Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, stanowiącym części nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 47/3, 47/5, obręb 0023 Piskorzewie w mieście Kaliszu w województwie wielkopolskim – nowego obiektu budowlanego, tj. budynku magazynowego z pomieszczeniami biurowymi i socjalno-sanitarnymi oraz infrastruktury technicznej, składającej się z zewnętrznej instalacji wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695107
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka   Data wytworzenia:   04-06-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   08-05-2024
Na stronie biuletynu od:   06-06-2024    do   13-06-2024
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.161.2024.BK


2.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz – ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z budynku stacji obsługi pojazdów zlokalizowanej w Kaliszu przy ulicy Warszawskiej 89-91, zlokalizowanej na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 2/2, obręb 0029 Tyniec

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695106
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka   Data wytworzenia:   04-06-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   08-05-2024
Na stronie biuletynu od:   06-06-2024    do   13-06-2024
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.131.2024.BK


3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością w obiekcie handlowym Castorama w Kaliszu przy ulicy Tylnej 17-23, położonym na terenie nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 547/7, 547, 19, 547/21, 548/6, 549/8 – obręb 160 Dobrzec; 550/10, 550/15, 550/17, 551/8, 553/8, 554/14 – obręb 078 Dobrzec w mieście Kalisz

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695105
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka   Data wytworzenia:   04-06-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   08-05-2024
Na stronie biuletynu od:   06-06-2024    do   13-06-2024
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.117.2024.BK


4.o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   26-03-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-03-2024
Na stronie biuletynu od:   28-03-2024    do   28-03-2027
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.74.2024.SR


5.o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806883
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   27-03-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-03-2024
Na stronie biuletynu od:   28-03-2024    do   28-03-2027
Na podstawie:   P.RUZ.4210.39.2024.EB.4


6.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806872
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   22-03-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-03-2024
Na stronie biuletynu od:   25-03-2024    do   25-03-2027
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.58.2024.AC


7.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu obwieszcza, o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806830
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   14-03-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-03-2024
Na stronie biuletynu od:   15-03-2024    do   15-03-2027
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.474.2023.JG


8.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806767
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   01-03-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-03-2024
Na stronie biuletynu od:   06-03-2024    do   06-03-2027
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.517.2023.JG


9.Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WSRK.6220.0009.2015 z dnia 18 lutego 2016 r. zmienionej decyzją z dnia 23 czerwca 2022 r. WGOŚ.6220.0031.2021, wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy, rezerwowo szczytowej kotłowni olejowo – gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną, zlokalizowanych na terenie elektrociepłowni w Kaliszu", obejmującej:

• usunięcia zapisów dotyczących dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy,
• uaktualnienia zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z usunięciem dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy oraz ich doprecyzowanie w związku
z dokonanym wyborem wykonawcy przedsięwzięcia, • zmiany liczby, lokalizacji oraz parametrów akustycznych urządzeń wentylacyjnych. pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806425
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska    Data wytworzenia:   03-01-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   05-01-2024
Na stronie biuletynu od:   05-01-2024    do   28-02-2025
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0005.2023 D2023.12.01813


10.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne - Grzybowa

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805518
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   29-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-06-2023
Na stronie biuletynu od:   30-06-2023    do   30-06-2026
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.142.2023.AC


11.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804514
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   20-12-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-01-2023
Na stronie biuletynu od:   02-01-2023    do   02-01-2073
Na podstawie:   WGOŚ.6223.0002.2022


12. Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2022r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803618
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Grzelczyk   Data wytworzenia:   15-07-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-07-2022
Na stronie biuletynu od:   15-07-2022    do   15-10-2025
Na podstawie:   e-mail


13.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803040
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   01-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-04-2022
Na stronie biuletynu od:   05-04-2022    do   19-04-2025
Na podstawie:   IR-III.7821.8.2021.4


14.Wody Polskie - PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801356
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   02-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-07-2021
Na stronie biuletynu od:   07-07-2021    do   07-07-2024
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK


15.PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu oraz o możliwości zapoznania się z treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do roku 2030”

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798902
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   31-12-2030
Na podstawie:   WSRK.631.0032.2015


16.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011


17.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016


18.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015


19.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015


20.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06


21.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 880 190 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 13:22   kontakt: agoral@um.kalisz.pl