządzenia:   2023-11-28


7.Zarządzenie Nr 733/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie holu Hali widowiskowo - sportowej ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym i Uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom "Życie"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-733
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-733

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-04
Na stronie biuletynu od:   2023-12-04   do   2026-12-04
Data zarządzenia:   2023-11-28


8.Zarządzenie Nr 732/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie holu w Hali widowiskowo - sportowej ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Kaliskiej radzie Seniorów
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-732
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-732

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-04
Na stronie biuletynu od:   2023-12-04   do   2026-12-04
Data zarządzenia:   2023-11-28


9.Zarządzenie Nr 730/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji w 2024r. zadania publicznego pn. prowadzenie na terenie Miasta Kalisza dwóch punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-730
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-730

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2026-11-29
Data zarządzenia:   2023-11-28


10.Zarządzenie Nr 729/2023 Prezydenta Miasta Kalisz z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie kabiny rehabilitacyjnej UGUL Domowi Pomocy Społecznej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-729
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-729

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-04
Na stronie biuletynu od:   2023-12-04   do   2026-12-04
Data zarządzenia:   2023-11-27


11.Zarządzenie Nr 728/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-728
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-728

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2026-11-29
Data zarządzenia:   2023-11-24


12.Zarządzenie Nr 727/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-727
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-727

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2026-11-29
Data zarządzenia:   2023-11-24


13.Zarządzenie Nr 726/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-726
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-726

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-04
Na stronie biuletynu od:   2023-12-04   do   2026-12-04
Data zarządzenia:   2023-11-24


14.Zarządzenie Nr 725/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Dyktando Kaliskie 2023 o Złote Pióro Prezydenta Miasta Kalisza"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-725
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-725

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-04
Na stronie biuletynu od:   2023-12-04   do   2026-12-04
Data zarządzenia:   2023-11-24


15.Zarządzenie Nr 724/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-724
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-724

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2026-11-29
Data zarządzenia:   2023-11-23


16.Zarządzenie Nr 723/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-723
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-723

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2026-11-29
Data zarządzenia:   2023-11-23


17.Zarządzenie Nr 722/2023 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do niego prawami.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-722
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-722

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-04
Na stronie biuletynu od:   2023-12-04   do   2026-12-04
Data zarządzenia:   2023-11-23


18.Zarządzenie Nr 721/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Stanisława Staszica 28, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-721
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-721

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2026-11-29
Data zarządzenia:   2023-11-23


19.Zarządzenie Nr 720/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-720
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-720

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2026-11-29
Data zarządzenia:   2023-11-23


20.Zarządzenie Nr 719/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-719
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-719

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-11-29
Na stronie biuletynu od:   2023-11-29   do   2026-11-29
Data zarządzenia:   2023-11-23


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 409 011 razy, aktualnie na stronie przebywa: 12 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 grudnia 2023 o godz. 04:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl