Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2016-12-302016-12-30
2019-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 761 /2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany odpłatności za poszczególne usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu dla osób bez skierowania Dyrektora MOPS w KaliszuMatecki Macieje-mail
2.2016-12-302016-12-30
2019-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 760/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KaliszuMatecki Macieje-mail
3.2016-12-302016-12-30
2019-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 756/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Kaliszu w obrębie 027 Chmielnik.Matecki Macieje-mail
4.2016-12-302016-12-30
2019-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 753/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Ogólnych zasad rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
5.2016-12-302016-12-30
2019-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 752/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Adama Mickiewicza 1 w drodze bezprzetargowej.Matecki Macieje-mail
6.2016-12-302016-12-30
2019-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 750/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do jednej działki gruntu przy ulicy Czarna Droga 25 w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
7.2016-12-302016-12-30
2019-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 749/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w KaliszuMatecki Macieje-mail
8.2016-12-302016-12-30
2019-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 741/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomegoMatecki Macieje-mail
9.2016-12-302016-12-30
2019-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 747/ 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.Matecki Macieje-mail
10.2016-12-292016-12-29
2017-03-28
Wyniki naboru na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Wyniki naboru
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY - konkurs nie został rozstrzygnięty.Matecki MaciejSOSW.1110.1.2016
11.2016-12-292016-12-29
2017-05-14
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyModernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne (UWAGA zmiana terminu składania ofert na: 03.03.2017r.)Świerk RadosławWRI.271.01.36.2016
12.2016-12-282016-12-28
2019-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów dla projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury dla pieszych”.Matecki Macieje-mail
13.2016-12-282016-12-28
2018-12-02
Interpelacjedot. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z ul. Majkowską Matecki Macieje-mail
14.2016-12-282016-12-28
2018-12-02
Interpelacjedot. przejścia pod cieniami przy budynku znajdującym się u zbiegu ul. Majkowskiej i Al. Wojska Polskiego Matecki Macieje-mail
15.2016-12-282016-12-28
2018-12-02
Interpelacjedot. zamontowania wiaty na przystanku mieszczącym się przy ul. Długosza w KaliszuMatecki Macieje-mail
16.2016-12-282016-12-28
2017-12-27
Inne ogłoszeniaŚrednia zdawalność osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców, liczba uwzględnionych skarg, złożonych na dany ośrodek za okres 01 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. Matecki Macieje-mail
17.2016-12-282016-12-28
2017-12-27
Inne ogłoszeniaŚrednia zdawalność osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców, liczba uwzględnionych skarg, złożonych na dany ośrodek za okres 01 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Matecki Macieje-mail
18.2016-12-272016-12-27
2016-12-28
Narady koordynacyjne w WGiKZawiadomienie o naradzie koordynacyjnej wg rozdzielnika Urząd Miejski w Kaliszu - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższe posiedzenie narady koordynacyjnej odbędzie się 28 grudnia tj. w środę od godziny 8.00 w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro). Tematem narady koordynacyjnej będzie przeprowadzenie uzgodnień wymienione w załączniku do ogłoszenia.Matecki MaciejWGK.6630.1.46.2016
19.2016-12-272016-12-30
2017-01-29
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców.Matecki MaciejMOPS-SP.III.021.16.2016
20.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 745/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2017 r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego.Matecki Macieje-mail
21.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 744/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2017 roku zadań publicznych: aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w wieku emerytalnym; promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej; działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnychMatecki Macieje-mail
22.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 743/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.Matecki Macieje-mail
23.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 740/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomegoMatecki Macieje-mail
24.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 739/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomegoMatecki Macieje-mail
25.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 738/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Matecki Macieje-mail
26.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 737/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Matecki Macieje-mail
27.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 736/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
28.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 735/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych.Matecki Macieje-mail
29.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 734/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 2017 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Matecki Macieje-mail
