Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia strony o wydaniu w dniu 20.09.2023 r. postanowienia znak WGOŚ.6220.0012.2021, D2023.09.01948 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy św. Michała” zlokalizowanego w Kaliszu – działki w obrębie 0160 Dobrzec oraz działki stanowiące drogę i rów o nr ew. 65 i 73/3 w obrębie ewidencyjnym 0001 Biskupice, gmina Nowe Skalmierzyce.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805888
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Edward Sadowski - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska   Data wytworzenia:   20-09-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   22-09-2023
Na stronie biuletynu od:   22-09-2023    do   04-10-2023
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0012.2021 D2023.09.02109
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu na wniosek Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. z siedzibą Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Romana Adamczaka, postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz – Kalisz – Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew – Poznań”, zwanego dalej „Projektem…”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805881
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Krucka-Adamkiewicz   Data wytworzenia:   19-09-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-09-2023
Na stronie biuletynu od:   20-09-2023    do   04-10-2023
Na podstawie:   DSK-V.7440.9.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.postanowienie Wojewody Wielkopolskiego (znak: IR-III.7821.18.2023.4), uchylające w całości: 1. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 26.07.2023 r. (znak: WBUA.6740.02.0001.2022) uchylające postanowienie z 28.06.2023 r. (znak: WBUA.6740.02.0001.2022); 2. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 28.06.2023 r. (znak WBUA.6740.02.0001.2022) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żwirki i Wigury na terenie położonym w Kaliszu, i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805878
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   19-09-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-09-2023
Na stronie biuletynu od:   19-09-2023    do   05-10-2023
Na podstawie:   IR-III.7821.18.2023.4
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.zostało wydane postanowienie Wojewody Wielkopolskiego (znak: IR-III.7821.18.2023.4), uchylające w całości: 1. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 26.07.2023 r. (znak: WBUA.6740.02.0001.2022) uchylające postanowienie z 28.06.2023 r. (znak: WBUA.6740.02.0001.2022); 2. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 28.06.2023 r. (znak WBUA.6740.02.0001.2022) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żwirki i Wigury na terenie położonym w Kaliszu,

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805864
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paulina Iracka   Data wytworzenia:   15-09-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-09-2023
Na stronie biuletynu od:   15-09-2023    do   05-10-2023
Na podstawie:   IR-III.7821.18.2023.4
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne - Grzybowa

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805518
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   29-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-06-2023
Na stronie biuletynu od:   30-06-2023    do   30-06-2026
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.142.2023.AC
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali w 2022 r. zwrot podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340 ze zm.)

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805329
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   25-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2023
Na stronie biuletynu od:   26-05-2023    do   31-12-2023
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Góral Aleksander   Data modyfikacji:   -


7.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804514
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   20-12-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-01-2023
Na stronie biuletynu od:   02-01-2023    do   02-01-2073
Na podstawie:   WGOŚ.6223.0002.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8. Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2022r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803618
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Grzelczyk   Data wytworzenia:   15-07-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-07-2022
Na stronie biuletynu od:   15-07-2022    do   15-10-2025
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803040
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   01-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-04-2022
Na stronie biuletynu od:   05-04-2022    do   19-04-2025
Na podstawie:   IR-III.7821.8.2021.4
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Wody Polskie - PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801356
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   02-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-07-2021
Na stronie biuletynu od:   07-07-2021    do   07-07-2024
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu oraz o możliwości zapoznania się z treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do roku 2030”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798902
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   31-12-2030
Na podstawie:   WSRK.631.0032.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 551 razy, aktualnie na stronie przebywa: 57 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 14:34   kontakt: agoral@um.kalisz.pl