Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 35
Liczba pozycji: 694


1.Zarządzenie Nr 784/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na udziały w nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-784
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-784

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-05
Na stronie biuletynu od:   2022-12-05   do   2025-12-05
Data zarządzenia:   2022-12-02


2.Zarządzenie Nr 783/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Sudeckiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-783
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-783

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-05
Na stronie biuletynu od:   2022-12-05   do   2025-12-05
Data zarządzenia:   2022-12-02


3.Zarządzenie Nr 782/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-782
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-782

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-02
Na stronie biuletynu od:   2022-12-02   do   2025-12-02
Data zarządzenia:   2022-12-01


4.Zarządzenie Nr 781/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-781
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-781

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-05
Na stronie biuletynu od:   2022-12-05   do   2025-12-05
Data zarządzenia:   2022-12-01


5.Zarządzenie Nr 780/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-780
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-780

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-05
Na stronie biuletynu od:   2022-12-05   do   2025-12-05
Data zarządzenia:   2022-12-01


6.Zarządzenie Nr 779/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-779
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-779

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-05
Na stronie biuletynu od:   2022-12-05   do   2025-12-05
Data zarządzenia:   2022-12-01


7.Zarządzenie Nr 778/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-778
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-778

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-05
Na stronie biuletynu od:   2022-12-05   do   2025-12-05
Data zarządzenia:   2022-12-01


8.Zarządzenie Nr 777/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-777
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-777

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-02
Na stronie biuletynu od:   2022-12-02   do   2025-12-02
Data zarządzenia:   2022-12-01


9.Zarządzenie Nr 774/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych zabudowanych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-774
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-774

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-02
Na stronie biuletynu od:   2022-12-02   do   2025-12-02
Data zarządzenia:   2022-12-01


10.Zarządzenie Nr 772/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-772
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-772

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-02
Na stronie biuletynu od:   2022-12-02   do   2025-12-02
Data zarządzenia:   2022-11-30


11.Zarządzenie Nr 768/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kalisza w 2022 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-768
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-768

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-02
Na stronie biuletynu od:   2022-12-02   do   2025-12-02
Data zarządzenia:   2022-11-29


12.Zarządzenie Nr 767/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-767
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-767

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-02
Na stronie biuletynu od:   2022-12-02   do   2025-12-02
Data zarządzenia:   2022-11-29


13.Zarządzenie Nr 766/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przekazania Straży Miejskiej Kalisza środka trwałego oraz pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-766
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-766

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-02
Na stronie biuletynu od:   2022-12-02   do   2025-12-02
Data zarządzenia:   2022-11-29


14.Zarządzenie Nr 764/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-764
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-764

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-30
Na stronie biuletynu od:   2022-11-30   do   2025-11-30
Data zarządzenia:   2022-11-29


15.Zarządzenie Nr 763/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-763
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-763

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-30
Na stronie biuletynu od:   2022-11-30   do   2025-11-30
Data zarządzenia:   2022-11-25


16.Zarządzenie Nr 761/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-761
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-761

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-30
Na stronie biuletynu od:   2022-11-30   do   2025-11-30
Data zarządzenia:   2022-11-25


17.Zarządzenie Nr 760/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu w stosunku do 3 lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-760
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-760

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-28
Na stronie biuletynu od:   2022-11-28   do   2025-11-28
Data zarządzenia:   2022-11-25


18.Zarządzenie Nr 759/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury Miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-759
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-759

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-25
Na stronie biuletynu od:   2022-11-25   do   2025-11-25
Data zarządzenia:   2022-11-24


19.Zarządzenie Nr 757/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-757
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-757

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-28
Na stronie biuletynu od:   2022-11-28   do   2025-11-28
Data zarządzenia:   2022-11-24


20.Zarządzenie Nr 754/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-754
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-754

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-28
Na stronie biuletynu od:   2022-11-28   do   2025-11-28
Data zarządzenia:   2022-11-23


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 486 199 razy, aktualnie na stronie przebywa: 33 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 07 grudnia 2022 o godz. 04:19   kontakt: agoral@um.kalisz.pl