Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 3
Liczba pozycji: 47


1.Zarządzenie Nr 48/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-048
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-048

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-22
Na stronie biuletynu od:   2021-01-22   do   2024-01-22
Data zarządzenia:   2021-01-21


2.Zarządzenie Nr 47/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-047
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-047

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-21
Na stronie biuletynu od:   2021-01-22   do   2024-01-22
Data zarządzenia:   2021-01-21


3.Zarządzenie Nr 46/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-046
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-046

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-20
Na stronie biuletynu od:   2021-01-20   do   2024-01-20
Data zarządzenia:   2021-01-19


4.Zarządzenie Nr 45/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-045
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-045

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-21
Na stronie biuletynu od:   2021-01-21   do   2024-01-21
Data zarządzenia:   2021-01-19


5.Zarządzenie Nr 44/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-044
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-044

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-21
Na stronie biuletynu od:   2021-01-21   do   2024-01-21
Data zarządzenia:   2021-01-19


6.Zarządzenie Nr 43/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-043
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-043

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-21
Na stronie biuletynu od:   2021-01-21   do   2024-01-21
Data zarządzenia:   2021-01-19


7.Zarządzenie Nr 42/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-042
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-042

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-21
Na stronie biuletynu od:   2021-01-21   do   2024-01-21
Data zarządzenia:   2021-01-19


8.Zarządzenie Nr 41/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-041
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-041

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-21
Na stronie biuletynu od:   2021-01-21   do   2024-01-21
Data zarządzenia:   2021-01-19


9.Zarządzenie Nr 40/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-040
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-040

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-19
Na stronie biuletynu od:   2021-01-19   do   2024-01-19
Data zarządzenia:   2021-01-18


10.Zarządzenie Nr 39/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie zmieniające w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-039
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-039

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-19
Na stronie biuletynu od:   2021-01-19   do   2024-01-19
Data zarządzenia:   2021-01-18


11.Zarządzenie Nr 38/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-038
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-038

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-20
Na stronie biuletynu od:   2021-01-20   do   2024-01-20
Data zarządzenia:   2021-01-18


12.Zarządzenie Nr 37/2021 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-037
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-037

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-19
Na stronie biuletynu od:   2021-01-19   do   2024-01-19
Data zarządzenia:   2021-01-18


13.Zarządzenie Nr 36/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-036
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-036

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-15
Na stronie biuletynu od:   2021-01-15   do   2024-01-15
Data zarządzenia:   2021-01-14


14.Zarządzenie Nr 35/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w roku 2021 zadania publicznego pn. działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-035
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-035

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-15
Na stronie biuletynu od:   2021-01-15   do   2024-01-15
Data zarządzenia:   2021-01-14


15.Zarządzenie Nr 34/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w latach 2021-2022 zadania publicznego pn. promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-034
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-034

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-15
Na stronie biuletynu od:   2021-01-15   do   2024-01-15
Data zarządzenia:   2021-01-14


16.Zarządzenie Nr 33/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w latach 2021 i 2022 zadania publicznego pn. aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-033
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-033

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-15
Na stronie biuletynu od:   2021-01-15   do   2024-01-15
Data zarządzenia:   2021-01-14


17.Zarządzenie Nr 32/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. transportu pacjentów na szczepienie przeciwko COVID - 19
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-032
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-032

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-15
Na stronie biuletynu od:   2021-01-15   do   2024-01-15
Data zarządzenia:   2021-01-14


18.Zarządzenie Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. szczepień przeciwko COVID – 19
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-031
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-031

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-15
Na stronie biuletynu od:   2021-01-15   do   2024-01-15
Data zarządzenia:   2021-01-14


19.Zarządzenie Nr 30/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-030
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-030

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-14
Na stronie biuletynu od:   2021-01-14   do   2024-01-14
Data zarządzenia:   2021-01-14


20.Zarządzenie Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-029
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-029

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-14
Na stronie biuletynu od:   2021-01-14   do   2024-01-14
Data zarządzenia:   2021-01-14


1 2 3   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 425 863 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 26 styczeń 2021 o godz. 03:16   kontakt: agoral@um.kalisz.pl