30.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 733/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2016 rok.Matecki Macieje-mail
31.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 732/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.Matecki Macieje-mail
32.2016-12-232016-12-23
2019-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 730/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.Matecki Macieje-mail
33.2016-12-232016-12-23
2017-01-23
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka Matecki MaciejWSSM.524.1.5.2016
34.2016-12-232016-12-23
2017-01-23
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie klubu dziecięcego Matecki MaciejWSSM.524.1.5.2016
35.2016-12-232016-12-23
2017-01-23
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie wykonywania w 2017 roku zadań publicznych: aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym, promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej, działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Matecki MaciejWSSM.524.6.2016
36.2016-12-232016-12-23
2017-01-23
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie wykonywania zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz publicznych zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie i dofinansowanie ich realizacji w 2017 roku. Matecki MaciejWSSM.524.6.2016
37.2016-12-232016-12-23
2017-03-23
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji i windykacji dochodów niepodatkowych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Matecki MaciejWO.210.0052.2016 D2016.12.03434
38.2016-12-232016-12-23
2017-03-23
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Matecki MaciejWO.210.0055.2016 D2016.12.03441
39.2016-12-222016-12-23
2017-01-23
wbua1Prezydenta Miasta Kalisza informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: Rozbudowa oświetleniowej linii kablowej ul.Książęca (działki nr 249/9 i 250/10 - obręb 148 Piwonice Kol.Zach.)Matecki MaciejWBUA.6743.0484.2016 D2016.12.03325
40.2016-12-222016-12-22
2016-12-29
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.: zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. "Dostawa wyposażenia w postaci mebli i drobnego AGD oraz sprzętu RTV wraz z montażem do pomieszczeń Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Serbinowskiej 1a w Kaliszu"Matecki MaciejWRI.271.10.253.2016
41.2016-12-222016-12-22
2017-01-31
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaDostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksówPietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WAG.271.07.0003.2016
42.2016-12-222016-12-22
2017-03-06
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyZaprojektowanie i wykonanie parku linowego przy ul. Sportowej w Kaliszu (termin składania ofert: 09.01.2017r.)Pietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2016
43.2016-12-202016-12-21
2017-01-11
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja dot. wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz ich najemców. Wykaz dotyczy lokali mieszkalnych wyodrębnianych z nieruchomości gruntowych zabudowanych będących własnością Miasta Kalisza wraz ze sprzedażą części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz z jednoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu położonych w Kaliszu i oznaczone jako: nieruchomość lokalowa - lokal nr 14 przy Ciasnej 13, nieruchomość lokalowa - lokal nr 37 przy ul.Górnośląskiej 59a, nieruchomość lokalowa - lokal nr 43 przy ul.Serbinowskiej 14, nieruchomość lokalowa - lokal nr 2 przy ul.Złotej 37a.Matecki Macieje-mail
44.2016-12-202016-12-21
2017-01-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem stawu, wód opadowych i roztopowych, spływających z połaci dachów szklarni rolniczych, zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Szerokiej 30 na osiedlu Chmielnik w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
45.2016-12-202016-12-20
2017-03-20
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 KaliszMatecki MaciejWO.210.0047.2016 D2016.12.02930
46.2016-12-192016-12-19
2019-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 761 /2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany odpłatności za poszczególne usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu dla osób bez skierowania Dyrektora MOPS w KaliszuMatecki Macieje-mail
47.2016-12-192016-12-19
2017-12-19
Informacje Komunikaty TerminyInformacja USC o rejestracji aktu zgonuMatecki MaciejUSC.1431.3.2016
48.2016-12-192016-12-19
2017-01-03
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie zjazdu publicznego wraz z utwardzeniem pobocza, na terenie położonym w Kaliszu przy ul.Wał Piastowski 2, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 22/2 (obręb 34) oraz w pasie drogowym ul.Parkowej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 5 (obręb 46).Matecki MaciejWBUA.6733.0062.2016 D2016.12.02368
49.2016-12-192016-12-19
2016-12-21
Narady koordynacyjne w WGiKZawiadomienie o naradzie koordynacyjnej wg rozdzielnika Urząd Miejski w Kaliszu - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższe posiedzenie narady koordynacyjnej odbędzie się 21 grudnia tj. w środę od godziny 8.00 w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro). Tematem narady koordynacyjnej będzie przeprowadzenie uzgodnień wymienione w załączniku do ogłoszenia.Matecki MaciejWGK.6630.1.45.2016
50.2016-12-162016-12-16
2019-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 731/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inicjatywy lokalnejGóral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 103 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 02:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl