Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 13
Liczba pozycji: 244


1.ZARZĄDZENIE NR 274/2018 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2019 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-274
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-274

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-24
Na stronie biuletynu od:   2018-04-24   do   2021-04-24
Data zarządzenia:   2018-04-23


2.Zarządzenie Nr 255/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-255
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-255

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-13
Na stronie biuletynu od:   2018-04-13   do   2021-04-13
Data zarządzenia:   2018-04-12


3.Zarządzenie Nr 254 /2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-254
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-254

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2018-04-12
Na stronie biuletynu od:   2018-04-12   do   2021-04-12
Data zarządzenia:   2018-04-12


4.Zarządzenie Nr 252 /2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-252
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-252

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2018-04-11
Na stronie biuletynu od:   2018-04-11   do   2021-04-11
Data zarządzenia:   2018-04-11


5.Zarządzenie Nr 250/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-250
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-250

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-13
Na stronie biuletynu od:   2018-04-13   do   2021-04-13
Data zarządzenia:   2018-04-10


6.Zarządzenie Nr 248/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-248
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-248

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-13
Na stronie biuletynu od:   2018-04-13   do   2021-04-13
Data zarządzenia:   2018-04-10


7.Zarządzenie Nr 248a/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-248
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-248

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-13
Na stronie biuletynu od:   2018-04-13   do   2021-04-13
Data zarządzenia:   2018-04-10


8.Zarządzenie Nr 243/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-243
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-243

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-13
Na stronie biuletynu od:   2018-04-13   do   2021-04-13
Data zarządzenia:   2018-04-10


9.Zarządzenie Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-242
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-242

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2018-04-11
Na stronie biuletynu od:   2018-04-11   do   2021-04-11
Data zarządzenia:   2018-04-09


10.Zarządzenie Nr 241/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-241
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-241

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-13
Na stronie biuletynu od:   2018-04-13   do   2021-04-13
Data zarządzenia:   2018-04-09


11.Zarządzenie Nr 240/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-240
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-240

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-13
Na stronie biuletynu od:   2018-04-13   do   2021-04-13
Data zarządzenia:   2018-04-09


12.Zarządzenie Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-239
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-239

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-13
Na stronie biuletynu od:   2018-04-13   do   2021-04-13
Data zarządzenia:   2018-04-09


13.Zarządzenie Nr 238/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2018 rok związanych z realizacją zadań zleconych (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-238
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-238

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-13
Na stronie biuletynu od:   2018-04-13   do   2021-04-13
Data zarządzenia:   2018-04-09


14.Zarządzenie Nr 237/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2018 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-237
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-237

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-13
Na stronie biuletynu od:   2018-04-13   do   2021-04-13
Data zarządzenia:   2018-04-09


15.Zarządzenie Nr 236/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-236
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-236

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-13
Na stronie biuletynu od:   2018-04-13   do   2021-04-13
Data zarządzenia:   2018-04-09


16.Zarządzenie Nr 235/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2018r w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych: „Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców” oraz „Wyjdź na podwórko – realizacja działań społeczno-kulturalnych na podwórkach zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-235
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-235

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2018-04-09
Na stronie biuletynu od:   2018-04-06   do   2021-04-06
Data zarządzenia:   2018-04-09


17.Zarządzenie Nr 234/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2018r w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-234
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-234

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2018-04-09
Na stronie biuletynu od:   2018-04-06   do   2021-04-06
Data zarządzenia:   2018-04-09


18.Zarządzenie Nr 233/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. biletomatów oraz systemu do ich zarządzania, zakupionych w ramach projektu pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-233
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-233

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2018-04-10
Na stronie biuletynu od:   2018-04-10   do   2021-04-10
Data zarządzenia:   2018-04-09


19.Zarządzenie Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wraz z stanowiskiem do jego obsługi, zakupionych w ramach projektu pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-232
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-232

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2018-04-10
Na stronie biuletynu od:   2018-04-10   do   2021-04-10
Data zarządzenia:   2018-04-09


20.Zarządzenie Nr 231/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-231
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-231

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2018-04-10
Na stronie biuletynu od:   2018-04-10   do   2021-04-10
Data zarządzenia:   2018-04-09


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 703 445 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 25 kwiecień 2018 o godz. 00:27   kontakt: agoral@um.kalisz.pl