Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2022-12-062022-12-06
2022-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskozostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Obozowej 32-36Góral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.287.2022.MN
2.2022-12-062022-12-06
2022-12-20
wbua2OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiam, o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Kalisza nr 2/22 z 3 marca 2022 r. (znak: WBUA.6740.02.0004.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. Góral AleksanderIR-III.7821.13.2022.13
3.2022-12-052022-12-05
2022-12-21
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowejGóral Aleksander
4.2022-12-052022-12-05
2022-12-21
Konkursy ofert - zadania publiczneOtwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligoweGóral AleksanderWKST.3020.5.7.2023
5.2022-12-052022-12-05
2022-12-21
Konkursy ofert - zadania publiczneOtwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportu.Góral AleksanderWKST.3020.5.6.2023
6.2022-12-052022-12-05
2022-12-21
Konkursy ofert - zadania publiczneOtwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców.Góral AleksanderWKST.3020.5.5.2023
7.2022-12-052022-12-05
2025-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 784/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na udziały w nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
8.2022-12-052022-12-05
2025-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 783/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Sudeckiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.Góral Aleksandere-mail
9.2022-12-052022-12-05
2025-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 781/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej.Góral Aleksandere-mail
10.2022-12-052022-12-05
2025-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 780/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.Góral Aleksandere-mail
11.2022-12-052022-12-05
2025-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 779/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportu.Góral Aleksandere-mail
12.2022-12-052022-12-05
2025-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 778/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców.Góral Aleksandere-mail
13.2022-12-052022-12-05
2023-01-02
Interpelacjews. bezpieczeństwa mieszkańców, przede wszystkim dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, przy ul. Wykopaliskowej, na Osiedlu PiwoniceGóral Aleksandere-mail
14.2022-12-052022-12-05
2023-01-02
wbua4wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku Sądu Okręgowego w Kaliszu o szyb windowy, na terenie położonym w Kaliszu przy Al. Wolności 11Góral AleksanderWBUA.6733.0047.2022
15.2022-12-022022-12-02
2023-01-02
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoWywóz odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Kalisza w 2023 rokuMarta SztanderaWAG.2710.0443.2022
16.2022-12-022022-12-02
2023-01-02
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoSukcesywna dostawa druków dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza w 2023 roku.Marta SztanderaWAG.2710.0529.2022
17.2022-12-022022-12-02
2025-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 766/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przekazania Straży Miejskiej Kalisza środka trwałego oraz pozostałych środków trwałych.Góral Aleksandere-mail
18.2022-12-022022-12-02
2025-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 768/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kalisza w 2022 r.Góral Aleksandere-mail
19.2022-12-022022-12-02
2025-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 782/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
20.2022-12-022022-12-02
2025-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 772/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.Góral Aleksandere-mail
21.2022-12-022022-12-02
2025-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 767/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
22.2022-12-022022-12-02
2023-01-02
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoSukcesywne zakupy paliw płynnych do pojazdów służbowych Urzędu Miasta KaliszaAneta KędziaWAG.2710.0511.2022
23.2022-12-022022-12-02
2025-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 777/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
24.2022-12-022022-12-02
2022-12-23
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja. o nieruchomościach Miasta Kalisza przeznaczonych do oddania w dzierżawę.Góral AleksanderD2022.11.03329
25.2022-12-022022-12-02
2022-12-20
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoSporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem w roku 2023Góral AleksanderWGM.2710.0187.2022.AOŚ
26.2022-12-022022-12-02
2023-01-02
wbua1Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeniaGóral AleksanderWBUA.6743.0288.2022
27.2022-12-022022-12-02
2023-01-02
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminaluGóral AleksanderWBUA.6743.0288.2022
28.2022-12-022022-12-02
2025-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 774/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych zabudowanychGóral Aleksandere-mail
29.2022-12-012022-12-01
2022-12-30
Konkursy ofert - zadania publicznekomunikat dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Góral AleksanderWSSM.524.2.2022
30.2022-11-302022-11-30
2022-12-06
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zmianami), w dniach od 30.11.2022r. do 06.12.202 2r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.48.2022
31.2022-11-302022-11-30
2025-11-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 761/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
32.2022-11-302022-11-30
2025-11-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 763/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Góral Aleksandere-mail
33.2022-11-302022-11-30
2025-11-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 764/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
34.2022-11-302022-11-30
2022-12-21
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawGóral AleksanderWGM.AM.722430-0049/07, WGM.6845.01.0075.2017.AM, WGM.6845.01.0076.2017.AM, WGM.AM.722430-0294/06, WGM.6845.01.0024.2016.AM, WGM.AM.722430-0035/05, WGM.AM.722430-0036/05, WGM.AM.722430-0037/05, WGM.6845.01.0027.2017.MPs, WGM.6845.01.0074.2016.MPs, WGM.6845.01.0035.2012.MPs, WGM.6845.01.0015.2014.MPs,
35.2022-11-302022-11-30
2023-11-30
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2022-11-30Góral Aleksander2022/BZP 00031960/18/P
36.2022-11-282022-11-28
2022-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
4) Realizacja w 2023 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z zapewnieniem noclegu

