Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2010-12-312010-12-31
2013-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 464/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 listopada 2010 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych – dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu
Załączniki do zarządzenia
Matecki Maciej
2.2010-12-312010-12-31
2011-01-05
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaDostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń wytwarzanych i personalizowanych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu w latach 2011-2013Pietrzyk PiotrOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Dariusza Grodzińskiego
3.2010-12-312010-12-31
2011-01-05
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaWykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych Miasta Kalisz.Szcześniak EwaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
4.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 510/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. w Kaliszu.Matecki Maciej
5.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 511/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.Matecki Maciej
6.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 512/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego w nieruchomościach gruntowych do zasobu Miasta Kalisza.Matecki Maciej
7.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 513/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Mieszkań i Ludności w 2011r.Matecki Maciej
8.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 514/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw.Matecki Maciej
9.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 515/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w KaliszuMatecki Maciej
10.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 517/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.Matecki Maciej
11.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 518/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Matecki Maciej
12.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 520/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.Matecki Maciej
13.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 521/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie rozwiązania za zgodą stron umów użytkowania wieczystego gruntów zawartych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „BUDOWLANI” w Kaliszu .Matecki Maciej
14.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 522/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zwrotu worków polipropylenowych Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.Matecki Maciej
15.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 523/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Matecki Maciej
16.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Matecki Maciej
17.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 525/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia kryteriów i zasad, na podstawie których przyznaje się dodatki motywacyjne dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.Matecki Maciej
18.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 526/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Matecki Maciej
19.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 527/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Matecki Maciej
20.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 528/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.Matecki Maciej
21.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 529/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia procedury bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.Matecki Maciej
22.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 516/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu.Matecki Maciej
23.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 530/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.Matecki Maciej
24.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 531/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny doposażenia dla organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Miastem Kalisz.Matecki Maciej
25.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 532/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.Matecki Maciej
26.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 533/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację w 2011 roku zadań publicznychMatecki Maciej
27.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 534/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie nieodpłatnego przekazania aparatu fotograficznego dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu.Matecki Maciej
28.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 535/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2010r w sprawie nieodpłatnego przekazania mikrofonów wraz z kablem dla Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu.Matecki Maciej
29.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 536/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu.Matecki Maciej
30.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 537/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.Matecki Maciej
31.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 538/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.Matecki Maciej
32.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 539/ 2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.Matecki Maciej
33.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr540/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sprzętu rekreacyjnego będącego w dyspozycji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i RekreacjiMatecki Maciej
34.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 541/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.Matecki Maciej
35.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 502 /2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok (po zmianach).

Załączniki do zarządzenia
Matecki Maciej
36.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 494/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.Matecki Maciej
37.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 496/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. A. Mickiewicza w Kaliszu.Matecki Maciej
38.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 497/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.Matecki Maciej
39.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 498/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowejMatecki Maciej
40.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 499/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie przekazania środków trwałych w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją majątku.Matecki Maciej
41.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 500/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruMatecki Maciej
42.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 501/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.Matecki Maciej
43.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 506 /2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania Wiceprezydenta Miasta KaliszaMatecki Maciej
44.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 509/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie określenia liczby Wiceprezydentów Miasta Kalisza i ich powołaniaMatecki Maciej
45.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 508/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania Wiceprezydenta Miasta KaliszaMatecki Maciej
46.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 507/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania Wiceprezydenta Miasta KaliszaMatecki Maciej
47.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 504/2010r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowejMatecki Maciej
48.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 503/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.Matecki Maciej
49.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 545/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego pn.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.Matecki Maciej
50.2010-12-312010-12-31
2013-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 505/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania grzejników na rzecz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.Matecki Maciej

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 687 800 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 15 kwietnia 2024 o godz. 23:04   kontakt: agoral@um.kalisz.pl