Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2011-12-092011-12-09
2011-12-19
Informacje Komunikaty TerminyOpracowania projektu uchwały sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2010-2012".Góral Aleksandere-mail
52.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 566/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania jednostki centralnej dla Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
53.2011-12-092011-12-09
2011-12-27
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na przebudowie wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej w Kaliszu oraz przebudowie odcinka ul. Zachodniej, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2/3, 3/1, 4/2, 4/3, 6/2, 7/1, 8/22, 8/39, 11, 13 i 15 (obręb 104). Góral AleksanderWBUA.6733.0043.2011
54.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 540/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 08 listopada 2011r w sprawie bezpłatnego przekazania zużytych składników majątku ruchomego Góral Aleksandere-mail
55.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 539/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie nieodpłatnego przekazania aparatu fotograficznego dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
56.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 537/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
57.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 536/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
58.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 534/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 02 listopada 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
59.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 528/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
60.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 520/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2011r. w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu administrowania środkami trwałymi. Góral Aleksandere-mail
61.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 518/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
62.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 542/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
63.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 555/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej Góral Aleksandere-mail
64.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 557 /2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
65.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 562/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2011 w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Góral Aleksandere-mail
66.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 571/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
67.2011-12-092011-12-09
2014-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 572/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie realizacji i dofinansowania zadania w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych polegającego na budowie parkingów dla samochodów osobowych na Osiedlu „Dobrzec” wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
68.2011-12-072011-12-09
2011-12-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie „DRUM Polska” z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu, znajdujących się na nieruchomości położnej przy ul. Złotej 61 w Kaliszu.Góral AleksanderWSRK.6341.0121.2011
69.2011-12-072011-12-09
2011-12-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Handlowo - Usługowemu „Full Complex” Marek Ratajczyk z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu, znajdujących się na nieruchomości położnej przy ul. Widok 38 w Kaliszu. Góral AleksanderWSRK.6341.0120.2011
70.2011-12-072011-12-07
2011-12-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste. Wykaz dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta Kalisza, zabudowanej garażem położonej w Kaliszu przy ul. Marii Konopnickiej, oznaczonej jako działka nr 137 o powierzchni 31m2 Góral AleksanderWGM.KŻ.722403-0010/08
71.2011-12-072011-12-07
2011-12-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wykaz dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta Kalisza, zabudowanej garażem położonej w Kaliszu przy ul. Marii Konopnickiej, oznaczonej jako działka nr 117 o powierzchni 31m2 Góral AleksanderWGM.6840.01.0058.2011.KŻ
72.2011-12-072011-12-07
2011-12-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wykaz dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta Kalisza, zabudowanej garażem położonej w Kaliszu przy ul. Marii Konopnickiej, oznaczonej jako działka nr 121 o powierzchni 31m2 Góral AleksanderWGM.6840.01.0003.2011.KŻ
73.2011-12-072011-12-09
2012-01-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrzetarg nieograniczony - ul. Owsiana 9Góral AleksanderWGM.to.722410-0031/08
74.2011-12-072011-12-07
2012-02-29
Informacje Komunikaty TerminyNowe opłaty od 01.01.2012r.Góral AleksanderWSRK.7021.07.53.2011
75.2011-12-072011-12-07
2012-02-29
Inne ogłoszeniaUstalenie wysokości opłat za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" od dnia 1 stycznia 2012 rokuGóral AleksanderWSRK.7021.07.53.2011
76.2011-12-072011-12-07
2012-02-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy warsztatu mechaniki pojazdowej przy ul. Łęgowej Góral AleksanderWSRK.6220.0028.2011
77.2011-12-072011-12-07
2012-02-29
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyUtrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza (termin składania ofert: 12.01.2012r.)Pietrzyk PiotrWKEG.271.01.2.2011
78.2011-12-062011-12-06
2012-01-02
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyZaprojektowanie i budowa tymczasowej przepompowni ścieków deszczowych w ul. Biskupickiej w Kaliszu oraz przyłącza elektroenergetycznego (termin składania ofert - 20.12.2011)Szcześniak EwaWRI.271.01.37.2011
79.2011-12-062011-12-06
2011-01-19
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyZaprojektowanie i budowa tymczasowej przepompowni ścieków deszczowych w ul. Biskupickiej w Kaliszu oraz przyłącza elektroenergetycznego (termin składania ofert - 20.12.2011)Szcześniak EwaWRI.271.01.37.2011
80.2011-12-052011-12-05
2014-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 603/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu" Góral Aleksandere-mail
81.2011-12-052011-12-05
2014-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 589/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej Góral Aleksandere-mail
82.2011-12-052011-12-05
2014-12-05
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 580/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2011 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości. Góral Aleksandere-mail
83.2011-12-052011-12-05
2014-12-05
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 579/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości. Góral Aleksandere-mail
84.2011-12-052011-12-05
2014-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 578/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki zabudowanej garażem, stanowiącej własność Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
85.2011-12-052011-12-05
2014-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 577/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
86.2011-12-052011-12-05
2014-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 576/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
87.2011-12-052011-12-05
2014-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 556/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatury w Kaliszu części nieruchomości zabudowanej, położnej w Kaliszu przy ulicy Tuwima 10. Góral Aleksandere-mail
88.2011-12-052011-12-05
2014-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 554/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu administrowania środkami trwałymi. Góral Aleksandere-mail
89.2011-12-052011-12-05
2014-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 575/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
90.2011-12-052011-12-05
2014-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 573/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Góral Aleksandere-mail
91.2011-12-052011-12-05
2014-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 492/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
92.2011-12-052011-12-05
2011-12-19
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie „STW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach Zakładu, znajdujących się na nieruchomości położnej przy al. Wojska Polskiego 31 w Kaliszu.Góral AleksanderWSRK.6341.0116.2011 2011/12/00060
93.2011-12-022011-12-02
2011-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 2 grudnia 2011 r. Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań związanych z rozwojem sportu w Kaliszu wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu. Góral AleksanderWKST.30201.7.1.2012
94.2011-12-022011-12-02
2011-12-19
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w ulicach: Korczak, Bursztynowej i BiskupickiejGóral AleksanderWBUA.6733.0039.2011
95.2011-12-022011-12-02
2011-12-19
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami oraz budowie podziemnej tłoczni ścieków w ulicy Św. Michała i ulicy Biskupickiej,Góral AleksanderWBUA.6733.0040.2011
96.2011-12-022011-12-02
2011-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 2 grudnia 2011 r. Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań związanych z rozwojem sportu w Kaliszu wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu. Góral AleksanderWKST.30201.7.1.2012
97.2011-12-022011-12-02
2014-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 601/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej. Góral Aleksandere-mail
98.2011-12-022011-12-02
2014-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 600/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu. Góral Aleksandere-mail
99.2011-12-022011-12-02
2011-12-19
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 2 grudnia 2011 r. Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań związanych z rozwojem sportu w Kaliszu wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu. Góral AleksanderWKST.30201.7.1.2012
100.2011-12-022011-12-02
2011-12-19
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Piekart oraz Maciejkowej wraz z odgałęzieniemGóral AleksanderWBUA.6733.0042.2011

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 595 889 razy, aktualnie na stronie przebywa: 65 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 29 lutego 2024 o godz. 23:15   kontakt: agoral@um.kalisz.pl