Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Elektroniczna skrzynka podawcza


Urząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


W Urzędzie Miasta Kalisza funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych, które czynne jest w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 11.00 do 13.00. Biuro mieści się na parterze budynku „A” Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 1a w pokoju Nr 13. Kontakt telefoniczny w każdy dzień roboczy w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 62 5049772.
Zasady funkcjonowania Biura, w tym procedura przyjmowania na przechowanie rzeczy znalezionych oraz procedura wydawania rzeczy osobom uprawnionym, określone są Zarządzeniem Nr 283/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015r.

Zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych


INFORMACJA Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza informuję, że na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane przed 19 maja 2016r. zostały zobowiązane do dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Zgodnie z tym, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie dotychczasowych przepisów są obowiązane dokonać w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 19 maja 2018r., wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. W związku z powyższym zapisem informuję, że w przypadku nie przedłożenia Prezydentowi Miasta Kalisza dokumentów, o których mowa w art. 40 ust. 5 ww. ustawy, Stowarzyszenia zostaną rozwiązane z mocy prawa. W załączeniu dostępny jest wyciąg z ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" w zakresie działania stowarzyszeń zwykłych.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2018-03-19
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-03-19
Na stronie biuletynu od:   2018-03-19   do   2021-03-19
Na podstawie:   


Zmiany w wydawaniu kart


Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku wprowadzającej „Kaliską Kartę Mieszkańca”, nie będą przyjmowane wnioski o wydanie „Karty Kalisz Rodzina 3+” na dotychczasowych zasadach. Karty dla rodzin 3+ będą wydawane od przyszłego miesiąca w Punkcie Obsługi Klienta KLA ul. Podmiejska 2a (Dworzec PKS) po wcześniejszym złożeniu wniosku. Szczegółowych informacji na ten temat udziela p. Martyna Kowalska, nr tel. 62 504 97 86, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu ul. Kościuszki1a, pokój 302 Za utrudnienia przepraszamy.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Martyna Kowalska Data wytworzenia:   2018-03-01
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-03-02
Na stronie biuletynu od:   2018-03-02   do   2021-04-20
Na podstawie:   e-mail


Nieodpłatna pomoc prawna


Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza w 2018 r.
1) Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ul. Staszica 47a
pok. 13 - dyżury pełnią radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa

2) Lokal przy ul. Górnośląskiej 10 nr 1 dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00 punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Graniczna 1 dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00

4) Lokal przy ul. Polnej 29 (wejście od ul. Legionów ) dyżury pełnią radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2018-01-04
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-04
Na stronie biuletynu od:   2018-01-04   do   2019-01-04
Na podstawie:   e-mail


KOMUNIKAT ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta Kalisza, począwszy od 1 stycznia 2018r. ulegają zmianie rachunki bankowWykaz rachunków bankowych do pobrania

Szczegółowe informacje o rachunkach bankowych


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Wydział Finansowy - Korzeniewski Cezary - Kierownik Referatu Data wytworzenia:   2017-12-29
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-29
Na stronie biuletynu od:   2017-12-29   do   2018-12-29
Na podstawie:   WF-RRD.1430.1.2017.


Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie br. na ternie Państwa jednostki, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą "Badania plonów niektórych ziemiopłodów rolnych" oraz "Badanie sadów wg gatunków i odmian".


Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopa d-2017,107,1.html oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Magdalena Ancan - Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Urząd Statystyczny w Poznaniu Data wytworzenia:   2017-11-09
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-11-09
Na stronie biuletynu od:   2017-11-09   do   2018-06-06
Na podstawie:   


Nieodpłatna pomocy prawna


Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza w 2017 r. Pobierz wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaliszu

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2017-05-31
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-31
Na stronie biuletynu od:   2017-05-31   do   2018-05-31
Na podstawie:   e-mail


Rejestr wyborców


Ulotka informacyjno-edukacyjna dotyczące popularyzacji instytucji rejestru wyborców, Ulotka w formacie PDF Pobierz ulotkę w postaci PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-01-13
Na stronie biuletynu od:   2017-01-13   do   2019-01-13
Na podstawie:   e-mail

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 14 lutego 2018 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 703 445 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 25 kwiecień 2018 o godz. 00:27   kontakt: agoral@um.kalisz.pl