Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2014-12-312014-12-31
2015-01-16
Inne ogłoszeniaINFORMACJA - Osoby zainteresowane lokalami do remontu na koszt przyszłego najemcy w dniach 19 i 20 stycznia 2015 r. (poniedziałek i wtorek) będą mogły oglądać poszczególne lokale zgodnie z poniższym harmonogramemMatecki Macieje-mail
2.2014-12-312014-12-31
2015-01-16
Inne ogłoszeniaPropozycje pustostanów do remontu do wykonania na koszt własny najemcy - 31.12.2014Matecki Macieje-mail
3.2014-12-312014-12-31
2015-01-30
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKATdotyczacy rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonywania zadan publicznych w zakresie przeciwdziałania uzalenieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i sfinansowanie ich realizacji w 2015 roku.Matecki MaciejWSSM 524.5.2014, e-mail
4.2014-12-312014-12-31
2015-01-30
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczacy rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2015r. zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie klubu dzieciecego Matecki MaciejWSSM 020.2.10.2014, WSSM 020.4.4.2014, e-mail
5.2014-12-312014-12-31
2015-01-30
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczacy rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2015r. zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka Matecki MaciejWSSM 020.2.10.2014, WSSM 020.4.4.2014, e-mail
6.2014-12-312014-12-31
2017-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 647/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem.Matecki Macieje-mail
7.2014-12-312014-12-31
2015-01-16
Inne ogłoszeniaWykaz lokali przeznaczonych do remontu zgodnie z §28a Uchwały Nr XV/198/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza tj. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 2066Matecki Macieje-mail
8.2014-12-302014-12-30
2015-01-12
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie doziemnej kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi w ul. Serbinowskiej, przy ul. Serbinowskiej 18 oraz przy ul. Górnośląskiej 65, na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. o nr 29/3 (obręb 81) oraz jako dz. o nr 14/27, 32/4, 32/11 i 33/4 (obręb 81a). Matecki MaciejWBUA.6733.0050.2014 D2014.12.03290
9.2014-12-302014-12-30
2015-01-12
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie doziemnej kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ul. Granicznej oraz przy ul. Dobrzeckiej 62c, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. o nr 15/19, 25/11, 25/14 i 25/15 (obręb 41). Matecki MaciejWBUA.6733.0051.2014 D2014.12.03432
10.2014-12-292014-12-29
2015-01-13
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ul. Marii Skłodowskiej-Curie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 67/61 (obręb 79). Matecki MaciejWBUA.6733.0041.2014 D2014.12.02528
11.2014-12-292014-12-29
2015-01-20
Konkursy ofert - zadania publiczneUNIEWAŻNIENIE otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2015 roku. Matecki MaciejDDM PP2014.12.10880, e-mail
12.2014-12-292014-12-29
2015-01-09
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Systemu OTAGO w 2015 rokuPietrzyk PiotrWO.271.06.0001.2014
13.2014-12-292014-12-29
2014-12-31
Informacje Komunikaty TerminyI N F O R M A C J A Matecki Macieje-mail
14.2014-12-242014-12-24
2017-12-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 642/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2014 rok.Matecki Macieje-mail
15.2014-12-242014-12-24
2015-01-09
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Borkowskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1/1, 2/1 i 3/2 (obręb 6).Matecki MaciejWBUA.6733.0048.2014 D2014.12.03318
16.2014-12-242014-12-24
2017-12-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 641a/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych pn.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół.Matecki Macieje-mail
17.2014-12-242014-12-24
2017-12-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 643/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.Matecki Macieje-mail
18.2014-12-242014-12-24
2017-12-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 645/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2015 roku.Matecki Macieje-mail
19.2014-12-242014-12-24
2017-12-24
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 644/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2014r.Matecki Macieje-mail
20.2014-12-232014-12-23
2015-01-06
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Ciesielskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 34/1, 58/1, 59/1, 60/1, 63/1, 64/1, 65/1, 196, 197, 198, 199, 200, 201 i 202 (obręb 59).Matecki MaciejWBUA 6733.0027.2014 D2014.12.03236
21.2014-12-232014-12-23
2015-01-06
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ulicy Mazurskiej i w Alei Wojska Polskiego, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Mazurskiej i w Alei Wojska Polskiego, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 37/1, 39/2 i 39/3 (obręb 17).Matecki MaciejWBUA 6733.0040.2014 D2014.12.03239
22.2014-12-232014-12-23
2015-01-06
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Nieszawskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 947 (obręb 152).Matecki MaciejWBUA 6733.0043.2014 D2014.12.03241
23.2014-12-232014-12-23
2015-01-07
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy ołanieckiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 934, 936/3, 937/1, 938 i 951/1 (obręb 152).Matecki MaciejWBUA.6733.0047.2014 D2014.12.03254
24.2014-12-232014-12-23
2015-01-07
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Piwonickiej, w ulicy Sulisławickiej, w ulicy Rzymskiej, w ulicy Wykopaliskowej, w ulicy Galla Anonima, w ulicy Ptolemeusza, w ulicy Nad Prosną, w ulicy Antycznej, w ulicy Prastarej oraz na działce położonej przy ul. Piwonickiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 13 (obręb 109), jako działka o nr 15 (obręb 110), jako działki o nr 1/5, 9/6, 9/8 i 9/18 (obręb 111), jako działka o nr 239 (obręb 148) oraz jako działki o nr 25, 63, 51/2, 99, 552 i 553 (obręb 149).Matecki MaciejWBUA.6733.0046.2014 D2014.12.02138
25.2014-12-232014-12-23
2017-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 641/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2014 rok.Matecki Macieje-mail
26.2014-12-232014-12-23
2015-01-07
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie doziemnej kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Zawodzie, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 59 i 62 (obręb 64).Matecki MaciejWBUA.6733.0049.2014 D2014.12.03235
27.2014-12-232014-12-23
2017-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 640/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.Matecki Macieje-mail
28.2014-12-232014-12-23
2015-01-06
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolektora deszczowego wraz z wylotem do Kanału Bernardyńskiego, na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 17 (obręb 26A) oraz działka nr 17/16 (obręb 26B).Matecki MaciejWBUA 6733.0037.2014 D2014.12.03238
29.2014-12-222014-12-22
2014-12-28
Informacje Komunikaty TerminyI N F O R M A C J A Matecki Macieje-mail
30.2014-12-192014-12-19
2017-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 639/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Matecki Macieje-mail
31.2014-12-192014-12-19
2017-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 638/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka.Matecki Macieje-mail
32.2014-12-192014-12-19
2017-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 637/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie klubu dziecięcego.Matecki Macieje-mail
33.2014-12-192014-12-19
2017-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 636/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Matecki Macieje-mail
34.2014-12-182014-12-19
2015-01-05
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs ofert, zapraszając do składania ofert na realizację w 2015 roku na terenie Kalisza, miejskiego programu zdrowotnego medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport ubiegającej się o przyznanie lub posiadających licencje na amatorskie uprawianie sportu w kaliskich klubach sportowych oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych, program skierowany jest do mieszkańców Miasta Kalisza, w ramach którego wykonywane będą następujące badania lekarskie i diagnostyczne.Matecki Maciej
35.2014-12-182014-12-18
2017-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 635/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Matecki Macieje-mail
36.2014-12-182014-12-18
2017-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 634/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw.Matecki Macieje-mail
37.2014-12-182014-12-18
2017-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 633/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2015.Matecki Macieje-mail
38.2014-12-182014-12-18
2017-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 632 /2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2015r. miejskiego programu zdrowotnego: medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport ubiegającej się o przyznanie lub posiadających licencje na amatorskie uprawianie sportu w kaliskich klubach sportowych oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych. Program skierowany jest do mieszkańców Miasta Kalisza.Matecki Macieje-mail
39.2014-12-172014-12-18
2014-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Kalisza, wydanej 29 października 2014 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia budowy obiektów handlowych i usługowych, z podziemnymi i naziemnymi parkingami, na terenie przy al. gen. Sikorskiego w Kaliszu. Odwołanie Stowarzyszenia Ekologicznego "BIOS" wraz z wszystkimi aktami sprawy zostanie w ustawowym terminie siedmiu dni przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12.Matecki MaciejWSRK.6220.0031.2013 D2014.12.02490
40.2014-12-172014-12-17
2014-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Prosny ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Elektrociepłowni Kalisz, zlokalizowanej przy ul. Torowej 115 w Kaliszu. Matecki MaciejWSRK.6341.0113.2014 D2014.12.02513
41.2014-12-172014-12-17
2015-01-02
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie schodów zewnętrznych przy istniejącym budynku przedszkola publicznego, na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Legionów 29, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 66/5 i 67 (obręb 69). Matecki MaciejWBUA 6733.0039.2014 D2014.12.01932
42.2014-12-172014-12-17
2017-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 631/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2014 rok.Matecki Macieje-mail
43.2014-12-172014-12-17
2014-12-25
Informacje Komunikaty TerminyI N F O R M A C J AMatecki Macieje-mail
44.2014-12-162014-12-16
2017-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 630/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw.Matecki Macieje-mail
45.2014-12-162014-12-16
2015-01-05
Inne ogłoszeniaUchwała Nr XIX/71/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 października 2014 roku w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"Matecki Macieje-mail z dnia 16.12.2014r.
46.2014-12-162014-12-16
2014-12-18
Narady koordynacyjne w WGiK2014-12-17 - Wykaz tematów będących przedmiotem narady koordynacyjnej WGK.6630.1.44.2014 w dniu 17 grudnia 2014 w Kaliszu. Zapraszam do udziału w naradzie - Dorota Pawłowska Matecki Macieje-mail
47.2014-12-152014-12-15
2015-03-16
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko Inspektora do Wydziału Inwestycji w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu Matecki MaciejSP.1101.5.2014
48.2014-12-122014-12-12
2015-02-05
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa mebli wraz z montażem i drobnego sprzętu AGD do oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego 34 w Kaliszu (termin składania ofert - 19.12.2014) Szcześniak EwaWRI.271.01.31.2014
49.2014-12-122014-12-12
2015-02-05
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa mebli wraz z montażem i drobnego sprzętu AGD do oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego 34 w Kaliszu Szcześniak EwaWRI.271.01.31.2014
50.2014-12-122014-12-12
2017-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 624/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ulicy Granicznej 56-58 i Podmiejskiej. Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 697 285 razy, aktualnie na stronie przebywa: 30 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 19 kwietnia 2024 o godz. 02:20   kontakt: agoral@um.kalisz.pl