Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/40/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Góral Aleksander
2. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/41/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Góral Aleksander
3. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/42/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Góral Aleksander
4. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/43/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 Góral Aleksander
5. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/44/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
6. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/45/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza. Góral Aleksander
7. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/45/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza. Góral Aleksander
8. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/46/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”. Góral Aleksander
9. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/47/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
10. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/48/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
11. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/49/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącej Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Na Góral Aleksander
12. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/50/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie harmonogramu Sesji Rady Miasta Kalisza na 2019 r. Góral Aleksander
13. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA Nr IV/51/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Góral Aleksander
14. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA Nr IV/52/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok. Góral Aleksander

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 883 024 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 23 styczeń 2019 o godz. 18:30   kontakt: agoral@um.kalisz.pl