Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016


2.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06


3.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015


4.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015


5.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016


6.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011


7.PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu oraz o możliwości zapoznania się z treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do roku 2030”

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798902
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   31-12-2030
Na podstawie:   WSRK.631.0032.2015


8.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803040
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   01-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-04-2022
Na stronie biuletynu od:   05-04-2022    do   19-04-2025
Na podstawie:   IR-III.7821.8.2021.4


9. Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2022r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803618
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Grzelczyk   Data wytworzenia:   15-07-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-07-2022
Na stronie biuletynu od:   15-07-2022    do   15-10-2025
Na podstawie:   e-mail


10.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804514
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   20-12-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-01-2023
Na stronie biuletynu od:   02-01-2023    do   02-01-2073
Na podstawie:   WGOŚ.6223.0002.2022


11.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne - Grzybowa

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805518
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   29-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-06-2023
Na stronie biuletynu od:   30-06-2023    do   30-06-2026
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.142.2023.AC


12.Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WSRK.6220.0009.2015 z dnia 18 lutego 2016 r. zmienionej decyzją z dnia 23 czerwca 2022 r. WGOŚ.6220.0031.2021, wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy, rezerwowo szczytowej kotłowni olejowo – gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną, zlokalizowanych na terenie elektrociepłowni w Kaliszu", obejmującej:

• usunięcia zapisów dotyczących dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy,
• uaktualnienia zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z usunięciem dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy oraz ich doprecyzowanie w związku
z dokonanym wyborem wykonawcy przedsięwzięcia, • zmiany liczby, lokalizacji oraz parametrów akustycznych urządzeń wentylacyjnych. pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806425
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska    Data wytworzenia:   03-01-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   05-01-2024
Na stronie biuletynu od:   05-01-2024    do   28-02-2025
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0005.2023 D2023.12.01813


13.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806767
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   01-03-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-03-2024
Na stronie biuletynu od:   06-03-2024    do   06-03-2027
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.517.2023.JG


14.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu obwieszcza, o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806830
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   14-03-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-03-2024
Na stronie biuletynu od:   15-03-2024    do   15-03-2027
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.474.2023.JG


15.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806872
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   22-03-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-03-2024
Na stronie biuletynu od:   25-03-2024    do   25-03-2027
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.58.2024.AC


16.o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806883
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   27-03-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-03-2024
Na stronie biuletynu od:   28-03-2024    do   28-03-2027
Na podstawie:   P.RUZ.4210.39.2024.EB.4


17.o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   26-03-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-03-2024
Na stronie biuletynu od:   28-03-2024    do   28-03-2027
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.74.2024.SR


18.Informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Kokanin – Biskupice Ołoboczne

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695188
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Zbigniew Gołębiewski    Data wytworzenia:   20-06-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   20-06-2024
Na stronie biuletynu od:   25-06-2024    do   26-07-2024
Na podstawie:   WOO-II.420.14.2023.EK.31


19.Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia
sprawozdanie
formularz


 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695273
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik WGOŚ - Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   02-07-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   03-07-2024
Na stronie biuletynu od:   03-07-2024    do   03-07-2027
Na podstawie:   WGOŚ.6222.01.0012.2024
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Witold Michalak   Data modyfikacji:   04-07-2024


20.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z halami garażowymi, usługami w parterze budynku (handel, gastronomia) wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjnym do gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Całość przedsięwzięcia stanowi realizacja trzech etapów budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kaliszu, w otoczeniu ulic Piskorzewie, Złotej i Chopina, zlokalizowanego na działkach nr ew. 26/5, 26/8, 26/2, 27/3, 73, 34/4, 70/1 w obrębie ew. 024.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695300
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik WGOŚ - Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   04-07-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   08-07-2024
Na stronie biuletynu od:   08-07-2024    do   22-07-2027
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0022.2024


21.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji WGOŚ.6220.0035.2020 z dnia 05.05.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzysząca” zlokalizowanego w Kaliszu, na działkach ew. nr 14/1, 15/4, 16/2, 17/2, 18/2, 19/3, 30/1 (obręb 039 Ogrody)

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695333
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska    Data wytworzenia:   10-07-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   17-07-2024
Na stronie biuletynu od:   17-07-2024    do   31-07-2024
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0008.2024


22.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód powierzchniowych z Kanału Bernardyńskiego (dz. nr ew. 17 obręb 026A Tyniec) istniejącym ujęciem w celu nawadniania zieleni na terenie istniejącego kompleksu obiektów rekreacyjno – sportowych w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 (dz. nr ew. 2/1 i 2/2 obręb 033 Tyniec).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695342
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka   Data wytworzenia:   17-07-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   Data wprowadzenia:   19-07-2024
Na stronie biuletynu od:   19-07-2024    do   26-07-2024
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.202.2024.JG


23.ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód powierzchniowych z Kanału Bernardyńskiego (dz. nr ew. 17 obręb 026A Tyniec) istniejącym ujęciem w celu nawadniania zieleni na terenie istniejącego kompleksu obiektów rekreacyjno – sportowych w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 (dz. nr ew. 2/1 i 2/2 obręb 033 Tyniec).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695343
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka   Data wytworzenia:   17-07-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   Data wprowadzenia:   19-07-2024
Na stronie biuletynu od:   19-07-2024    do   26-07-2024
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.202.2024.JG


24.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz – ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku z działalnością produkcyjną w Zakładzie przy ul. Złotej 40 w Kaliszu, położonym na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 1/7, 25/1, 25/5, 25/7, 36, 37/3, 38/3, 40/2, 41/3, 42/3, 43/3, 44/3, 45/7, 46/3, 46/5, 46/7, 54/32, 57 obręb 023 Piskorzewie w Kaliszu (mieście na prawach powiatu) w województwie wielkopolskim.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695344
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka   Data wytworzenia:   17-07-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   Data wprowadzenia:   19-07-2024
Na stronie biuletynu od:   19-07-2024    do   26-07-2024
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.143.2024.BK

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 960 277 razy, aktualnie na stronie przebywa: 15 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 17:52   kontakt: agoral@um.kalisz.pl