Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2023-02-012023-02-01
2026-02-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 85/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
2.2023-02-012023-02-01
2026-02-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 77/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rokGóral Aleksandere-mail
3.2023-02-012023-02-01
2026-02-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 76/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji PrzetargowejGóral Aleksandere-mail
4.2023-02-012023-02-01
2026-02-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 75/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
5.2023-02-012023-02-01
2026-02-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 74/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
6.2023-02-012023-02-01
2026-02-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 72 /2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartały 2022 roku.Góral Aleksandere-mail
7.2023-02-012023-02-01
2026-02-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 66/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnichGóral Aleksandere-mail
8.2023-02-012023-02-01
2026-02-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 64/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród sportowych, w celu zaopiniowania kandydatur do nagród pieniężnych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz kandydatur do wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2022 roku, wraz z określeniem zasad jej funkcjonowania.Góral Aleksandere-mail
9.2023-02-012023-02-01
2026-02-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 59/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rokGóral Aleksandere-mail
10.2023-02-012023-02-01
2026-02-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 53/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie promocyjnej stawki za korzystanie z krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29Góral Aleksandere-mail
11.2023-02-012023-02-01
2026-02-01
Interpelacjews. chodnika wzdłuż ulicy Śródmiejskiej Góral Aleksandere-mail
12.2023-02-012022-02-01
2023-03-03
Konkursy ofert - zadania publiczneOgłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania pt. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Góral AleksanderWSSM.524.4.2023
13.2023-02-012022-02-01
2023-03-03
Konkursy ofert - zadania publiczneOgłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania pt. działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.Góral AleksanderWSSM.524.3.2023
14.2023-02-012022-02-01
2023-03-03
Konkursy ofert - zadania publiczneOgłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania pt. promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej.Góral AleksanderWSSM.524.2.2023
15.2023-02-012022-02-01
2023-03-03
Konkursy ofert - zadania publiczneOgłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania pt. ( temat ) aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym. Góral AleksanderWSSM.524.1.2023
16.2023-02-012022-02-01
2023-02-07
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zmianami), w dniach od 01.02.2023 r. do 07.02.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.05.2023
17.2023-01-312023-01-31
2023-02-10
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Oferta pracy - sekretarka w Biurze Radców Prawnych Góral AleksanderWo.210.0006.2023
18.2023-01-302023-01-30
2023-02-10
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoDoradztwo - audyt dostępności cyfrowejGóral AleksanderWSSM.2710.26.2023
19.2023-01-302023-01-30
2023-02-10
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoDoradztwo - audyt dostępności architektonicznejGóral AleksanderWSSM.2710.25.2023
20.2023-01-302023-01-30
2023-05-01
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony powietrza, ochrony gruntów rolnych i leśnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaGóral AleksanderWO.210.0048.2022
21.2023-01-272023-01-27
2023-01-10
wbua4Budowa sieci oświetlenia ulicznego oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. 3-Maja oraz przy ul. 3-Maja 19 i 23.Góral AleksanderWBUA.6733.0004.2023
22.2023-01-272023-01-27
2026-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w KaliszuGóral Aleksandere-mail
23.2023-01-272023-01-27
2026-01-27
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 62/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zawieszenia waloryzacji stawek czynszowych w lokalach użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.Góral Aleksandere-mail
24.2023-01-272023-01-27
2026-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 61/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Zamkowej 5 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
25.2023-01-272023-01-27
2026-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 60/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
26.2023-01-272023-01-27
