Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2005-12-302005-12-30
2006-01-13
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa linii napowietrznej energetycznej niskiego napięcia w ul. Słowiańskiej linii kablowej niskiego napięcia w ul. Celtyckiej, linii kablowej średniego napięcia wzdłuż ul. Rzymskiej, ul. Słowiańskiej i ul. Celtyckiej jak również budowie stacji transformatorowych słupowych i małogabarytowychGóral AleksanderWBUA.73312-0032/05
2.2005-12-302005-12-30
2006-01-13
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 155Góral AleksanderWBUA.73312-0062/05
3.2005-12-302005-12-30
2006-01-13
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb wyposażenia w sieci wodociągowe działek położonych na terenie gminy Gołuchów na terenie położonym w Kaliszu przy ul. PoligonowejGóral AleksanderWBUA.73312-0091/05
4.2005-12-302005-12-30
2006-01-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoprzebudowie linii energetycznej 15 kV (w tym budowie nowej dwu-napięciowej linii napowietrznej 15/04 kV po trasie istniejącej linii nn oraz odcinka napowietrznej linii średniego napięcia)Góral AleksanderWBUA.73312-0068/05
5.2005-12-302005-12-30
2006-01-13
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 64Góral AleksanderWBUA.73312-0056/05
6.2005-12-302005-12-30
2006-01-13
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 120Góral AleksanderWBUA 73312- 0064/05
7.2005-12-302005-12-30
2006-01-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRozbudowa sieci telefonicznej w ul. Skarszewskiej i CyprysowejGóral AleksanderWBUA.73312-0085/05
8.2005-12-302005-12-30
2006-01-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa ulicy Zagorzynek na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piwonickiej na terenie położonym w KaliszuGóral AleksanderWBUA.73312-0067/05
9.2005-12-302005-12-30
2006-01-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji transformatorowej kubaturowej typu MBST i linii kablowej SN – 15 KV oraz linii kablowej nnGóral AleksanderWBUA.73312-0074/05
10.2005-12-292005-12-29
2006-02-06
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyPrzebudowa systemu odprowadzania ścieków w KaliszuGóral AleksanderWydział Organizacyjny
11.2005-12-272005-12-27
2006-01-11
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Komendant Straży Miejskiej Kalisza ogłasza nabór na 4 wolne stanowiska pracy: strażnika miejskiego w Straży MiejskiejGóral AleksanderWydział Organizacyjny
12.2005-12-222005-12-22
2006-01-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Serbinowska-Młynarska - II"Góral AleksanderWBUA 7321- 0001/05
13.2005-12-222005-12-22
2006-01-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Las Winiarski”Góral AleksanderWBUA 7321- 0004/05
14.2005-12-222005-12-22
2006-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRozbudowa sieci telefonicznej - ul. Poznańska 121-131Góral AleksanderWBUA 73312- 0104/05
15.2005-12-212005-12-21
2006-03-21
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
Nabór 1 - 21 XIIGóral AleksanderWydział Organizacyjny
16.2005-12-212005-12-22
2006-01-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDobudowa do istniejącego budynku straży pożarnej garażu dla wozów bojowych z zapleczem socjalnym na terenie położonym przy ul. Sulisławickiej 104-106Góral AleksanderWBUA 73312- 0106/05
17.2005-12-212005-12-22
2006-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa Stacji bazowej Plus GSM - Warszawska 40Góral AleksanderWBUA 73312- 0107/05
18.2005-12-212005-12-21
2006-03-21
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
Nabór 4 - 21 XIIGóral AleksanderWydział Organizacyjny
19.2005-12-212005-12-21
2006-03-21
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
Nabór 3 - 21 XIIGóral AleksanderWydział Organizacyjny
20.2005-12-212005-12-21
2006-03-21
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
Nabór 2 - 21 XIIGóral AleksanderWydział Organizacyjny
21.2005-12-192005-12-19
2005-12-30
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskopozwolennie wodnoprawne - KrępicaGóral AleksanderWSRK.6210-72.5/05
22.2005-12-192005-12-19
2006-01-09
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa lini telefonicznej - ul. Poznańska i StańczukowskiegoGóral AleksanderWBUA 73312-0108/05
23.2005-12-162005-12-19
2006-01-02
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRozbudowa pawilonu szkolnego - Nowy ŚwiatGóral AleksanderWBUA.73312-007/05
24.2005-12-162005-12-16
2006-01-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskostacja bazowa ERA ul.PontonowaGóral AleksanderWSRK.7624-23/05.
25.2005-12-162005-12-19
2005-12-30
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRunotexGóral AleksanderWSRK.6210-71.2/2005.
26.2005-12-152005-12-16
2006-01-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa Stacji komórkowej - ul.Warszawska 40Góral AleksanderWSRK 7642-22/05
27.2005-12-152005-12-15
2005-12-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoKilargoGóral AleksanderWSRK.6210-69.2/2005.
28.2005-12-152005-12-16
2006-01-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa Stacji komórkowej - ul.Dobrzecka 64Góral AleksanderWSRK.7624-23/05
29.2005-12-152005-12-15
2005-12-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoTYCGóral AleksanderWSRK.6210-70.2/2005.
30.2005-12-092005-12-09
2005-12-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa schodów - ZUS - ul Marii KonopnickiejGóral AleksanderWBUA.73312-0105/05
31.2005-12-082005-12-09
2005-12-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA - budowa wieży telekomunikacyjnej o wysokości 47m oraz montażu anten nadawczo - odbiorczych na wieży oraz budowie dwóch kontenerów pod lokalizację urządzeń technicznych na terenie położonym przy Al. Wojska Polskiego 2Góral AleksanderWBUA.73312-0103/05
32.2005-12-082005-12-08
2005-12-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa kanalizacji sanitarnej - ul. ŁódzkaGóral AleksanderWBUA.73312-0098/05
33.2005-12-082005-12-08
2005-12-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa linii światłowodowej i przyłączy telefonicznych w ulicy PoznańskiejGóral AleksanderWBUA.73312-0101/05
34.2005-12-082005-12-08
2005-12-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrzebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Szewskiej i Ogrodowej w KaliszuGóral AleksanderWBUA 73312 - 0102/05
35.2005-12-052005-12-05
2005-12-21
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa samochodu osobowego typu BUS dla Urzędu MiejskiegoGóral AleksanderWAG.3416-11/05
36.2005-12-052005-12-05
2005-12-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRozbudowa istniejącej stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej ERA - ul.ŁódzkaGóral AleksanderWBUA.73312-0100/05
37.2005-12-022005-12-02
2005-12-14
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszarokowania w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości lokalowej, położonej w Kaliszu, przy ul. Obywatelskiej 4.Góral AleksanderWGM.MW.722414-0004/05
38.2005-12-022005-12-02
2005-12-16
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. zamówień publicznychGóral AleksanderWO.1110-0012/05
39.2005-12-022005-12-02
2005-12-16
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków i realizacji inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską w Wydziale Rozbudowy Miasta i InwestycjiGóral AleksanderWO.1110-0014/05
40.2005-12-022005-12-02
2005-12-16
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. profilaktyki i ochrony zdrowia oraz współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w Wydziale Spraw Społecznych i MieszkaniowychGóral AleksanderWO.1110-0011/05
41.2005-12-022005-12-02
2005-12-16
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłaczami gazu na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140-146Góral AleksanderWBUA.73312-0099/05
42.2005-12-022005-12-02
2005-12-16
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. planowania i rozliczania inwestycji w Wydziale Rozbudowy Miasta i InwestycjiGóral AleksanderWO.1110-0015/05
43.2005-12-022005-12-02
2005-12-16
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Rozbudowy Miasta i InwestycjiGóral AleksanderWO.1110-0013/05
44.2005-11-302005-11-30
2006-01-23
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyUbezpieczenie majątku i interesów miastaGóral AleksanderKPM 073-0/66/05
45.2005-11-302005-11-30
2008-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrzebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu Góral AleksanderJRP. 2228-114/05
46.2005-11-302005-11-30
2005-12-15
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyWykonanie podłogi sportowej sali treningowej - Gimnazjum nr 9 , Dostawa wyposażenia wraz z montażem do sali treningowej i jej zapleczaGóral AleksanderWRI.3410/78/05
47.2005-11-282005-11-28
2005-12-12
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrzebudowa linii energetycznej kablowej nn w tym budowa nowej linii energetycznej nn oraz wymiana słupów i przewodówna istniejącej linii nn - ul. Domowa i GościnnaGóral AleksanderWBUA.73312-0097/05
48.2005-11-282005-11-28
2005-12-12
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrzebudowa linii energetycznej - ul. Szczypiornicka i PogodnaGóral AleksanderWBUA.73312-0096/05
49.2005-11-252005-11-25
2006-01-11
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice - Kolonia Sulisławice"Góral AleksanderOBWIESZCZENIE PREZYDENTA
50.2005-11-252005-11-26
2005-12-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoregulacji cieku Piwonka na odcinku od ul. Zachodniej do rzeki Prosny w KaliszuGóral Aleksanderwbua 73312-94/05

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 459 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 06:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl