Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/308/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza. ALL
2. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/261/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa” ALL
3. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA Nr XVII/263/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” ALL
4. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/264/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 2019-2023 ALL
5. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA Nr XVII/265/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. ALL
6. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/266/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu ALL
7. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/267/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu ALL
8. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/268/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu ALL
9. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/269/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu ALL
10. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/270/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu ALL
11. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/271/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu ALL
12. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/272/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Nr 9 w Kaliszu w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące – Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Nr 9 w Kaliszu ALL
13. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/273/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu ALL
14. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/274/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 im. Generała Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 2 im. Generała Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu ALL
15. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/275/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu ALL
16. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/276/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 im. księdza Józefa Sieradzana w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 4 im. księdza Józefa Sieradzana w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu ALL
17. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/277/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego Nr 5 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Specjalne Nr 5 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu ALL
18. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/278/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu ALL
19. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/279/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu ALL
20. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/280/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlano-Elektrycznego im. Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Budowlano- Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu ALL
21. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/281/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu ALL
22. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/282/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu ALL
23. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/283/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kaliszu. ALL
24. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/284/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, przy ul. Handlowej 9. ALL
25. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/286/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
26. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/307/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. ALL
27. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA Nr XVII/306/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
28. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/305/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. ALL
29. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/304/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 ALL
30. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/303/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok ALL
31. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr 27_1522_2019 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 30.12.2019 r,

UCHWAŁA Nr XVII/302/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
ALL
32. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA Nr XVII/301/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ALL
33. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr 27_1521_2019 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 30.12.2019 r

UCHWAŁA Nr XVII/300/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
ALL
34. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/299/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. ALL
35. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/298/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. ALL
36. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/297/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. ALL
37. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/288/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2020 r. ALL
38. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/296/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. ALL
39. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/285/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przez osoby bezdomne, dla których miasto Kalisz jest organem właściwym miejscowo. ALL
40. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/287/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. ALL
41. 2019-12-05 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/289/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. ALL
42. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/290/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020. ALL
43. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/292/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe. ALL
44. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/295/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
45. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/294/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu. ALL
46. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/291/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
47. 2019-12-05 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/293/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok ALL
48. 2019-12-04 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/254/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. ALL
49. 2019-12-04 2019-11-28 Uchwała Nr XVII/256/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustanowienia roku 2020 w Kaliszu Rokiem Rodziny Fibigerów. ALL
50. 2019-12-04 2019-11-28 UCHWAŁA NR XVII/255/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 856 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 13:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl