Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1. 2019-03-22 2019-03-22
2019-06-21
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu Góral Aleksander SP.110.6.2019  
2. 2019-03-22 2019-03-22
2022-04-05
wbua4 Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie nawierzchni twardej ulicy Pogodnej na odcinku 250 m w granicach istniejącego pasa drogowego – etap II, Góral Aleksander WBUA.6733.0011.2019  
3. 2019-03-22 2019-03-22
2022-03-22
Interpelacje ws. umieszczenia tablicy informacyjnej o Aleksandrze Piłsudskiej na Al. Wojska Polskiego Góral Aleksander e-mail  
4. 2019-03-22 2019-03-22
2022-03-22
Interpelacje ws. nakładów miasta Kalisz ze środków własnych na wdrożenie reformy oświaty Góral Aleksander e-mail  
5. 2019-03-22 2019-03-22
2022-03-22
Interpelacje ws. nakładów miasta Kalisz ze środków własnych na wdrożenie reformy oświaty Góral Aleksander e-mail  
6. 2019-03-22 2019-03-22
2022-03-22
Interpelacje ws. objęcia szczególną ochroną drzew liściastych na terenie miasta Kalisza i przegląd pod tym kątem projektów wszystkich zadań miejskich, Góral Aleksander e-mail  
7. 2019-03-22 2019-03-22
2022-03-22
Interpelacje ws. dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla nauczycieli Góral Aleksander e-mail  
8. 2019-03-21 2019-03-21
2019-04-03
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kalisza Zarządzenie Nr 155/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości, położonej w Kaliszu przy Głównym Rynku,pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych. Góral Aleksander e-mail  
9. 2019-03-21 2019-03-21
2022-03-21
Interpelacje ws. ciepła z wód geotermalnych (list intencyjny z Energa Wytwarzanie) Góral Aleksander e-mail  
10. 2019-03-21 2019-03-21
2022-03-21
Interpelacje ws. gospodarki niskoemisyjnej miasta w związku ze stanem powietrza w Kaliszu Góral Aleksander e-mail  
11. 2019-03-21 2019-03-21
2022-03-21
Interpelacje ws. systemowego podejścia do utrzymania czystości i porządku w mieście Góral Aleksander e-mail  
12. 2019-03-21 2019-03-21
2022-03-21
Interpelacje ws. urządzeń na placach zabaw w Kaliszu Góral Aleksander e-mail  
13. 2019-03-21 2019-03-21
2022-03-21
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie nr 163/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowania zmian zasad wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kalisza Góral Aleksander e-mail  
14. 2019-03-20 2019-03-20
2019-04-24
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kalisza Przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży udziału w wielkości 64/768 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Złotej 9, stanowiącego własność Miasta Kalisza. Góral Aleksander WGM.7126.0001.2017.JJ  
15. 2019-03-20 2019-03-20
2019-04-04
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kalisza Przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony, części nieruchomości, położonej w Kaliszu przy Głównym Rynku, stanowiącej w obrębie 025 część działki nr 143, o łącznej pow. 640m², przeznaczonej pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych, w tym: 6 ogródków o pow. 40m² i 4 ogródki o pow. 100m² , na czas oznaczony od dnia 01.05.2019r. do dnia 31.08.2019r., z możliwością przedłużenia do dnia 31.10.2019r. Przetarg jest ograniczony Góral Aleksander WGM.6845.01.0009.2019.AM  
16. 2019-03-20 2019-03-20
2019-04-03
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kalisza Prezydent Miasta Kalisza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę od dnia 18.04.2019r. do dnia 24.04.2019r., 5. punktów handlowych przeznaczonych na handel okazjonalny, sprzedaż zniczy i kwiatów. Punkty będące przedmiotem oddania w dzierżawę, wyznaczone zostaną przy Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 187-199, Góral Aleksander BCK.6845.2.2019  
17. 2019-03-20 2019-03-20
2022-03-20
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 155/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości, położonej w Kaliszu przy Głównym Rynku, pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych. Góral Aleksander e-mail  
18. 2019-03-20 2019-03-20
2022-03-20
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 161/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu. Góral Aleksander e-mail  
19. 2019-03-20 2019-03-20
2022-03-20
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie nr 162/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu zamieszczania ofert inwestycyjnych na stronie internetowej Miasta Kalisza Góral Aleksander e-mail  
20. 2019-03-20 2019-03-20
2022-03-20
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 118/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu na kadencję w latach 2017-2021 Góral Aleksander e-mail  
21. 2019-03-20 2019-03-20
2022-03-20
Interpelacje ws. ustawienia koszy na śmieci na ulicach osiedlowych osiedli domków jednorodzinnych Góral Aleksander e-mail  
