Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 544 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gablot reklamowych umieszczonych w wiatach przystankowych, zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza oraz ustalenia Regulaminu przeprowadzenia przetargu i prac komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
52.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 6/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania powiatowej Rady zatrudnienia w KaliszuGóral Aleksandere-mail
53.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 553 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
54.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 135 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rokGóral Aleksandere-mail
55.2013-12-192013-12-19
2016-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 104 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
56.2013-12-192013-12-19
2013-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 15 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Ks. Wacława Blizińskiego w Kaliszu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego Góral Aleksandere-mail
57.2013-12-192013-12-19
2013-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 1 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Góral Aleksandere-mail
58.2013-12-182013-12-18
2014-01-08
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaI N F O R M A C J A dotycząca wywieszenia wykazu 10 nieruchomości, poł. w Kaliszu w obrębie ewidencyjnym 152 Winiary, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.Matecki MaciejWGM.TO.722410-0047/10 D2013.11.02726
59.2013-12-182013-12-18
2014-01-08
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaI N F O R M A C J A dotycząca wywieszenia wykazu 12 nieruchomości, poł. w Kaliszu w obrębie ewidencyjnym 152 Winiary, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.Matecki MaciejWGM.6840.01.0057.2011.TO D2013.11.02438
60.2013-12-172013-12-17
2016-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 622/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym budetu na 2013 rok.Matecki Macieje-mail
61.2013-12-172013-12-17
2013-12-28
Informacje Komunikaty TerminyUrząd Miejski w Kaliszu Matecki MaciejE-mail: K.Tomczyk - WO
62.2013-12-172013-12-17
2016-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 604/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2013r w sprawie nabycia nieruchomosci do zasobu Miasta Kalisza.Matecki Macieje-mail
63.2013-12-172013-12-17
2016-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 614/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budecie na 2013 rok.Matecki Macieje-mail
64.2013-12-172013-12-17
2016-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 620/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wyraenia opinii w zakresie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w KaliszuMatecki Macieje-mail
65.2013-12-172013-12-17
2016-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 623/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomosci połoonych w Kaliszu w obrebie ewidencyjnym 152 Winiary do sprzeday w formie przetargu ustnego nieograniczonego.Matecki Macieje-mail
66.2013-12-172013-12-17
2016-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 625/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomosci połoonych w Kaliszu w obrebie ewidencyjnym 152 Winiary do sprzeday w formie przetargu ustnego nieograniczonego.Matecki Macieje-mail
67.2013-12-172013-12-17
2016-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 629/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budecie na 2013 rok.Matecki Macieje-mail
68.2013-12-172013-12-17
2016-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 616/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Spółki Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
69.2013-12-172013-12-17
2016-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 619/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budecie na 2013 rok.Matecki Macieje-mail
70.2013-12-172013-12-17
2014-01-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie kaplicy pogrzebowej, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 189-199, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/13 (obręb 127).Matecki MaciejWBUA.6733.0053.2013 D2013.12.02183
71.2013-12-172013-12-18
2014-01-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci ciepłowniczej w rejonie komory K10135 zlokalizowanej przy ul.Południowej, na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 4/1 i 4/2 (obręb 67).Matecki MaciejWBUA.6733.0054.2013 D2013.12.02987
72.2013-12-132013-12-13
2016-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 615/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2013 rok. Góral Aleksandere-mail
73.2013-12-132013-12-13
2016-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 612 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2013 rok ostatecznegowykazu osób, zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.Góral Aleksandere-mail
74.2013-12-132013-12-13
2016-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 610/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
75.2013-12-132013-12-13
2013-12-28
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweDecyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. skreślenia z rejestru zabytków części założenia urbanistycznego miasta Kalisza, uznanego za zabytek wraz z załącznikiem graficznymGóral AleksanderWBUA.0717-0102/05
76.2013-12-132013-12-13
2013-12-28
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweDecyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. skreślenia z rejestru zabytków części całego obszaru m. Kalisza w granicach aktualnych, uznanego za zabytek wraz z załącznikiem graficznymGóral AleksanderWBUA.0717-0102/05
