Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/179/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004 ALL
2. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/178/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004 ALL
3. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/177/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2004 ALL
4. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/176/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na rok 2004 ALL
5. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/175/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2004 ALL
6. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/174/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2004 ALL
7. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/173/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenie Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania. ALL
8. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/172/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok ALL
9. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/171/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2003 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
10. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/170/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy publicznej na terenie miasta Kalisza ALL
11. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/169/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Prezydenta Miasta Kalisza ALL
12. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/168/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec-Zachód - część południowa" ALL
13. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/167/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej Kalisza ALL
14. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/166/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza ALL
15. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/165/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie wyborów uzupełniających ławników Sądu Okręgowego w Kaliszu z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ALL
16. 2003-12-05 2003-11-27 Uchwała Nr XIII/164/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie wyborów uzupełniających ławników Sądu Rejonowego w Kaliszu z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ALL
17. 2003-12-05 2003-10-30 Uchwała Nr XII/163/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie oceny celowości i efektywności budowy ulicy Poligonowej w Kaliszu ALL
18. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/162/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok. ALL
19. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/161/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na 2003 r. ALL
20. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/160/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zaciągnięcia w 2003 roku długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych ALL
21. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/159/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w 2003 r. ALL
22. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/158/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych przy samorządowych jednostkach budżetowych. ALL
23. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/156/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2003 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
24. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/155/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Ośrodku Sportu , Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu . ALL
25. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/157/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/37/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z przewozem tymi środkami na 2003 rok. ALL
26. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/154/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie okreslenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2004 roku ALL
27. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/153/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Kaliszu ALL
28. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/152/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terenie miasta Kalisza. ALL
29. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/151/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dla zasobów mieszkaniowych Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ALL
30. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/150/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Kaliszu z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ALL
31. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/149/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego w Kaliszu z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ALL
32. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/148/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie wyborów uzupełniających ławników Sądu Rejonowego w Kaliszu ALL
33. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/147/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie wyborów uzupełniających ławników Sądu Okręgowego w Kaliszu ALL
34. 2003-11-06 2003-10-30 Uchwała Nr XII/146/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 roku w sprawie w 25 - lecie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. ALL
35. 2003-10-08 2003-09-25 Uchwała Nr XI/135/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tyniec" ALL
36. 2003-10-08 2003-09-25 Uchwała Nr XI/134/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu terenów zieleni miejskiej ALL
37. 2003-10-08 2003-09-25 Uchwała Nr XI/136/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CHMIELNIK" część południowa ALL
38. 2003-10-08 2003-09-25 Uchwała Nr XI/137/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok. ALL
39. 2003-10-08 2003-09-25 Uchwała Nr XI/138/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr X/128/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia w 2003 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
40. 2003-10-08 2003-09-25 Uchwała Nr XI/139/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zaciągnięcia w 2003 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
41. 2003-10-08 2003-09-25 Uchwała Nr XI/140/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
42. 2003-10-08 2003-09-25 Uchwała Nr XI/142/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok. ALL
43. 2003-10-08 2003-09-25 Uchwała Nr XI/141/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 r.w sprawie ustalenie wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na 2003 rok ALL
44. 2003-10-08 2003-09-25 Uchwała Nr XI/145/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego w Kaliszu ALL
45. 2003-10-08 2003-09-25 Uchwała nr XI/143/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Kalisza do projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ALL
46. 2003-10-08 2003-09-25 Uchwała nr XI/144/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Kaliszu ALL
47. 2003-07-15 2003-06-26 Uchwała Nr X/129/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Kalisza pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury oraz zawarcia porozumienia ALL
48. 2003-07-15 2003-06-26 Uchwała Nr X/128/2003 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zaciągnięcia w 2003 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
49. 2003-07-15 2003-06-26 Uchwała Nr X/127/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia w 2003 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
50. 2003-07-15 2003-06-26 Uchwała nr X/126/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowo –handlowej w rejonie al. Wojska Polskiego” ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 892 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 15:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl