Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/612/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030. ALL
2. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA Nr XLVI/562/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” ALL
3. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/563/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza ALL
4. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA Nr XLVI/564/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie realizacji Pilotażowego Projektu pn. „Powrót z Bezdomności” ALL
5. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/565/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. ALL
6. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA Nr XLVI/566/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”. ALL
7. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/567/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej. ALL
8. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/568/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. ALL
9. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/569/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Adama Asnyka. ALL
10. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/570/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. ALL
11. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/571/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu. ALL
12. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/572/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu. ALL
13. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/573/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu. ALL
14. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/574/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu. ALL
15. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/575/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. ALL
16. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/576/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu. ALL
17. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/577/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. ALL
18. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/578/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. ALL
19. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/579/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu. ALL
20. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/580/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu. ALL
21. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/581/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu. ALL
22. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/582/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu. ALL
23. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/583/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu. ALL
24. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/584/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu. ALL
25. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/585/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu. ALL
26. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/586/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu. ALL
27. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/588/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3. ALL
28. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/611/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. ALL
29. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/610/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza. ALL
30. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/609/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. ALL
31. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/608/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok. ALL
32. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/607/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok. ALL
33. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/606/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. ALL
34. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/605/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018. ALL
35. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/604/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej. ALL
36. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/603/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ALL
37. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/602/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. ALL
38. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/601/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). ALL
39. 2017-12-11 2017-11-30 UCHWAŁA NR XLVI/600/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). ALL
40. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/598/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”w Kaliszu. ALL
41. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/587/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu. ALL
42. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/589/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a. ALL
43. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/590/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 11 w Kaliszu przy ul. Budowlanych 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 19 w Kaliszu przy ul. Budowlanych 2. ALL
44. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/591/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79. ALL
45. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/592/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu. ALL
46. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/594/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. ALL
47. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/593/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlano - Elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu ALL
48. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/599/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. ALL
49. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/597/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu. ALL
50. 2017-12-11 2017-11-30 Uchwała Nr XLVI/595/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 870 razy, aktualnie na stronie przebywa: 44 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 15:16   kontakt: agoral@um.kalisz.pl