Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z prowadzonej działalności myjni samochodowej 3-stanowiskowej bezdotykowej samoobsługowej, myjni samochodowej 2-stanowiskowej bezdotykowej i warsztatu wulkanizacyjnego w budynku zlokalizowanym na terenie posesji przy ul. Częstochowskiej 95 w Kaliszu
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797089

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-06-2019
Na stronie biuletynu od:   14-06-2019    do   14-07-2019
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.131.2019.SR
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora deszczowego DN1000 na osiedlu Tyniec w Kaliszu na odcinku od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej z wylotem do rzeki Swędrni”
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797081

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Edward Sadowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-06-2019
Na stronie biuletynu od:   13-06-2019    do   28-06-2019
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0002.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od ul. Śródmiejskiej do granicy miasta wraz z przebudową wiaduktu
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797073

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   04-06-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-06-2019
Na stronie biuletynu od:   11-06-2019    do   11-09-2019
Na podstawie:   IR-III.7820.32.2018.3
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Informacja o wszczęciu postępowanie administracyjnego - ścieki przemysłowe - Nestle Polska S.aA. ul. Łódzka 153
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797032

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   30-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-06-2019
Na stronie biuletynu od:   06-06-2019    do   30-06-2019
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.193.2019.JG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora deszczowego DN1000 na osiedlu Tyniec w Kaliszu na odcinku od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej z wylotem do rzeki Swędrni
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797015

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Edward Sadowski   Data wytworzenia:   03-06-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-06-2019
Na stronie biuletynu od:   04-06-2019    do   29-06-2019
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0002.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmująca odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących Kanału Bernardyńskiego – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu nieruchomości, położnej w Kaliszu na działce, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 9, obręb 0133 Piskorzewie w województwie wielkopolskim,
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796952

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-05-2019
Na stronie biuletynu od:   22-05-2019    do   22-06-2019
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.156.2019.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza sprzedaż Drewna
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795433

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   14-08-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-08-2018
Na stronie biuletynu od:   24-08-2018    do   24-08-2019
Na podstawie:   WGOŚ.7021.06.0013.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY - sierpień 2018 r.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795361

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak- Kościelak   Data wytworzenia:   10-08-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   -   Data wprowadzenia:   13-08-2018
Na stronie biuletynu od:   13-08-2018    do   30-08-2021
Na podstawie:   ON.HK.420.1.4.2018 WGOŚ.631.0079.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2018r.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795276

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-07-2018
Na stronie biuletynu od:   25-07-2018    do   25-07-2021
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0022.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2017 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej n a budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Starowiejskiej w Kaliszu
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793775

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   14-11-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-11-2017
Na stronie biuletynu od:   16-11-2017    do   30-11-2020
Na podstawie:   IR-III.746.70.2017.8
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 981 061 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 20 czerwiec 2019 o godz. 15:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl