Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z budynku stacji obsługi pojazdów zlokalizowanej w Kaliszu przy ulicy Warszawskiej 89-91,
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797485

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   19-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-08-2019
Na stronie biuletynu od:   22-08-2019    do   01-09-2019
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.259.2019.MJ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Uchwała nr II/17/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797435

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Grabowska   Data wytworzenia:   07-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-08-2019
Na stronie biuletynu od:   09-08-2019    do   09-08-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - w dniu 25 lipca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego z dnia 13 sierpnia 2009 r., znak WSRK.6210-58/09, wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza dla Firmy Usługi Remontowo – Budowlane Waldemar Szulc z siedzibą w Kościelcu 26, 62-731 Korzeniew, na wprowadzanie do rzeki Lipówki, jednym projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej, ścieków opadowych i roztopowych spływających z nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 301c.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797417

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   06-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-08-2019
Na stronie biuletynu od:   06-08-2019    do   06-09-2019
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.216.2019.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wykonaniu na działkach nr 10/7, 9/11 obręb 0108 oraz dz. nr 1/5 obręb 0110 Zagorzynek, miasto Kalisz, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, obiektów budowlanych o powierzchni powyżej 3500 m2 trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie 82,6% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej w ramach inwestycji pn.: „Budowa hali logistycznej wraz z zespołem parkingów, dróg komunikacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury przeznaczonej do prawidłowego funkcjonowania, projektowanej w Kaliszu przy ul. Metalowców 20 i ul. Noskowskiej 20-22, dz. ew. 10/7, 9/11
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797418

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   06-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-08-2019
Na stronie biuletynu od:   06-08-2019    do   06-09-2019
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.301.2019.SR
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2019r.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797398

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   31-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-08-2019
Na stronie biuletynu od:   01-08-2019    do   01-08-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0007.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY - sierpień 2018 r.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795361

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak- Kościelak   Data wytworzenia:   10-08-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   -   Data wprowadzenia:   13-08-2018
Na stronie biuletynu od:   13-08-2018    do   30-08-2021
Na podstawie:   ON.HK.420.1.4.2018 WGOŚ.631.0079.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2018r.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795276

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-07-2018
Na stronie biuletynu od:   25-07-2018    do   25-07-2021
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0022.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2017 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej n a budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Starowiejskiej w Kaliszu
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793775

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   14-11-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-11-2017
Na stronie biuletynu od:   16-11-2017    do   30-11-2020
Na podstawie:   IR-III.746.70.2017.8
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 013 946 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 25 sierpień 2019 o godz. 07:13   kontakt: agoral@um.kalisz.pl