Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2022-01-282022-01-28
2022-02-10
Inne ogłoszeniaogłoszenie zawiadomienia w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 291/1 obr. 38 znak WGM.6833.0009.2021.MGGóral AleksanderWGM.6833.0008.2021.MG
2.2022-01-282022-01-28
2022-02-10
Inne ogłoszeniaogłoszenie zawiadomienia w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 291/1 obr. 38 znak WGM.6833.0009.2021.MGGóral AleksanderWGM.6833.0009.2021.MG
3.2022-01-282022-01-31
2022-02-14
wbua4Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznegoGóral AleksanderWBUA.6733.0048.2021
4.2022-01-282022-01-31
2022-02-14
wbua4Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznegoGóral AleksanderWBUA.6733.0019.2020
5.2022-01-282022-01-28
2025-01-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 56/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznej szkoły ponadpodstawowej i publicznych placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.Góral Aleksandere-mail
6.2022-01-282022-01-28
2025-01-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 51/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemcówGóral Aleksandere-mail
7.2022-01-282022-01-28
2025-01-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 37/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Góral Aleksandere-mail
8.2022-01-282022-01-28
2025-01-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 33/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka Nr 3 w Kaliszu w roku 2022Góral Aleksandere-mail
9.2022-01-282022-01-28
2025-01-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 32/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka Nr 2 w Kaliszu w roku 2022Góral Aleksandere-mail
10.2022-01-282022-01-28
2025-01-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 31/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka Nr 1 w roku 2022Góral Aleksandere-mail
11.2022-01-282022-01-28
2025-01-28
Interpelacjews. danych porównawczych dotyczących ilości odpadów odbieranych w ostatnich 5 latach od mieszkańców Kalisza Góral Aleksandere-mail
12.2022-01-282022-01-28
2025-01-28
Interpelacjews. kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Kaliszu w 2021 roku Góral Aleksandere-mail
13.2022-01-282022-01-28
2022-02-11
wbua4Obwieszczenie dla sieci gazowej śr. ciśnienia Winiary RajskówGóral AleksanderWBUA.6733.0002.2022
14.2022-01-282022-01-28
2022-02-01
Informacje Komunikaty TerminyKomunikat - pozwolenia na sprzedaż alkoholuGóral AleksanderWSSM.7340.5.1.2022
15.2022-01-282022-01-28
2022-02-28
Konkursy ofert - zadania publiczneRozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowcówGóral AleksanderWKST.3020.5.30.2022
16.2022-01-272022-01-27
2022-02-09
Inne ogłoszeniaogłoszenie zawiadomienia w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 290/7 obr. 38Góral AleksanderWGM.6833.0006.2021.MG
17.2022-01-272022-01-27
2022-02-09
Inne ogłoszeniaogłoszenie zawiadomienia w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 65/35 obr. 72Góral AleksanderWGM.6833.0005.2021.MG
18.2022-01-272022-01-27
2023-01-27
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - rowerGóral AleksanderWAG.5314.0002.2022
19.2022-01-272022-01-27
2025-01-27
Interpelacjews. udzielenia informacji dotyczących wszystkich postępowań wszczętych, prowadzonych i zakończonych przed Krajową Izba Odwoławczą w 2021 roku Góral Aleksandere-mail
20.2022-01-272022-01-27
2025-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 55/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
21.2022-01-272022-01-27
2025-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 54/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
22.2022-01-272022-01-27
2025-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 53/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru Góral Aleksandere-mail
23.2022-01-272022-01-27
2025-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 52/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zasad ustalania opłat za dzierżawę, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta Kalisza, będących w gospodarowaniu Wydziału Gospodarowania Mieniem.Góral Aleksandere-mail
24.2022-01-272022-01-27
2025-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 50/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntu na cele handlowe na terenach targowisk miejskich i stawek czynszów maksymalnych jakie może pobierać administrujący targowiskami. Góral Aleksandere-mail
25.2022-01-272022-01-27
2025-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 49/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej Góral Aleksandere-mail
26.2022-01-272022-01-27
2025-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji PrzetargowejGóral Aleksandere-mail
27.2022-01-272022-01-27
2025-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 46/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia misji Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
28.2022-01-272022-01-27
2025-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 45/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Góral Aleksandere-mail
29.2022-01-272022-01-27
