Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2023-12-062023-12-06
2023-12-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Kaliszu przy ul. Staszica 28/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoGóral AleksanderWGM.6840.01.0032.2023.AD
2.2023-12-062023-12-06
2023-12-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najemGóral AleksanderWGM.6845.01.0074.2023.MPs WGM.6845.01.0113.2021.MPs WGM.6845.01.0055.2019.MPs WGM.6845.01.0080.2022.MPs WGM.6845.01.0007.2021.MPs
3.2023-12-062023-12-06
2023-12-20
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV oraz złącz kablowych nn-0,4kV, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Biskupickiej oraz w ul. Marii Skłodowskiej CurieGóral AleksanderWBUA.6733.0040.2023
4.2023-12-062023-12-06
2023-12-20
wbua4Obwieszczenie wszczęcie - Park PrzyjaźniGóral AleksanderWBUA.6733.0041.2023
5.2023-12-062023-12-06
2024-01-06
wbua1Informacja o dokonanym zgłoszeniuGóral AleksanderWBUA.6743.0313.2023
6.2023-12-062023-12-06
2024-03-06
wbua6Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza informuje o wydanej decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę oraz zatwierdzającej projekt zamienny znak WBUA.6740.01.0457.2023Góral AleksanderWBUA.6740.01.0457.2023
7.2023-12-052023-12-06
2023-12-12
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752), w dniach od 06.11.2023 r. do 12.12.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.50.2023
8.2023-12-052023-12-05
2023-12-27
Konkursy ofert - zadania publiczneOrganizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie (wsparcie) jego realizacji w 2024 roku.
Aktywny druk oferty konkursowej
Góral AleksanderWSSM.524.11.2023
9.2023-12-042023-12-04
2026-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 722/2023 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do niego prawami.Góral Aleksandere-mail
10.2023-12-042023-12-04
2024-12-15
Informacje Komunikaty TerminyZarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych Góral Aleksandere-mail
11.2023-12-042023-12-04
2023-12-31
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikatu o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego ( temat ) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, a także udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.Góral AleksanderWSSM.524.10.2023
12.2023-12-042023-12-04
2023-12-18
wbua4Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Sieradzkiej oraz przy ul. Sieradzkiej 13, 13a i 15, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 34, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 35/23 i 36/4 (obręb 0152).Góral AleksanderWBUA.6733.0039.2023
13.2023-12-042023-12-04
2026-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 710/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.Góral Aleksandere-mail
14.2023-12-042023-12-04
2026-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 725/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Dyktando Kaliskie 2023 o Złote Pióro Prezydenta Miasta Kalisza"Góral Aleksandere-mail
15.2023-12-042023-12-04
2026-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 726/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
16.2023-12-042023-12-04
2026-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 732/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie holu w Hali widowiskowo - sportowej ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Kaliskiej radzie SeniorówGóral Aleksandere-mail
17.2023-12-042023-12-04
2026-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 733/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie holu Hali widowiskowo - sportowej ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym i Uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom "Życie"Góral Aleksandere-mail
18.2023-12-042023-12-04
2026-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 729/2023 Prezydenta Miasta Kalisz z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie kabiny rehabilitacyjnej UGUL Domowi Pomocy Społecznej w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
19.2023-12-042023-12-04
2026-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 738/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Śródmiejskiej 39 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
20.2023-12-042023-12-04
2026-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 745/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
21.2023-12-042023-12-04
2026-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 748/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanejGóral Aleksandere-mail
22.2023-12-042023-12-04
2024-01-04
wbua1Informacja o dokonanym zgłoszeniuGóral AleksanderWBUA.6743.0311.2023
23.2023-12-012023-12-01
2023-12-15
Inne ogłoszeniaKomunikat dla rzeczoznawców majątkowychGóral AleksanderWGK.3134.01.0043.2023
24.2023-12-012023-12-01
2023-12-15
Góral AleksanderWGK.3134.01.0043.2023
25.2023-11-302023-11-30
2023-12-31
