Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 4
Liczba pozycji: 73


1.Zarządzenie Nr 82/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-082
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-082

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-14
Na stronie biuletynu od:   2019-02-14   do   2022-02-14
Data zarządzenia:   2019-02-13


2.Zarządzenie Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-078
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-078

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-12
Na stronie biuletynu od:   2019-02-12   do   2022-02-12
Data zarządzenia:   2019-02-11


3.Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-077
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-077

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-12
Na stronie biuletynu od:   2019-02-12   do   2022-02-12
Data zarządzenia:   2019-02-11


4.Zarządzenie Nr 76/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-076
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-076

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-13
Na stronie biuletynu od:   2019-02-13   do   2022-02-12
Data zarządzenia:   2019-02-08


5.Zarządzenie Nr 75/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-075
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-075

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-15
Na stronie biuletynu od:   2019-02-15   do   2022-02-15
Data zarządzenia:   2019-02-05


6.Zarządzenie Nr 73/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-073
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-073

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-12
Na stronie biuletynu od:   2019-02-12   do   2022-02-12
Data zarządzenia:   2019-02-05


7.Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-072
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-072

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-06
Na stronie biuletynu od:   2019-02-06   do   2022-02-06
Data zarządzenia:   2019-02-05


8.Zarządzenie Nr 71/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-071
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-071

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-06
Na stronie biuletynu od:   2019-02-06   do   2022-02-06
Data zarządzenia:   2019-02-05


9.Zarządzenie Nr 70/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-070
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-070

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-06
Na stronie biuletynu od:   2019-02-06   do   2022-02-06
Data zarządzenia:   2019-02-05


10.Zarządzenie Nr 68/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-068
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-068

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-15
Na stronie biuletynu od:   2019-02-15   do   2022-02-15
Data zarządzenia:   2019-02-05


11.Zarządzenie Nr 67/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów w roku 2019 – Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-067
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-067

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-07
Na stronie biuletynu od:   2019-02-07   do   2022-02-07
Data zarządzenia:   2019-02-04


12.Zarządzenie Nr 66/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-066
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-066

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2022-02-05
Data zarządzenia:   2019-02-04


13.Zarządzenie Nr 65/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2019r. miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-065
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-065

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2022-02-05
Data zarządzenia:   2019-02-04


14.Zarządzenie Nr 64/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2019r. miejskiego programu polityki zdrowotnej medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-064
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-064

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2022-02-05
Data zarządzenia:   2019-02-04


15.Zarządzenie Nr 63/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2019r. miejskiego programu polityki zdrowotnej- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Kalisz oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-063
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-063

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2022-02-05
Data zarządzenia:   2019-02-04


16.Zarządzenie Nr 62/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2019r. programu polityki zdrowotnej- profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-062
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-062

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2022-02-05
Data zarządzenia:   2019-02-04


17.Zarządzenie Nr 61/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2019r. miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-061
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-061

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2022-02-05
Data zarządzenia:   2019-02-04


18.Zarządzenie Nr 60/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2019r. programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-060
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-060

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2022-02-05
Data zarządzenia:   2019-02-04


19.Zarządzenie Nr 59/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-059
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-059

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-01
Data zarządzenia:   2019-02-01


20.Zarządzenie Nr 58/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-058
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-058

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-01
Data zarządzenia:   2019-02-01


1 2 3 4   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 901 809 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 17 luty 2019 o godz. 12:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl