Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2019-12-312019-12-31
2020-01-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPozwolenie wodnoprawne - ul. TylnaGóral AleksanderPO.ZUZ.2.421.539.2019.MŻ
2.2019-12-312019-12-31
2020-01-09
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT w sprawie rozstrzygnięcia konkursu - posiłekGóral AleksanderMOPS-SP.I.4022.5.2019.UW
3.2019-12-312019-12-31
2020-01-09
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT w sprawie rozstrzygnięcia konkursu - usługi opiekuńczeGóral AleksanderMOPS-SP.I.4022.5.2019.UW
4.2019-12-312019-12-31
2020-01-31
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu ogłoszonego w trybie uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku. Konkurs został ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 680/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. na: 1. „Udział w rozgrywkach PGNiG Superligi piłki ręcznej mężczyzn", 2. „Udział w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet”, 3. „Udział w rozgrywkach II Ligi Piłki Siatkowej Kobiet” 4. „Udział w rozgrywkach III Ligi piłki nożnej mężczyzn” Góral AleksanderWKST.2020.6.16.2019
5.2019-12-312019-12-31
2020-01-14
wbua1Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - ul. Generała Hallera - Rondo Westerplatte Góral AleksanderWBUA.6743.0275.2019
6.2019-12-312019-12-31
2020-01-14
wbua1Budowa sieci wodociągowej - ul. Generała Hallera Góral AleksanderWBUA.6743.0268.2019
7.2019-12-312019-12-31
2022-12-31
Interpelacjews. możliwości bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską jeden dzień w tygodniu Góral Aleksandere-mail
8.2019-12-312019-12-31
2022-12-31
Interpelacjews. przedłużenia linii 3C (dojazdu do pętli przy ul. Rzymskiej) Góral Aleksandere-mail
9.2019-12-312019-12-31
2022-12-31
Interpelacjews. restauracji McDonald’s na Alei Wojska Polskiego (ścieżki da pieszych, brak koszy na śmieci) Góral Aleksandere-mail
10.2019-12-312019-12-31
2022-12-31
Interpelacjews. abolicji zadłużenia mieszkańców względem MZBM Góral Aleksandere-mail
11.2019-12-312019-12-31
2022-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 758/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej.Góral Aleksandere-mail
12.2019-12-312019-12-31
2022-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 757/ 2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców.Góral Aleksandere-mail
13.2019-12-312019-12-31
2022-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 756/ 2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportu.Góral Aleksandere-mail
14.2019-12-312019-12-31
2022-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 755/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.Góral Aleksandere-mail
15.2019-12-312019-12-31
2022-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 753/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu pozostałych środków trwałych.Góral Aleksandere-mail
16.2019-12-312019-12-31
2020-01-02
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 02 stycznia 2020 roku od godziny 8.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro).Góral AleksanderWGK.6630.01.48.2019
17.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 759/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
18.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 751/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rokGóral Aleksandere-mail
19.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 743/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobkaGóral Aleksandere-mail
20.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 742/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnychGóral Aleksandere-mail
21.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 737/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kalisza w 2019r.Góral Aleksandere-mail
22.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 733/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoGóral Aleksandere-mail
23.2019-12-302019-12-30
2020-12-30
Informacje Komunikaty TerminyUrząd Miasta informuje, że prowadzi nabór wniosków w sprawie wpisu inwestycji do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza".Góral Aleksandere-mail
24.2019-12-302019-12-30
2020-01-14
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Kołobrzeskiej w Kaliszu na odcinku od ulicy Nałęczowskiej do granicy miasta (wykonanie nawierzchni twardej, chodników, zjazdów i studzienek odwodnieniowych z wpustami i przykanalikami) w granicach istniejącego pasa drogowego, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ulic Kołobrzeskiej i Racławickiej,Góral AleksanderWBUA.6733.0066.2019
25.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 750/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania gier i zabawek edukacyjnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
26.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 749/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania artykułów sportowych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
27.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 744/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Góral Aleksandere-mail
28.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 747/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
29.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 741/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rokGóral Aleksandere-mail
30.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 740/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
31.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 734/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
32.2019-12-302019-12-30
2022-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 731/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza nakładów zwiększających wartość środków trwałych.Góral Aleksandere-mail
33.2019-12-302019-12-30
2020-03-30
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji turystycznej i wizerunku Miasta w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki 2 etatyGóral AleksanderWO.210.0037.2019
34.2019-12-232019-12-23
2019-12-31
Informacje Komunikaty TerminyWe wtorek, 31 grudnia wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Kalisza będą czynne do godziny 13:00, kasy do 12:45.Góral Aleksandere-mail
35.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 726/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pozostałych środków trwałych.Góral Aleksandere-mail
36.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 728/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
37.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 718/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Matecki Macieje-mail
38.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 730/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej, gruntu położonego w Kaliszu przy ul. Ks. Józefa Sieradzana.Góral Aleksandere-mail
39.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 719/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.Matecki Macieje-mail
40.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 721/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. biletomatów oraz systemu do ich zarządzania, zakupionych w ramach projektu pn.: „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego Miasto Kalisz”Matecki Macieje-mail
41.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 722/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w Dziedzinie Kultury w sezonie 2019/2020Matecki Macieje-mail
42.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 723//2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Matecki Macieje-mail
43.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 735/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność pozostałych środków trwałych Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
44.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 729/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Matecki Macieje-mail
45.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 704/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokMatecki Macieje-mail
46.2019-12-232019-12-23
2019-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowaniaGóral AleksanderPO.ZUZ.2;421.493.2019.bk
47.2019-12-232019-12-23
2020-01-06
wbua1Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę ul.Lechosławska Góral AleksanderWBUA.6743.0274.2019
48.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 746/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Góral Aleksandere-mail
49.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 739/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza jednostek oświatowych Miasta Kalisza, wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem oraz powołania ZespołuGóral Aleksandere-mail
50.2019-12-232019-12-23
2022-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 724/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.Matecki Macieje-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 688 685 razy, aktualnie na stronie przebywa: 28 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 16 kwietnia 2024 o godz. 07:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl