Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2011-12-302011-12-30
2012-01-10
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Systemu OTAGO w 2012 rokuPietrzyk PiotrWO.271.06.0001.2011
2.2011-12-302011-12-30
2012-01-10
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaUsługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w KaliszuPietrzyk PiotrWSRK.271.06.03.2011
3.2011-12-302011-12-30
2012-01-10
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaWykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta Kalisza Pietrzyk PiotrWSRK.271.06.2.2011
4.2011-12-302011-12-30
2012-02-25
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa mebli, sprzętu komputerowego oraz sprzętu AGD i wyposażenia wraz z montażem do budynku dydaktycznego wybudowanego przy ul. Wąskiej 13 w Kaliszu w podziale na 3 części zadania). Termin składania ofert - 11.01.2012r. Szcześniak EwaWRI.271.01.43.2011
5.2011-12-292011-12-29
2014-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 637/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu. Góral Aleksandere-mail
6.2011-12-292011-12-29
2014-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 645/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne . Góral Aleksandere-mail
7.2011-12-282011-12-28
2014-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 626 /2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16.12.2011 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie dziennego opiekuna. Góral Aleksandere-mail
8.2011-12-282011-12-28
2014-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 625/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
9.2011-12-282011-12-28
2014-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 619/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu administrowania środkami trwałymi. Góral Aleksandere-mail
10.2011-12-282011-12-28
2014-12-28
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 627 /2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16.12.2011 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka. Góral Aleksandere-mail
11.2011-12-282011-12-28
2014-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 632/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Góral Aleksandere-mail
12.2011-12-282011-12-28
2014-12-28
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie nr 638/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Góral Aleksandere-mail
13.2011-12-222011-12-28
2012-03-28
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko Inspektora do Wydziału Uzgodnień Infrastruktury Technicznej i Zajęć Pasa Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w KaliszuGóral Aleksandere-mail
14.2011-12-222011-12-22
2012-01-05
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (wieża kratowa telekomunikacyjna, urządzenia telekomunikacyjne na ramie stalowej, drogi kablowe, moduły RFGP do anten sektorowych, trzy anteny sektorowe, dziewięć anten radioliniowych), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej Góral AleksanderWBUA 6733.0033.2011
15.2011-12-202011-12-20
2011-12-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie KAMAT Ewa Łazowska z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie restauracji McDONALD'S, znajdującej się na nieruchomości położnej przy al. Wojska Polskiego 120 w Kaliszu.Góral AleksanderWSRK.6341.0100.2011
16.2011-12-202011-12-20
2012-01-05
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu linii kablowych składających się z elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz z telesterowniczych linii kablowych, na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ul. Wrocławskiej, ul. Zachodniej oraz Al. Wojska Polskiego,Góral AleksanderWBUA.6733.0044.2011
17.2011-12-202011-12-20
2014-12-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 628/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.Góral Aleksandere-mail
18.2011-12-202011-12-20
2012-01-10
Informacje Komunikaty TerminyWieloletni program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2010-2012Góral AleksanderWSSM.0006.2.2011
19.2011-12-202011-12-20
2012-01-10
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKAGóral AleksanderWSSM.020.1.24.2011
20.2011-12-202011-12-20
2012-01-10
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ W FORMIE DZIENNEGO OPIEKUNAGóral AleksanderWSSM.020.1.24.2011
21.2011-12-192011-12-19
2012-01-01
Informacje Komunikaty TerminyGodziny pracy Urzędu Miejskiego w KaliszuGóral Aleksandere-mail
22.2011-12-192011-12-19
2014-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 604/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznegoGóral Aleksandere-mail
23.2011-12-192011-12-19
2014-12-18
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 621/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2012. Góral Aleksandere-mail
24.2011-12-192011-12-19
2014-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 617/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
25.2011-12-192011-12-19
2014-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 615/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Góral Aleksandere-mail
26.2011-12-192011-12-19
2014-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 612/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
27.2011-12-192011-12-19
2012-03-18
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji i windykacji podatków i opłat lokalnychGóral AleksanderWO.210.0019.2011
28.2011-12-192011-12-19
2012-03-18
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji i windykacji dochodów niepodatkowych Góral AleksanderWO.210.0020.2011
29.2011-12-192011-12-19
2012-01-03
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweBudowa sieci gazowej średniego ciśnieniaGóral AleksanderWBUA.6733.0035.2011
30.2011-12-162011-12-16
2012-02-08
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyWykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu w roku 2012 (termin składania ofert: 29.12.2011r.)Pietrzyk PiotrWKEG.271.01.3.2011
31.2011-12-162011-12-16
2012-01-02
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych, dla których Miasto Kalisz jest organem prowadzącym, w ramach projektu systemowego „Akademia rozwoju i poznawania" (termin składania ofert: 23.12.2011r.)Pietrzyk PiotrWE.271.01.3.2011
32.2011-12-142011-12-14
2012-01-04
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę: Wykaz dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta Kalisza położonej w Kaliszu przy ulicy Stolarskiej Góral AleksanderWGM.6845.01.0024.2011.MB.
33.2011-12-142011-12-14
2012-01-04
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek Nr 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej poł. w Kaliszu przy ul. Kolejowej 13 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod usługi komercyjne.Góral AleksanderWGM.TO.722410-0023/10
34.2011-12-142011-12-14
2011-12-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu, znajdujących się na nieruchomości położnej przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu.Góral AleksanderWSRK.6341.0125
35.2011-12-132011-12-13
2014-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 608/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych. Góral Aleksandere-mail
36.2011-12-132011-12-13
2014-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 610/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
37.2011-12-132011-12-13
2014-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 583/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przekazania środków trwałych Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku. Góral Aleksandere-mail
38.2011-12-132011-12-13
2011-12-21
Inne ogłoszeniaInformacja dla Ogranizacji Pozarządowych oraz Fundacji z terenu Miasta Kalisza w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Góral Aleksandere-mail
39.2011-12-132011-12-13
2011-12-21
Informacje Komunikaty TerminyKandydaci na członków Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Góral Aleksandere-mail
40.2011-12-122011-12-12
2014-11-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 596/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
41.2011-12-122011-12-12
2014-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 570/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych – dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
42.2011-12-122011-12-12
2014-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 605/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045. Góral Aleksandere-mail
43.2011-12-122011-12-12
2012-01-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie PROGRES X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Galeria Tęcza, znajdujących się na nieruchomości położnej przy ul. 3-go Maja 1 w Kaliszu. Góral AleksanderWSRK.6341.0118.2011
44.2011-12-122011-12-12
2014-11-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 597/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
45.2011-12-122011-12-12
2014-11-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 598/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu administrowania środkami trwałymi. Góral Aleksandere-mail
46.2011-12-122011-12-12
2014-11-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 599/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Kolejowej 13 do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego . Góral Aleksandere-mail
47.2011-12-122011-12-12
2014-11-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 602/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie użyczenia środka trwałego. Góral Aleksandere-mail
48.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 520/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2011r. w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu administrowania środkami trwałymi. Góral Aleksandere-mail
49.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 572/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie realizacji i dofinansowania zadania w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych polegającego na budowie parkingów dla samochodów osobowych na Osiedlu „Dobrzec” wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
50.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 518/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 696 979 razy, aktualnie na stronie przebywa: 28 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 19 kwietnia 2024 o godz. 00:53   kontakt: agoral@um.kalisz.pl