Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią jednorodzinnego budynku mieszkalnego - Wał Bernardyński
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796779

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   2019-04-17
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-18
Na stronie biuletynu od:   2019-04-18   do   2019-04-28
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.29.2019.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów oraz o poddaniu ww. dokumentu procedurze zapewnienia udziału społeczeństwa i planowanym spotkaniu informacyjnym.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796770

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   2019-04-17
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-17
Na stronie biuletynu od:   2019-04-17   do   2019-05-06
Na podstawie:   WGOŚ.604.02.0003.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 13.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej Ø 250, w wale przeciwpowodziowym Kanału Bernardyńskiego w km 6+317 (dz. nr ew. 17 obręb 026A Tyniec) w Kaliszu.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796774

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   2019-04-17
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-17
Na stronie biuletynu od:   2019-04-17   do   2019-05-17
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.88.2019.JG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego (kablowej linii oświetleniowej), planowanego do realizacji w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV - oświetlenie drogowe w Kaliszu ul. Wał Matejki 80-82 (Rajska Polana, 10246)” na terenie działek, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 42/12, 42/10, 47, obręb 0062 Rajsków oraz nr 31, obręb 0063 Rypinek w Kaliszu, województwie wielkopolskim.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796749

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   2019-04-12
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2019-05-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.51.2019.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Informacja o przystąpieniu do opracowania projektów:
1) Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej
2)Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz
3) Aktualizacja Programu ochrony powietrza
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796723

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marzena Andrzejewska-Wierzbicka   Data wytworzenia:   2019-04-11
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-11
Na stronie biuletynu od:   2019-04-11   do   2019-05-02
Na podstawie:   DSR-II-1.721.23.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - ul. Majkowska
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796672

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   2019-03-27
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-02
Na stronie biuletynu od:   2019-04-02   do   2019-05-02
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.37.3019.MN
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - ul. Stanczukowskiego
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796671

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   2019-03-27
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-02
Na stronie biuletynu od:   2019-04-02   do   2019-05-02
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.466.2018.JG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. odprowadzanie ścieków technologicznych z trzystanowiskowej myjni bezdotykowej zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 83 na działce o nr ewid. 5/9, obr. Korczak, gm. Kalisz, pow. kaliski, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796650

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   2019-03-28
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-03-28
Na stronie biuletynu od:   2019-03-28   do   2019-04-28
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.517.2018.ML
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - przebudowa urządzenia wodnego - lewostronnego wału przeciwpowodziowego
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796416

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Husak-Górna   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-21
Na stronie biuletynu od:   2019-02-21   do   2019-05-21
Na podstawie:   PO.RUZ.421.24.1.20119.JL
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. na wniosek Prezydenta Miasta Kalisza z siedzibą przy ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji istniejącego wylotu Ø 500 z rur PCV-U do rowu melioracyjnego RC-1 znajdującego się w Kaliszu na działce o nr ew. 307, obręb 75-1 Dobrzec.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796419

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-21
Na stronie biuletynu od:   2019-02-21   do   2019-05-21
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.396.2018.MM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji istniejącego wylotu Ø 500 z rur PCV-U do rowu melioracyjnego RC-1 znajdującego się w Kaliszu na działce o nr ew. 307, obręb 75-1 Dobrzec.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796418

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-21
Na stronie biuletynu od:   2019-02-21   do   2019-05-21
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.396.2018.MM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje, że w dniu 06 września 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Krępicy o nr ew. dz. 213/3, obręb 160 Dobrzec, rowem melioracyjnym RC-1 o nr dz. 307, na terenie m. Kalisza z powierzchni zlewni całkowitej wynoszącej F = 40,67 ha do czasu planowanej przebudowy,
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796420

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-21
Na stronie biuletynu od:   2019-02-21   do   2019-05-21
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.397.2018.MM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu że w dniu 13 grudnia 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych – 2 niezależnych zestawów studni chłonnych (zestaw 6 sztuk studni, oznaczonych nr od Sch-1 do Sch -2 oraz zestaw 2 sztuk studni, oznaczonych nr od Sch-7 do Sch-8) z filtrami żwirowymi, o których mowa w tabeli nr 1, przeznaczonych do odprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na terenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie ulic: Miast Partnerskich, Podmiejskiej i Wrocławskiej w Kaliszu, województwie wielkopolskim,
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796421

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-21
Na stronie biuletynu od:   2019-02-21   do   2019-05-21
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.447.2018.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje, że w dniu 13.02.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w zakładzie FPH Zakładzie Mięsnym Łyszczak Sp.J. ul. Częstochowska 79/81, Kalisz,
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796422

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-21
Na stronie biuletynu od:   2019-02-21   do   2019-05-21
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.462.2018.JG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego RC-1 o nr ew. działki 307 obręb 075-1 Dobrzec, m. Kalisz z powierzchni zlewni całkowitej wynoszącej F = 40,67 ha istniejącym wylotem do czasu planowanej
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796423

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-21
Na stronie biuletynu od:   2019-02-21   do   2019-05-21
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.525.2018.MM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodno prawnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. na wniosek Prezydenta Miasta Kalisza z siedzibą przy ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego RC-1 o nr ew. działki 307 obręb 075-1 Dobrzec, m. Kalisz z powierzchni zlewni całkowitej wynoszącej F = 40,67 ha istniejącym wylotem do czasu planowanej przebudowy, w ilości: Qśr.dobowe = 721,9 m3/d, Qmax.s = 0,19 m3/s, Qdop.roczne = 122 000,0 m3/rok Wylot zlokalizowany w skarpie rowu melioracyjnego na terenie dz. o nr ew. 307 obręb 075-1 Dobrzec, m. Kalisz, na rzędnej 127,41 m n.p.m., o współrzędnych geograficznych istniejącego wylotu: N: 51˚44’41,99 E: 18˚2’38,97. 2. usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego RC-1 o nr ew. działki 307 obręb 075-1 Dobrzec, m. Kalisz z powierzchni zlewni całkowitej wynoszącej F = 40,67 ha po planowanej przebudowie rowu RC-1, w ilości: Qśr.dobowe = 721,9 m3/d, Qmax.s = 1,65 m3/s, Qdop.roczne = 122 000,0 m3/rok
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796424

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-21
Na stronie biuletynu od:   2019-02-21   do   2019-05-21
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.525.2018.MM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza sprzedaż Drewna
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795433

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   2018-08-14
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-08-24
Na stronie biuletynu od:   2018-08-24   do   2019-08-24
Na podstawie:   WGOŚ.7021.06.0013.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


18.OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY - sierpień 2018 r.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795361

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak- Kościelak   Data wytworzenia:   2018-08-10
Ogłoszenie wprowadził(-a):   -   Data wprowadzenia:   2018-08-13
Na stronie biuletynu od:   2018-08-13   do   2021-08-30
Na podstawie:   ON.HK.420.1.4.2018 WGOŚ.631.0079.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


19.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2018r.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795276

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-07-25
Na stronie biuletynu od:   2018-07-25   do   2021-07-25
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0022.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


20.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2017 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej n a budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Starowiejskiej w Kaliszu
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793775

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   2017-11-14
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-11-16
Na stronie biuletynu od:   2017-11-16   do   2020-11-30
Na podstawie:   IR-III.746.70.2017.8
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 943 865 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 21 kwiecień 2019 o godz. 18:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl