Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2013-12-312013-12-31
2016-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 649/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na 2014 rok. Góral Aleksandere-mail
2.2013-12-312013-12-31
2016-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 646/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2013 rok. Góral Aleksandere-mail
3.2013-12-312013-12-31
2016-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 645/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
4.2013-12-312013-12-31
2016-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 644/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
5.2013-12-312013-12-31
2016-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 636/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Góral Aleksandere-mail
6.2013-12-312013-12-31
2016-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 627/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Góral Aleksandere-mail
7.2013-12-312013-12-31
2014-01-31
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej, wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2014 roku.Góral AleksanderWE.524.0004.2013
8.2013-12-312013-12-31
2014-01-31
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonywania zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i sfinansowanie ich realizacji w 2014 roku. Góral AleksanderWSSM.524.4.2013
9.2013-12-302013-12-30
2014-01-08
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Systemu OTAGO w 2014 roku Szcześniak EwaWO.271.06.0001.2013
10.2013-12-272013-12-27
2014-01-09
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowę rowu melioracyjnego „RC-1”, obejmującą rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego (o zmienionych parametrach technicznych) przepustu pod ulicą św. Michała w sołectwie Dobrzec w Kaliszu.Góral AleksanderWSRK.6341.0132.2013
11.2013-12-242013-12-24
2013-12-29
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaZapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w KaliszuPietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WSRK.271.06.04.2013
12.2013-12-242013-12-24
2013-12-29
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyZapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w KaliszuPietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WSRK.271.06.04.2013
13.2013-12-242013-12-24
2013-12-30
Inne ogłoszeniaZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W DRUGIM PRZETARGU - WIATYGóral Aleksandere-mail
14.2013-12-232013-12-24
2014-02-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOgłoszenie Ministra Infrastruktury i RolnictwaGóral Aleksandere-mail
15.2013-12-232013-12-23
2016-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 634/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2013 rok. Góral Aleksandere-mail
16.2013-12-232013-12-23
2016-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 632/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych pn.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół. Góral Aleksandere-mail
17.2013-12-232013-12-23
2016-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 628/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych.Góral Aleksandere-mail
18.2013-12-232013-12-23
2016-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 626/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie nieodpłatnego przekazania stojaków rowerowych dla Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych z przeznaczeniem dla Technikum nr 4 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
19.2013-12-232013-12-23
2016-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 624/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie nieodpłatnego przekazania artykułów dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 22 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
20.2013-12-232013-12-23
2016-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 611/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
21.2013-12-232013-12-23
2016-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 608/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Góral Aleksandere-mail
22.2013-12-232013-12-23
2016-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 602/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
23.2013-12-232013-12-23
2014-02-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoObwieszczenie Wojewody WielkopolskiegoGóral Aleksandere-mail
24.2013-12-232013-12-23
2013-12-31
Informacje Komunikaty TerminyKasy krócej otwarteGóral Aleksandere-mail
25.2013-12-232013-12-23
2016-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 593/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugodyGóral Aleksandere-mail
26.2013-12-232013-12-23
2014-01-02
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaWykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta KaliszaPietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WSRK.271.06.0003.2013
27.2013-12-202013-12-20
2014-01-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, ze wydano decyzję ustalajacą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ul. KątnejWalczak PiotrWBUA.6733.0045.2013
28.2013-12-202013-12-20
2016-12-20
InterpelacjeDotyczy projektu budżetu Kalisza na 2014 r. oraz braku zadań związanych z rewitalizacją Śródmieścia.Walczak Piotre-mail
29.2013-12-202013-12-20
2016-12-20
InterpelacjeDotyczy przycięcia drzew na ulicy Stare Miasto.Walczak Piotre-mail
30.2013-12-202013-12-20
2016-12-20
InterpelacjeDotyczy ograniczenia prędkości na ulicy Babina.Walczak Piotre-mail
31.2013-12-202013-12-20
2014-01-03
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, ze wydano decyzję ustalajacą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej w ul. Górnośląskiej oraz na nieruchomościach położonych w rejonie tej ulicy.Walczak PiotrWBUA.6733.0047.2013
32.2013-12-202013-12-20
2014-01-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, ze wydano decyzję ustalajacą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i urządzeniu placu rekreacyjno-szkoleniowego (miasteczko ruchu drogowego z monitoringiem) wraz z drogami rowerowymi, latarniami, stojakami na rowery, ławkami i chodnikami, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Granicznej 56-58 i przy ul. Podmiejskiej.Walczak PiotrWBUA.6733.0043.2013
33.2013-12-202013-12-20
2014-01-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, ze wydano decyzję ustalajacą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w wydzielonej drodze dojazdowej na Os. Winiary.Walczak PiotrWBUA.6733.0048.2013
34.2013-12-202013-12-20
2014-01-03
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, ze wydano decyzję ustalajacą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zespołu linii kablowych składających sie z elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz z telesterowniczych linii kablowych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Złotej 85, przy ul. Złotej 87 i przy ul. Wał Bernardynski.Walczak PiotrWBUA.6733.0042.2013
35.2013-12-202013-12-20
2014-01-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaI N F O R M A C J A Prezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.Walczak PiotrWBUA.6845.0073.2013.MB D2013.12.03022
36.2013-12-202013-12-20
2014-01-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaI N F O R M A C J A dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - ul. Sw. Michała 91, działka nr 331/2 o pow. 0,1016 ha - lokale handlowo – magazynowe o pow. 82,24 m2 i 49,84 m2. w budynku handlowo – użytkowymWalczak PiotrWGM.6845.03.0007.2013.MJ D2013.12.03015
37.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 609 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2013Góral Aleksandere-mail
38.2013-12-192013-12-19
2013-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 1 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Góral Aleksandere-mail
39.2013-12-192013-12-19
2013-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 15 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Ks. Wacława Blizińskiego w Kaliszu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego Góral Aleksandere-mail
40.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 104 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
41.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 135 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rokGóral Aleksandere-mail
42.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 553 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
43.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 6/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania powiatowej Rady zatrudnienia w KaliszuGóral Aleksandere-mail
44.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 544 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gablot reklamowych umieszczonych w wiatach przystankowych, zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza oraz ustalenia Regulaminu przeprowadzenia przetargu i prac komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
45.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 141 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. DworcowejGóral Aleksandere-mail
46.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 433 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Przyjaciel Kalisza"; dr Jackowi Szyke, ks. Janowi Sikorskiemu i Stanisławowi KrzysikowiGóral Aleksandere-mail
47.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 7 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
48.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 468 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionieGóral Aleksandere-mail
49.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 264 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej-zaprojektowanie i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji zlokalizowanych przy ul. Noskowskiej w KaliszuGóral Aleksandere-mail
50.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 314 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipiec 2013 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Granicznej 20Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 519 razy, aktualnie na stronie przebywa: 13 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 02:55   kontakt: agoral@um.kalisz.pl