Góral AleksanderWBUA.6743.0293.2023
26.2023-11-302023-11-30
2023-12-31
Góral AleksanderWBUA.6743.0293.2023
27.2023-11-302023-11-30
2023-12-31
wbua1Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeniaGóral AleksanderWBUA.6743.0293.2023
28.2023-11-292023-11-29
2026-11-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 718/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do lokali mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi oraz lokalu niemieszkalnego z miejscami postojowymi, i udziałów w nieruchomości wspólnej, położonych w Kaliszu przy ul.Towarowej 2.Góral Aleksandere-mail
29.2023-11-292023-11-29
2026-11-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 719/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
30.2023-11-292023-11-29
2026-11-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 720/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
31.2023-11-292023-11-29
2026-11-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 721/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Stanisława Staszica 28, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Góral Aleksandere-mail
32.2023-11-292023-11-29
2026-11-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 723/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski.Góral Aleksandere-mail
33.2023-11-292023-11-29
2026-11-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 724/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w KaliszuGóral Aleksandere-mail
34.2023-11-292023-11-29
2026-11-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 727/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
35.2023-11-292023-11-29
2026-11-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 728/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
36.2023-11-292023-11-29
2026-11-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 730/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji w 2024r. zadania publicznego pn. prowadzenie na terenie Miasta Kalisza dwóch punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnejGóral Aleksandere-mail
37.2023-11-292023-11-29
2026-11-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 735/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rokGóral Aleksandere-mail
38.2023-11-292023-11-29
2026-11-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 736/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
39.2023-11-292023-11-29
2026-11-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 737/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
40.2023-11-282023-11-29
2024-01-17
wbua3OBWIESZCZENIE dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej – Piskorzewie".Góral AleksanderWBUA.6721.0003.2023
41.2023-11-282023-11-29
2023-12-05
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752), w dniach od 29.11.2023 r. do 05.12.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.49.2023
42.2023-11-282023-11-28
2023-12-19
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPodanie do publicznej informacji odnośnie do wykazu dotyczącego nieruchomości przy ul. Łódzkiej przeznaczonej do dzierżawy. Góral AleksanderWGM.6845.03.0009.2023.AA
43.2023-11-282023-11-29
2024-01-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze VI przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności lokalu nr 23, położonego w Kaliszu przy ul. Babina 1. Góral AleksanderWGM.6840.01.0009.2022.AD
44.2023-11-282023-11-28
2023-12-12
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZawieszenie - Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., na działkach o numerach ewidencyjnych 6/15, 6/16, 29/6 (obręb 0115 Rypinek)Góral AleksanderWGOŚ.6220.0013.2023
45.2023-11-282023-11-28
2023-12-12
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRaport - Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., na działkach o numerach ewidencyjnych 6/15, 6/16, 29/6 (obręb 0115 Rypinek)Góral AleksanderWGOŚ.6220.0013.2023
46.2023-11-282023-11-28
2045-12-31
wbua3WZÓR FORMULARZA dotyczącego aktu planowania przestrzennegoGóral Aleksandere-mail
47.2023-11-242023-11-24
2026-11-24
Interpelacjews. połączeń KLA dla sołectwa Dobrzec i osiedla Dobro 2 Góral Aleksandere-mail
48.2023-11-242023-11-24
2023-12-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoobwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami” zlokalizowanego w Kaliszu na działce o numerze ewidencyjnym 557 (obręb 077 Dobrzec)Góral AleksanderWGOŚ.6220.0027.2023
49.2023-11-242023-11-24
2023-12-08
wbua4Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycjiGóral AleksanderWBUA.6730.0190.2023
50.2023-11-242023-11-24
2023-12-08
wbua4Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycjiGóral AleksanderWBUA.6730.0191.2023

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 409 045 razy, aktualnie na stronie przebywa: 13 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 grudnia 2023 o godz. 05:32   kontakt: agoral@um.kalisz.pl