Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Wyszukaj zaindeksowane treści w Biuletynie Informacji Publicznej

Wybory Samorządowe - 7 kwietnia 2024 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 9 czerwca 2024 r.

Urząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (dz. 107 z działkami 110, 111, 112, 108, 106, 71/2 obręb 151 Szczypiorno, Miasto Kalisz).


pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 180695024           Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695024Drukuj ogłoszenie 180695024

Informację wytworzył:    Z-ca Naczelnika WGiK - Kierownik PODGiK - Katarzyna Pełka Data wytworzenia:   2024-05-17
Informację wprowadził:    Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-20
Na stronie biuletynu od:   2024-05-20   do   2024-06-07
Na podstawie:   WGK.0121.0026.2024


ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ EMISJI OBLIGACJI MIASTA KALISZA W 2024 ROKU.


ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ EMISJI OBLIGACJI MIASTA KALISZA W 2024 ROKU.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 180694939           Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694939Drukuj ogłoszenie 180694939

Informację wytworzył:    Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2024-05-13
Informację wprowadził:    Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-13
Na stronie biuletynu od:   2024-05-13   do   2024-12-31
Na podstawie:   BBA.3060.7.2024


Obwieszczenia o wygaszeniu 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed 14 marca 2005


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 17 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości ( Dz. U. Z 2023 r. poz. 1394) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), dalej: Kpa.
Prezydent Miasta Kalisza podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z treścią art. 17 ust. 3 ww. ustawy:
a) decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasną 10 czerwca 2024r.
b) przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone będą podlegały powtórnej rejestracji po spełnieniu warunków określających dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z art. 71 Ustawy o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2023 poz. 1047 z późn. zm.).

Obwieszczenie wraz z załącznikiem zawierającym zestawienie danych pojazdów przeznaczonych do wygaszenia decyzji o rejestracji zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza bip.kalisz.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta Kalisza ( Ratusz, ul. Główny Rynek 20, parter).

Ponadto wykaz pojazdów udostępniony jest do wglądu w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Tadeusza Kościuszki 1 a (stanowisko 28) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30. załącznik PDF - wykaz numerów rejestracyjnych

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1806823           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806823Drukuj ogłoszenie 1806823

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2024-03-14
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-15
Na stronie biuletynu od:   2024-03-15   do   2024-06-10
Na podstawie:   e-mail


Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego


Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego Urząd Miasta Kalisza przypomina, że w dniach od 1 lutego do 29 lutego 2024 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski wraz z załącznikami są dostępne na stronie
http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/
oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Tylko kompletne i wypełnione wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 33 (Ratusz, I piętro) w godzinach: 7:30- 15:30

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1806715           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806715Drukuj ogłoszenie 1806715

Informację wytworzył:    Edward Sadowski Data wytworzenia:   2024-02-23
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-22
Na stronie biuletynu od:   2024-02-22   do   2027-02-22
Na podstawie:   WGOŚ.6140.0004.2024


Informacja dla gospodarstw utrzymujących drób na terenie miasta Kalisza oraz gmin powiatu kaliskiego.


pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1806694           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806694Drukuj ogłoszenie 1806694

Informację wytworzył:    Paweł Bąkowski Data wytworzenia:   2024-02-20
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-20
Na stronie biuletynu od:   2024-02-20   do   2027-03-02
Na podstawie:   e-mail


Zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych


ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1806240           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806240Drukuj ogłoszenie 1806240

Informację wytworzył:    Michał Zieliński Data wytworzenia:   2023-11-28
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-12-04
Na stronie biuletynu od:   2023-12-04   do   2024-12-15
Na podstawie:   e-mail


Internet dla każdego!


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805890Drukuj ogłoszenie 1805890

Informację wytworzył:    Janusz Cieszyński - Minister Cyfryzacji Data wytworzenia:   2023-09-12
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2023-09-21
Na stronie biuletynu od:   2023-09-21   do   2024-09-20
Na podstawie:   e-mailINFORMACJA
dnia 30 maja 2023 i 5 czerwca 2023 roku, odbędą się webinaria dotyczące systemu podatkowego w Polsce (programy w załączeniu).

  

Zarejestruj się: https://forms.office.com/e/iXbP2gs86w

  

Zarejestruj się: https://forms.office.com/e/https://forms.office.com/e/NA4v55Ne1N

Z poważaniem
Dyżurny WCZK Recepcja
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody Wielkopolskiego


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805361Drukuj ogłoszenie 1805361

Informację wytworzył:    Dyżurny WCZK Recepcja Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego Data wytworzenia:   2023-05-26
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2023-05-26
Na stronie biuletynu od:   2023-05-26   do   2025-06-06
Na podstawie:   e-mail


INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH


PAKIET INFORMACJI DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH
(dopłaty przed żniwami, darmowa pomocy przy wypełnianiu wniosków, IV Krajowe Dni Pola w Sielniku (3-5 czerwca 2023 r.))
Informacja dopłaty bezpośrednie
Informacja żniwa
Krajowe dni pola
PAKIET INFORMACJI DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH - archiwum zip

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805282Drukuj ogłoszenie 1805282

Informację wytworzył:    Naczelnik WGOS - Paweł Bąkowski Data wytworzenia:   2023-05-15
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-17
Na stronie biuletynu od:   2023-05-17   do   2025-05-17
Na podstawie:   e-mail


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA dla Mieszkańców Kalisza - po aktualizacji

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801462           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801462Drukuj ogłoszenie 1801462

Informację wytworzył:    Anna Szukalska Data wytworzenia:   2021-07-27
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-08-28
Na podstawie:   WSSM.5380.4.2021


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1800851           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800851Drukuj ogłoszenie 1800851

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2021-03-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-26
Na stronie biuletynu od:   2021-03-29   do   2031-03-29
Na podstawie:   
Elektroniczna skrzynka podawcza

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 21 listopada 2023 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 730 razy, aktualnie na stronie przebywa: 42 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 13:36   kontakt: agoral@um.kalisz.pl