Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Zawieszenie - Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., na działkach o numerach ewidencyjnych 6/15, 6/16, 29/6 (obręb 0115 Rypinek)

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806210
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   24-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-11-2023
Na stronie biuletynu od:   28-11-2023    do   12-12-2023
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0013.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Raport - Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., na działkach o numerach ewidencyjnych 6/15, 6/16, 29/6 (obręb 0115 Rypinek)

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806209
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   24-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-11-2023
Na stronie biuletynu od:   28-11-2023    do   12-12-2023
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0013.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami” zlokalizowanego w Kaliszu na działce o numerze ewidencyjnym 557 (obręb 077 Dobrzec)

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806190
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Edward Sadowski   Data wytworzenia:   23-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-11-2023
Na stronie biuletynu od:   24-11-2023    do   08-12-2023
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0027.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806180
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Krucka - Adamkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu   Data wytworzenia:   21-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-11-2023
Na stronie biuletynu od:   23-11-2023    do   11-12-2023
Na podstawie:   DSK-V.7440.9.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.OBWIESZCZENIE (zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806173
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   21-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-11-2023
Na stronie biuletynu od:   22-11-2023    do   13-12-2023
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.351.2023.MS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806171
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   20-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-11-2023
Na stronie biuletynu od:   21-11-2023    do   13-12-2023
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.425.2023.MS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego?: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektu zlokalizowanego przy ul. Piwonickiej 10 c w Kaliszu, w zakresie prowadzonej działalności obejmującej produkcję wegańskich wyrobów spożywczych z surowców pochodzenia roślinnego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806155
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka   Data wytworzenia:   16-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   16-11-2023
Na stronie biuletynu od:   16-11-2023    do   16-12-2023
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.358.2023.MŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne - Grzybowa

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805518
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   29-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-06-2023
Na stronie biuletynu od:   30-06-2023    do   30-06-2026
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.142.2023.AC
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali w 2022 r. zwrot podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340 ze zm.)

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805329
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   25-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2023
Na stronie biuletynu od:   26-05-2023    do   31-12-2023
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Góral Aleksander   Data modyfikacji:   -


10.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804514
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   20-12-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-01-2023
Na stronie biuletynu od:   02-01-2023    do   02-01-2073
Na podstawie:   WGOŚ.6223.0002.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11. Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2022r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803618
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Grzelczyk   Data wytworzenia:   15-07-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-07-2022
Na stronie biuletynu od:   15-07-2022    do   15-10-2025
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803040
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   01-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-04-2022
Na stronie biuletynu od:   05-04-2022    do   19-04-2025
Na podstawie:   IR-III.7821.8.2021.4
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Wody Polskie - PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801356
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   02-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-07-2021
Na stronie biuletynu od:   07-07-2021    do   07-07-2024
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu oraz o możliwości zapoznania się z treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do roku 2030”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798902
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   31-12-2030
Na podstawie:   WSRK.631.0032.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


18.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


19.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


20.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 409 323 razy, aktualnie na stronie przebywa: 17 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 grudnia 2023 o godz. 06:01   kontakt: agoral@um.kalisz.pl