Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/331/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza Góral Aleksander
2. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/332/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników Góral Aleksander
3. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/333/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Góral Aleksander
4. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/334/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Góral Aleksander
5. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/335/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2019/2020. Góral Aleksander
6. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/336/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. Góral Aleksander
7. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/337/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony Góral Aleksander
8. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/338/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. Góral Aleksander
9. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/339/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skarg pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. Góral Aleksander
10. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/340/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi firmy MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK na Prezydenta Miasta Kalisza Góral Aleksander
11. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/309/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Bujnickiego. Góral Aleksander
12. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/310/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. Góral Aleksander
13. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA Nr XVIII/311/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie Góral Aleksander
14. 2020-01-14 2019-12-30 Uchwała Nr XVIII/312/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Góral Aleksander
15. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/313/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza. Góral Aleksander
16. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/314/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok. Góral Aleksander
17. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/315/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
18. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/316/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 Góral Aleksander
19. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/317/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Góral Aleksander
20. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/318/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039 Góral Aleksander
21. 2020-01-14 2019-12-30 1 UCHWAŁA NR XVIII/319/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Góral Aleksander
22. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/320/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2020 r. Góral Aleksander
23. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/321/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu. Góral Aleksander
24. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/322/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Tadeusza Skarżyńskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
25. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/323/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Kamili Majewskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
26. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/324/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
27. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/325/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
28. 2020-01-14 2019-12-30 Uchwała Nr XVIII/326/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Góral Aleksander
29. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/327/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Góral Aleksander
30. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA Nr XVIII/328/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Góral Aleksander
31. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA Nr XVIII/329/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2020 rok. Góral Aleksander
32. 2020-01-14 2019-12-30 UCHWAŁA NR XVIII/330/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego przebiegu drogi krajowej nr 25. Góral Aleksander

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 119 589 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 25 luty 2020 o godz. 06:10   kontakt: agoral@um.kalisz.pl