Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 21
Liczba pozycji: 403


1.Zarządzenie Nr 444/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-444
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-444

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2020-08-07
Na stronie biuletynu od:   2020-08-05   do   2020-08-05
Data zarządzenia:   2020-08-05


2.Zarządzenie Nr 439/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego – użytkowego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-439
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-439

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-08-05
Na stronie biuletynu od:   2020-08-05   do   2020-08-05
Data zarządzenia:   2020-08-04


3.Zarządzenie Nr 438/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-438
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-438

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-08-05
Na stronie biuletynu od:   2020-08-05   do   2020-08-05
Data zarządzenia:   2020-08-04


4.Zarządzenie Nr 437/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej do wymogów określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-437
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-437

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-08-05
Na stronie biuletynu od:   2020-08-05   do   2020-08-05
Data zarządzenia:   2020-08-04


5.ZARZĄDZENIE NR 436/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-436
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-436

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-08-04
Na stronie biuletynu od:   2020-08-04   do   2020-08-04
Data zarządzenia:   2020-07-31


6.Zarządzenie Nr 435/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Częstochowskiej 49 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-435
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-435

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-08-04
Na stronie biuletynu od:   2020-08-04   do   2020-08-04
Data zarządzenia:   2020-07-31


7.Zarządzenie Nr 434/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Tulipan” w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-434
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-434

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-08-04
Na stronie biuletynu od:   2020-08-04   do   2020-08-04
Data zarządzenia:   2020-07-31


8.Zarządzenie Nr 433/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartały 2020 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-433
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-433

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-31
Na stronie biuletynu od:   2020-07-31   do   2023-07-31
Data zarządzenia:   2020-07-31


9.Zarządzenie Nr 432/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-432
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-432

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-31
Na stronie biuletynu od:   2020-07-31   do   2023-07-31
Data zarządzenia:   2020-07-31


10.Zarządzenie Nr 431/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie toru kolarskiego zarządzanego przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na rzecz Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego KTK Kalisz z siedzibą w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-431
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-431

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-08-04
Na stronie biuletynu od:   2020-08-04   do   2020-08-04
Data zarządzenia:   2020-07-31


11.Zarządzenie Nr 430/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie toru kolarskiego zlokalizowanego na terenie Stadionu Sportowego w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-430
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-430

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-08-05
Na stronie biuletynu od:   2020-08-05   do   2020-08-05
Data zarządzenia:   2020-07-31


12.Zarządzenie Nr 429/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wybór podmiotu, który zorganizuje emisję obligacji Miasta Kalisza 2020 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-429
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-429

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-31
Na stronie biuletynu od:   2020-07-31   do   2023-07-31
Data zarządzenia:   2020-07-30


13.Zarządzenie Nr 428/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-428
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-428

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-31
Na stronie biuletynu od:   2020-07-31   do   2023-07-31
Data zarządzenia:   2020-07-30


14.Zarządzenie Nr 427/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środka trwałego oraz nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-427
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-427

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-31
Na stronie biuletynu od:   2020-07-31   do   2023-07-31
Data zarządzenia:   2020-07-30


15.Zarządzenie Nr 426/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz trzech samodzielnych lokali niemieszkalnych – użytkowych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-426
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-426

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-29
Na stronie biuletynu od:   2020-07-29   do   2023-07-29
Data zarządzenia:   2020-07-28


16.Zarządzenie Nr 425/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka nr 2 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-425
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-425

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-24
Na stronie biuletynu od:   2020-07-24   do   2023-07-24
Data zarządzenia:   2020-07-24


17.Zarządzenie Nr 424/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-424
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-424

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-27
Na stronie biuletynu od:   2020-07-27   do   2023-07-27
Data zarządzenia:   2020-07-24


18.Zarządzenie Nr 423/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-423
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-423

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-27
Na stronie biuletynu od:   2020-07-27   do   2023-07-27
Data zarządzenia:   2020-07-24


19.Zarządzenie Nr 422/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) obowiązującej w Urzędzie Miasta Kalisza, podległych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-422
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-422

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-24
Na stronie biuletynu od:   2020-07-24   do   2023-07-24
Data zarządzenia:   2020-07-24


20.Zarządzenie Nr 421/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-421
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-421

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-24
Na stronie biuletynu od:   2020-07-24   do   2023-07-24
Data zarządzenia:   2020-07-24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 248 078 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 08 sierpień 2020 o godz. 04:37   kontakt: agoral@um.kalisz.pl