Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2014-12-16 2014-12-09 Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014r. w spawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza ALL
2. 2014-12-16 2014-12-09 Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014r. w spawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza ALL
3. 2014-12-16 2014-12-09 Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
4. 2014-12-16 2014-12-09 Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
5. 2014-12-16 2014-12-09 Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
6. 2014-12-16 2014-12-09 Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza. ALL
7. 2014-12-16 2014-12-09 Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. ALL
8. 2014-12-16 2014-12-09 Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. ALL
9. 2014-12-16 2014-12-09 Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
10. 2014-12-16 2014-12-09 Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
11. 2014-12-16 2014-12-09 Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
12. 2014-12-16 2014-12-01 Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza. ALL
13. 2014-12-16 2014-12-01 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza. ALL
14. 2014-12-16 2014-12-01 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza ALL
15. 2014-11-07 2014-10-30 Uchwała Nr LIII/697/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2014 rok. ALL
16. 2014-11-07 2014-10-30 Uchwała Nr LIII/696/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 roku w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
17. 2014-11-07 2014-10-30 Uchwała Nr LIII/695/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014r . w sprawie rozpatrzenia skargi [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
18. 2014-11-07 2014-10-30 Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/694/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi █ * na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
19. 2014-11-07 2014-10-30 Uchwała Nr LIII/693/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
20. 2014-11-07 2014-10-30 Uchwała Nr LIII/692/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015. ALL
21. 2014-11-07 2014-10-30 Uchwała Nr LIII/691/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
22. 2014-11-07 2014-10-30 Uchwała Nr LIII/690/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. ALL
23. 2014-11-07 2014-10-30 Uchwała Nr LIII/688/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2015 r. ALL
24. 2014-11-07 2014-10-30 Uchwała Nr LIII/687/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” ALL
25. 2014-11-07 2014-10-30 Uchwała Nr LIII/686/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. ALL
26. 2014-11-07 2014-10-30 Uchwała Nr LIII/685/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza. ALL
27. 2014-11-07 2014-10-30 Uchwała Nr LIII/689/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029. ALL
28. 2014-10-06 2014-09-25 Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/402/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. ALL
29. 2014-10-06 2014-09-25 UCHWAŁA Nr LII/684/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
30. 2014-10-06 2014-09-25 Uchwała Nr LII/683/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. ALL
31. 2014-10-06 2014-09-25 Uchwała Nr LII/682/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029. ALL
32. 2014-10-06 2014-09-25 Uchwała Nr LII/681/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim. ALL
33. 2014-10-06 2014-09-25 Uchwała Nr LII/680/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawiepodziału obszaru Miasta Kalisza na sektory. ALL
34. 2014-10-06 2014-09-25 Uchwała Nr LII/679/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ALL
35. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/667/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
36. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/674/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029. ALL
37. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/673/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Grzegorzem Sapińskim. ALL
38. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/675/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. ALL
39. 2014-09-12 2014-09-04 UCHWAŁA Nr LI/676/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
40. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/677/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
41. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/678/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
42. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/672/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu ALL
43. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/670/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków. ALL
44. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/671/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok. ALL
45. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/665/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ALL
46. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/666/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza ALL
47. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/668/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim ALL
48. 2014-09-12 2014-09-04 Uchwała Nr LI/669/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
49. 2014-08-11 2014-06-26 Uchwała Nr L/663/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029. ALL
50. 2014-08-11 2014-06-26 Uchwała L/664/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 742 razy, aktualnie na stronie przebywa: 55 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 13:42   kontakt: agoral@um.kalisz.pl