77.2013-12-132013-12-13
2013-12-28
Inne ogłoszeniaDecyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. skreślenia z rejestru zabytków części całego obszaru m. Kalisza w granicach aktualnych, uznanego za zabytek wraz z załącznikiem graficznymGóral AleksanderWBUA.0717-0102/05
78.2013-12-132013-12-13
2013-12-28
Inne ogłoszeniaDecyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. skreślenia z rejestru zabytków części założenia urbanistycznego miasta Kalisza, uznanego za zabytek wraz z załącznikiem graficznymGóral AleksanderWBUA.0717-0102/05
79.2013-12-122013-12-12
2016-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 607/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Kaliszu w obrębie 093 Rypinek. Góral Aleksandere-mail
80.2013-12-122013-12-12
2016-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 606/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
81.2013-12-122013-12-12
2016-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 600/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie podejmowania czynności zmierzających do wniesienia w formie aportu na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu, urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego, powstałych w ramach zadań inwestycyjnych Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
82.2013-12-122013-12-12
2016-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 595/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w KaliszuGóral Aleksandere-mail
83.2013-12-122013-12-12
2016-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 591/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
84.2013-12-122013-12-12
2016-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 589/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
85.2013-12-122013-12-12
2016-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 575/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Góral Aleksandere-mail
86.2013-12-122013-12-12
2013-12-19
Inne ogłoszeniaDrugi przetarg na dzierżawę gablot reklamowychGóral AleksanderWSO.7240.38.2013
87.2013-12-122013-12-12
2013-12-27
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs ofert, zapraszając do składania ofert. Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2014 roku na terenie Kalisza, miejskiego programu zdrowotnego Medycyny Sportowej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport ubiegającej się o przyznanie lub posiadających licencje na amatorskie uprawianie sportu w kaliskich klubach sportowych oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych,Góral AleksanderWSSM.8130.2.36.2013
88.2013-12-122013-12-12
2013-12-18
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoI N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnegoGóral AleksanderWSRK.6341.0144.2013
89.2013-12-112013-12-11
2014-01-02
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garażu, położonej w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 61b.Góral AleksanderWGM.6841.01.0006.2013.KŻ
90.2013-12-112013-12-11
2014-01-02
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek nr 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu uzupełnienia nieruchomości przyległej, położonej w Kaliszu przy ul. Łomnickiej 2.Góral AleksanderWGM.TO.722410-0012/08
91.2013-12-102013-12-11
2013-12-27
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Ratusza o szyb dźwigu osobowego usytuowany w patio tego budynkuGóral AleksanderWBUA.6733.0052.2013
92.2013-12-102013-12-10
2014-01-18
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa 9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (termin składania ofert: 18.12.2013r.)Pietrzyk Piotroznaczenie sprawy: WSSM.271.01.4.2013
93.2013-12-102013-12-10
2013-12-13
Inne ogłoszeniaZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAGóral AleksanderWSO.7240.38.2013
94.2013-12-092013-12-09
2016-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 596/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez wyodrębnienie lokali niemieszkalnych.Góral Aleksandere-mail
95.2013-12-092013-12-09
2016-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 500/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 października 2013r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązańna wydatki bieżące. Góral Aleksandere-mail
96.2013-12-092013-12-09
2016-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 561/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
97.2013-12-092013-12-09
2016-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 577 /2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28.11. 2013 roku. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. Góral Aleksandere-mail
98.2013-12-092013-12-09
2016-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 588/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
99.2013-12-092013-12-09
2016-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 590/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie Nr 123/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia31 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza będącymi w dyspozycji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu z poźn. zm. Góral Aleksandere-mail
100.2013-12-092013-12-09
2016-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 597/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2013 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki zabudowanej garażem, stanowiącej własnośćMiasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 879 641 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 06 czerwca 2023 o godz. 03:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl