Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2020-02-242020-02-24
2020-03-22
Konkursy ofert - zadania publiczneRozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację w 2020r. miejskich programów polityki zdrowotnej: - profilaktyki szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życiaGóral AleksanderWSSM.8030.1.2.2020
2.2020-02-242020-02-24
2020-03-22
Konkursy ofert - zadania publiczneRozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację w 2020r. miejskich programów polityki zdrowotnej: - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)Góral AleksanderWSSM.8030.1.3.2020
3.2020-02-242020-02-24
2020-03-22
Konkursy ofert - zadania publiczneRozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację w 2020r. miejskich programów polityki zdrowotnej: - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,Góral AleksanderWSSM.8030.1.5.2020
4.2020-02-242020-02-24
2020-03-22
Konkursy ofert - zadania publiczneRozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację w 2020r. miejskich programów polityki zdrowotnej: - wczesnego wykrywania raka jelita grubego.Góral AleksanderWSSM.8030.1.4.2020
5.2020-02-242020-02-24
2023-02-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 106/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia.Góral Aleksandere-mail
6.2020-02-242020-02-24
2023-02-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet.Góral Aleksandere-mail
7.2020-02-242020-02-24
2023-02-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 108/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)Góral Aleksandere-mail
8.2020-02-242020-02-24
2023-02-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 109/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubegoGóral Aleksandere-mail
9.2020-02-242020-02-24
2023-02-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 110/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej na potrzeby przygotowania Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
10.2020-02-242020-02-24
2023-02-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 111/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.Góral Aleksandere-mail
11.2020-02-242020-02-24
2023-02-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 112/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Góral Aleksandere-mail
12.2020-02-242020-02-24
2020-05-16
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyBieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Kalisza Przygoda KatarzynaWGOŚ.271.01.0002.2020
13.2020-02-212020-02-21
2020-03-05
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 eurozapytania ofertowego do złożenia oferty na realizację projektu pn. "Złota rączka"Góral AleksanderWSSM.3033.2.15.2020
14.2020-02-212020-02-21
2020-03-20
Konkursy ofert - zadania publiczneWczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza Góral AleksanderWSSM.8033.1.6.2020 WSSM.8033.1.7.2020
15.2020-02-212020-02-21
2020-03-20
Konkursy ofert - zadania publiczneProfilaktyka stomatologiczna wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza Góral AleksanderWSSM.8033.1.6.2020 WSSM.8033.1.7.2020
16.2020-02-212020-02-21
2020-02-28
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroWymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 15 i Publicznego Przedszkola nr 1 w Kaliszu należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45Góral AleksanderWRM.271.10.44.2020
17.2020-02-202020-02-21
2020-05-21
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko geologa powiatowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta KaliszaGóral AleksanderWO.210.0002.2020
18.2020-02-202020-02-20
2020-03-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko„Budowa zespołu hal logistyczno – magazynowo – usługowo – produkcyjnych z częściami administracyjno – socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną”Góral AleksanderWGOŚ.6220.0014.2019
19.2020-02-192020-02-19
2023-02-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 89/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekwalifikowania tymczasowego pomieszczenia na lokal mieszkalny.Góral Aleksandere-mail
20.2020-02-192020-02-19
2023-02-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 101/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów w roku 2020 ˗ Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
21.2020-02-192020-02-19
2023-02-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 103/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia szczegółowych obowiązków Członka Komisji Przetargowej.Góral Aleksandere-mail
22.2020-02-192020-02-19
2023-03-19
Interpelacjews. przygotowania kompleksowego planu gospodarki wodno-ściekowej dla KaliszaGóral Aleksandere-mail
23.2020-02-192020-02-19
2023-03-19
Interpelacjews. zamontowania wiat przystankowych KLA na ul. Rzymskiej i ul. WarszawskiejGóral Aleksandere-mail
24.2020-02-192020-02-19
2023-03-19
Interpelacjews. informacji na temat kosztów utrzymania linii KLAGóral Aleksandere-mail
25.2020-02-192020-02-19
2023-03-19
Interpelacjews. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kalisza Góral Aleksandere-mail
26.2020-02-192020-02-19
2020-05-18
Wyniki naboru na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Wyniki naboru
PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Komunikacji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w KaliszuGóral AleksanderSP.110.15.1.2019
27.2020-02-192020-02-19
2020-03-13
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroUsuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta KaliszaGóral AleksanderWGOŚ.271.10.0027.2020
28.2020-02-182020-02-18
2020-02-23
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaUtrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kalisza w 2020r.Pietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WGOŚ.271.06.0001.2020
29.2020-02-182020-02-18
2020-02-19
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 19 lutego 2020 roku od godziny 8.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro).Góral AleksanderWGK.6630.01.06.2020
30.2020-02-182020-02-18
2023-02-18
Biuro Rzeczy ZnalezionychWEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ - pieniądzeGóral AleksanderWAG.5314.0005.2020
31.2020-02-182020-02-18
2023-02-18
Biuro Rzeczy ZnalezionychWEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ - aparat słuchowy w etuiGóral AleksanderWAG.5314.0006.2020
32.2020-02-182020-02-18
2023-02-18
Biuro Rzeczy ZnalezionychWEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ - przedmiot przypominający pistolet hukowyGóral AleksanderWAG.5314.0007.2020
33.2020-02-182020-02-18
2023-02-18
Biuro Rzeczy ZnalezionychWEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ - telefon komórkowy HUAWEIGóral AleksanderWAG.5314.0008.2020
34.2020-02-182020-02-18
2023-02-18
Biuro Rzeczy ZnalezionychWEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ - telefon komórkowy MEIZUGóral AleksanderWAG.5314.0009.2020
35.2020-02-182020-02-18
2020-05-18
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu, ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), uchwały Nr XVII/263/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” oraz uchwały Nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020”.Góral Aleksandere-mail
36.2020-02-182020-02-18
2023-02-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
37.2020-02-182020-02-18
2023-02-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 102/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wskazania osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia.Góral Aleksandere-mail
38.2020-02-182020-02-18
2023-02-18
Informacje Komunikaty TerminyWysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta KaliszaGóral AleksanderZarządzenie z 13 lutego 2020
39.2020-02-182020-02-18
2020-02-27
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroDostawa i montaż ławek oraz tablicy informacyjnej w języku Braille'a na placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20Góral AleksanderWRM.271.10.41.2020
40.2020-02-182020-02-18
2020-02-25
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 eurowykonanie robót budowlanych polegających na budowie schodów terenowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do jeziora Grona przy skrzyżowaniu ulic Metalowców i Sulisławickiej w KaliszuGóral AleksanderWRM.271.10.43.2020
41.2020-02-182020-02-18
2020-03-04
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Chęcińska, Kołobrzeska i Malborska, Góral AleksanderWBUA.6733.0010.2020
42.2020-02-182020-02-18
2020-03-03
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Juliana TuwimaGóral AleksanderWBUA.6733.0007.2020
43.2020-02-182020-02-18
2020-03-03
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i budowie grawitacyjno-tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Rozwojowej i na Rondzie Wincentego WitosaGóral AleksanderWBUA.6733.0072.2019
44.2020-02-182020-02-18
2020-03-03
wbua4Wydano decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3014 (stalowy maszt telekomunikacyjny o wysokości maksymalnej 53m wraz z antenami rozsiewczymi oraz urządzeniami nadawczo-odbiorczymi i transmisyjnymi), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Obozowej 4Góral AleksanderWBUA.6733.0059.2019
45.2020-02-172020-02-17
2023-02-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 81/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie użyczenia Kaliskiemu Towarzystwu Wioślarskiemu w Kaliszu środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
46.2020-02-172020-02-17
2023-02-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 91/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku – łącznik hali lekkoatletycznej znajdujących się przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
47.2020-02-172020-02-17
2023-02-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
48.2020-02-172020-02-17
2023-02-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 97/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia trybu sporządzenia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2019 r.Góral Aleksandere-mail
49.2020-02-172020-02-17
2020-02-28
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroZapytanie ofertowe na dostawę odzieży i obuwia roboczego/ochronnego w ramach projektów pn.: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17) oraz „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – III EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0001/18) Góral AleksanderWRM.271.10.28.2020
50.2020-02-172020-02-17
2020-03-17
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroZapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu, w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17)Góral AleksanderWRM.271.10.29.2020

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 119 604 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 25 luty 2020 o godz. 07:32   kontakt: agoral@um.kalisz.pl