Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2021-10-142021-10-14
2024-10-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 602/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przyjęcia od Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu środka trwałego na ewidencję Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
52.2021-10-142021-10-14
2022-01-30
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoZorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej i zajęć dodatkowych dla uczennic / uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu, w podziale na 5 Części, w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 edycja” Góral AleksanderWRM.2710.126.2021
53.2021-10-142021-10-14
2024-10-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 600/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka nr 2 w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
54.2021-10-142021-10-14
2024-10-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 599/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu pisemnego ograniczonego i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem na czas oznaczony pomieszczeń o łącznej powierzchni 16m2 przyległych do Sali Biura Obsługi Interesanta budynku „B” Urzędu Miasta Kalisza, położonych w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a.Góral Aleksandere-mail
55.2021-10-142021-10-14
2024-10-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 598/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia od Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na ewidencję księgową Miasta Kalisza oraz Urzędu Miasta Kalisza - jako jednostki. Góral Aleksandere-mail
56.2021-10-142021-10-14
2024-10-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 576/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Góral Aleksandere-mail
57.2021-10-142021-10-14
2024-10-14
Interpelacjews. rozszerzenia szczepień profilaktycznych na HPV dla dziewcząt i szczepień na grypę dla seniorów Góral Aleksandere-mail
58.2021-10-142021-10-14
2024-10-14
Interpelacjews. przejść dla pieszych na ścieżkach rowerowychGóral Aleksandere-mail
59.2021-10-142021-10-14
2021-10-21
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto„Nasadzenia uzupełniające na terenie miasta Kalisza 2021”Malicka MarlenaWGOŚ.2710.0270.2021 D2021.10.00501
60.2021-10-132021-10-13
2021-11-16
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Kalisza położonych w Kaliszu przy ul. Weneckiej
mapa do ogłoszenia
Góral AleksanderWGM.6840.01.0003.2016.KŻ
61.2021-10-132021-10-13
2021-11-03
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ul. WspólnaGóral AleksanderWGM.6840.01.0022.2021.KŻ
62.2021-10-132021-10-13
2022-01-14
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko podinspektora ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta KaliszaGóral AleksanderWO.210.0030.2021
63.2021-10-132021-10-13
2021-10-26
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. projektów w WRM Góral AleksanderWO.210.0039.2021
64.2021-10-132021-10-13
2022-01-14
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw kultury fizycznej w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i TurystykiGóral AleksanderWO.210.0035.2021
65.2021-10-132021-10-13
2021-11-13
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniach - ul. TatrzańskaGóral AleksanderWBUA.6743.0281.2021
66.2021-10-132021-10-13
2021-10-25
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Nr 2 w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
67.2021-10-122021-10-13
2021-10-27
Góral Aleksander
68.2021-10-122021-10-13
2021-10-27
wbua2Decyzja nr 2/21 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie odcinka ulicy Pogodnej w Kaliszu – Etap IVGóral AleksanderWBUA.6740.02.0001.2021
69.2021-10-122021-10-12
2021-12-31
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok na 2021 rok w Urzędzie Miasta w Kalisza, aktualizacja 2021-10-12Matecki Maciej2021/BZP 00003750/18/P
70.2021-10-122021-10-12
2021-11-12
wbua1Informacja o braku sprzeciwu - Słowiańska, Lechicka, SarmackaGóral Aleksander
71.2021-10-122021-10-12
2021-11-12
wbua1Informacja o braku sprzeciwu - Gajusza ŁużyckaGóral Aleksander
72.2021-10-122021-10-12
2021-10-20
Narady koordynacyjne w WGiKWydział Geodezji i Kartografii prosi o dodanie w dziale ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Narady koordynacyjne w WGiK", informacji o naradzie koordynacyjnej nr WGK.6630.01.40.2021, która będzie trwała do 19.10.2021 r. Góral AleksanderWGK.6630.01.40.2021
73.2021-10-122021-10-12
2024-10-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 597/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego Góral Aleksandere-mail
74.2021-10-122021-10-12
2024-10-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 595/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Góral Aleksandere-mail
75.2021-10-122021-10-12
2024-10-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 594/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
76.2021-10-122021-10-12
2021-11-12
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoPosiłki profilaktyczne dla gońców Urzędu Miasta Kalisza Joanna KuszWAG.2710.0444.2021
77.2021-10-112021-10-11
2024-10-11
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 591/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
78.2021-10-112021-10-11
2021-11-24
Uchwała KrajobrazowaUchwała Rady Miasta Kalisza o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla miasta Kalisza. PROJEKT z dnia 10 września 2021r. Uwaga! Szczegółowy podgląd załącznika graficznego do projektu uchwały jest dostępny w systemie informacji przestrzennej Miasta Kalisza - RZIIP AKO (Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) pod adresem https://mapa.akoportal.pl w profilu Zagospodarowanie przestrzenne – Uchwała krajobrazowa. Matecki MaciejWBUA.671.0001.2016 D2021.09.02265
