Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 12
Liczba pozycji: 237


1.Zarządzenie Nr 256/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw „Programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-256
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-256

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-27
Na stronie biuletynu od:   2020-05-27   do   2023-05-27
Data zarządzenia:   2020-05-26


2.Zarządzenie Nr 255/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2020r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-255
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-255

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-27
Na stronie biuletynu od:   2020-05-27   do   2023-05-27
Data zarządzenia:   2020-05-26


3.Zarządzenie Nr 254/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-254
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-254

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-26
Na stronie biuletynu od:   2020-05-26   do   2023-05-26
Data zarządzenia:   2020-05-25


4.Zarządzenie Nr 253/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do niego prawami.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-253
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-253

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-22
Na stronie biuletynu od:   2020-05-22   do   2023-05-22
Data zarządzenia:   2020-05-22


5.Zarządzenie Nr 252/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego gruntu, wraz z odrębnym od gruntu prawem własności posadowionych na gruncie budynków, położonego przy ul. Księdza Józefa Sieradzana Nr 2 w Kaliszu oraz powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-252
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-252

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-26
Na stronie biuletynu od:   2020-05-26   do   2023-05-26
Data zarządzenia:   2020-05-22


6.Zarządzenie Nr 251/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2020r. w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste gruntów położonych przy ul. Obozowej w Kaliszu oraz ustanowienia służebności drogi koniecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-251
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-251

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-22
Na stronie biuletynu od:   2020-05-22   do   2023-05-22
Data zarządzenia:   2020-05-21


7.Zarządzenie Nr 249/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-249
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-249

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-21
Na stronie biuletynu od:   2020-05-21   do   2023-05-21
Data zarządzenia:   2020-05-20


8.Zarządzenie Nr 248/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2020r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia kontroli placów zabaw, skateparku, siłowni zewnętrznych i street workout.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-248
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-248

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-26
Na stronie biuletynu od:   2020-05-26   do   2023-05-26
Data zarządzenia:   2020-05-20


9.Zarządzenie Nr 247/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-247
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-247

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-21
Na stronie biuletynu od:   2020-05-21   do   2023-05-21
Data zarządzenia:   2020-05-19


10.Zarządzenie Nr 246/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przekazania Żłobkowi Nr 4 w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-246
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-246

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-20
Na stronie biuletynu od:   2020-05-20   do   2023-05-20
Data zarządzenia:   2020-05-19


11.Zarządzenie Nr 245/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania imiennego składu Rady Społecznej Wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-245
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-245

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-21
Na stronie biuletynu od:   2020-05-21   do   2023-05-21
Data zarządzenia:   2020-05-19


12.Zarządzenie Nr 244/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fromborskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-244
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-244

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-20
Na stronie biuletynu od:   2020-05-20   do   2023-05-20
Data zarządzenia:   2020-05-19


13.Zarządzenie Nr 243/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-243
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-243

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-20
Na stronie biuletynu od:   2020-05-20   do   2023-05-20
Data zarządzenia:   2020-05-18


14.Zarządzenie Nr 242/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-242
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-242

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-22
Na stronie biuletynu od:   2020-05-22   do   2023-05-22
Data zarządzenia:   2020-05-18


15.Zarządzenie Nr 241/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-241
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-241

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-20
Na stronie biuletynu od:   2020-05-20   do   2023-05-20
Data zarządzenia:   2020-05-18


16.Zarządzenie Nr 239/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na rzecz GRM Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu rowerów wodnych wraz z akcesoriami
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-239
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-239

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-20
Na stronie biuletynu od:   2020-05-20   do   2023-05-20
Data zarządzenia:   2020-05-15


17.Zarządzenie Nr 238/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do nich prawami.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-238
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-238

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-15
Na stronie biuletynu od:   2020-05-15   do   2023-05-15
Data zarządzenia:   2020-05-15


18.Zarządzenie Nr 237/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto Kalisz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz własności budynku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-237
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-237

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-15
Na stronie biuletynu od:   2020-05-15   do   2023-05-15
Data zarządzenia:   2020-05-15


19.Zarządzenie Nr 236/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-236
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-236

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-14
Na stronie biuletynu od:   2020-05-14   do   2023-05-14
Data zarządzenia:   2020-05-14


20.Zarządzenie nr 234/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia od Szkoły Podstawowej nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu pozostałych środków trwałych i przekazania ich jednostce organizacyjnej Miasta.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-234
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-234

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-12
Na stronie biuletynu od:   2020-05-12   do   2023-05-12
Data zarządzenia:   2020-05-12


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 176 796 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 29 maj 2020 o godz. 15:07   kontakt: agoral@um.kalisz.pl