Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Raporty - Ochrona Środowiska  


sprawozdania z wykonania "Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów" za 2018 rok - część opisowa i część tabelaryczna (archiwum ZIP)

informacje wytworzył: 26 lipca 2017 r. - Jan Kłysz
wprowadził - Aleksander Góral Data wprowadzenia: 30 lipca 2018 roku   na podstawie: WGOŚ.604.02.006.2019sprawozdanie z wykonania "Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon" za 2018 rok - tabele (archiwum ZIP)

informacje wytworzył: 26 lipca 2017 r. - Jan Kłysz
wprowadził - Aleksander Góral Data wprowadzenia: 30 lipca 2018 roku   na podstawie: WGOŚ.604.02.007.2019Sprawozdanie z wykonania "Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów" za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania "Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów" za 2017 rok - tabele (archiwum ZIP)
informacje wytworzyła: 04 września 2017 r. - Katarzyna Smolarek
wprowadził - Aleksander Góral Data wprowadzenia: 04 września 2018 roku   na podstawie: WGOŚ.604.02.0002.2018 (e-mail)


Sprawozdanie z wykonania: "Program och rony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2.5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralna część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów" za rok 2016
informacje wytworzyła: 31 sierpień 2017 r. - Z-ca Naczelnika WSRK - Anna Albin
wprowadził - Maciej Matecki Data wprowadzenia: 19 październik 2017 roku   na podstawie: WSRK.604.02.0003.2017


Sprawozdanie z wykonania "Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów." w 2015 roku
informacje wytworzyła: 21 września 2016 r. - Ewa Maciaszek
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 23 września 2016 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WSRK.02.0003.2016
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. „Punkt zbierania i magazynowania odpadów (surowców wtórnych, złomu oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) przy ul. Metalowców 16-20 w Kaliszu”
informacje wytworzył: 16 czerwca 2016 r. - Anna Albin
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 20 czerwca 2016 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WSRK.6220-0006.2015

Zmiana pozwolenia zintegrowanego
informacje wytworzył: 28.09.2015 r. - Ewa Maciaszek
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 01 października 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WSRK.6223-0007.2015

Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Elektrociepłownia
informacje wytworzył: 28.09.2015 r. - Ewa Maciaszek
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 30 września 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WSRK.6220-0009.2015

Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Droga krajowa nr 25
Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - załączniki archiwum ZIP
Streszczenie raportu Word,PDF - archiwum ZIP
informacje wytworzyła: 11.05.2015 r. - Ewa Maciaszek
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 13 maja 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WSRK.7624-0006/10

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "centrum handlowo-usługowe przy al. gen. Sikorskiego"
informacje wytworzyła: 15.09.2014 r. - Ewa Maciaszek
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 17 września 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WSRK.6220031.2013

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Regulacja cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny"
Mapa drzewa

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - zespół obiektów handlowych i usługowychna terenie przy ulicy Łódzkiej 114-120

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przebudowa ulicy Wrocławskiej w Kaliszu, na odcinku od Al. Wojska Polskiego do granicy miasta
Załączniki do rapotu - archiwum ZIP

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta.
Załączniki do rapotu - archiwum ZIP

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 128 396 razy, aktualnie na stronie przebywa: 15 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 23 września 2023 o godz. 09:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl