Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2021-10-222021-10-22
2021-11-21
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniach budówGóral AleksanderWBUA.6743.0292.2021
2.2021-10-222021-10-22
2024-10-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 624/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 października 2021r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej i Alei Wojska Polskiego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Góral Aleksandere-mail
3.2021-10-222021-10-22
2024-10-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 623/2021 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. Góral Aleksandere-mail
4.2021-10-222021-10-22
2024-10-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 622/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
5.2021-10-222021-10-22
2024-10-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 621/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 1 w Kaliszu środka trwałego oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.Góral Aleksandere-mail
6.2021-10-222021-10-22
2024-10-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 617/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kaliskiej Rady Kobiet Góral Aleksandere-mail
7.2021-10-222021-10-22
2021-12-31
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettozorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego CISCO z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu biorącej udział w projekcie „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17). Góral AleksanderWRM.2710.178.2021
8.2021-10-212021-10-22
2021-10-29
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Czarna Droga 13 i 15. Góral AleksanderWGM.6840.01.0011.2019.HM
9.2021-10-212021-10-21
2024-10-21
Zapytaniaws. nadania nazwy ulicy nazwą "Praw kobiet" Góral Aleksandere-mail
10.2021-10-212021-10-21
2024-10-21
Zapytaniaws. wysokości środków finansowych poniesionych przez Miasto Kalisz na inwestycje realizowane w szkołach podstawowych Góral Aleksandere-mail
11.2021-10-212021-10-21
2021-11-20
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniach budówGóral AleksanderWBUA.6743.0285.2021 WBUA.6743.0286.2021 WBUA.6743.0287.2021 WBUA.6743.0288.2021 WBUA.6743.0289.2021 WBUA.6740.0290.2021 WBUA.6740.0291.2021
12.2021-10-212021-10-21
2021-11-20
wbua1Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszonych budówGóral AleksanderWBUA.6743.0268.2021 WBUA.6743.0267.2021 WBUA.6743.0265.2021
13.2021-10-202021-10-20
2024-10-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 620/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu pod nazwą „Kalisz dla Ziemi – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza” Góral Aleksandere-mail
14.2021-10-202021-10-20
2024-10-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 619/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu pod nazwą „Zbieramy makulaturę”Góral Aleksandere-mail
15.2021-10-202021-10-20
2024-10-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 618/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych Góral Aleksandere-mail
16.2021-10-202021-10-20
2024-10-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 614/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Chęcińskiej, ul. Malborskiej oraz ul. Opatowieckiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych. Góral Aleksandere-mail
17.2021-10-202021-10-20
2024-10-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 612/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2021 r. w sprawie organizacji konkursu informatycznego "Aplikacja dla Kalisza” Góral Aleksandere-mail
18.2021-10-202021-10-20
2024-10-20
Interpelacjews. wygospodarowania w części pomieszczeń socjalnych, planowanego nowego basenu Delfin, wielofunkcyjnej siłowni Góral Aleksandere-mail
19.2021-10-202021-10-20
2022-01-25
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Rozwoju MiastaGóral AleksanderWO.210.0037.2021
20.2021-10-192021-10-19
2021-10-26
Narady koordynacyjne w WGiKWydział Geodezji i Kartografii prosi o dodanie w dziale ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Narady koordynacyjne w WGiK", informacji o naradzie koordynacyjnej nr WGK.6630.01.41.2021, która będzie trwała do 26.10.2021 r. Góral AleksanderWGK.6630.01.41.2021
21.2021-10-192021-10-19
2024-10-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 615/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rokGóral Aleksandere-mail
22.2021-10-192021-10-19
2024-10-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 609/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Prastarej 21 i 27 na uzupełnienie nieruchomości przyległych.Góral Aleksandere-mail
23.2021-10-192021-10-19
2024-10-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 607/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 r. w sprawie naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Kalisza.Góral Aleksandere-mail
24.2021-10-192021-10-19
2024-10-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 603/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego.Góral Aleksandere-mail
25.2021-10-192021-10-19
2024-10-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 601/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria przydziału lokali mieszkalnych wybudowanych przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz zawierania umów najmu lokali mieszkalnych przy ul. Stawiszyńskiej 4. Góral Aleksandere-mail
26.2021-10-192021-10-19
2021-10-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz), ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego stanowiących mieszaninę ścieków bytowych pochodzących z metabolizmu zatrudnionych pracowników i pacjentów szpitala oraz ścieków przemysłowych wytwarzanych w kuchni oraz pralni, a także podczas mycia pomieszczeń administracyjnych, korytarzy, sanitariów oraz innych sal szpitalnych w obiektach Szpitala, zlokalizowanego w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79 Góral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.275.2021.MN
27.2021-10-192021-10-20
2021-11-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Kaliszu przy ul.Nowy Rynek 10 na uzupełnienie nieruchomości przyległej. Góral AleksanderWGM.6840.01.0042.2020.JS
28.2021-10-192021-10-20
2021-11-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w Kaliszu przy ul.Prastarej Nr 21 i Nr 27 na uzupełnienie nieruchomości przyległych. Góral AleksanderWGM.6840.01.0020.2018.JS
29.2021-10-192021-10-19
2021-11-02
wbua4Ogłoszenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego ul. Wrocławska Góral AleksanderWBUA.6733.0035.2021
30.2021-10-192021-10-19
2021-10-26
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie o przetargu pisemnym, ograniczonym na najem na czas oznaczony pomieszczeń o łącznej powierzchni 16m2 przyległych do Sali Biura Obsługi Interesanta budynku „B” Urzędu Miasta Kalisza, położonych w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a. Termin składania ofert: 26.10.2021r. godz. 11:00 Otwarcie ofert: 26.10.2021r. o godzinie 11:15 w sali nr 36 w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza przy Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz Góral AleksanderWAG.2501.0004.2021
31.2021-10-192021-10-19
2021-11-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: na przekroczenie cieku naturalnego Krępica w km 0+410 kablem przyłącza nN NA2XY (YAKXS) 4 x 240 mm2 SM w rurze osłonowej AROT typu DVR110 nad konstrukcją mostu ramowego i przepustu żelbetowego Ø1000 w ciągu ul. Poznańskiej ok. 0,7m (góra rury osłonowej) pod nawierzchnią chodnika, na terenie nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: 69, 71/23, 72, obręb 0038 Ogrody, m. Kalisz, opisanego następującymi współrzędnymi wg państwowego układu odniesienia PL-ETRF2000i: początek przekroczenia (lewy brzeg): X: 5736295,64, Y: 6505030,78, koniec przekroczenia (prawy brzeg): X:5736290,56, Y:6505046,48, w ramach zadania „Budowa przyłącza kablowego nN do budynku mieszkalnego – wielorodzinnego nr 1 na dz. nr 73/2 w m. Kalisz ul. PoznańskaGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.273.2021.MN
32.2021-10-182021-10-18
2024-10-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 611/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru Góral Aleksandere-mail
33.2021-10-182021-10-18
2024-10-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 610/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 roku w sprawie powołania członka Komisji merytorycznej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego przez instytucje lub jednostki organizacyjne Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu. Góral Aleksandere-mail
34.2021-10-182021-10-18
2024-10-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 608/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru Góral Aleksandere-mail
35.2021-10-182021-10-18
2024-10-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 606/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
36.2021-10-182021-10-18
2024-10-18
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 605/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rokGóral Aleksandere-mail
37.2021-10-182021-10-18
2024-10-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 604/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Góral Aleksandere-mail
38.2021-10-182021-10-18
2021-11-02
wbua4Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego. Góral AleksanderWBUA.6733.0036.2021
39.2021-10-182021-10-20
2021-10-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Weneckiej 2, 4, 6, 8, 10Góral AleksanderWGM.6840.01.0003.2016.KŻ
40.2021-10-182021-10-19
2021-10-29
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Rozwoju MiastaGóral AleksanderWO.210.0042.2021
41.2021-10-182021-10-18
2021-10-29
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej KaliszaGóral AleksanderWO.210.0041.2021
42.2021-10-182021-10-18
2021-10-29
Góral Aleksander
43.2021-10-152021-10-15
2021-11-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kanału Bernardyńskiego w km 5+640 poprzez istniejący wylot Ø 800, zlokalizowany w prawostronnej skarpie kanału na terenie dz. nr ewid. 77 (obręb 0010 Chmielnik). Wody opadowe odprowadzane ww. wylotem będą pochodzić z istniejącej zbiorczej kanalizacji deszczowej ujmującej wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych pasów drogowych – ulic: Artylerzystów, Borkowska, Cementowa, Chełmońskiego, Czołgistów, Długa, Drukarzy, Fredry, Geodetów, Godebskiego, Grzybowa, Hutników, Karłowicza, Kaszyńskiego, Kątna, Konińska, Kossaka, Kosynierów, Kręta, Kubalskiego, Kwiatów Polskich, Makuszyńskiego, Malinowa, Marynarska, Michałowskiego, Morelowa, Osterwy, Paderewskiego, Partyzancka, Podkowińskiego, Poziomkowa, Reymonta, Spacerowa, Srebrna, Stafa, Stanisławskiego, Stawiszyńska, Szeroka, Szymanowskiego, Tuwima, Wanata, Wieniawskiego, Włókniarzy, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Zagłoby, Zjazd, Żeromskiego, Żołnierska Góral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.314.2021.JG
44.2021-10-152021-10-15
2021-11-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoObwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - budowa sieci kanalizacji sanitarnejGóral AleksanderRG.6220.25.2021
45.2021-10-152021-10-15
2021-10-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja z wyboru najemcyGóral AleksanderWAG.2501.0003.2021
46.2021-10-152021-10-19
2021-11-02
wbua4Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. dla inwestycji na ul. Antycznej, Perskiej, Panońskiej i Galijskiej (sieć gazowa średniego ciśnienia) Góral AleksanderWBUA.6733.0043.2021
47.2021-10-152021-10-18
2021-11-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszaogłoszenie dot. sprzedaży na własność udziału 2/4 części nieruchomości gruntowej niezbudowanej, położonej w Kaliszu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kalisza, jako działka nr 4/18, o powierzchni 0,0650 ha w obrębie 100 Zagorzynek, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00075639/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, jako własność Skarbu Państwa.Góral AleksanderWGM.6824.03.0001.2020.MS
48.2021-10-152021-10-15
2021-11-26
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto„Budowa nawierzchni alejki cmentarnej nr 47 i 52 na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej – etap I”Góral AleksanderBCK.2710.109.2021
49.2021-10-142021-10-14
2024-10-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 600/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka nr 2 w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
50.2021-10-142021-10-14
2021-10-21
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto„Nasadzenia uzupełniające na terenie miasta Kalisza 2021”Malicka MarlenaWGOŚ.2710.0270.2021 D2021.10.00501

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 652 291 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 24 października 2021 o godz. 18:06   kontakt: agoral@um.kalisz.pl