2026-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 58/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się w Hali Widowiskowo – Sportowej Kalisz Arena w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 na rzecz Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
27.2023-01-272023-01-27
2026-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 57/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025; cel operacyjny nr 2: Profilaktyka uzależnień oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.Góral Aleksandere-mail
28.2023-01-272023-01-27
2026-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 55/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.Góral Aleksandere-mail
29.2023-01-272023-01-27
2023-02-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko„Budowa farmy fotowoltaicznej" projektowanego w Kaliszu przy ulicy Noskowskiej i ul. Obozowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 3/7, 3/9, 4/1, 4/2, 4/5, 5/1, 5/2, 5/5, 6/3, 6/4 (obręb 101 Zagorzynek) Góral AleksanderWGOŚ.6220.0013.2022
30.2023-01-272023-01-27
2026-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 54/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
31.2023-01-272023-01-27
2023-02-27
wbua1inf. o dokonanych zgłoszeniachGóral AleksanderWBUA.6743.0013.2023 i WBUA.6743.0014.2023
32.2023-01-272023-01-27
2026-01-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 55/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.Góral Aleksandere-mail
33.2023-01-262023-01-26
2023-02-17
wbua3projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i SzerokiejGóral AleksanderWBUA.6721.0001.2022
34.2023-01-262023-01-26
2023-01-26
Biuro Rzeczy ZnalezionychWEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ - kluczyk samochodowyGóral AleksanderWAG.5314.0012.2023
35.2023-01-252023-01-25
2023-02-17
Informacje Komunikaty TerminyPrzypomnienie - termin - zezwolenie na alkoholGóral Aleksandere-mail
36.2023-01-252023-01-26
2023-02-17
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 nr 2: profilaktyka uzależnień.
Edytowalna oferta - pobierz
Góral AleksanderWSSM.8135.2.1.2023
37.2023-01-252023-01-25
2026-01-25
Interpelacjews. przywrócenia połączenia na trasie Kalisz - Ostrów Wielkopolski Góral Aleksandere-mail
38.2023-01-252023-01-25
2026-01-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 52/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy użytkowania wieczystego gruntu.Góral Aleksandere-mail
39.2023-01-252023-01-25
2026-01-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 51/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na ewidencję księgową środków trwałych.Góral Aleksandere-mail
40.2023-01-252023-01-25
2026-01-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 50/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
41.2023-01-252023-01-25
2023-02-25
wbua1Informacja o dokonanym zgłoszeniuGóral AleksanderWBUA.6743.0009.2023
42.2023-01-252022-01-25
2023-01-31
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zmianami), w dniach od 25.01.2023 r. do 31.01.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.04.2023
43.2023-01-252023-01-25
2023-02-15
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Toruńskiej oraz ul. Warszawskiej przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.Góral AleksanderWGM.6840.01.0029.2021.HM
44.2023-01-242023-01-24
2024-01-24
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2023-01-24Góral Aleksander2023/BZP 00054202/01/P
45.2023-01-242023-01-25
2023-02-08
wbua2Obwieszczenie o wszczęciu - „Budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żwirki i Wigury"Góral AleksanderWBUA.6740.0002.2023
46.2023-01-242023-01-24
2023-02-23
wbua1Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszeniaGóral AleksanderWBUA.6743.0002.2023
47.2023-01-242023-01-24
2023-02-03
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora ds. profilaktyki i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Góral AleksanderWo.210.0003.2023
48.2023-01-242023-01-24
2023-02-03
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora ds. kierujących pojazdami oraz nadzoru nad funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców w Wydziale Spraw Obywatelskich Góral AleksanderWo.210.0002.2023
49.2023-01-232023-01-24
2023-02-07
wbua4Budowa hali tenisowej z zapleczem socjalno-administracyjnym, parkingiem, małą architekturą, ogrodzeniem, monitoringiem zewnętrznym, oświetleniem zewnętrznym oraz instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania pod nazwą „Budowa kortów tenisowych „Calisia” w Kaliszu” na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Domowej 5-11 Góral AleksanderWGOŚ.6220.0021.2022
50.2023-01-232023-01-23
2023-01-31
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto„Druk, montaż lub/i demontaż w gablotach wiat przystankowych plakatów wielkoformatowych typu citylight (różne projekty)” (KPM.2710.3.2023). Góral AleksanderKPM.2710.3.2023

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 588 939 razy, aktualnie na stronie przebywa: 60 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 02 lutego 2023 o godz. 12:53   kontakt: agoral@um.kalisz.pl