Edytowalny wzór oferty
Góral AleksanderWSSM.8135.3.43.2022
37.2022-11-282022-11-28
2025-11-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 752/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
38.2022-11-282022-11-28
2025-11-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 754/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
39.2022-11-282022-11-28
2025-11-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 757/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
40.2022-11-282022-11-28
2025-11-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 760/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu w stosunku do 3 lokali mieszkalnych.Góral Aleksandere-mail
41.2022-11-282022-11-28
2022-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1) Realizacja w 2023 roku działań rehabilitacyjnych i wspierających utrzymanie abstynencji poprzez prowadzenie klubów i świetlic abstynenckich

Edytowalny wzór oferty
Góral AleksanderWSSM.8135.3.43.2022
42.2022-11-282022-11-28
2022-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
2) Prowadzenie w 2023 roku świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo - wychowawcze zawierające elementy socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień (w tym: realizacja programu, utrzymanie świetlicy, dożywianie, imprezy okolicznościowe, obóz profilaktyczno -terapeutyczny)-

Edytowalny wzór oferty
Góral AleksanderWSSM.8135.3.43.2022
43.2022-11-282022-11-28
2022-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
3) Realizacja w 2023 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Kaliszu wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia

Edytowalny wzór oferty
Góral AleksanderWSSM.8135.3.43.2022
44.2022-11-282022-11-28
2022-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
5) Realizacja w 2023 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia – pobyt dzienny

Edytowalny wzór oferty
Góral AleksanderWSSM.8135.3.43.2022
45.2022-11-282022-11-28
2022-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
6) Prowadzenie w 2023 r. punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin (kobiet i mężczyzn) w tym osób bezdomnych

Edytowalny wzór oferty
Góral AleksanderWSSM.8135.3.43.2022
46.2022-11-282022-11-28
2022-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
7) Realizacja w 2023 r. strategii profilaktycznych utrwalających zachowania prozdrowotne, promujących zdrowy tryb życia poprzez sport, skierowanych do różnych grup docelowych

Edytowalny wzór oferty
Góral AleksanderWSSM.8135.3.43.2022
47.2022-11-252022-11-25
2022-12-17
Konkursy ofert - zadania publiczneOrganizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie (wsparcie) jego realizacji w 2023 roku.
druk oferty konkursowej
Góral AleksanderWSSM.524.2.2022
48.2022-11-252022-11-25
2025-11-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 744/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2022 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
49.2022-11-252022-11-25
2025-11-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 748/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, a także udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegoGóral Aleksandere-mail
50.2022-11-252022-11-25
2025-11-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 753/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 486 222 razy, aktualnie na stronie przebywa: 34 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 07 grudnia 2022 o godz. 05:07   kontakt: agoral@um.kalisz.pl