Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2008-12-312008-12-31
2009-01-09
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaBieżąca konserwacja i remonty bieżące sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej (bez rowów otwartych) na terenie miasta KaliszaPietrzyk PiotrOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
2.2008-12-312008-12-31
2009-01-09
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyBieżąca konserwacja i remonty bieżące sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej (bez rowów otwartych) na terenie miasta KaliszaPietrzyk PiotrOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
3.2008-12-312008-12-31
2009-01-14
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. nabywania gruntów na cele publiczne do zasobu nieruchomości oraz ustalania odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Urzędzie Miejskim w KaliszuMatecki Maciej
4.2008-12-312008-12-31
2009-01-09
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaUsługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w KaliszuPietrzyk PiotrOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
5.2008-12-312008-12-31
2008-01-09
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaUsługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w KaliszuPietrzyk PiotrOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
6.2008-12-242008-12-24
2011-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 516/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral AleksanderWRI.0114-212/08
7.2008-12-242008-12-24
2011-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 489/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.Góral AleksanderWGM.JM7145-0001/08
8.2008-12-232008-12-24
2009-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej multimedialnej w ul. Bolesława Pobożnego, ul. Henryka Brodatego oraz w ul.Zawodzie w KaliszuGóral AleksanderWBUA 73312 - 0118/08
9.2008-12-232008-12-24
2009-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami w ul. Tynieckiej i ul. Taczanowskiego w KaliszuGóral AleksanderWBUA 73312 - 0119/08
10.2008-12-232008-12-23
2009-01-13
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaSprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ulicy Karkonowskiej 6Góral AleksanderWGM.KŻ.7224411-0012/08
11.2008-12-232008-12-23
2011-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 497/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.Góral AleksanderBBA.0114-76/08
12.2008-12-232008-12-23
2011-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 493/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral AleksanderBBA.0114-76/08
13.2008-12-232008-12-23
2011-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 466/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral AleksanderBBA.0114-76/08
14.2008-12-232008-12-23
2011-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 506/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral AleksanderWGM.BS.72200-0034/08
15.2008-12-232008-12-23
2011-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 505/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia/2008 w sprawie przekazania środka trwałego w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku.Góral AleksanderWGM.BS.72200-0034/08
16.2008-12-232008-12-23
2011-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 504/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral AleksanderWGM.BS.72200-0034/08
17.2008-12-232008-12-23
2009-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ograniczenia udzielonego Firmie NESTLE POLSKA S.A. Oddział w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 153, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów jurajskich. Góral AleksanderWSRK.6210-115/08
18.2008-12-232008-12-23
2011-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 379/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 września 2008r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne.Góral Aleksandere-mail
19.2008-12-232008-12-23
2011-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 510/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral AleksanderWGM.MP.3410-0003/08
20.2008-12-232008-12-24
2009-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz podziemnej przepompowni ścieków na terenie położonym w Kaliszu w ul. ŚwietlanejGóral AleksanderWBUA.73312-0102/08
21.2008-12-232008-12-24
2009-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku portierni na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Powstańców Wlkp.Góral AleksanderWBUA.73312-0081/08
22.2008-12-232008-12-23
2011-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenia Nr 491/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral AleksanderWSRK.3415/3-1/08
23.2008-12-232008-12-23
2011-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 474 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral AleksanderWSRK.3415/2/08
24.2008-12-222008-12-22
2009-01-05
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko: główny specjalista ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 7 w KaliszuGóral AleksanderZS7/111-8/2008
25.2008-12-222008-12-22
2009-01-05
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, przeznaczonych do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz ich posiadacza.Góral AleksanderWGM.KŻ.7224411-0012/08
26.2008-12-222008-12-22
2009-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa sieci gazowej średniego ciśnieniaGóral AleksanderWBUA.73312-0123/08
27.2008-12-192008-12-19
2011-01-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 502/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2008r w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral AleksanderWRI 0114-210/08
28.2008-12-192008-12-19
2011-01-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 496/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.Góral Aleksandere-mail od BPM
29.2008-12-192008-12-19
2011-01-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 475/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego złożone oferty na realizację zadań pomocy społecznej na rok 2009.Góral AleksanderPisomo z MOPS
30.2008-12-192008-12-19
2011-01-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 492/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego pn.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.Góral AleksanderZarządzenie Prezydenta
31.2008-12-192008-12-19
2011-01-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 503/2008. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16.12.2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym gruntu na uzupełnienie nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Karkonoskiej 6Góral AleksanderWGM.TO.722410-0002/04
32.2008-12-192008-12-19
2011-01-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 483 /2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008r. zmieniające Zarządzenie Nr 146/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.Góral AleksanderWSSM.073-286/08
33.2008-12-172008-12-17
2011-01-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 468/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wycofywanego sprzętu komputerowegoGóral AleksanderPisomo z WO
34.2008-12-172008-12-17
2009-01-02
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy SłowiańskiejGóral AleksanderWBUA 73312-0113/08
35.2008-12-172008-12-17
2009-01-02
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ul. Polnej, ul. Koralowej oraz w ul. GwiaździstejGóral AleksanderWBUA 73312-0110/08
36.2008-12-172008-12-17
2011-01-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 473/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Kaliszu przy ul. Hożej 9. Góral AleksanderWGM.EB 7145-0547/04
37.2008-12-172008-12-17
2009-01-02
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaSprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz ich najemcówGóral AleksanderWGM.JM 7145-0001/08
38.2008-12-172008-12-17
2009-01-02
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa sieci wodociągowej w rejonie ul.RzymskiejGóral AleksanderWBUA 73312-0112/08
39.2008-12-172008-12-17
2011-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 495/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 grudnia 2008 w sprawie przekazania środków trwałych w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku.Góral AleksanderWGM.BS.72200-0024/08
40.2008-12-162008-12-16
2008-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ul. Polnej, ul. Koralowej oraz w ul. GwiaździstejGóral AleksanderWBUA 73312-0110/08
41.2008-12-162008-12-16
2008-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Prosny na odcinku od przejazdu pod mostem w ciągu Al.Wojska Polskiego od cieku KrępicaGóral AleksanderWBUA 73312-0095/08
42.2008-12-162008-12-16
2011-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 498 /2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2008r w sprawie powołania komisji przetargowejGóral AleksanderWRI.0114/210/08
43.2008-12-162008-12-16
2011-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 478/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok (po zmianach)Góral AleksanderBBA.0114-72/08
44.2008-12-152008-12-15
2011-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 484/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.Góral AleksanderWSSM.073-281/08
45.2008-12-152008-12-15
2009-01-07
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko: samodzielny referent do spraw finansowych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu w wymiarze 0,5 etatuGóral AleksanderPismo ze szkoły
46.2008-12-152008-12-15
2011-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 485/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie: aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w podeszłym wiekuGóral AleksanderWSSM.073-281/08
47.2008-12-152008-12-15
2011-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 486/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. udzielenie schronienia z elementami aktywnej integracji społecznej i zawodowej dla kobiet lub kobiet z dziećmi, których ostatnim miejscem zamieszkania był lub jest Kalisz Góral AleksanderWSSM.073-281/08
48.2008-12-152008-12-15
2011-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 476/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.Góral AleksanderBBA.0114-72/08
49.2008-12-152008-12-15
2011-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 463 /2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Góral AleksanderBBA.0114-72/08
50.2008-12-152008-12-15
2011-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 477/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.Góral AleksanderBBA.0114-72/08

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 880 142 razy, aktualnie na stronie przebywa: 37 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 12:43   kontakt: agoral@um.kalisz.pl