Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezw3oleniu na wejście na teren nieruchomości

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804299
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Łukasz Michalski   Data wytworzenia:   18-11-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-11-2022
Na stronie biuletynu od:   23-11-2022    do   15-12-2022
Na podstawie:   IR-III.747.54.2022.12
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804259
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   16-11-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-11-2022
Na stronie biuletynu od:   16-11-2022    do   30-11-2022
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.387.2022.JG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj.: 4 studni chłonnych

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804258
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   16-11-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-11-2022
Na stronie biuletynu od:   16-11-2022    do   30-11-2022
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4217.2.2022.MJ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., polegającej na budowie sieci gazowej ś/c DN 355 PE,

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804244
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paulina Iracka   Data wytworzenia:   14-11-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-11-2022
Na stronie biuletynu od:   15-11-2022    do   15-12-2022
Na podstawie:   IR-III.746.5.2022.10
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego podaję (przez okres 7 dni) do publicznej wiadomości informację, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego znak PO.ZUZ.2.349.2018.BK, wydanego w dniu 11 grudnia 2018 r. przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie jednym wylotem do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, administrowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych, zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach stanowiących własność Zakładu, zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Bolesława Pobożnego 40

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804243
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   14-11-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-11-2022
Na stronie biuletynu od:   15-11-2022    do   30-11-2022
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.359.2022.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno-filtracyjnego o pojemności czynnej V=250 m3 na dz. nr ewid. 18/1 obręb 101 Zagorzynek, miasto Kalisz oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu placu zbierania i magazynowania odpadów do urządzenia wodnego, na terenie działki nr 18/1 obręb 101 Zagorzynek, miasto Kalisz.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804188
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Za-ca Dyrektora - Adam Nowak   Data wytworzenia:   31-10-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   31-10-2022
Na stronie biuletynu od:   31-10-2022    do   02-12-2022
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.238.2021.JG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7. Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2022r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803618
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Grzelczyk   Data wytworzenia:   15-07-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-07-2022
Na stronie biuletynu od:   15-07-2022    do   15-10-2025
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803040
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   01-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-04-2022
Na stronie biuletynu od:   05-04-2022    do   19-04-2025
Na podstawie:   IR-III.7821.8.2021.4
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Wody Polskie - PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801356
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   02-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-07-2021
Na stronie biuletynu od:   07-07-2021    do   07-07-2024
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu oraz o możliwości zapoznania się z treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do roku 2030”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798902
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   31-12-2030
Na podstawie:   WSRK.631.0032.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2019 r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798616
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   28-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-02-2020
Na stronie biuletynu od:   28-02-2020    do   28-02-2023
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0003.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 482 355 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 29 listopada 2022 o godz. 19:15   kontakt: agoral@um.kalisz.pl