Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 34
Liczba pozycji: 674


1.Zarządzenie Nr 748/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-748
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-748

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-12-03


2.Zarządzenie Nr 747/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-747
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-747

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-12-03


3.Zarządzenie Nr 741/ 2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-741
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-741

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-12-02


4.Zarządzenie Nr 740 / 2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie w 2022 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-740
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-740

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-12-02


5.Zarządzenie Nr 737/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-737
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-737

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-12-02


6.Zarządzenie Nr 736/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-736
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-736

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-12-02


7.Zarządzenie Nr 735/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-735
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-735

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-12-02


8.Zarządzenie Nr 734/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-734
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-734

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-12-02


9.Zarządzenie Nr 732/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-732
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-732

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-12-01


10.Zarządzenie Nr 731/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka nr 2 w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-731
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-731

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-12-01


11.Zarządzenie Nr 730/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników ruchomych majątku Urzędu Miasta Kalisza z późn. zm.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-730
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-730

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-11-30


12.Zarządzenie Nr 729/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-729
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-729

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-11-30


13.ZARZĄDZENIE NR 728/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-728
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-728

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-11-30


14.Zarządzenie Nr 727/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-727
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-727

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-01
Na stronie biuletynu od:   2021-12-01   do   2024-12-01
Data zarządzenia:   2021-11-30


15.Zarządzenie Nr 725/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-725
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-725

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-01
Na stronie biuletynu od:   2021-12-01   do   2024-12-01
Data zarządzenia:   2021-11-30


16.Zarządzenie Nr 724/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2022 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, a także udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-724
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-724

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-03
Na stronie biuletynu od:   2021-12-03   do   2024-12-03
Data zarządzenia:   2021-11-29


17.Zarządzenie Nr 722/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej oraz określenia jego zadań.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-722
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-722

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-01
Na stronie biuletynu od:   2021-12-01   do   2024-12-01
Data zarządzenia:   2021-11-29


18.Zarządzenie Nr 721/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-721
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-721

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-12-01
Na stronie biuletynu od:   2021-12-01   do   2024-12-01
Data zarządzenia:   2021-11-29


19.Zarządzenie Nr 720/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-720
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-720

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-29
Na stronie biuletynu od:   2021-11-29   do   2024-11-29
Data zarządzenia:   2021-11-26


20.Zarządzenie Nr 719/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środka trwałego oraz nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-719
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-719

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-11-29
Na stronie biuletynu od:   2021-11-29   do   2024-11-29
Data zarządzenia:   2021-11-26


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 689 294 razy, aktualnie na stronie przebywa: 17 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 04 grudnia 2021 o godz. 23:43   kontakt: agoral@um.kalisz.pl