Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji w Kaliszu przy ulicy Porannej 4-6, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 75 (obręb 146 Nosków

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805358
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   30-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   31-05-2023
Na stronie biuletynu od:   31-05-2023    do   14-06-2023
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0012.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali w 2022 r. zwrot podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340 ze zm.)

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805329
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   25-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2023
Na stronie biuletynu od:   26-05-2023    do   31-12-2023
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Góral Aleksander   Data modyfikacji:   -


3.Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805328
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   25-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2023
Na stronie biuletynu od:   26-05-2023    do   16-06-2023
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.85.2023.SR
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Informacja o wszczęciu postępowania

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805327
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   25-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2023
Na stronie biuletynu od:   26-05-2023    do   16-06-2023
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.43.2023.GW
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Góral Aleksander   Data modyfikacji:   -


5. „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 25,00 m3/h i nawadnianie upraw polowych”.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805311
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   22-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-05-2023
Na stronie biuletynu od:   22-05-2023    do   10-06-2023
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0021.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805252
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   09-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-05-2023
Na stronie biuletynu od:   10-05-2023    do   10-06-2023
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.107.2023.MS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805251
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   09-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-05-2023
Na stronie biuletynu od:   10-05-2023    do   10-06-2023
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.438.2022.GW
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Informacja o ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805230
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   05-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-05-2023
Na stronie biuletynu od:   09-05-2023    do   09-06-2023
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.67.2023.GW
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Informacja o wszczęciu postępowania

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805229
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   08-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-05-2023
Na stronie biuletynu od:   09-05-2023    do   09-06-2023
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.78.2023.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Informacja o ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805228
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   05-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-05-2023
Na stronie biuletynu od:   09-05-2023    do   09-06-2023
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.66.2023.GW
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804514
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   20-12-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-01-2023
Na stronie biuletynu od:   02-01-2023    do   02-01-2073
Na podstawie:   WGOŚ.6223.0002.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12. Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2022r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803618
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Grzelczyk   Data wytworzenia:   15-07-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-07-2022
Na stronie biuletynu od:   15-07-2022    do   15-10-2025
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803040
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   01-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-04-2022
Na stronie biuletynu od:   05-04-2022    do   19-04-2025
Na podstawie:   IR-III.7821.8.2021.4
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Wody Polskie - PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801356
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   02-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-07-2021
Na stronie biuletynu od:   07-07-2021    do   07-07-2024
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu oraz o możliwości zapoznania się z treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do roku 2030”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798902
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   31-12-2030
Na podstawie:   WSRK.631.0032.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


18.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


19.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


20.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


21.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 877 660 razy, aktualnie na stronie przebywa: 32 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 04 czerwca 2023 o godz. 10:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl