Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2022-07-072022-07-07
2025-07-07
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 459/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kaliszu przy ulicy ul. Piwonickiej 31 i 33.Góral Aleksandere-mail
2.2022-07-072022-07-07
2025-07-07
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 458/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
3.2022-07-072022-07-07
2025-07-07
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 457/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
4.2022-07-072022-07-07
2025-07-07
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 456/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
5.2022-07-072022-07-07
2025-07-07
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 453/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków i wyboru najemcówGóral Aleksandere-mail
6.2022-07-072022-07-07
2025-07-07
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 417/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza na lata 2022/2023Góral Aleksandere-mail
7.2022-07-072022-07-07
2022-07-21
wbua6Pozwolenia na budowę dla: „FF Marka Własna” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 60 reprezentowanej przez pełnomocnika Andrzeja MichalakaGóral AleksanderWBUA.6740.01.0200.2022
8.2022-07-072022-07-07
2022-08-06
wbua1Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszeńGóral AleksanderWBUA.6743.0146.2022
9.2022-07-072022-07-07
2022-07-21
wbua6Pozwolenie na budowę - farma fotowoltaicznaGóral AleksanderWBUA.6740.01.0212.2022
10.2022-07-072022-07-07
2022-07-21
wbua6Pozwolenie na budowę - farma fotowoltaicznaGóral AleksanderWBUA.6740.01.0244.2022
11.2022-07-072022-07-08
2022-07-22
wbua4Rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego w celu jego przeznaczenia na łącznik pomiędzy budynkami na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Aleja Wolności 7Góral AleksanderWBUA.6733.0033.2022
12.2022-07-072022-07-11
2022-07-25
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymiGóral AleksanderWBUA.6733.0022.2022
13.2022-07-062022-07-06
2022-07-20
wbua4Budowa rozgałęźników kablowych Sn-15kV oraz elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV,Góral AleksanderWBUA.6733.0032.2022
14.2022-07-062022-07-06
2022-07-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Góral AleksanderWGM.MPs.722430-0416/06 WGM.6845.01.0052.2019.MPs WGM.6845.01.0075.2022.MPs WGM.6845.01.0049.2022.EZ
15.2022-07-062022-07-06
2022-08-05
wbua1Informacja o braku sprzeciwuGóral AleksanderWBUA.6743.0120.2022
16.2022-07-062022-07-06
2022-07-14
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kalisza„Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18 ogłasza przetarg nieograniczony na najem następujących lokali użytkowychGóral AleksanderDZ.4111.2.2022.WPR
17.2022-07-062022-07-06
2022-07-20
wbua4Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11Dz 63Góral AleksanderWBUA.6733.0031.2022
18.2022-07-062022-07-07
2022-07-14
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dot. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul.Poznańskiej i ul.Poznańskiej 40 w Kaliszu. Góral AleksanderWGM.6840.01.0005.2022.JS
19.2022-07-062022-07-06
2022-08-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności lokalu, położonego w Kaliszu przy ul. Babina 1/23.Góral AleksanderWGM.6840.01.0009.2022.AD
20.2022-07-062022-07-06
2022-07-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kalisza wykaz udziału w nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej nr 28a, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Góral AleksanderWGM.6840.01.0013.2022.JS
21.2022-07-062022-07-06
2022-07-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości poł. w Kaliszu przy ul. Zachodniej 15a oznaczonej w obrębie 106 Zagorzynek jako działka nr 1/16 o powierzchni 1,1194ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Góral AleksanderWGM.6840.01.0038.2020.KŻ
22.2022-07-062022-07-06
2022-07-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości poł. w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 61b oznaczonej w obrębie 081A Kaliniec jako działka nr 92 o powierzchni 0,0032ha, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy garażuGóral AleksanderWGM.6840.01.0025.2021.KŻ
23.2022-07-062022-07-07
2022-07-18
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Góral AleksanderWO.210.0037.2022
24.2022-07-062022-07-06
2022-08-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie dotyczące sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Śródmiejskiej 23AGóral AleksanderWGM.6840.01.0043.2021.KB
25.2022-07-062022-07-06
2025-07-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 455/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Główny Rynek 8, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Góral Aleksandere-mail
26.2022-07-062022-07-06
