Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Wyszukaj zaindeksowane treści w Biuletynie Informacji PublicznejUrząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


Powołany Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza


Ratusz - choinka Informujemy, że Prezydent Miasta Kalisza wyznaczył na funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza pana Janusza Sibińskiego – zastępcę naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Kontakt do koordynatora:
• telefon: +48 62 7654486
• e-mail: jsibinski@um.kalisz.pl


Podstawa prawna:
- art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.);
- Zarządzenie Nr 551/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800521Drukuj ogłoszenie 1800521

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2021-02-03
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-03
Na stronie biuletynu od:   2021-02-03   do   2023-02-03
Na podstawie:   e-mail


Godziny pracy Urzędu Miasta Kalisza:


Do dnia 30.12.2020 r. w godzinach od 7.30 do 13.00 oraz od godziny 14.00 do 19.30. W godzinach od 13.00 do 14.00 korespondencja nie jest przyjmowana.
Od dnia 31.12.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Biuro Obsługi Interesanta, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a w poniedziałki czynne do godziny 17.00.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800263Drukuj ogłoszenie 1800263

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-12-28
Informację wprowadził:    Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2020-12-28
Na stronie biuletynu od:   2020-12-28   do   2021-03-31
Na podstawie:   e-mail


Ważne strony dla Mieszkańców


Poradnik Interesanta
Zachęcamy Naszych Mieszkańców do korzystania z serwisu. Serwis umożliwia zapoznanie z usługami Urzędu oraz ułatwia przygotowanie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy. Zamieszczone karty - poszczególne części poradnika zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw. Korzystając z nich, można zaoszczędzić czas na czasami zbędnych wizytach lub telefonach. Gotowe wzory pism uzupełnione o informacje i dane dotyczące konkretnej już sprawy mogą po wydrukowaniu zostać złożone w odpowiednich punktach lub przesłane pocztą w celu nadania im biegu.
Stan załatwianych spraw
Pod wskazanymi numerami telefonów można sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy w poszczególnych wydziałach.
Skrzynka e-puap
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Kalisza (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zakres użytkowych dokumentów - lista załatwianych spraw za pomocą ePUAP

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799603Drukuj ogłoszenie 1799603

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-09-10
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-10
Na stronie biuletynu od:   2020-09-10   do   2023-09-10
Na podstawie:   e-mail


Zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Zarządzenie Nr 108/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1800607           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800607Drukuj ogłoszenie 1800607

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2021-02-19
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-19
Na stronie biuletynu od:   2021-02-19   do   2024-02-19
Na podstawie:   e-mail


Informacja Wydziału Finansowego dotycząca deklaracji podatkowych oraz instrukcji ich wypełniania


W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze mieszkańców oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o wcześniejsze umawianie wizyty w Wydziale Finansowym (okienko 26 i 27 znajdujące się w BOI) pod numerem telefonu 62 5049716.

Osoby fizyczne zgłaszające zakup nieruchomości, rozbudowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania nieruchomości proszone są o wcześniejsze przygotowanie druków informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1 wraz z załącznikami) zgodnie z zamieszczonym wzorem oraz instrukcją. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania przedmiotowych druków można uzyskać pod numerem telefonu: 62 5049764, 62 7654459, 62 7654449.

Osoby które nie są osobami fizycznymi lub które posiadają współwłasność wraz z osobami prawnymi zgłaszające zakup nieruchomości, rozbudowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania nieruchomości proszone są o wcześniejsze przygotowanie druków informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk DN-1 wraz z załącznikami) zgodnie z zamieszczonym wzorem oraz instrukcją. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania przedmiotowych druków można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7654483.

Osoby zobowiązane do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (druk DT-1 wraz z załącznikami), wypełniają stosowne druki zgodnie z zamieszczonym wzorem oraz instrukcją. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania przedmiotowych druków można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7654483.

Osoby fizyczne zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk DOT), wypełniają stosowne druki zgodnie z zamieszczonym wzorem. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania przedmiotowych druków można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7654460.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800549Drukuj ogłoszenie 1800549

Informację wytworzył:    Sebastian Ślugacz Data wytworzenia:   2021-02-05
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-09
Na stronie biuletynu od:   2021-02-09   do   2021-12-31
Na podstawie:   e-mail


Zarządzenie Nr 86/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Zarządzenie Nr 86/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1800543           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800543Drukuj ogłoszenie 1800543

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2021-02-06
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-15
Na stronie biuletynu od:   2021-02-08   do   2021-12-31
Na podstawie:   e-mail


Zmiany w Biurze Rzeczy Znalezionych


Zdjęcie Budynku Biura Rzeczy Znalezionych UM Kalisz - Kościuszki 1a W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii do dnia odwołania Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Kalisza, wszelkie sprawy związane ze zgłaszaniem, wydawaniem oraz przyjmowaniem rzeczy znalezionych, będzie załatwiać tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

telefon: +48 62 5048528
oraz tel. kom.: +48 505056800


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799975Drukuj ogłoszenie 1799975

Informację wytworzył:    Ewelina Fabiańczyk-Kustosz Data wytworzenia:   2020-11-09
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-13
Na stronie biuletynu od:   2020-11-13   do   2021-11-13
Na podstawie:   WAG.5314.0039.2020


Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 16 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 18:30 w Kaliszu (ul. Śródmiejska, na odcinku od Mostu Kamiennego do Głównego Rynku) zgromadzenia publicznego, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. Zgodnie bowiem z § 16 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 16 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 2 metrów między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 19 ust. 1.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1799176           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799176Drukuj ogłoszenie 1799176

Informację wytworzył:    Hanna Kurek Data wytworzenia:   2020-06-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-25
Na stronie biuletynu od:   2020-06-25   do   2021-06-25
Na podstawie:   DN-HK.9011.392.2020


Opinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemioloicznej w Poznaniu


Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 16 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania dniu 27 czerwca 2020 r. w godz. 16.00-20.00 w Kaliszu (Park Miejski) zgromadzenia publicznego pn. „Tęczowy Piknik”, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. Zgodnie bowiem z § 16 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 16 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 2 metrów między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 19 ust. 1.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1799178           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799178Drukuj ogłoszenie 1799178

Informację wytworzył:    Hanna Kurek Data wytworzenia:   2020-06-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-25
Na stronie biuletynu od:   2020-06-25   do   2021-06-25
Na podstawie:   DN-HK.9011.391.2020


Opracowanie projektu uchwały w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu


KOMUNIKAT Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany uchwały nr XXV/300/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Uchwała zawierać będzie w szczególności uregulowania dotyczące nadania gminnej radzie seniorów statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków rady seniorów. Zgodnie z art. 5c ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz.713 ) gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać uwagi i propozycje w zakresie, jakie będzie obejmował projekt w terminie do dnia 3 lipca 2020 roku w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 120 lub na adres wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVI/655/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1799142           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799142Drukuj ogłoszenie 1799142

Informację wytworzył:    Mateusz Podsadny Data wytworzenia:   2020-06-18
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-19
Na stronie biuletynu od:   2020-06-19   do   2021-07-03
Na podstawie:   WSSM.0006.1.2020


Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 15 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie § 15 ust 3 informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego pod hasłem „Jestem człowiekiem, nie ideologią” w dniu 18 czerwca 2020 r. od godz. 18.00 na Głównym Rynku przed Ratuszem w Kaliszu opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 29 maja 2020 r. Zgodnie bowiem z § 15 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 15 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 2 metrów między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1799125           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799125Drukuj ogłoszenie 1799125

Informację wytworzył:    Hanna Kurek Data wytworzenia:   2020-06-18
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-18
Na stronie biuletynu od:   2020-06-18   do   2021-06-18
Na podstawie:   DN-HK.9011.325.2020


Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 15 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie § 15 ust 3 informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 16 czerwca 2020 r. od godz. 17.30 (czas trwania zgromadzenia 75 min.) na placu św. Józefa w Kaliszu opiniuje pozytywnie w/w imprezy plenerowe w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 29 maja 2020 r. Zgodnie bowiem z § 15 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 15 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 2 metrów między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1.

Pobierz plik PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799107Drukuj ogłoszenie 1799107

Informację wytworzył:    Hanna Kurek Data wytworzenia:   2020-06-16
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-16
Na stronie biuletynu od:   2020-06-16   do   2021-06-16
Na podstawie:   DN-HK.9011.325.2020


Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 15 ust. 4 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w związku z informacją przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza dotyczącą zorganizowania przez kaliską grupę Komitetu Obrony Demokracji w dniu 4 czerwca 2020 r. na Głównym Rynku w Kaliszu zgromadzenia publicznego, celem obchodów rocznicy częściowo wolnych wyborów, opiniuje pozytywnie w/w zgromadzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 29 maja 2020 r. Zgodnie bowiem z § 15 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast z myśl § 15 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 2 metrów między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1.

Pobierz plik PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799045Drukuj ogłoszenie 1799045

Informację wytworzył:    Jadwiga Kuczma-Napierała Data wytworzenia:   2020-06-04
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2021-06-04
Na podstawie:   DN-HK.9011.308.2020


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza
Załącznik do zarządzenia Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r.
szczegóły pobierz plik zarządzenia prezydenta

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798536Drukuj ogłoszenie 1798536

Informację wytworzył:    Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2020-02-18
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-18
Na stronie biuletynu od:   2020-02-18   do   2023-02-18
Na podstawie:   Zarządzenie z 13 lutego 2020


unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych


logo Szanowni Państwo !

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) czyli tzw. „RODO”.

Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Państwa wnioskach (niezależnie od formy ich przekazania tj. pisemnej czy elektronicznej) jest Prezydent Miasta Kalisza, który ma swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Prezydent Miasta Kalisza powołał Inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest m. in. monitorowanie przestrzegania w Urzędzie Miasta Kalisza obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mail: ido@um.kalisz.pl

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, o którą zwróciliście się do Prezydenta Miasta Kalisza. Państwa dane osobowe, w zależności od tego czego dotyczy sprawa, będą przetwarzane w oparciu o jedną z dwóch, wynikających z RODO, podstaw prawnych tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie przez Prezydenta Miasta Kalisza wynikającego z przepisów prawa obowiązku) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie przez Prezydenta Miasta Kalisza zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej). W przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 1 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa) Jeżeli w danej sprawie przetwarzanie danych będzie wymagało zgody, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie takiej zgody.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Możecie również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w związku z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane zaufanym podmiotom, z usług których będzie korzystał Prezydent Miasta Kalisza wypełniając wynikające z przepisów prawa obowiązki, realizując zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Będą to tylko takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane.

Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794880Drukuj ogłoszenie 1794880

Informację wytworzył:    Marcin Pługowski Data wytworzenia:   2018-05-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-25
Na stronie biuletynu od:   2018-05-25   do   2021-05-25
Na podstawie:   ABI.142.0001.2018
Elektroniczna skrzynka podawcza

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 29 stycznia 2021 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 451 066 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 28 luty 2021 o godz. 08:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl