Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1. PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje strony o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczącego „Przebudowy ulicy św. Michała” projektowanego w Kaliszu, na działkach w obrębie 0160 Dobrzec. Organem właściwym do wydania postanowienia jest Prezydent Miasta Kalisza. Współdziałającymi organami opiniującymi są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803532
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   29-06-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-07-2022
Na stronie biuletynu od:   05-07-2022    do   20-07-2022
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0012.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa warzyw i owoców o halę produkcyjną z budynkiem biurowo – socjalnym oraz o dok przeładunkowy, wraz z niezbędną infrastrukturą

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803484
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   22-06-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-06-2022
Na stronie biuletynu od:   30-06-2022    do   15-07-2022
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0002.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Decyzja wydanej dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.02.2016 r., znak: WSRK.6220.0009.2015, wydanej przez Prezydenta Miasta Kalisza dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy, rezerwowo szczytowej kotłowni olejowo – gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną, zlokalizowanych na terenie elektrociepłowni w Kaliszu” na działkach ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym nr 117 i 118 Rypinek przy ul. Torowej 115 w Kaliszu

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803483
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   23-06-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-06-2022
Na stronie biuletynu od:   30-06-2022    do   15-07-2022
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0031.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą towarzyszącą (plac składowy, bocznice kolejowe, suwnice, maszyny i parkingi)" projektowanego w Kaliszu przy ulicy Obozowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16 w obrębie ewidencyjnym nr 104 Zagorzynek, 1/11 w obrębie ewidencyjnym nr 103 Zagorzynek, oraz 12/1, 12/2, 16 w obrębie ewidencyjnym nr 102 Zagorzynek. Inwestorem jest OST SPED Sp. z o.o. ul.Magazynowa 5A, 62 – 023 Gądki

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803482
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   23-06-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-06-2022
Na stronie biuletynu od:   30-06-2022    do   15-07-2022
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0011.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 października 2020 r. znak: WGOŚ.6220.0024.2020 wydanej przez Prezydenta Miasta Kalisza dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa kotła olejowo – gazowego o mocy ok. 10MWt, dwóch silników gazowych o mocy ok. 11,8 MWe/10,1 MWt każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną oraz modernizacja istniejących dwóch kotłów węglowych na terenie EC Kalisz” projektowanego w Kaliszu przy ulicy Torowej 115, na działce nr 8/7 (obręb 0118 Rypinek)

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803481
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   23-06-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-06-2022
Na stronie biuletynu od:   30-06-2022    do   15-07-2022
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0030.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO „Projekt robót geologicznych dla odcinkowej przebudowy gazociągu DN400 relacji Odolanów-Adamów”, w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Odolanów, Przygodzice, Ostrów Wlkp., Miasto Ostrów Wlkp., Nowe Skalmierzyce), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Żelazków, Ceków-Kolonia), Miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek), zwany dalej „Projektem ...”.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803460
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Agnieszka Lewicka   Data wytworzenia:   22-06-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-06-2022
Na stronie biuletynu od:   27-06-2022    do   27-07-2022
Na podstawie:   DSR-I-OG.7440.6.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803429
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   20-06-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-06-2022
Na stronie biuletynu od:   20-06-2022    do   20-07-2022
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.152.2022.MJ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803040
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   01-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-04-2022
Na stronie biuletynu od:   05-04-2022    do   19-04-2025
Na podstawie:   IR-III.7821.8.2021.4
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Wody Polskie - PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801356
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   02-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-07-2021
Na stronie biuletynu od:   07-07-2021    do   07-07-2024
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu oraz o możliwości zapoznania się z treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do roku 2030”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798902
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   31-12-2030
Na podstawie:   WSRK.631.0032.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2019 r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798616
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   28-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-02-2020
Na stronie biuletynu od:   28-02-2020    do   28-02-2023
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0003.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Uchwała nr II/17/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797435
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Grabowska   Data wytworzenia:   07-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-08-2019
Na stronie biuletynu od:   09-08-2019    do   09-08-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Informacja Nadleśnictwa Kalisz - zagrożenie drzewostanu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797434
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiesław Chojnacki   Data wytworzenia:   01-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-08-2019
Na stronie biuletynu od:   09-08-2019    do   09-08-2022
Na podstawie:   ZG.750.50.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2019r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797398
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   31-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-08-2019
Na stronie biuletynu od:   01-08-2019    do   01-08-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0007.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


18.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


19.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


20.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - Archiwum działu Archiwum działu: Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 268 242 razy, aktualnie na stronie przebywa: 33 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 lipca 2022 o godz. 13:06   kontakt: agoral@um.kalisz.pl