22. 2019-03-19 2019-03-19
2019-03-20
Narady koordynacyjne w WGiK Urząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 20 marca 2019 roku od godziny 8.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro). Góral Aleksander WGK.6630.01.11.2019  
23. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 140/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kalisza Góral Aleksander e-mail  
24. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 144/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok Góral Aleksander e-mail  
25. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów. Góral Aleksander e-mail  
26. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 158/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania autobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu. Góral Aleksander e-mail  
27. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 160/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok Góral Aleksander e-mail  
28. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. budowy mostu na Swędrni, Góral Aleksander e-mail  
29. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. terenu przy ul. Żwirki i Wigury Góral Aleksander e-mail  
30. 2019-03-19 2019-03-19
2019-06-19
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Kalisza Góral Aleksander WO.210.0003.2019  
31. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. lekcji religii w szkołach Góral Aleksander e-mail  
32. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. naprawy ul. Nędzerzewskiej na os. Winiary Góral Aleksander e-mail  
33. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. rzeźb na rondach Rzymskim i Celtyckim Góral Aleksander e-mail  
34. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. pierwszeństwa w przyjęciach do przedszkoli dzieci szczepionych Góral Aleksander e-mail  
35. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. rozwarstwionego muru oporowego ul. Kresowa i Spółdzielcza Góral Aleksander e-mail  
36. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. ul. Aleksandra Fredry na Osiedlu Majków Góral Aleksander e-mail  
37. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. programu powszechnego dostępu do defibrylatorów Góral Aleksander e-mail  
38. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. dostosowania przepisów miejscowych do zmiany Ustawy o ochronie praw lokatorów Góral Aleksander e-mail  
39. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. przewidzianego wyposażania przystanków autobusowych w nowoczesne biletomaty Góral Aleksander e-mail  
40. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. polderów na os. Korczak Góral Aleksander e-mail  
41. 2019-03-19 2019-03-19
2022-03-19
Interpelacje ws. pozyskiwania środków z MKiDN dla miasta Kalisza Góral Aleksander e-mail  
42. 2019-03-19 2019-03-20
2022-03-20
Interpelacje ws. opinii prawnej dotyczącej Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Góral Aleksander e-mail  
43. 2019-03-18 2019-03-18
2022-03-18
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 156/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2019 roku zadania publicznego „Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców”. Góral Aleksander e-mail  
44. 2019-03-18 2019-03-18
2022-03-18
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 157/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2019 roku zadania publicznego „Kalisz po sąsiedzku”. Góral Aleksander e-mail  
45. 2019-03-18 2019-03-18
2019-06-18
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. administracyjno-ekonomicznych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt Góral Aleksander WO.210.0004.2019  
46. 2019-03-18 2019-03-18
2019-06-18
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora ds. projektów W Wydziale Rozwoju Miasta Góral Aleksander WO.210.0002.2019  
47. 2019-03-18 2019-03-18
2019-04-11
Konkursy ofert - zadania publiczne Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.".
Załącznik nr 1

Załącznik wersja edytowalna
Góral Aleksander WE.524.0002.2019  
48. 2019-03-18 2019-03-18
2019-04-18
Konkursy ofert - zadania publiczne KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego „Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców”. Góral Aleksander WRM.BR.524.1.2019  
49. 2019-03-18 2019-03-18
2019-04-18
Konkursy ofert - zadania publiczne KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego „Kalisz po sąsiedzku”. Góral Aleksander WRM.BR.524.1.2019  
50. 2019-03-15 2019-03-15
2019-03-27
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu Kalisz, ul. Złota 43 Góral Aleksander SP.110.5.2.2019  

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 926 246 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 24 marzec 2019 o godz. 20:43   kontakt: agoral@um.kalisz.pl