Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 2
Liczba pozycji: 25


1.Zarządzenie Nr 34/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Księżnej Jolanty 20, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-034
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-034

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2020-01-17
Na stronie biuletynu od:   2020-01-17   do   2023-01-17
Data zarządzenia:   2020-01-17


2.Zarządzenie Nr 26/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-026
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-026

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-17
Na stronie biuletynu od:   2020-01-17   do   2023-01-17
Data zarządzenia:   2020-01-16


3.Zarządzenie Nr 25/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-025
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-025

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-17
Na stronie biuletynu od:   2020-01-17   do   2023-01-17
Data zarządzenia:   2020-01-16


4.Zarządzenie Nr 24/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-024
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-024

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


5.Zarządzenie Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Kaliszu środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-023
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-023

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


6.Zarządzenie Nr 22/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-022
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-022

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


7.Zarządzenie Nr 21/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażu wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-021
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-021

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


8.Zarządzenie Nr 20/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu na uzupełnienie nieruchomości przyległych, położonych przy ul. Obozowej w Kaliszu oraz ustanowienia służebności drogi koniecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-020
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-020

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-14
Na stronie biuletynu od:   2020-01-14   do   2023-01-14
Data zarządzenia:   2020-01-14


9.Zarządzenie Nr 19/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-019
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-019

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


10.Zarządzenie Nr 18/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-018
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-018

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


11.Zarządzenie Nr 17/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-017
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-017

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


12.Zarządzenie Nr 14/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-014
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-014

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


13.Zarządzenie Nr 13/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-013
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-013

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


14.Zarządzenie Nr 12/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-012
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-012

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-10


15.Zarządzenie Nr 11/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-011
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-011

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-10


16.Zarządzenie Nr 10/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-010
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-010

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-10


17.Zarządzenie Nr 9/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-009
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-009

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-10


18.Zarządzenie Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza wraz prognozą oddziaływania na środowisko.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-008
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-008

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-09


19.Zarządzenie Nr 7/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie określenia Regulaminu organizowania konkursów ofert na realizację w 2020r. miejskich programów polityki zdrowotnej w mieście Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-007
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-007

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-09


20.Zarządzenie Nr 6/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-006
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-006

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-09


1 2   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 099 176 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 20 styczeń 2020 o godz. 01:12   kontakt: agoral@um.kalisz.pl