2025-07-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 454/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Kaliskiej Rady SeniorówGóral Aleksandere-mail
27.2022-07-062022-07-06
2025-07-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 452/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka nr 4 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
28.2022-07-062022-07-06
2025-07-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 448/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
29.2022-07-062022-07-06
2025-07-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 447/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
30.2022-07-062022-07-06
2025-07-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 446/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Góral Aleksandere-mail
31.2022-07-062022-07-06
2022-08-05
Konkursy ofert - zadania publiczneProgram polityki zdrowotnej- „ Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia"Góral AleksanderWSSM 8030.1.4.2022
32.2022-07-062022-07-06
2025-07-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 445/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
33.2022-07-062022-07-06
2025-07-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 444/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieżyGóral Aleksandere-mail
34.2022-07-052022-07-05
2025-07-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 443/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania nieruchomością gruntową zabudowaną oraz przekazania na ewidencję księgową środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
35.2022-07-052022-07-05
2025-07-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 442/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
36.2022-07-052022-07-05
2025-07-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 434/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego, nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanejGóral Aleksandere-mail
37.2022-07-052022-07-05
2025-07-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 414/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Bolesława Pobożnego 21 na uzupełnienie nieruchomości przyległej.Góral Aleksandere-mail
38.2022-07-052022-07-05
2022-07-12
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.), w dniach od 05 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. trwa narada koordynacyjna nr WGK.6630.01.27.2022, która będzie trwała do 12.07.2022 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.27.2022
39.2022-07-052022-07-05
2022-07-15
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. ewidencji czynności egzekucyjnych w Wydziale Finansowym - 2 etatyGóral AleksanderWO.210.0034.2022
40.2022-07-052022-07-05
2022-10-05
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora-Energetyka Miejskiego0Koordynatora PGN w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Góral AleksanderWO.210.0029.2022
41.2022-07-052022-07-05
2022-07-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje strony o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczącego „Przebudowy ulicy św. Michała” projektowanego w Kaliszu, na działkach w obrębie 0160 Dobrzec. Organem właściwym do wydania postanowienia jest Prezydent Miasta Kalisza. Współdziałającymi organami opiniującymi są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu.Góral AleksanderWGOŚ.6220.0012.2021
42.2022-07-052022-07-05
2022-10-05
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora-Energetyka Miejskiego0Koordynatora PGN w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Góral AleksanderWO.210.0029.2022
43.2022-07-042022-07-04
2022-07-19
wbua4Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza znak WBUA.6733.0023.2022 z dnia 28 czerwca 2022r.o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznegoGóral AleksanderWBUA.6733.0023.2022
44.2022-07-042022-07-04
2022-07-31
Inne ogłoszeniaSprawozdanie z realizacji w 2021r. „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 ”. Góral AleksanderWSSM.526.10.2022
45.2022-07-042022-07-04
2022-07-14
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka nr 4 w Kaliszu Góral AleksanderWO.210.0036.2022
46.2022-07-012022-07-04
2022-07-05
Góral Aleksander
47.2022-07-012022-06-30
2025-06-30
Interpelacjews. analizy i rozważenia zmian w Budżecie ObywatelskimGóral Aleksandere-mail
48.2022-07-012022-07-01
2022-07-01
Interpelacjews. budowy zadaszenia nad ławkami przy tężni solankowej w Parku Przyjaźni Góral Aleksandere-mail
49.2022-07-012022-07-01
2025-07-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 441/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Kaliszu”.Góral Aleksandere-mail
50.2022-07-012022-07-01
2025-07-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 440/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 268 255 razy, aktualnie na stronie przebywa: 32 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 lipca 2022 o godz. 13:17   kontakt: agoral@um.kalisz.pl