79.2021-10-112021-10-11
2021-11-24
Uchwała KrajobrazowaBroszura informacyjna. Matecki MaciejWBUA.671.0001.2016 D2021.09.02265
80.2021-10-112021-10-11
2024-10-11
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 565/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „AQUAPARK KALISZ” spółka z o.o.Góral Aleksandere-mail
81.2021-10-112021-10-11
2024-10-11
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 583/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rokGóral Aleksandere-mail
82.2021-10-112021-10-11
2024-10-11
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 586/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Karpackiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.Góral Aleksandere-mail
83.2021-10-112021-10-11
2024-10-11
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 588/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
84.2021-10-112021-10-11
2024-10-11
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 589/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
85.2021-10-112021-10-11
2024-10-11
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 592/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Rynek 10 na uzupełnienie nieruchomości przyległej. Góral Aleksandere-mail
86.2021-10-112021-10-11
2024-10-11
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 593/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok Góral Aleksandere-mail
87.2021-10-112021-10-11
2022-01-12
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw ewidencji gruntów i budynków, powszechnej taksacji nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, klasyfikacji gleboznawczej gruntów w Wydziale Geodezji i KartografiiGóral AleksanderWO.210.0036.2021
88.2021-10-112021-10-11
2022-01-12
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miasta KaliszaGóral AleksanderWO.210.0031.2021
89.2021-10-112021-10-11
2021-11-11
wbua1Informacja o dokonanym zgłoszeniu - ul. CisowaGóral AleksanderWBUA.6743.0273.2021
90.2021-10-112021-10-11
2021-10-18
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6.10.2021 r. (oraz treści oferty), dotyczącej złożonej w dniu 5.10.2021 r. oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Góral AleksanderWKST.3033.44.3.2021
91.2021-10-112021-10-11
2021-11-11
wbua1Informacje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę: Polna, Staszica Góral AleksanderWBUA.6743.0279.2021 WBUA.6743.0278.2021
92.2021-10-112021-10-11
2021-10-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego dot. sprzedaży nieruchomości poł.przy ul.F.Chopina 13, 15 i 17 w Kaliszu. Matecki MaciejWGM.6840.01.0015.2019.JS D2021.10.00313
93.2021-10-082021-10-08
2021-10-22
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie gazowej stacji pomiarowej średniego ciśnienia w zabudowie kontenerowej z wewnętrznymi i zewnętrznymi układami technologicznymi, infrastrukturą techniczną i przyłączem gazowym średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Torowej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/7 (obręb 0117) oraz przy ul. Torowej 117, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/10 (obręb 0117).Matecki MaciejWBUA.6733.0042.2021 D2021.10.00348
94.2021-10-082021-10-08
2021-10-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoobwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w zakładzie produkcyjnym FFMW Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Zakład Produkcyjny w Kaliszu” projektowanego w Kaliszu na działkach nr ew. 18/1, 18/2, 28/4, 28/7, 28/8, 29/1 (obręb 003 Chmielnik). Matecki MaciejWGOŚ.6220.0018.2021 D2021.09.03539
95.2021-10-082021-10-08
2021-11-08
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 ze zmianami) informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Złota (działki nr 16/2, 16/10, 16/12 - obręb 019 oraz działka nr 1/14 - obręb 023), budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 0,4 kV – rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (działki nr 3/16, 4/4 - obręb 091), przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym ul. Śródmiejska 31 (działka nr 38/2 - obręb 036)Matecki MaciejWBUA.6743.0241.2021 WBUA.6743.0242.2021 WBUA.6743.0243.2021 D2021.10.00738
96.2021-10-082021-10-08
2024-10-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 585/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Wspólnej w drodze bezprzetargowej.Matecki Macieje-mail
97.2021-10-082021-10-08
2024-10-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 580/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Matecki Macieje-mail
98.2021-10-082021-10-08
2024-10-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 579/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Kalisz dla Ziemi – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza"Matecki Macieje-mail
99.2021-10-082021-10-08
2024-10-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 578/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą „Zbieramy makulaturę”Matecki Macieje-mail
100.2021-10-082021-10-08
2024-10-08
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 577/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rokMatecki Macieje-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 652 293 razy, aktualnie na stronie przebywa: 23 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 24 października 2021 o godz. 18:19   kontakt: agoral@um.kalisz.pl