Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2023-03-242023-03-24
2026-03-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenia Nr 195/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za najem lokali, dzierżawę gruntów i opłat komunalnych dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 183-185 i ul. Żołnierskiej 24 na terenie Miasta Kalisz.Góral Aleksandere-mail
2.2023-03-242023-03-24
2026-03-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 185/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
3.2023-03-242023-03-24
2026-03-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 183/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji MieszkaniowejGóral Aleksandere-mail
4.2023-03-232023-03-23
2026-03-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 194/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnychGóral Aleksandere-mail
5.2023-03-232023-03-23
2026-03-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 193/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2023r. miejskiego programu polityki zdrowotnej – profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)Góral Aleksandere-mail
6.2023-03-232023-03-23
2026-03-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 192/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora w Kaliszu „Programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024”.Góral Aleksandere-mail
7.2023-03-232023-03-23
2026-03-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 187/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kortu tenisowego znajdującego się w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 Klubowi Sportowemu „Calisia Tenis Pro”.Góral Aleksandere-mail
8.2023-03-232023-03-23
2026-03-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 186/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
9.2023-03-232023-03-23
2026-03-23
Interpelacjews. przebudowy chodnika "podium" przy ul. Jana Pawła II Góral Aleksandere-mail
10.2023-03-222023-03-22
2023-04-21
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat o nierozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w 2023r. miejskiego programu polityki zdrowotnej - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Góral AleksanderWSSM nr sprawy 8030.1.2.2023
11.2023-03-222023-03-22
2023-04-21
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację miejskiego programu polityki zdrowotnej w Kaliszu ,,Programu polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024''Góral AleksanderWSSM nr sprawy 8030.1.3.2023
12.2023-03-222023-03-22
2026-03-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 191/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji PrzetargowejGóral Aleksandere-mail
13.2023-03-222023-03-22
2026-03-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanejGóral Aleksandere-mail
14.2023-03-222023-03-22
2026-03-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 189/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
15.2023-03-222023-03-22
2026-03-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 188/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rokGóral Aleksandere-mail
16.2023-03-222023-03-22
2026-03-22
Interpelacjews. pasa zieleni wzdłuż ulicy Dobrzeckiej w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
17.2023-03-222023-03-22
2026-03-22
Interpelacjews. drzew w Parku Miejskim uszkadzanych przez bobry Góral Aleksandere-mail
18.2023-03-222023-03-22
2023-03-28
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zmianami), w dniach od 22.03.2023 r. do 28.03.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.12.2023
19.2023-03-222023-03-22
2023-04-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17 w Kaliszu. Góral AleksanderWGM.6840.01.0015.2019.JS
20.2023-03-222023-03-22
2023-04-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości poł. w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h oznaczonej w obrębie 121 Rypinek jako działka nr 13/15, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.Góral AleksanderWGM.6840.01.0009.2020.KŻ
21.2023-03-222023-03-22
2026-03-22
Interpelacjews. nawierzchni na ulicy Bankowej Góral Aleksandere-mail
22.2023-03-212023-03-21
2023-03-27
Konkursy ofert - zadania publicznezapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023 pn. "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin"Góral AleksanderWSSM.8135.3.4.2023
23.2023-03-212023-03-21
2026-03-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 182/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17.Góral Aleksandere-mail
24.2023-03-212023-03-21
2026-03-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 184/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w KaliszuGóral Aleksandere-mail
25.2023-03-212023-03-21
2026-03-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 180/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz 5 lokali niemieszkalnych – garaży.Góral Aleksandere-mail
26.2023-03-202023-03-20
2033-03-19
Oferty inwestycyjneInformacja o dostępnych terenach inwestycyjnych znajduje się w serwisie internetowym Miasta Kalisza:
https://www.kalisz.pl/biznes/oferty-inwestycyjne
Góral Aleksandere-mail
27.2023-03-202023-03-20
2023-04-03
wbua4Obwieszczenie PrezydentaGóral AleksanderWBUA.6733.0006.2023
28.2023-03-202023-03-20
2026-03-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 181/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
29.2023-03-202023-03-20
2026-03-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 179/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.Góral Aleksandere-mail
30.2023-03-202023-03-20
2023-03-31
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ewidencji czynności egzekucyjnych i poboru podatków i opłat w Wydziale Finansowym Góral AleksanderWO.210.0013.2023
31.2023-03-202023-03-20
2023-04-03
wbua4Obwieszczenie Prezydenta - CzęstochowskaGóral AleksanderWBUA.6733.0008.2023
32.2023-03-202023-03-20
2023-04-03
wbua4Obwieszczenie Prezydenta - kanalizacja deszczowaGóral AleksanderWBUA.6733.0004.2023
33.2023-03-172023-03-17
2023-04-16
wbua1informacja o dokonanych zgłoszeniachGóral AleksanderWBUA.6743.0053.2023
34.2023-03-172023-03-17
2023-04-07
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawęGóral AleksanderWGM.6845.01.0013.2023.MPs, WGM.6845.01.0079.2022.MPs WGM.6845.01.0092.2022.MPs, WGM.6845.01.0091.2022.MPs WGM.6845.01.0114.2022.MPs, WGM.6845.01.0080.2022.MPs WGM.6845.01.0012.2023.MPs, WGM.6845.01.0041.2022.AM
35.2023-03-172023-03-17
2026-03-17
Interpelacjews. wymiany nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23Góral Aleksandere-mail
36.2023-03-162023-03-16
2026-03-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 178/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego na 2023 rokGóral Aleksandere-mail
37.2023-03-162023-03-16
2026-04-16
wbua1Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę - WykoppaliskowaGóral AleksanderWBUA.6743.0030.2023
38.2023-03-162023-03-16
2026-04-16
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę - Szeroka, GranicznaGóral AleksanderWBUA.6743.0046.2023 WBUA.6743.0047.2023
39.2023-03-162023-03-16
2026-03-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 170/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 2 w Kaliszu środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.Góral Aleksandere-mail
40.2023-03-162023-03-16
2026-03-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 177/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoGóral Aleksandere-mail
41.2023-03-162023-03-16
2026-03-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 176/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Biskupickiej 4, na uzupełnienie nieruchomości przyległej.Góral Aleksandere-mail
42.2023-03-152023-03-15
2026-03-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 163/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w roku 2023 zadania publicznego pn. promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnejGóral Aleksandere-mail
43.2023-03-152023-03-14
2026-03-14
Interpelacjews. poprawy stanu technicznego nawierzchni ulicy Sulisławickiej Góral Aleksandere-mail
44.2023-03-152023-03-14
2026-03-14
Interpelacjews. limitów odbierania odpadów komunalnych Góral Aleksandere-mail
45.2023-03-152023-03-15
2026-03-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 162/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta Kalisza w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki higieny osobistej oraz ekwiwalentu za artykuły piśmienne.Góral Aleksandere-mail
46.2023-03-152023-03-15
2023-04-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności lokalu nr 23, położonego w Kaliszu przy ul. Babina 1. Góral AleksanderWGM.6840.01.0009.2022.AD
47.2023-03-152023-03-15
2026-03-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 161/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rokGóral Aleksandere-mail
48.2023-03-152023-03-15
2023-04-15
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoPrace remontowo-naprawcze w pomieszczeniach biurowych w budynku Ratusza Urzędu Miasta KaliszaJoanna KuszWAG.2710.0082.2023
49.2023-03-152023-03-14
2026-03-14
Interpelacjews. obsługi interesantów Urzędu Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
50.2023-03-152023-03-15
2023-03-21
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zmianami), w dniach od 15.03.2023 r. do 21.03.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.11.2023

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 663 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 17:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl