Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 23
Liczba pozycji: 455


1.Zarządzenie Nr 497/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-497
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-497

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-16
Na stronie biuletynu od:   2019-09-16   do   2021-09-16
Data zarządzenia:   2019-09-13


2.Zarządzenie Nr 496/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-496
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-496

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-16
Na stronie biuletynu od:   2019-09-16   do   2021-09-16
Data zarządzenia:   2019-09-13


3.Zarządzenie Nr 495/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-495
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-495

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-13
Na stronie biuletynu od:   2019-09-13   do   2021-09-13
Data zarządzenia:   2019-09-13


4.Zarządzenie Nr 494/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 371/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5a.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-494
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-494

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-13
Na stronie biuletynu od:   2019-09-13   do   2021-09-13
Data zarządzenia:   2019-09-13


5.Zarządzenie Nr 493/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali..
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-493
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-493

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-13
Na stronie biuletynu od:   2019-09-13   do   2021-09-13
Data zarządzenia:   2019-09-13


6.Zarządzenie Nr 490/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-490
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-490

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-13
Na stronie biuletynu od:   2019-09-13   do   2021-09-13
Data zarządzenia:   2019-09-12


7.Zarządzenie Nr 489/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-489
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-489

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-12
Na stronie biuletynu od:   2019-09-12   do   2021-09-12
Data zarządzenia:   2019-09-12


8.Zarządzenie Nr 488/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-488
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-488

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-13
Na stronie biuletynu od:   2019-09-13   do   2021-09-13
Data zarządzenia:   2019-09-11


9.Zarządzenie Nr 487/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-487
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-487

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-12
Na stronie biuletynu od:   2019-09-12   do   2021-09-12
Data zarządzenia:   2019-09-11


10.Zarządzenie Nr 486/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-486
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-486

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-12
Na stronie biuletynu od:   2019-09-12   do   2021-09-12
Data zarządzenia:   2019-09-11


11.Zarządzenie Nr 485/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-485
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-485

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-13
Na stronie biuletynu od:   2019-09-13   do   2021-09-13
Data zarządzenia:   2019-09-11


12.Zarządzenie nr 483/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu punktów do głosowania tradycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-483
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-483

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-12
Na stronie biuletynu od:   2019-09-12   do   2021-09-12
Data zarządzenia:   2019-09-11


13.Zarządzenie Nr 482/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przekazania Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-482
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-482

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-12
Na stronie biuletynu od:   2019-09-12   do   2021-09-12
Data zarządzenia:   2019-09-11


14.ZARZĄDZENIE Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-481
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-481

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-13
Na stronie biuletynu od:   2019-09-13   do   2021-09-13
Data zarządzenia:   2019-09-11


15.Zarządzenie Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 września 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2019-2021 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-480
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-480

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-10
Na stronie biuletynu od:   2019-09-10   do   2021-09-10
Data zarządzenia:   2019-10-09


16.Zarządzenie Nr 479/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-479
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-479

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-09
Na stronie biuletynu od:   2019-09-09   do   2022-09-09
Data zarządzenia:   2019-09-05


17.Zarządzenie Nr 477/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-477
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-477

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-10
Na stronie biuletynu od:   2019-09-10   do   2021-09-10
Data zarządzenia:   2019-09-05


18.Zarządzenie Nr 476/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania artykułów sportowych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-476
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-476

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-10
Na stronie biuletynu od:   2019-09-10   do   2021-09-10
Data zarządzenia:   2019-09-05


19.Zarządzenie NR 475/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za poszczególne usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu dla osób bez skierowania Dyrektora MOPS w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-475
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-475

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-05
Na stronie biuletynu od:   2019-09-05   do   2022-09-05
Data zarządzenia:   2019-09-04


20.Zarządzenie Nr 474/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-474
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-474

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-05
Na stronie biuletynu od:   2019-09-05   do   2022-09-05
Data zarządzenia:   2019-09-03


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 026 908 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 14:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl