Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2021-12-312021-12-31
2022-04-04
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Góral AleksanderWO.210.0049.2021
2.2021-12-312021-12-31
2022-01-20
Konkursy ofert - zadania publiczneRozstrzygnięcie konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:

- zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących.
- pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących.
- pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców.
Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie Miasta Kalisza.
Góral Aleksandere-mail
3.2021-12-312021-12-31
2024-12-31
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 840/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Góral Aleksandere-mail
4.2021-12-312021-12-31
2024-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 843/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w latach 2022-2023. Góral Aleksandere-mail
5.2021-12-312021-12-31
2024-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 849/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego Góral Aleksandere-mail
6.2021-12-302021-12-30
2022-01-20
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPodanie do publicznej informacji wykazu dotyczącego nieruchomości Skarbu Państwa, położnej w Kaliszu, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 070 Kaliniec jako działka nr 54/4 o pow. 301 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00000812/3, planowanej do dzierżawy, z przeznaczeniem na teren zieleni na okres do 3 latGóral AleksanderWGM.6845.03.0005.2021.AA
7.2021-12-302021-12-30
2024-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 841/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Góral Aleksandere-mail
8.2021-12-302021-12-30
2024-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 839/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rokGóral Aleksandere-mail
9.2021-12-302021-12-30
2024-12-30
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 838/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043Góral Aleksandere-mail
10.2021-12-302021-12-30
2024-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 837/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji w latach 2022-2024 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
11.2021-12-302021-12-30
2024-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 836/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie nieodpłatnego przekazania alkomatów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Góral Aleksandere-mail
12.2021-12-302021-12-30
2024-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 833/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Góral Aleksandere-mail
13.2021-12-302021-12-30
2024-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 829/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Góral Aleksandere-mail
14.2021-12-302021-12-30
2024-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 828/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Góral Aleksandere-mail
15.2021-12-302021-12-30
2024-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 826/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Góral Aleksandere-mail
16.2021-12-302021-12-30
2024-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 820/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Góral Aleksandere-mail
17.2021-12-302021-12-30
2021-12-31
Informacje Komunikaty TerminyW piątek, 31 grudnia 2021 r. kasy Urzędu Miasta Kalisza będą czynne krócejGóral Aleksandere-mail
18.2021-12-292022-01-04
2022-01-12
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 2052 t.j.), w dniach od 04 stycznia 2022 r. do 12 stycznia 2022 r. trwa narada koordynacyjna nr WGK.6630.01.02.2022, która będzie trwała do 12.01.2022 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.02.2022
19.2021-12-292021-12-29
2022-01-04
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 2052 t.j.), w dniach od 29 grudnia 2021r. do 04 stycznia 2022 r. trwa narada koordynacyjna nr WGK.6630.01.01.2022, która będzie trwała do 04.01.2022 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.01.2022
20.2021-12-292021-12-29
2024-12-28
Interpelacjews. należytego upamiętnienia miejsc historycznych związanych z dziejami miasta i historią Polski Góral Aleksandere-mail
21.2021-12-292021-12-29
2022-01-28
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniachGóral AleksanderWBUA.6743.0344.2021
22.2021-12-292021-12-29
2024-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 821/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rokGóral Aleksandere-mail
23.2021-12-292021-12-29
2024-12-29
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 822/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania środków trwałych Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
24.2021-12-292021-12-29
2024-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 792/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku Góral Aleksandere-mail
25.2021-12-292021-12-29
2024-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 825/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Góral Aleksandere-mail
26.2021-12-292021-12-29
2024-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 827/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej pozostającej w użytkowaniu wieczystym Góral Aleksandere-mail
27.2021-12-292021-12-29
2024-12-29
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 831/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rokGóral Aleksandere-mail
28.2021-12-292021-12-29
2024-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 751/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w Dziedzinie Kultury w sezonie 2021/2022Góral Aleksandere-mail
29.2021-12-272021-12-27
2022-01-13
Inne ogłoszeniaKomunikat dla rzeczoznawców majątkowychGóral AleksanderWGM.2714.0001.2021.AOŚ
30.2021-12-272021-12-27
2024-12-13
Interpelacjews. iluminacji świątecznej ulic i placów Kalisza Góral Aleksandere-mail
31.2021-12-272021-12-27
2024-12-13
Interpelacjews. uczczenia rocznicy Powstania Wielkopolskiego Góral Aleksandere-mail
32.2021-12-272021-12-27
2022-01-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnegoGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.342.2021.AC
33.2021-12-272021-12-27
2022-01-27
wbua1Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszeniaGóral AleksanderWBUA.6743.0325.2021
34.2021-12-272021-12-27
2024-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 816/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2022 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportuGóral Aleksandere-mail
35.2021-12-272021-12-29
2022-01-12
wbua4Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz budowa sieci cieplnej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Karpackiej, Torowej i Sudeckiej,Góral AleksanderWBUA.6733.0052.2021
36.2021-12-272021-12-27
2024-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 817/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2022 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowcówGóral Aleksandere-mail
37.2021-12-272021-12-27
2022-01-26
wbua1Informacja o braku sprzeciwuGóral AleksanderWBUA.6743.0327(0328).2021
38.2021-12-272021-12-27
2024-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 819/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2022 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.Góral Aleksandere-mail
39.2021-12-272021-12-27
2022-01-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnegoGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.395.2021.MŻ
40.2021-12-272021-12-27
2022-01-27
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnegoGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.396.2021.MŻ
41.2021-12-272021-12-27
2024-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 818/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2022 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej.Góral Aleksandere-mail
42.2021-12-232021-12-23
2022-01-23
wbua1Informacja o dokonanym zgłoszeniuGóral AleksanderWBUA.6743.0343.2021
43.2021-12-232021-12-23
2021-12-30
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoBieżąca konserwacja lamp parkowych w Parku Miejskim w KaliszuGrabowska AnnaWGOŚ.2710.0377.2021 D2021.12.03155
44.2021-12-222021-12-22
2024-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 800/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
45.2021-12-222021-12-22
2024-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 795/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Góral Aleksandere-mail
46.2021-12-222021-12-22
2024-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 799/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza będącymi w dyspozycji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
47.2021-12-222021-12-22
2024-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 797/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części parkingu zlokalizowanego przed Stadionem Miejskim w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29. Góral Aleksandere-mail
48.2021-12-222021-12-22
2024-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 779/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
49.2021-12-222021-12-22
2021-12-31
Inne ogłoszeniaPrezydent Miasta Kalisza informuje o przygotowywaniu projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Chełmskiej 18.Góral AleksanderWE.4421.0002.2021 D2021.12.02340
50.2021-12-222021-12-22
2022-01-05
wbua4Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ul. Olszowej i Grabowej Góral AleksanderWBUA.6733.0051.2021

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 352 razy, aktualnie na stronie przebywa: 11 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 05:24   kontakt: agoral@um.kalisz.pl