Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2023-03-312023-03-31
2026-03-31
Interpelacjews. identyfikatorów wydawanych mieszkańcom w Strefie Płatnego ParkowaniaGóral Aleksandere-mail
2.2023-03-312023-03-31
2026-03-31
Interpelacjews. pilnego remontu nawierzchni ulicy SłowiańskiejGóral Aleksandere-mail
3.2023-03-312023-03-31
2023-07-03
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich 2 etatyGóral AleksanderWO.210.0007.2023
4.2023-03-312023-03-31
2026-03-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 217/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie utrzymania na rok 2023 obniżonych stawek czynszowych dla najemców lokali użytkowych korzystających w roku 2022 z ulg przyznanych zgodnie z Zarządzeniem Nr 226/2016 Prezydenta Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
5.2023-03-312023-03-31
2023-04-06
Konkursy ofert - zadania publiczne Komunikat dotyczącego złożenia oferty w trybie art 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. „Festyn z okazji Dnia Dziecka z elementami profilaktyki uzależnień”Góral AleksanderWSSM.3032.44.2023
6.2023-03-312023-03-31
2023-04-30
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoZakup i montaż systemu ewakuacji (dla budynku UM Kalisza ul. Kościuszki) - 1 zestaw składający się z sygnalizatorów optyczno-akustycznych z certyfikatami i atestami oraz włącznikami ROP i niezbędnymi elementami (centrala, akumulator, moduł)Joanna KuszWAG.2710.0106.2023
7.2023-03-302023-03-30
2026-03-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 205/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
8.2023-03-302023-03-30
2026-03-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 206/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
9.2023-03-302023-03-30
2026-03-30
Interpelacjews. miejsc postojowych przy ul. WioślarskiejGóral Aleksandere-mail
10.2023-03-302023-03-30
2026-03-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 210/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowejGóral Aleksandere-mail
11.2023-03-302023-03-30
2026-03-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 202/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.Góral Aleksandere-mail
12.2023-03-302023-03-30
2023-06-29
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kontrolera Strefy Płatnego Parkowania w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43, 62-800 Kalisz.Góral AleksanderZPA.110.1.2023
13.2023-03-292023-03-29
2023-04-12
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskozmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy, rezerwowo szczytowej kotłowni olejowo – gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną, zlokalizowanych na terenie elektrociepłowni w Kaliszu"Góral AleksanderWGOŚ.6220.0005.2023
14.2023-03-292023-03-29
2023-04-12
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskozmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa kotła olejowo – gazowego o mocy ok. 10MWt, dwóch silników gazowych o mocy ok. 11,8 MWe/10,1 MWt każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną oraz modernizacja istniejących dwóch kotłów węglowych na terenie EC Kalisz"Góral AleksanderWGOŚ.6220.0004.2023
15.2023-03-292023-03-29
2026-03-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 203/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Stowarzyszenia „Seniorzy Piwonice”Góral Aleksandere-mail
16.2023-03-292023-03-29
2026-03-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego wraz z piwnica i z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego przy ul. Targowej 16-18/14 w Kaliszu, za obniżoną cenę.Góral Aleksandere-mail
17.2023-03-292023-03-29
2026-03-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 200/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia od Straży Miejskiej Kalisza nakładów zwiększających wartość środka trwałego na ewidencję Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
18.2023-03-292023-03-29
2026-03-29
Interpelacjews. poprawy bezpieczeństwa na ul. Celtyckiej w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
19.2023-03-292023-03-29
2026-03-29
Interpelacjews. przebudowy chodników i ścieżek rowerowych u zbiegu ul. Staszica i Wojska Polskiego w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
20.2023-03-292023-03-29
2023-04-19
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszawykazu nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20A, działka nr 81/11, obręb 073 Os. Dobrzec, stanowiącej własność Miasta Kalisza, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej,Góral AleksanderWGM.0232.01.0002.2023.PZ
21.2023-03-292023-03-29
2023-06-29
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. komunikacji społecznej w Kancelarii Prezydenta MiastaGóral AleksanderWO.210.0009.2023
22.2023-03-292023-03-29
2023-07-21
Informacje Komunikaty TerminyObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowejGóral Aleksandere-mail
23.2023-03-292023-03-28
2023-04-12
wbua2Obwieszczenie ZRID Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. MalborskiejGóral AleksanderWBUA.6740.02.0002.2023
24.2023-03-282023-03-28
2026-03-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 199/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie inwestycji związanej z realizacją zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w 2023.Góral Aleksandere-mail
25.2023-03-282023-03-28
2026-03-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 198/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanejGóral Aleksandere-mail
26.2023-03-282023-03-28
2026-03-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 197/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
27.2023-03-282023-03-28
2026-03-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 196/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
28.2023-03-282023-03-28
2023-04-04
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zmianami), w dniach od 28.03.2023 r. do 04.04.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.13.2023
29.2023-03-282023-03-28
2026-03-28
Interpelacjews. oświetlenia na ul. Celtyckiej Góral Aleksandere-mail
30.2023-03-282023-03-28
2023-04-28
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoZakup i montaż 2 szt. drzwi przesuwnych (wejściowych i wewnętrznych) do budynku UM ul. Kościuszki 1aJoanna KuszWAG.2710.0119.2023
31.2023-03-272023-03-27
2023-04-10
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto Realizacja projektu pn. „Mycie okien u Seniora”, tj. prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w myciu okienGóral AleksanderWSSM.2710.57.2023
32.2023-03-272023-03-27
2023-06-28
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu w Wydziale Gospodarowania MieniemGóral AleksanderWO.210.0008.2023
33.2023-03-272023-03-27
2023-04-26
wbua1Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszeniaGóral AleksanderWBUA.6743.0042.2023
34.2023-03-272023-03-27
2023-04-10
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoRealizacja projektu pn. „Złota rączka dla Seniora” tj. prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych. Góral AleksanderWSSM.2710.58.2023
35.2023-03-242023-03-24
2026-03-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenia Nr 195/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za najem lokali, dzierżawę gruntów i opłat komunalnych dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 183-185 i ul. Żołnierskiej 24 na terenie Miasta Kalisz.Góral Aleksandere-mail
36.2023-03-242023-03-24
2026-03-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 185/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
37.2023-03-242023-03-24
2026-03-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 183/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji MieszkaniowejGóral Aleksandere-mail
38.2023-03-232023-03-23
2026-03-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 187/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kortu tenisowego znajdującego się w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 Klubowi Sportowemu „Calisia Tenis Pro”.Góral Aleksandere-mail
39.2023-03-232023-03-23
2026-03-23
Interpelacjews. przebudowy chodnika "podium" przy ul. Jana Pawła II Góral Aleksandere-mail
40.2023-03-232023-03-23
2026-03-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 186/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
41.2023-03-232023-03-23
2026-03-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 193/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2023r. miejskiego programu polityki zdrowotnej – profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)Góral Aleksandere-mail
42.2023-03-232023-03-23
2026-03-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 194/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnychGóral Aleksandere-mail
43.2023-03-232023-03-23
2026-03-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 192/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora w Kaliszu „Programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024”.Góral Aleksandere-mail
44.2023-03-222023-03-22
2026-03-22
Interpelacjews. nawierzchni na ulicy Bankowej Góral Aleksandere-mail
45.2023-03-222023-03-22
2026-03-22
Interpelacjews. pasa zieleni wzdłuż ulicy Dobrzeckiej w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
46.2023-03-222023-03-22
2026-03-22
Interpelacjews. drzew w Parku Miejskim uszkadzanych przez bobry Góral Aleksandere-mail
47.2023-03-222023-03-22
2023-04-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17 w Kaliszu. Góral AleksanderWGM.6840.01.0015.2019.JS
48.2023-03-222023-03-22
2023-04-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości poł. w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h oznaczonej w obrębie 121 Rypinek jako działka nr 13/15, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.Góral AleksanderWGM.6840.01.0009.2020.KŻ
49.2023-03-222023-03-22
2023-03-28
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zmianami), w dniach od 22.03.2023 r. do 28.03.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.12.2023
50.2023-03-222023-03-22
2026-03-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanejGóral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 666 709 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 02 kwietnia 2023 o godz. 14:39   kontakt: agoral@um.kalisz.pl