Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 29
Liczba pozycji: 569


1.Zarządzenie Nr 622/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu rzeczowego składnika majątku ruchomego Filharmonii Kaliskiej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-622
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-622

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-13
Na stronie biuletynu od:   2019-11-13   do   2022-11-13
Data zarządzenia:   2019-11-08


2.Zarządzenie Nr 620/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza oraz powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania nieruchomością lokalową oraz przekazania na ewidencję księgową środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-620
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-620

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-13
Na stronie biuletynu od:   2019-11-13   do   2022-11-13
Data zarządzenia:   2019-11-08


3.Zarządzenie Nr 619/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz udziału lokalu niemieszkalnego - garażu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-619
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-619

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-13
Na stronie biuletynu od:   2019-11-13   do   2022-11-13
Data zarządzenia:   2019-11-08


4.Zarządzenie Nr 618/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-618
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-618

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-13
Na stronie biuletynu od:   2019-11-13   do   2022-11-13
Data zarządzenia:   2019-11-07


5.ZARZĄDZENIE Nr 617/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ponownego zwołania zebrania wyborczego w Osiedlu Korczak.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-617
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-617

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-11-07


6.Zarządzenie Nr 616/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu na uzupełnienie nieruchomości przyległej, położonej w Kaliszu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 108 oraz ustanowienia służebności gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-616
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-616

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-13
Na stronie biuletynu od:   2019-11-13   do   2022-11-13
Data zarządzenia:   2019-11-07


7.Zarządzenie Nr 615/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-615
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-615

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-11-07


8.Zarządzenie Nr 614/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-614
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-614

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-11-07


9.Zarządzenie Nr 613/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz do nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-613
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-613

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-13
Na stronie biuletynu od:   2019-11-13   do   2022-11-13
Data zarządzenia:   2019-11-06


10.Zarządzenie Nr 612/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-612
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-612

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-11-06


11.Zarządzenie Nr 611/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-611
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-611

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-11-06


12.ZARZĄDZENIE Nr 610/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Kalisz dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-610
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-610

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-11-06


13.Zarządzenie Nr 609/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-609
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-609

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-11-04


14.Zarządzenie Nr 608/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-608
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-608

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-11-04


15.Zarządzenie Nr 607/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-607
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-607

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-10-31


16.Zarządzenie Nr 605/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-605
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-605

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-10-31


17.ZARZĄDZENIE Nr 604/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Kalisz dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-604
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-604

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-10-31


18.Zarządzenie Nr 603/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-603
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-603

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-10-31


19.Zarządzenie Nr 602/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-602
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-602

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-10-31


20.Zarządzenie Nr 600/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-600
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-600

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-10-30


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 059 129 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 13 listopad 2019 o godz. 15:35   kontakt: agoral@um.kalisz.pl