2025-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 44/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem pozostającej w użytkowaniu wieczystym Góral Aleksandere-mail
30.2022-01-272022-01-27
2025-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 42/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Góral Aleksandere-mail
31.2022-01-272022-01-27
2022-02-03
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoPrzegląd stanu technicznego urządzeń usytuowanych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych w KaliszuMalicka MarlenaWGOŚ.2710.0005.2022 D2022.01.00603
32.2022-01-272022-01-27
2022-02-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat) budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wraz z tarasem i schodami) w Kaliszu przy ul. Stolarskiej 9 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 86 (obręb 059 Rajsków, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie).Góral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.478.2021.MŻ
33.2022-01-272022-05-27
2022-02-03
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoPrzegląd stanu technicznego urządzeń usytuowanych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych w KaliszuMalicka MarlenaWGOŚ.2710.0005.2022 D2022.01.00603
34.2022-01-272022-01-27
2022-02-18
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Góral Aleksandere-mail
35.2022-01-272022-01-27
2022-02-03
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto"Wynajem, transport, ustawienie i wywóz nieczystości z toalet przenośnych"Malicka MarlenaWGOŚ.2710.0007.2022 D2022.01.00845
36.2022-01-272022-01-27
2022-12-25
Informacje Komunikaty TerminyZarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.Góral Aleksandere-mail
37.2022-01-252022-01-25
2022-02-08
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. kierujących pojazdami oraz nadzoru nad funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców w WSO Góral AleksanderWO.210.0007.2022
38.2022-01-252022-01-25
2022-02-01
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 6021r. poz. 1990 t.j.), w dniach od 25 stycznia 2022 r. do 1 LUTEGO 2022 r. trwa narada koordynacyjna nr WGK.6630.01.05.2022, która będzie trwała do 01.02.2022 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.05.2022
39.2022-01-252022-01-25
2022-02-08
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych w WSO Góral AleksanderWO.210.0006.2022
40.2022-01-242022-01-24
2022-02-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w zakładzie produkcyjnym FFMW Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Zakład Produkcyjny w Kaliszu” projektowanego w Kaliszu na działkach nr ew. 18/1, 18/2, 28/4, 28/7, 28/8, 29/1 (obręb 003 Chmielnik).Góral AleksanderWGOŚ.6220.0018.2021
41.2022-01-242022-01-26
2022-02-10
wbua4Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza - wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz budowie sieci cieplnej, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Karpackiej, Torowej i Sudeckiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 588/4, 588/59, 36/4 i 36/14 (obręb 096)Góral AleksanderWBUA.6733.0052.2021
42.2022-01-242022-01-24
2027-01-24
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok na 2022 rok w Urzędzie Miasta w Kalisza, aktualizacja 2021-01-24Góral Aleksander2022/BZP 00031960/01/P
43.2022-01-242022-01-24
2022-02-04
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania nieruchomościami Miasta Kalisza w Wydziale Gospodarowania Mieniem Góral AleksanderWO.210.0004.2022
44.2022-01-242022-01-24
2022-02-04
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ewidencji mienia i zasobu nieruchomości Miasta oraz oddawania nieruchomości w trwały zarząd w Wydziale Gospodarowania Mieniem Góral AleksanderWO.210.0005.2022
45.2022-01-242022-01-24
2025-01-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 39/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru Góral Aleksandere-mail
46.2022-01-242022-01-24
2025-01-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie własności do dwóch samodzielnych lokali niemieszkalnych oraz udziału w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
47.2022-01-242022-01-24
2025-01-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 40/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru Góral Aleksandere-mail
48.2022-01-242022-01-24
2025-01-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 38/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru Góral Aleksandere-mail
49.2022-01-212022-01-21
2022-02-04
wbua4Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Pogodnej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 65/3, 66/3, 67/1, 184/10 i 323 (obręb 0161).Góral AleksanderWBUA.6733.0047.2021
50.2022-01-212022-01-21
2022-02-04
wbua6Rozbudowa zakładu produkcyjnego - ul. Wojciecha z Brudzewa 44 - BrakiGóral AleksanderWBUA.6740.01.0721.2021

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 776 161 razy, aktualnie na stronie przebywa: 23 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 29 stycznia 2022 o godz. 09:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl