Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.„Budowa bazy magazynowo – transportowej”, projektowanej w Kaliszu przy ulicy Piwonickiej na części działki nr ew. 57/3 (obręb 099 Zagorzynek) położonej przy ulicy Smolnej 11.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799838
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   21-10-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-10-2020
Na stronie biuletynu od:   22-10-2020    do   05-11-2020
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0029.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Wydanie decyzji - Prace na liniach kolejowych - Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów wlkp.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799808
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Zbigniew Gołębiowski   Data wytworzenia:   13-10-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-10-2020
Na stronie biuletynu od:   15-10-2020    do   30-10-2020
Na podstawie:   WOO-II.4201.2.2026.JC
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu oraz o możliwości zapoznania się z treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do roku 2030”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798902
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   31-12-2030
Na podstawie:   WSRK.631.0032.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2019 r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798616
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   28-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-02-2020
Na stronie biuletynu od:   28-02-2020    do   28-02-2023
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0003.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2019 r., została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podzie mnych tj. studni głębinowej o głębokości 99,0 m p.p.t., wyposażonej w pompę o wydajności 9,80 m 3 /h, z głowicą w obudowie z kręgów betonowych, zlokalizowanej w miejscowości Kalisz, na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 501/2, obręb 0160 Dobrzec, powiat Miasto Kalisz, województwo wielkopolskie współrzędne położenia studni w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000: X= 5733680.12; Y=6502101.09, 2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich dla potrzeb technologicznych myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ul. Inwestorskiej w Kaliszu, za pomocą ujęcia wód podziemnych (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi Qe = 18,0 m 3 /h, przy depresji Se = 4,00 m decyzją Prezydenta Miasta Kalisza z dn ia 12 września 2019 r., znak WGOŚ.6531.0001.2019 D2019.09.01436), składającego się z jednej studni głębinowej, o której mowa w pkt 1, w ilości: Q max.s = 0,0026 m 3 / Q śr.d = 90,0 m 3 / Q dop.r = 27000,0 m 3 /

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797916
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   05-11-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-11-2019
Na stronie biuletynu od:   05-11-2019    do   05-11-2022
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.415.2019.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Informacja Nadleśnictwa Kalisz - zagrożenie drzewostanu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797434
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiesław Chojnacki   Data wytworzenia:   01-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-08-2019
Na stronie biuletynu od:   09-08-2019    do   09-08-2022
Na podstawie:   ZG.750.50.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Uchwała nr II/17/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797435
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Grabowska   Data wytworzenia:   07-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-08-2019
Na stronie biuletynu od:   09-08-2019    do   09-08-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2019r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797398
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   31-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-08-2019
Na stronie biuletynu od:   01-08-2019    do   01-08-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0007.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY - sierpień 2018 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795361
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak- Kościelak   Data wytworzenia:   10-08-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   -   Data wprowadzenia:   13-08-2018
Na stronie biuletynu od:   13-08-2018    do   30-08-2021
Na podstawie:   ON.HK.420.1.4.2018 WGOŚ.631.0079.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2018r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795276
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-07-2018
Na stronie biuletynu od:   25-07-2018    do   25-07-2021
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0022.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2017 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej n a budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Starowiejskiej w Kaliszu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793775
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   14-11-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-11-2017
Na stronie biuletynu od:   16-11-2017    do   30-11-2020
Na podstawie:   IR-III.746.70.2017.8
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 350 282 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 24 październik 2020 o godz. 05:27   kontakt: agoral@um.kalisz.pl