Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2023-09-292023-09-29
2023-10-05
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752), w dniach od 29.09.2023 r. do 05.10.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.40.2023
2.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 604/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali niemieszkalnych.Góral Aleksandere-mail
3.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 602/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
4.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 600/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rokGóral Aleksandere-mail
5.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 599/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.Góral Aleksandere-mail
6.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 597/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.Góral Aleksandere-mail
7.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 596/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.Góral Aleksandere-mail
8.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 595/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.Góral Aleksandere-mail
9.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 594/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji PrzetargowejGóral Aleksandere-mail
10.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 589/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rokGóral Aleksandere-mail
11.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 588/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rokGóral Aleksandere-mail
12.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 587/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2023 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomegoGóral Aleksandere-mail
13.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 586/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2023 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomegoGóral Aleksandere-mail
14.2023-09-292023-09-29
2026-09-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 579/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Czarna Droga 13 i 15.Góral Aleksandere-mail
15.2023-09-292023-09-29
2023-10-31
Inne ogłoszeniaOgłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie otwartego naboru wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.Góral AleksanderWSR.BR.062.10.29.2023
16.2023-09-292023-09-29
2023-10-06
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 212h oznaczonej w obrębie 121 Rypinek jako działka nr 13/15.Góral AleksanderWGM.6840.01.0009.2020.KŻ
17.2023-09-282023-09-28
2023-10-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kalisza Podanie do publicznej informacji odnośnie do wykazu dotyczącego części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Nr KZ1A/00067877/3, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 098 Zagorzynek jako działka nr 20/49 o pow. 2011 m2, położona przy ul. Dworcowej 2, planowanej do dzierżawy na działalność statutową Poczty Polskiej S. A. na czas oznaczony do 3 latGóral AleksanderWGM.6845.03.0007.2023.AA
18.2023-09-282023-09-28
2023-12-06
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja dotyczące sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w powiecie kaliskim gm. Blizanów miejscowości Janków Drugi Nr 3 oznaczonej w obrębie 0010 Janków numerem działki 567 o powierzchni 0,7900ha. Góral AleksanderWGM.6840.01.0047.2020.KŻ
19.2023-09-272023-09-27
2023-10-02
Informacje Komunikaty TerminyKomunikat Góral AleksanderWSSM.7340.5.6.2023
20.2023-09-272023-09-27
2023-11-29
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Skarszewska 61.Góral AleksanderWGM.6840.01.0026.2022.AW
21.2023-09-272023-09-27
2023-10-04
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku drugiego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ulicy Szczypiornickiej 46. Góral AleksanderWGM.6840.01.0024.2020.KŻ
22.2023-09-272023-09-27
2023-10-11
wbua4Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza - DługoszaGóral AleksanderWBUA.6733.0022.2023
23.2023-09-272023-09-27
2023-10-11
wbua4Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza - PiskorzewieGóral AleksanderWBUA.6733.0025.2023
24.2023-09-272023-09-27
2023-10-03
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752), w dniach od 27.09.2023 r. do 03.10.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.39.2023
25.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 577/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.Góral Aleksandere-mail
26.2023-09-262023-09-26
2023-11-07
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze V przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności lokalu nr 23, położonego w Kaliszu przy ul. Babina 1. Góral AleksanderWGM.6840.01.0009.2022.AD
27.2023-09-262023-09-26
2023-10-17
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości poł. w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski oznaczonej w obrębie 115 Rypinek numerem działki 6/21 przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze dojazdowej oznaczonej jako działka nr 6/17 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.Góral AleksanderWGM.6840.01.0013.2023.KŻ
28.2023-09-262023-09-26
2023-10-26
wbua1informacja o braku sprzeciwu do zgłoszeniaGóral AleksanderWBUA.6743.0245.2023
29.2023-09-262023-09-26
2023-10-12
Konkursy ofert - zadania publiczneProgram polityki zdrowotnej - program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia.Góral AleksanderWSSM.8030.1.4.2023
30.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 572/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
31.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 573/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.Góral Aleksandere-mail
32.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 574/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 27 im. Radość w Kaliszu w przypadku jego nieobecności.Góral Aleksandere-mail
33.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 575/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu w przypadku jego nieobecności.Góral Aleksandere-mail
34.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 576/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
35.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 578/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.Góral Aleksandere-mail
36.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 580/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
37.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 582/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ustalenia punktów głosowania tradycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2024 rok.Góral Aleksandere-mail
38.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 581/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
39.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 583/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
40.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 585/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej garażemGóral Aleksandere-mail
41.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 565/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
42.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 566/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
43.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 567/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji PrzetargowejGóral Aleksandere-mail
44.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 568/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski.Góral Aleksandere-mail
45.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 569/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
46.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 570/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.Góral Aleksandere-mail
47.2023-09-262023-09-26
2026-09-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 571/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
48.2023-09-252023-09-25
2023-10-10
wbua4Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza znak WBUA.6733.0023.2023 z dnia 18 września 2023r.Góral AleksanderWBUA.6733.0023.2023
49.2023-09-252023-09-25
2023-12-31
Dokumenty planistyczne w opracowaniuProjekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska"- wersja do uchwalenia.Góral AleksanderWBUA.6721.0001.2023
50.2023-09-252023-09-25
2023-10-10
wbua4Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza znak WBUA.6733.0024.2023 z dnia 18 września 2023r.Góral AleksanderWBUA.6733.0024.2023

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 555 razy, aktualnie na stronie przebywa: 45 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 14:46   kontakt: agoral@um.kalisz.pl