Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2004-12-302004-12-31
2005-01-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na budynek oświatowy (ośrodek doskonalenia nauczycieli) wraz z obiektami małej architektury i parkingami na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 152-186 Walczak PiotrWBUA.73312-0103/04
2.2004-12-302004-12-31
2005-01-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskozakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Sulisławskiego (jezdnia wraz z odwodnieniem, przykanaliki i wpusty, przełożenie kabla TP-S.A.) Walczak PiotrWBUA.73312-0087/04
3.2004-12-282004-12-28
2005-01-11
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrzebudowa ulicy KulisiewiczaGóral AleksanderWBUA.73312-0073/04
4.2004-12-272004-12-27
2005-01-17
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRozbudowa istniejacej stacji bazowej telefonii komórkowej - montaż i demontaż antenGóral AleksanderWBUA.73312-0093/04
5.2004-12-232004-12-23
2005-01-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskorozbudowa hali przetwórstwa rybnego - ul WrocławskaGóral AleksanderWBUA.7353-0713/04
6.2004-12-222004-12-23
2005-01-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n wraz ze złączami kablowymi wolnostojącymi dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych przy ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu. Walczak PiotrWBUA.73312-0092/04
7.2004-12-212004-12-22
2005-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoUstalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego (linia kablowa energetyczna nn, wolnostojące słupy oświetleniowe, złącza oświetleniowe) na terenie położonym w Kaliszu w ul. Malaperta i Wojciecha z Brudzewa oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 30/8, i 33/7 (obręb nr 119). Walczak PiotrWBUA.73312-0083/04
8.2004-12-202004-12-20
2005-01-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa kanalizacji sanitarnej - Rajskowska , Sobótki, DożynkowejGóral AleksanderWBUA.73312-0091/04
9.2004-12-202004-12-20
2005-01-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskorozbudowa budunku stacja obsługi budynku o malarnie i blacharnieGóral AleksanderWBUA.73311-0401/04
10.2004-12-202004-12-22
2005-02-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoplan zagospodarowania przestrzennego terenów na osiedlu RajskówGóral Aleksander
11.2004-12-202004-12-22
2005-02-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoplan zaghospodarowania terenu - ulica OwsianaGóral Aleksander
12.2004-12-172004-12-18
2005-01-01
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku przychodni, położonego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 32A.Walczak PiotrWBUA 73312-0089/04
13.2004-12-162004-12-16
2005-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskow publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa zamieszczono informację o decyzji znak WBUA 73311-0286/04 z dnia 06.12.2004r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji istniejącej hali na zakład branży spożywczej oraz jej rozbudowę i nadbudowę z przeznaczeniem na halę produkcyjną, pomieszczenia technologiczne, kotłownię, magazyn oleju spożywczego na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej - dz. nr 133/17 i 133/21 (obręb 151).Góral AleksanderWBUA 73311-0286/04
14.2004-12-162004-12-16
2004-12-30
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku celem zaadaptowania go do celów szkoleniowych na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193 - 195 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 318 (obręb 151).Góral AleksanderWBUA 73312-0074/04
15.2004-12-072004-12-09
2004-12-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa oswietlenia i lini enegretycznej - ul. GajowaGóral AleksanderWBUA 73312-0069/04
16.2004-12-072004-12-07
2004-12-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa salonu Audi i serwisu Al. Wojska Polskiego i ul. BiskupickaGóral AleksanderWBUA 7353-0731/04
17.2004-12-062004-12-06
2004-12-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPratt & Whitney - pozwolenie na budowe zbiorników z gazem, rozbudowa stacji transformatorowejGóral AleksanderWBUA 73312-0677/04
18.2004-12-032004-12-06
2004-12-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrzebudowa pasa drogowego ul. Wrocławskiej Góral AleksanderWBUA 73312-0088/04
19.2004-12-012004-12-03
2004-12-17
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa magistrali wodociągowej na odcinku osiedle Korczak- ul.PoznańskaGóral AleksanderWBUA 73312-0081/04
20.2004-11-262004-11-26
2004-12-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoprzebudowa ulicy Sulisławskiego (jezdnia wraz z odwodnieniem, przykanaliki i wpusty, przełożenie kabla TP-S.A.) - działki nr 1, 33/1 i 34 (obręb nr 162) oraz działki nr 2 i 12 (obręb nr 106.Góral AleksanderWBUA 73312-0087/04
21.2004-11-242004-11-24
2004-12-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa oświetlenia drogowego ul. Konopnicka -PolnaGóral AleksanderWBUA.73312-0086/04
22.2004-11-242004-11-24
2004-12-13
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRozbudowa hali przetwórstwa rybnego - ul.WrocławskaGóral AleksanderWBUA 7353-0713/04
23.2004-11-222004-11-22
2004-12-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoprzebudowa stacji paliw - Al. Wojska Polskiego 178Góral AleksanderWBUA 7353-0494/04
24.2004-11-222004-11-22
2004-12-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 32673 KALISZ - SZCZYPIORNO zlokalizowanej na dachu istniejącego budynku magazynowego oraz kontener technologiczny na działce położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 152-186.Góral AleksanderWBUA 7353-0664/04
25.2004-11-182004-11-18
2004-12-02
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowie sieci gazowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. LegnickiejGóral AleksanderWBUA.73312-0077/04
26.2004-11-152004-11-15
2004-12-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoprzebudowa 2 transformatorów - ul. WrocławskaGóral AleksanderWBUA 7353-0676/04
27.2004-11-092004-11-10
2004-11-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji telekomunikacyjnej i telekomunikacyjnych kabli doziemnych wraz z przył±czami do budynków na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Rogozińskiego - dz. nr 96, 99, 98, 97, 95/3, 95/5, 95/6, 93/2 (obręb 27).Góral AleksanderWBUA 73312-0071/04
28.2004-11-092004-11-09
2004-11-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowie ulicy Marii Skłodowskiej Curie na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ul. Bursche oraz budowie dodatkowej jezdni wzdłuż Alei Wojska Polskiego (wykonanie nowej jezdni i chodników wraz z odwodnieniem oraz przebudową sieci uzbrojenia podziemnego) działki nr 188, 217/1 i 237 (obręb nr 75), 18 i 19/1 (obręb nr 77), 17/24, 17/38, 18/32, 28/3, 28/4, 67/48 i 70 (obręb nr 79).Góral AleksanderWBUA 73312-0085/04
29.2004-11-082004-11-08
2004-11-26
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa zbiorników gazu (propan - butan i azot), wieży chłodniczej wody obiegowej oraz rozbudowie stacji transformatorowej na terenie poł. w Kaliszu przy ul. Elektrycznej 4aGóral AleksanderWBUA 7353-0677/04
30.2004-11-052004-11-05
2004-11-19
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa doziemnej lini kablowej nn ze złączami budowie linii napowietrznej nn oraz modernizacji istniejącej lini kablowej nnGóral AleksanderWBUA 73312-0072/04
31.2004-11-042004-11-03
2004-12-02
Konkursy ofert - zadania publiczneOtwarty konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych.Góral AleksanderKPM.0717/159/04
32.2004-11-042004-11-04
2004-11-25
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa zbiornika gazu V=3x6700L wraz z przyłączeniem i instalacją wewnętrzną na gaz płynny do kotła technologicznego zlokalizowanej na działce przy ul. Energetyków 12-14 w KaliszuGóral AleksanderWBUA.7353-0670/04
33.2004-11-032004-11-03
2004-11-17
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa oświetlenia drogowegoGóral AleksanderWBUA 73312-0083/04
34.2004-10-292004-11-02
2004-11-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRegulacja cieku PiwonkaGóral AleksanderWBUA 73312-0080/04
35.2004-10-282004-10-29
2004-11-18
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZbiorniki naziemne gazu płynnego - ul. ElektrycznaGóral AleksanderWBUA 73311-0212/04
36.2004-10-282004-10-29
2004-11-18
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZbiorniki naziemne gazu płynnego - ul. EnergetykówGóral AleksanderWBUA 73311-0292/04
37.2004-10-282004-10-29
2004-11-18
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRozbudowa stacji bazowej telefoni komorkowej - Aleja Wojska Polskiego 53aGóral AleksanderWBUA 73312-0061/04
38.2004-10-282004-10-29
2004-11-18
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoModernizacja stanowisk transformatorowych - ul. WrocławskaGóral AleksanderWBUA 73312-0050/04
39.2004-10-262004-10-28
2004-11-26
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaSprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Towarowa 1a w KaliszuGóral AleksanderWGM.JS-722414-0003/04
40.2004-10-222004-10-22
2004-11-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej na odcinku os. Korczak – ul. Poznańska Góral AleksanderWBUA 73312-0081/04
41.2004-10-222004-10-22
2004-11-12
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoW publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 32673 "KALISZ - SZCZYPIORNO" na terenie poł. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 152-186 oraz informację o raporcie oddziaływania tego przedsięwzięcia Góral AleksanderWBUA 7353-0664/04
42.2004-10-202004-10-22
2004-11-20
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaSprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Batorego 8 w KaliszuGóral AleksanderWGM.AR-722410-0049/04
43.2004-10-192004-10-22
2004-12-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaSprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Harcerskiej 10, 10b w KaliszuGóral AleksanderWGM.JS.722414-0009/04
44.2004-10-122004-10-13
2004-11-05
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs na stanowisko KIEROWNIKA REFERATU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Urzędzie Miejskim KaliszuGóral AleksanderZarządzenie Prezydenta nr 427/2004 z dnia 11 paźdzernika 2004 r.
45.2004-10-122004-10-12
2004-11-02
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoadaptacja i rozbudowa hali - ul. Łódzka, Dyngusowa, LajkonikaGóral AleksanderWBUA 73311-0314/04
46.2004-10-112004-10-11
2004-10-25
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa odcinka sieci gazowej - ulice: Stańczukowskiego, Złota, BażanciaGóral AleksanderWBUA 73312-0078/04
47.2004-10-052004-10-05
2004-10-19
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa podczyszczalni ścieków i zbiornika betonowego - Czestochowska 79Góral AleksanderWBUA 73312-0065/04
48.2004-10-042004-10-04
2004-10-18
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa odcinka sieci gazowej w ulicy LegnickiejGóral AleksanderWBUA.73312- 0077/04
49.2004-09-292004-09-29
2004-10-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa przyzakladowej podczyszczalni scieków na terenie położonym - Łódzka 151-153Góral AleksanderWBUA.7353-0433/04
50.2004-09-282004-09-29
2004-11-13
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoustalono warunki lokalizacji inwestycji - dubudowa windy do istniejącego budynku przychodniGóral AleksanderWBUA.73312-0064/04

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 688 565 razy, aktualnie na stronie przebywa: 32 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 16 kwietnia 2024 o godz. 07:03   kontakt: agoral@um.kalisz.pl