Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2019-07-162019-07-16
2022-07-16
Interpelacjews. możliwości zamontowania ławek dla seniorów Góral Aleksandere-mail
2.2019-07-162019-07-16
2022-07-16
Interpelacjews. rozważenia możliwości wykonania łąk kwietnych na terenie miastaGóral Aleksandere-mail
3.2019-07-162019-07-16
2022-07-16
Interpelacjews. szeroko rozumianej ochrony środowiska (wyznaczenie niekoszonych łąk, nasadzenia drzew, budki lęgowe dla ptaków) Góral Aleksandere-mail
4.2019-07-162019-07-16
2022-07-16
Interpelacjews. realizacji tzw. zielonej infrastruktury miastaGóral Aleksandere-mail
5.2019-07-162019-07-16
2022-07-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 370/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
6.2019-07-162019-07-16
2019-09-30
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyUbezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta KaliszaŚwierk RadosławWO.271.01.0002.2019
7.2019-07-162019-07-16
2019-09-15
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyProwadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta KaliszaPrzygoda KatarzynaWGOŚ.271.01.0003.2019
8.2019-07-152019-07-15
2019-07-31
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaDostawa krzeseł biurowych dla Urzędu Miasta KaliszaPrzygoda KatarzynaWAG.271.07.0002.2019
9.2019-07-152019-07-15
2022-07-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 372/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Góral Aleksandere-mail
10.2019-07-152019-07-15
2022-07-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Góral Aleksandere-mail
11.2019-07-152019-07-15
2022-07-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 374/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.Góral Aleksandere-mail
12.2019-07-152019-07-15
2022-07-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 375/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej, prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych przy ul. Wrocławskiej i ul. Wrocławskiej 2 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
13.2019-07-152019-07-15
2022-07-15
Interpelacjews. wdrożenia rozwiązań związanych z odzyskiwaniem wody deszczowej Góral Aleksandere-mail
14.2019-07-152019-07-15
2022-07-15
Zapytaniaws. wiat przystankowych Góral Aleksandere-mail
15.2019-07-152019-07-15
2020-07-15
Biuro Rzeczy Znalezionychtel. kom. Sigma MobileGóral AleksanderWAG.5314.0001.2019
16.2019-07-152019-07-15
2020-07-15
Biuro Rzeczy Znalezionychtel. kom. Kruger & MatzGóral AleksanderWAG.5314.0002.2019
17.2019-07-122019-07-12
2019-08-09
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroWydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza zaprasza do złożenia oferty na: Oklejenie 6 autobusów KLAGóral AleksanderWSSM.8110.1.14.2019
18.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 361/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego, samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.Góral Aleksandere-mail
19.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 366/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
20.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
21.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Interpelacjews. terenu po dawnym Zespole Szkół przy ul. Żwirki i Wigury Góral Aleksandere-mail
22.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Interpelacjews. współpracy z miastami partnerskimiGóral Aleksandere-mail
23.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Interpelacjews. tłumaczenia strony www.kalisz.pl na język angielskiGóral Aleksandere-mail
24.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Interpelacjews. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w KaliszuGóral Aleksandere-mail
25.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Interpelacjews. rozwiązania sprawy strajkujących nauczycieli oraz zwrotu kosztów za kursy do rad nadzorczych Góral Aleksandere-mail
26.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Interpelacjews. przydziału mieszkań komunalnych Góral Aleksandere-mail
27.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Interpelacjews. rozważenia częstszego wykorzystania patio w kaliskim Ratuszu Góral Aleksandere-mail
28.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Interpelacjews. stanu przygotowań programu budowy dróg osiedlowych w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
29.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
30.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 368/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym „Majkowskie Wembley” w Kaliszu przy ul. Tuwima 2-4.Góral Aleksandere-mail
31.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 369/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym „Majkowskie Wembley” w Kaliszu przy ul. Tuwima 2-4.Góral Aleksandere-mail
32.2019-07-122019-07-12
2022-07-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 371/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5a.Góral Aleksandere-mail
33.2019-07-122019-07-12
2019-07-26
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniach : Stanisława Moniuszki, DobrzeckaGóral AleksanderWBUA.6743.0155.2019
34.2019-07-122019-07-12
2019-07-26
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie kolektora deszczowego DN1000 na osiedlu Tyniec w Kaliszu na odcinku od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej z wylotem do rzeki Swędrni, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Pszenna, Żytnia i w korycie rzeki Swędrni oraz przy ul. Pszennej 21 i przy ul. Żytniej 5, 20a i 22,Góral AleksanderWBUA.6733.0040.2019
35.2019-07-122019-07-12
2019-07-26
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie kolektora deszczowego DN1000 na osiedlu Tyniec w Kaliszu na odcinku od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej z wylotem do rzeki Swędrni, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Pszenna, Żytnia i w korycie rzeki Swędrni oraz przy ul. Pszennej 21 i przy ul. Żytniej 5, 20a i 22,Góral AleksanderWBUA.6733.0040.2019
36.2019-07-112019-07-11
2022-07-11
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 357/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
37.2019-07-112019-07-11
2019-07-25
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroRozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 62 Góral AleksanderWRM.271.10.132.2019
38.2019-07-112019-07-11
2019-07-25
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZawiadamienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów – Adamów poprzez wykonanie nowego przekroczenia przez Kanał Bernardyński o długości około 200 m, projektowanego na terenie położonym w Kaliszu.Walczak PiotrWGOŚ.6220.0007.2018
39.2019-07-102019-07-10
2019-08-10
wbua1Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę - ul. Olszynowa Góral Aleksander
40.2019-07-102019-07-10
2022-07-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 359/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24.Góral Aleksandere-mail
41.2019-07-102019-07-10
2022-07-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 358/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
42.2019-07-102019-07-10
2019-07-17
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat i oferta realizacji zadania publicznego na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - tytuł zadania: Ulice w kolorach. Góral AleksanderWRM.BR.525.1.2019
43.2019-07-102019-07-10
2022-07-10
Interpelacjews. fontanny posadzkowej na Polach Marsowych Góral Aleksandere-mail
44.2019-07-102019-07-10
2022-07-10
Interpelacjews. uruchomienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla mieszkańców Kalisza Góral Aleksandere-mail
45.2019-07-102019-07-10
2022-07-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokGóral Aleksandere-mail
46.2019-07-102019-07-10
2019-07-31
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie.Góral AleksanderWGM.6845.01.0103.2018.PP WGM.6845.01.0050.2019.PP WGM.6845.01.0053.2019.PP WGM.6845.01.0029.2014.PP WGM.6850.01.0002.2016.AM WGM.AM.722430-0030/09
47.2019-07-102019-07-10
2022-07-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 360/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Granicznej 54-58.Góral Aleksandere-mail
48.2019-07-102019-07-10
2022-07-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokGóral Aleksandere-mail
49.2019-07-102019-07-10
2019-08-10
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroMiasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na Dostawę i montaż rolet okiennych dla Liceum Plastycznego przy ulicy Nowy Świat 13 w KaliszuGóral AleksanderWRM.271.10.131.2019
50.2019-07-102019-07-10
2019-07-24
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej, na terenie położonym w Kaliszu w pasach drogowych ulic: Mariańskiej, Główny Rynek i ŁaziennejGóral AleksanderWBUA.6733.0039.2019

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 995 066 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 17 lipiec 2019 o godz. 01:10   kontakt: agoral@um.kalisz.pl