Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2003-12-312003-12-31
2004-01-16
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego „TULIPAN” w Kaliszu Walczak Piotr
2.2003-12-182003-12-17
2004-01-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoadaptacja istniejącej hali na potrzeby zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych, zlokalizowanej na działce nr.: 133/3, 133/4, obręb nr 151 Szczypiorno; przy ul. Wrocławskiej 190 w KaliszuWalczak Piotr
3.2003-11-262003-11-28
2003-12-11
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszaogłoszenie dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości położonej przy ul.Rzymskiej 113 w KaliszuGóral Aleksander
4.2003-11-142003-11-14
2003-12-01
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszaprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Ostrowskiej Nr 33, oznaczonej jako działka Nr 51 o pow. 694 m 2 , stanowiącej własność Miasta Kalisza, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 6143. Góral Aleksander
5.2003-11-132003-11-13
2003-11-28
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskodecyzję wydaną dla Firmy "Kasped" -Dariusz Rozbiegała, udzielającą pozwolenie na budowę: stacji auto - gaz LPG do tankowania samochodów gazem płynnym w Kaliszu ul. Wrocławska 137. Góral Aleksander
6.2003-10-222003-10-22
2003-11-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszaprzetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dobrzeckiej 6  w Kaliszu.Góral Aleksander
7.2003-10-212003-10-21
2003-11-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskodecyzja dla Tomasza Ciesielskiego - "LEX PARTNER" udzielająca pozwolenia na budowę stacji auto - gazu LPG do tankowania płynnego gazu dla pojazdów samochodowych na działce poł. w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej nr 26 (od strony ulicy Kokanińskiej).Góral Aleksander
8.2003-10-172003-10-17
2003-11-04
Inne ogłoszeniaprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na cele przemysłowe, nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wojciecha z Brudzewa, oznaczonej jako działki: nr 3/16, nr 3/17, nr 3/18, nr 3/19, nr 3/20 i nr 3/21 o pow. ogólnej 4.382 m2 wraz z własnością budynków i budowli oraz udziału wynoszącego 1/6 część w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego jako działki:nr 3/8, nr 5/8, nr 6/10, nr 7/8, nr 8/10, nr 12/6 i nr 29/2 o łącznej pow. 2.541 m2 - stanowiących drogę dojazdową do w/w nieruchomości.Góral Aleksander
9.2003-10-172003-10-17
2003-11-04
Inne ogłoszeniaprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na cele przemysłowe, nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wojciecha z Brudzewa, oznaczonej jako działki: 8/13, nr 8/15, nr 8/17 i nr 12/10 o pow. ogólnej 4.593 m2 wraz z własnością budynków i budowli.Góral Aleksander
10.2003-10-162003-10-15
2012-09-01
Inne ogłoszeniaInformacja Prezydenta Miasta Kalisza - o zmianie godzin pracy Urzędu Stanu CywilnegoGóral Aleksander
11.2003-10-152003-10-15
2004-11-30
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja Prezydenta Miasta Kalisza -termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu, zadań realizowanych w 2004 r upływa 30 listopada 2003r.Góral Aleksander
12.2003-10-152003-10-15
2004-11-30
Inne ogłoszeniaInformacja Prezydenta Miasta Kalisza -termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu, zadań realizowanych w 2004 r upływa 30 listopada 2003r.Góral Aleksander
13.2003-10-142003-10-14
2003-11-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie stacji auto-gaz LPG do tankowania samochodów gazem płynnym, zlokalizowanej na działce nr. 16/7, obręb nr 146 Nosków, przy ul. Wrocławskiej 137 w Kaliszu oraz informację o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.Góral Aleksander
14.2003-10-012003-10-01
2003-10-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla projektowanej budowy stacji paliw płynnych obejmującej: budynek stacji, magazyn paliw płynnych, stanowisko tankowania pojazdów z wiatą naddystrybutorową, stanowisko tankowania gazu LPG, stanowisko napełniania zbiorników podziemnych, stanowisko kompresora powietrza i wody, drogi wewnętrzne i dojazdowe, zieleń niską i elementy reklamowe na nieruchomości położonej w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 2 oraz informacja o raporcie oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Góral Aleksander
15.2003-10-012003-10-01
2003-10-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącej stacji paliw na terenie położonym w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 178 oraz informacja o raporcie oddziaływania w/w. przedsięwzięcia na środowisko.Góral Aleksander
16.2003-10-012003-10-01
2003-10-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoraport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku na budynek wagowo - socjalno - biurowy dla obsługi składnicy surowców wtórnych oraz budowie wiaty na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Obozowej 11B Góral Aleksander
17.2003-09-302003-09-30
2003-10-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskodecyzja wydana dla Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA GSM zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca po-zwolenia na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej Kalisz - Zagorzynek zlokalizowanej na dachu budynku biurowca WSK "ZL- Kalisz" na terenie położonym przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu.Góral Aleksander
18.2003-09-232003-09-23
2003-10-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowarunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej hali na potrzeby zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych, budowie pawilonu handlowo - administracyjnego oraz budowie trzech silosów na cement o poj. 120 ton na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 190 Góral Aleksander
19.2003-09-232003-09-23
2003-10-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoudzielenie pozwolenia na budowę obejmujące adaptację pomieszczenia warsztatowego na potrzeby stacji kasacji pojazdów samochodowych na terenie położonym przy ul. Dobrzeckiej 91-95 w Kaliszu. Góral Aleksander
20.2003-09-182003-09-18
2003-10-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDecyzja udzielającą pozwolenia na przebudowę budynku warsztatowego na potrzeby stacji kasacji pojazdów samochodowych przy ul. Powstańców Wlkp. 16 w Kaliszu.Góral Aleksander
21.2003-09-182003-09-18
2003-10-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie stacji auto - gaz - LPG do tankowania płynnego gazu dla pojazdów samochodowych na terenie poł. w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 26 (od strony ulicy Kokanińskiej) oraz informacja o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.Góral Aleksander
22.2003-09-152003-09-15
2003-09-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskodecyzja wydana dla Józefa Bażanta zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę kompleksu handlowo - usługowego "Galeria Kalisz" bez przyłączy i przebudowy układu komunikacyjnego (ul. Poznańskiej) położonego przy ul. Poznańskiej 105 - 131 w Kaliszu.Góral Aleksander
23.2003-09-052003-09-05
2003-09-12
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 Walczak Piotr
24.2003-09-052003-09-05
2008-12-31
Inne ogłoszeniaInformacja o stanie Środowiska w Kaliszu - stan 2002r.Góral Aleksander
25.2003-08-272003-08-27
2004-12-31
Inne ogłoszeniaUstalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntu na cele handlowe na terenach targowisk miejskich i stawek czynszów maksymalnych jakie może pobierać administrujący targowiskami.Góral Aleksander
26.2003-08-272003-08-25
2003-09-19
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWarunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz informacja o raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej hali na potrzeby zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych, budowie pawilonu handlowo - administracyjnego, budowie fundamentów pod silosy na cement o poj. 120 ton na terenie poło(onym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 190 (nr działki 133/3 i 133/4).Góral Aleksander
27.2003-08-272003-08-27
2003-09-19
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrzedsięwzięcie polegające na budowie stacji auto - gaz - LPG do tankowania płynnego gazu dla pojazdów samochodowych na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 218.Góral Aleksander
28.2003-08-222003-09-02
2003-09-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDecyzję ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu znak WBUA.7331-304/03 z dnia 18.08.2003 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji auto - gaz - LPG do tankowania płynnego gazu dla pojazdów samochodowych na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Stawiszyńskiej 26 (od strony ulicy Kokanińskiej).Góral Aleksander
29.2003-08-192003-08-19
2003-09-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji autogazu LPG na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 137 (działka nr 16/7 - obręb 146 Nosków) oraz informację o raporcie oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.Góral Aleksander
30.2003-08-132003-08-13
2003-08-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na budynku biurowca PZL przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu oraz informację o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowiskoGóral Aleksander
31.2003-08-122003-08-12
2003-08-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWniosek o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczenia warsztatowego w istniejącym budynku dla potrzeb kasacji pojazdów samochodowych na terenie położonym przy ul. Dobrzeckiej 91-95 w Kaliszu oraz informację o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowiskoGóral Aleksander
32.2003-08-122003-08-08
2003-08-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoMontaż dodatkowej anteny radioliniowej na istniejącej stacji na dachu budynku przy ul. Asnyka 71 w Kaliszu oraz informacja o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.Góral Aleksander
33.2003-08-052003-08-05
2003-08-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa kompleksu handlowo - usługowego zlokalizowanego na działkach przy ul. Poznańskiej 109-131 w KaliszuWalczak Piotr
34.2003-08-012003-08-01
2003-08-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoAdaptacja budynku warsztatowego na potrzeby stacji kasacji pojazdów, zlokalizowanego na działce nr.: 15, obręb nr 103; przy ul. Powstańców Wlkp. 16 w Kaliszu Walczak Piotr
35.2003-07-252003-07-25
2003-08-16
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowie stacji autogazu na terenie poło(onym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 218aGóral Aleksander
36.2003-07-252003-07-25
2003-08-16
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji autogazu LPG na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Stawiszyńskiej 26 od strony ulicy KokanińskiejGóral Aleksander
37.2003-07-242003-07-24
2003-08-16
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaliszu w dzielnicy "Majków"Góral Aleksander
38.2003-07-232003-07-23
2003-08-15
Inne ogłoszeniaZaproszenie do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Góral Aleksander
39.2003-07-232003-07-23
2003-12-31
Inne ogłoszeniaWyniki Analizy WodyGóral Aleksander
40.2003-07-182003-07-18
2003-08-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa zakładu przetwórstwa mięsnego (rozbiór z przetwórnią) – bez przyłączy przy ul. Częstochowskiej 79 w KaliszuWalczak Piotr
41.2003-07-022003-07-01
2003-07-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZmiana sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na stację kasacji samochodów, dla inwestycji zlokalizowanej na działce nr 16/3 (obr. nr. 100) położonej przy ul. Piwonickiej 1A w KaliszuWalczak Piotr
42.2003-07-012003-06-23
2003-07-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRozbudowia stacji linii radiowej - montaż anteny radioliniowej na dachu budynku przy ul. Asnyka 71 w Kaliszu. Walczak Piotr
43.2003-07-012003-07-01
2003-07-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA 47 061 Kalisz Wega (zlokalizowanej na elewatorze zbożowym ) na terenie położonym przy ul. Obozowej 32-34 w Kaliszu.Walczak Piotr
44.2003-07-012003-06-23
2003-07-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoStacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. ze sklepem, myjnią, wiatą nad dystrybutorami, elementami małej architektury, elementami reklamy wizualnej, podziemnymi zbiornikami na paliwo, nadziemnymi zbiornikami na gaz, miejscami parkingowymi, wjazdami i wyjazdami oraz przyłączami energetycznym, wodno-kanalizacyjnym i telefonicznym na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej /Stanczukowskiego.Walczak Piotr

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 880 140 razy, aktualnie na stronie przebywa: 33 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 12:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl