Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2022-06-242022-06-24
2022-07-20
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie inwestycji związanej z realizacją zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

załącznik: wzór oferty do pobrania
Matecki MaciejWSSM.8135.3.26 .2022
2.2022-06-232022-06-23
2025-06-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 378/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
3.2022-06-232022-06-23
2025-06-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 367/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny detalicznej drewna pochodzącego z lasów komunalnych i terenów stanowiących własność Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
4.2022-06-232022-06-23
2025-06-23
Interpelacjews. zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
5.2022-06-232022-06-23
2025-06-23
Interpelacjews. zabezpieczenia i stworzenia miejsc ładowania pojazdów elektrycznych oraz wyznaczenia miejsc parkingowych dla tych pojazdów Góral Aleksandere-mail
6.2022-06-232022-06-23
2022-09-26
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatów Prezydenta i Wiceprezydentów w Kancelarii Prezydenta MiastaGóral AleksanderWO.210.0023.2022
7.2022-06-222022-06-22
2025-06-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 396/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania artykułów sportowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
8.2022-06-222022-06-22
2025-06-22
Interpelacjews. szkolenia dla radnych i pracowników UMK przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw ObronnychGóral Aleksandere-mail
9.2022-06-222022-06-22
2025-06-22
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 388/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania jednostkom, organizacyjnym Miasta Kalisza i Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych pozostałych środków trwałychGóral Aleksandere-mail
10.2022-06-222022-06-22
2025-06-22
Interpelacjews. budowy ścieżek rowerowychGóral Aleksandere-mail
11.2022-06-222022-06-22
2022-07-22
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowęGóral Aleksandere-mail
12.2022-06-212022-06-21
2022-07-13
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszawykaz nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Sokolnickiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.Góral AleksanderWGM.6840.01.0006.2022.HM
13.2022-06-212022-06-21
2022-07-13
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszawykaz nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Baligrodzkiej 1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.Góral AleksanderWGM.6840.01.0008.2022.HM
14.2022-06-212022-06-21
2022-06-29
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Aliny Szapocznikow 17.Góral AleksanderWGM.6840.01.0016.2021.HM
15.2022-06-212022-06-21
2022-07-04
Inne ogłoszeniaogłoszenie o wydaniu decyzji częściowej w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 290/8 obr. 38 znak WGM.6833.0007.2021.MGGóral AleksanderWGM.6833.0007.2021.MG
16.2022-06-212022-06-21
2022-07-04
Inne ogłoszeniaogłoszenie zawiadomienia w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 290/8 obr. 38 znak WGM.6833.0007.2021.MGGóral AleksanderWGM.6833.0007.2021.MG
17.2022-06-212022-06-21
2025-06-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 401/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Sokolnickiej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.Góral Aleksandere-mail
18.2022-06-212022-06-21
2025-06-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 400/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Baligrodzkiej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.Góral Aleksandere-mail
19.2022-06-212022-06-21
2025-06-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 397/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomegoGóral Aleksandere-mail
20.2022-06-212022-06-21
2025-07-21
Konkursy ofert - zadania publicznekomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku. Góral AleksanderWE.524.0001.2022
21.2022-06-202022-06-20
2025-06-20
Interpelacjews. stanu studzienek na ul. Polnej Góral Aleksandere-mail
22.2022-06-202022-06-20
2025-06-20
Interpelacjews. modernizacji nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego Góral Aleksandere-mail
23.2022-06-202022-06-20
2025-06-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 398/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
24.2022-06-202022-06-20
2025-06-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 399/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
25.2022-06-202022-06-20
2025-06-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 385/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Zielony Kalisz"Góral Aleksandere-mail
26.2022-06-202022-06-20
2022-07-11
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto"Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku administracji Cmentarza Komunalnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185"Góral AleksanderBCK.2710.39.2022
27.2022-06-202022-06-20
2025-06-20
Interpelacjews. corocznego uhonorowania kreatywnych, twórczych i innowacyjnych kaliszan Góral Aleksandere-mail
28.2022-06-172022-06-17
2022-07-17
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniachGóral AleksanderWBUA.6743.0146.2022
29.2022-06-172022-06-17
2022-06-24
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kaliszu w rejonie ul. Piwonickiej.Góral AleksanderWGM.6840.01.0028.2021.KŻ
30.2022-06-172022-06-17
2022-07-01
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Żytnia i Piesza,ta Miasta Kalisza Góral AleksanderWBUA.6733.0029.2022
31.2022-06-172022-06-17
2022-06-24
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Krakowskiej 2. Góral AleksanderWGM.6840.01.0020.2017.HM
32.2022-06-172022-06-17
2022-06-30
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Nabór na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Wydziale Uzgodnień Infrastruktury Technicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w KaliszuGóral AleksanderZPA.110.7.2022
33.2022-06-172022-06-17
2022-09-16
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Wydziale Uzgodnień Góral AleksanderZPA.110.6.2022
34.2022-06-152022-06-15
2025-06-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 389/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
35.2022-06-152022-06-15
2025-06-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 386/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.Góral Aleksandere-mail
36.2022-06-152022-06-15
2025-06-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 391/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.Góral Aleksandere-mail
37.2022-06-152022-06-15
2025-06-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 390/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
38.2022-06-152022-06-15
2025-06-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 393/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą „Zielony kadr”Góral Aleksandere-mail
39.2022-06-152022-06-15
2025-06-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 394/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
40.2022-06-152022-06-15
2022-06-29
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora ds. doręczania korespondencji miejscowejGóral AleksanderWO.210.0030.2022
41.2022-06-152022-06-15
2022-06-22
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.), w dniach od 15 czerwca 2022 r. do 22 czerwca 2022 r. trwa narada koordynacyjna nr WGK.6630.01.25.2022, która będzie trwała do 22.06.2022 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.25.2022
42.2022-06-152022-06-15
2022-06-28
Inne ogłoszeniaOgłoszenie o wydaniu decyzji częściowej w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 291/1 obr. 38 znak WGM.6833.0009.2021.MG Góral AleksanderWGM.6833.0009.2021.MG
43.2022-06-152022-06-15
2022-06-29
wbua4ObwieszczenieGóral AleksanderWBUA.6733.0018.2022
44.2022-06-152022-06-15
2022-06-30
wbua4Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza Góral AleksanderWBUA.6733.0041.2021
45.2022-06-152022-06-15
2022-06-30
wbua4Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza Góral AleksanderWBUA.6733.0016.2021
46.2022-06-152022-06-15
2025-06-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 395/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnychGóral Aleksandere-mail
47.2022-06-132022-06-13
2022-07-13
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoWykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu, dostawie i montażu 9 tablic informacyjno - historycznych na terenie miasta Kalisza związanych projektem pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację", współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Góral AleksanderWSR.2710.17.2022
48.2022-06-132022-06-13
2022-07-13
wbua1Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszeniaGóral AleksanderWBUA.6743.0133.2022
49.2022-06-132022-06-13
2022-07-13
wbua1Informacja o dokonanym zgłoszeniuGóral AleksanderWBUA.6743.0144.2022
50.2022-06-132022-06-13
2022-07-13
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoWykonanie, dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej projektu pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach wsparcia finansowego zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2022 r.Góral AleksanderWSR.2710.18.2022

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 249 588 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 25 czerwca 2022 o godz. 03:34   kontakt: agoral@um.kalisz.pl