Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2011-12-19 2011-12-14 Uchwała Nr XVII/204/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045. ALL
2. 2011-11-30 2003-03-27 Uchwała Nr V/61/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Regionalnej Strefy Gospodarczej - Rypinek" ALL
3. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała Nr XXXVII/501/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej na rok podatkowy 2001. ALL
4. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała Nr XXXVIII/512/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2001 roku w sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. ”Trasą Bursztynową” ALL
5. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała nr XXXVII/500/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kalisza. ALL
6. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała Nr XXXVII/499/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok. ALL
7. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała XXXVII/498/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Kalisza. ALL
8. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała Nr XXXVII/496/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. ALL
9. 2011-11-29 2001-08-30 Uchwała Nr XXXVI/494/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Kalisza. ALL
10. 2011-11-29 2001-07-19 Uchwała Nr XXXV/492/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 lipca 2001 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok. ALL
11. 2011-11-29 2001-08-30 Uchwała Nr XXXVI/493/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej ALL
12. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/487/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia na terenie miasta Kalisza obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 roku i zmiany uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian w podziale miasta Kalisza na stałe obwody głosowania. ALL
13. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/485/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok. ALL
14. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/475/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Kalisza. ALL
15. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/474/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza. ALL
16. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/473/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie likwidacji zakładu opieki zdrowotnej ALL
17. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/472/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobku. ALL
18. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXIV/471/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. ALL
19. 2011-11-29 2001-05-17 Uchwała Nr XXXII/466/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok. ALL
20. 2011-11-29 2001-05-17 Uchwała Nr XXXII/464/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom i dzierżawcom w nabywaniu garaży wolnostojących. ALL
21. 2011-11-29 2001-05-17 Uchwała Nr XXXII/461/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie ustalenia wykazu nazw ulic i placów publicznych na terenie miasta Kalisza. ALL
22. 2011-11-29 2001-05-17 Uchwała Nr XXXII/460/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na osiedlu Rajsków”. ALL
23. 2011-11-29 2001-04-26 Uchwała Nr XXXI/456/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok. ALL
24. 2011-11-29 2001-04-26 Uchwała Nr XXXI/454/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. ALL
25. 2011-11-29 2001-04-26 Uchwała Nr XXXI/452/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i nadania statutu Dziennemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Wychowawczemu „Tulipan” w Kaliszu. ALL
26. 2011-11-29 2001-04-26 Uchwała Nr XXX/451/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Kaliszu ALL
27. 2011-11-29 2011-11-28 UCHWAŁA Nr XVI/202/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
28. 2011-11-29 2011-11-28 Uchwała Nr XVI/192/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie miasta Kalisza. ALL
29. 2011-11-29 2011-11-28 Uchwała Nr XVI/193/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
30. 2011-11-29 2011-11-28 Uchwała Nr XVI/194/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
31. 2011-11-29 2011-11-28 Uchwała Nr XVI/195/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. ALL
32. 2011-11-29 2011-11-28 Uchwała Nr XVI/196/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie podatku od środków transportowych. ALL
33. 2011-11-29 2011-11-28 Uchwała Nr XVI/197/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012. ALL
34. 2011-11-29 2011-11-28 Uchwała Nr XVI/198/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w latach 2011 – 2012 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ALL
35. 2011-11-29 2011-11-28 Uchwała Nr XVI/199/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. ALL
36. 2011-11-29 2011-11-28 Uchwała Nr XVI/199/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. ALL
37. 2011-11-29 2011-11-28 UCHWAŁA Nr XVI/200/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████* na Prezydenta Miasta Kalisza. * (Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.) ALL
38. 2011-11-29 2011-11-28 Uchwała Nr XVI/201/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045. ALL
39. 2011-11-29 2001-02-15 Uchwała Nr XXIX/430/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody ALL
40. 2011-11-29 2001-04-26 Uchwała Nr XXXI/449/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. ALL
41. 2011-11-29 2001-03-29 Uchwała Nr XXX/446/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok. ALL
42. 2011-11-29 2001-03-29 Uchwała nr XXX/443/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Parkowania i sposobu ich pobierania. ALL
43. 2011-11-29 2001-03-29 Uchwała Nr XXX/441/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie Opracowania pod nazwą „ Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym, kierunki działań na lata 2001 – 2003”. ALL
44. 2011-11-29 2001-02-15 Uchwała Nr XXIX439/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok. ALL
45. 2011-11-29 2000-12-28 Uchwała Nr XXVIII/421/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok. ALL
46. 2011-11-29 2011-11-28 Uchwała Nr XVI/203/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
47. 2011-11-29 2000-12-14 Uchwała Nr XXVII/418/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2000 rok. ALL
48. 2011-11-29 2001-04-26 Uchwała Nr XXXI/450/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001roku w sprawie zaliczenia ulic w mieście Kaliszu do kategorii dróg gminnych. ALL
49. 2011-11-29 2000-12-28 Uchwała Nr XXVIII/425/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok ALL
50. 2011-11-29 2000-12-28 Uchwała Nr XXVIII/429/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2000 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej na rok podatkowy 2001 ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 881 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 14:47   kontakt: agoral@um.kalisz.pl