Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Raporty - Ochrona Środowiska 


  „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia" dot. postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WSRK.6220.0009.2015 z dnia 18 lutego 2016 r. zmienionej decyzją z dnia 23 czerwca 2022 r. WGOŚ.6220.0031.2021, wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy, rezerwowo szczytowej kotłowni olejowo – gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną, zlokalizowanych na terenie elektrociepłowni w Kaliszu", obejmującej:

usunięcia zapisów dotyczących dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy,

uaktualnienia zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z usunięciem dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy oraz ich doprecyzowanie w związku z dokonanym wyborem wykonawcy przedsięwzięcia,

zmiany liczby, lokalizacji oraz parametrów akustycznych urządzeń wentylacyjnych.
informacje wytworzył: 03 stycznia 2024 r. - Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska - Marta Starzonek
wprowadził: Aleksander Góral Data wprowadzenia: 05 stycznia 2024 roku   na podstawie: WGOŚ.6220.0005.2023
 „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi", zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., na działkach o numerach ewidencyjnych 6/15, 6/16, 29/6 (obręb 0115 Rypinek)
informacje wytworzył: 12 grudnia 2023 r. - Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska - Marta Starzonek
wprowadził: Maciej Matecki Data wprowadzenia: 12 grudnia 2023 roku   na podstawie:  
 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy św. Michała zlokalizowanej w Kaliszu – działki w obrębie 0160 Dobrzec oraz działki stanowiące drogę i rów o nr ew. 65 i 73/3 w obrębie ewidencyjnym 0001 Biskupice, gmina Nowe Skalmierzyce”
informacje wytworzył: 11 października 2023 r. - Marta Starzonek
wprowadził: Aleksander Góral Data wprowadzenia: 13 października 2023 roku   na podstawie: WGOŚ.6220.0012.2021
 sprawozdania z wykonania "Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów" za 2018 rok - część opisowa i część tabelaryczna (archiwum ZIP)
informacje wytworzył: 26 lipca 2017 r. - Jan Kłysz
wprowadził: Aleksander Góral Data wprowadzenia: 30 lipca 2018 roku   na podstawie: WGOŚ.604.02.006.2019
 sprawozdanie z wykonania "Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon" za 2018 rok - tabele (archiwum ZIP)
informacje wytworzył: 26 lipca 2017 r. - Jan Kłysz
wprowadził: Aleksander Góral Data wprowadzenia: 30 lipca 2018 roku   na podstawie: WGOŚ.604.02.007.2019
 Sprawozdanie z wykonania "Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów" za 2017 rok
 Sprawozdanie z wykonania "Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów" za 2017 rok - tabele (archiwum ZIP)
informacje wytworzyła: 04 września 2017 r. - Katarzyna Smolarek
wprowadził: Aleksander Góral Data wprowadzenia: 04 września 2018 roku   na podstawie: WGOŚ.604.02.0002.2018 (e-mail)
 Sprawozdanie z wykonania: "Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2.5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralna część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów" za rok 2016
informacje wytworzyła: 31 sierpień 2017 r. - Z-ca Naczelnika WSRK - Anna Albin
wprowadził: Maciej Matecki Data wprowadzenia: 19 październik 2017 roku   na podstawie: WSRK.604.02.0003.2017
 Sprawozdanie z wykonania "Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów." w 2015 roku
informacje wytworzyła: 21 września 2016 r. - Ewa Maciaszek
wprowadził: Aleksander Góral
Data aktualizacji: 23 września 2016 rokuprzez: Aleksander Góral
na podstawie: WSRK.02.0003.2016
 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. „Punkt zbierania i magazynowania odpadów (surowców wtórnych, złomu oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) przy ul. Metalowców 16-20 w Kaliszu”
informacje wytworzył: 16 czerwca 2016 r. - Anna Albin
wprowadził: Aleksander Góral
Data aktualizacji: 20 czerwca 2016 rokuprzez: Aleksander Góral
na podstawie: WSRK.6220-0006.2015
 Zmiana pozwolenia zintegrowanego
informacje wytworzył: 28.09.2015 r. - Ewa Maciaszek
wprowadził: Aleksander Góral
Data aktualizacji: 01 października 2015 rokuprzez: Aleksander Góral
na podstawie: WSRK.6223-0007.2015
'>
 Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Elektrociepłownia
informacje wytworzył: 28.09.2015 r. - Ewa Maciaszek
wprowadził: Aleksander Góral<
Data aktualizacji: 30 września 2015 rokuprzez: Aleksander Góral
na podstawie: WSRK.6220-0009.2015
 Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Droga krajowa nr 25
 Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - załączniki archiwum ZIP
 Streszczenie raportu Word,PDF - archiwum ZIP
informacje wytworzyła: 11.05.2015 r. - Ewa Maciaszek wprowadził: Aleksander Góral na podstawie:  
Data aktualizacji: 13 maja 2015 rokuprzez: Aleksander Góral na podstawie: WSRK.7624-0006/10
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Centrum handlowo-usługowe przy al. gen.Sikorskiego"
informacje wytworzyła: 15.09.2014 r. - Ewa Maciaszekwprowadził: Aleksander Góral
Data aktualizacji: 17 września 2014 rokuprzez:Aleksander Góral
na podstawie: WSRK.6220031.2013
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Regulacja cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny"
 Mapa drzewa
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - zespół obiektów handlowych i usługowychna terenie przy ulicy Łódzkiej 114-120
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przebudowa ulicy Wrocławskiej w Kaliszu, na odcinku od Al. Wojska Polskiego do granicy miasta
 Załączniki do rapotu - archiwum ZIP
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta.
 Załączniki do rapotu - archiwum ZIP

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 879 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 14:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl