Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2022-12-302022-12-30
2023-12-30
Informacje Komunikaty TerminyUwaga - Nowe rachunki bankoweGóral Aleksandere-mail
2.2022-12-302022-12-30
2023-12-30
wbua1Informacja o dokonanym zgłoszeniuGóral AleksanderWBUA.6743.0319.2022
3.2022-12-292022-12-29
2023-01-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnegoGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.205.2022.MŻ
4.2022-12-292022-12-29
2023-01-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminaluGóral AleksanderIR-V.7840.193.2022.10
5.2022-12-292022-12-29
2023-01-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - ul. WrocławskaGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.369.2022.AC
6.2022-12-292022-12-29
2025-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 863/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
7.2022-12-292022-12-29
2025-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 841/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnychGóral Aleksandere-mail
8.2022-12-292022-12-29
2025-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 842/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnychGóral Aleksandere-mail
9.2022-12-292022-12-29
2025-12-29
Interpelacjews. kursowania autobusów KLA do pętli na Szałe przy ogródkach działkowych Góral Aleksandere-mail
10.2022-12-292022-12-29
2023-01-01
Informacje Komunikaty TerminyProblemy z korzystaniem z e-usług związanych z obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.Góral Aleksandere-mail
11.2022-12-292022-12-29
2025-12-29
Interpelacjews. działalności gospodarczej w KaliszuGóral Aleksandere-mail
12.2022-12-292022-12-29
2025-12-29
Interpelacjews. nowej siatki połączeń autobusów KLA i kursów poza granice Kalisza Góral Aleksandere-mail
13.2022-12-292022-12-29
2025-12-29
Interpelacjews. opóźnień w wypłatach tzw. dodatku węglowego dla mieszkańców KaliszaGóral Aleksandere-mail
14.2022-12-282022-12-28
2025-12-28
Interpelacjews. składania wniosków o przydział mieszkania komunalnego Góral Aleksandere-mail
15.2022-12-282022-12-28
2025-12-28
Interpelacjews. zwiększenia częstotliwości patroli Straży Miejskiej Kalisza w rejonie ulic Nowy Świat/Ułańska i Legionów Góral Aleksandere-mail
16.2022-12-282022-12-28
2025-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 858/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
17.2022-12-282022-12-28
2025-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenia Nr 857/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za najem lokali, dzierżawę gruntów i opłat komunalnych dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 183-185 i ul. Żołnierskiej 24 na terenie Miasta Kalisz.Góral Aleksandere-mail
18.2022-12-282022-12-28
2025-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 856/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
19.2022-12-282022-12-28
2025-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 855/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania częścią nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz przekazania na ewidencję księgową środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
20.2022-12-282022-12-28
2025-12-28
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 837/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
21.2022-12-282022-12-28
2023-01-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawęGóral AleksanderWGM.6845.01.0118.2022.AM WGM.6845.01.0119.2022.AM
22.2022-12-282022-12-29
2023-01-04
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zmianami), w dniach od 29.12.2022r. do 04.01.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.01.2023
23.2022-12-232022-12-23
2025-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 852/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego.Góral Aleksandere-mail
24.2022-12-232022-12-23
2025-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 850/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2023 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców.Góral Aleksandere-mail
25.2022-12-232022-12-23
2025-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 849/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2023 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.Góral Aleksandere-mail
26.2022-12-232022-12-23
2025-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 848/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2023 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej.Góral Aleksandere-mail
27.2022-12-232022-12-23
2025-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 847/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2023 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportu.Góral Aleksandere-mail
28.2022-12-232022-12-23
2025-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 846/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
29.2022-12-232022-12-23
2025-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 845/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
30.2022-12-232022-12-23
2025-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 844/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
31.2022-12-232022-12-23
2025-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 843/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
32.2022-12-232022-12-23
2025-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 836/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w KaliszuGóral Aleksandere-mail
33.2022-12-232022-12-23
2025-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 833/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
34.2022-12-232022-12-23
2025-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 821/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie zasad postępowania z dokumentami publicznymi, tablicami rejestracyjnymi i drukami ścisłego zarachowaniaGóral Aleksandere-mail
35.2022-12-232022-12-23
2023-01-23
wbua1Inf. o dokonanym zgłoszeniuGóral AleksanderWBUA.6743.0313.2022
36.2022-12-222022-12-22
2025-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 832/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
37.2022-12-222022-12-22
2025-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 834/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Góral Aleksandere-mail
38.2022-12-222022-12-22
2025-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 835/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Góral Aleksandere-mail
39.2022-12-222022-12-22
2025-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 838/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
40.2022-12-222022-12-22
2025-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 839/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej.Góral Aleksandere-mail
41.2022-12-222022-12-22
2025-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 840/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego przy Głównym Rynku 8/15 w Kaliszu za obniżoną cenę.Góral Aleksandere-mail
42.2022-12-222022-12-23
2022-12-30
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Targowej 16-18/14 w Kaliszu. Góral AleksanderWGM.6840.01.0024.2022.AD
43.2022-12-222022-12-23
2022-12-30
wbua4wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Harcerska, Śródmiejska i GórnośląskaGóral AleksanderWBUA.6733.0052.2022
44.2022-12-222022-12-22
2025-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 826/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 800/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Góral Aleksandere-mail
45.2022-12-222022-12-22
2025-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 823/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
46.2022-12-222022-12-22
2023-01-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.380.2022.ACGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.380.2022.AC
47.2022-12-222022-12-22
2023-01-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.257.2022.MJGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.257.2022.MJ
48.2022-12-222022-12-22
2025-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 827/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobkaGóral Aleksandere-mail
49.2022-12-222022-12-22
2023-01-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.259.2022.MJGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.259.2022.MJ
50.2022-12-212022-12-21
2022-12-28
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zmianami), w dniach od 21.12.2022r. do 28.12.202 2r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.51.2022

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 688 496 razy, aktualnie na stronie przebywa: 39 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 16 kwietnia 2024 o godz. 06:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl