Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2017-12-292017-12-29
2020-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 814/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.Matecki Macieje-mail
2.2017-12-292017-12-29
2020-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 813/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie nieodpłatnego przekazania gier i zabawek dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr19 w KaliszuMatecki Macieje-mail
3.2017-12-292017-12-29
2020-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 810/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ponownego zwołania zebrania sprawozdawczo – wyborczego w jednostce pomocniczej Miasta Kalisza.Matecki Macieje-mail
4.2017-12-292017-12-29
2020-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 807/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie powołania w Urzedzie Miejskim w Kaliszu Komisji bezpieczenstwa i higieny pracy.Matecki Macieje-mail
5.2017-12-292017-12-29
2020-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 806/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Matecki Macieje-mail
6.2017-12-292017-12-29
2020-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 805/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 3 w Kaliszu nakładu zwiekszajacego wartosc srodka trwałego, srodków trwałych oraz pozostałych srodków trwałych.Matecki Macieje-mail
7.2017-12-292017-12-29
2020-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 799/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Trybuny Zachodniej znajdujących się przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
8.2017-12-292017-12-29
2018-01-31
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2018 roku i w latach 2018-2010Matecki MaciejWSSM.524.7.2017
9.2017-12-292017-12-29
2018-01-29
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobkaMatecki MaciejWSSM.524.1.1.2017
10.2017-12-292017-12-29
2018-01-29
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie wykonywania: w 2018 roku zadania publicznego dotyczącego działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz realizacji w latach 2018-2020 zadań publicznych w zakresie: aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w wieku emerytalnym; promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnejMatecki MaciejWSSM.524.7.2017
11.2017-12-292017-12-29
2018-01-30
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwa: zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących, pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców.Walczak PiotrMOPS-SP.I.021.17.2017
12.2017-12-292017-12-29
2018-01-30
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT w sprawie rozstrzygniecia konkursu ofert oraz ustalenia wysokosci dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadan publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwa: zapewnienie usług opiekunczych dla osób wymagajacych pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.Walczak PiotrMOPS-SP.I.021.17.2017
13.2017-12-292017-12-29
2018-01-12
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku poz. 1332 ze zmianami) informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę.Walczak PiotrWBUA.6743.0339.2017 D2017.12.03522
14.2017-12-292017-12-29
2018-12-29
Informacje Komunikaty TerminyZmiana numeru rachunku bankowegoMatecki MaciejWF-RRD.1430.1.2017.
15.2017-12-292017-12-29
2020-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 815/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku i w latach 2018 – 2020.Matecki Macieje-mail
16.2017-12-292017-12-29
2018-03-22
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony"Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” nr RPWP.04.04.04-30-0006/16-00 (ZMIANA terminu składania ofert na: 14.02.2018r.)Świerk RadosławWRI.271.01.34.2017
17.2017-12-282017-12-29
2018-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOkreślenie warunków hydrogeologicznych 0 droga krajowa nr 25Góral AleksanderDSR-I.7440.2.2017
18.2017-12-282017-12-28
2017-12-29
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miejski w Kaliszu - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 29 grudnia od godziny 8.00 w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro).Góral AleksanderWGK.6630.1.48.2017
19.2017-12-272017-12-27
2018-01-18
Informacje Komunikaty TerminyPonowne zebranie wyborcze - os. TyniecGóral Aleksandere-mail
20.2017-12-272017-12-27
2018-01-08
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w KaliszuGóral Aleksanderdps-d.1421.1.2017
21.2017-12-272017-12-27
2018-01-08
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w KaliszuGóral Aleksandere-mail
22.2017-12-222017-12-22
2020-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 808/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta KaliszaMatecki Macieje-mail
23.2017-12-222017-12-22
2018-01-29
Inne ogłoszeniaPrezydent Miasta Kalisza stosownie do art.17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1023 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 29 grudnia 2017r. do 29 stycznia 2018rMatecki MaciejWSR.BR.062.07.05.2017
24.2017-12-222017-12-22
2018-01-29
Konsultacje społecznePrezydent Miasta Kalisza stosownie do art.17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1023 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 29 grudnia 2017r. do 29 stycznia 2018r
Informacja podsumowująca z otwartego spotkania informacyjnego
Podsumowanie przebiegu warsztatów - 26 stycznia 2018 r.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA z przebiegu konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza - 05 lutego 2018 r.
Matecki MaciejWSR.BR.062.07.05.2017
25.2017-12-222017-12-22
2018-12-02
Interpelacjews. rozmieszczenia w centrum Kalisza planu miasta i makiet informacyjnych Góral Aleksandere-mail
26.2017-12-222017-12-22
2018-03-22
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. kierujących pojazdami oraz nadzoru nad funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Góral AleksanderWO.210.0051.2017 D2017.12.03041
27.2017-12-222017-12-22
2018-03-22
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich Góral AleksanderWO.210.0053.2017 D2017.12.03036
28.2017-12-222017-12-22
2018-03-22
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Góral AleksanderWO.210.0054.2017 D2017.12.03038
29.2017-12-222017-12-22
2018-01-05
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku poz. 1332 ze zmianami) informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę Góral AleksanderWBUA.6743.0337.2017 D2017.12.03045
30.2017-12-222017-12-22
2018-01-05
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku poz. 1332 ze zmianami) informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowęGóral AleksanderWBUA.6743.0335.2017 D2017.12.02849
31.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 760/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie użyczenia Kaliskiemu Towarzystwu Kolarskiemu w Kaliszu środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
32.2017-12-212017-12-21
2018-01-04
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoSporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem w roku 2018 Góral AleksanderWGM.271.10.0170.2017.AOŚ
33.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 756/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyłączenia z zarządzania przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu nieruchomości zabudowanych budynkami rozkwaterowanymi.Góral Aleksandere-mail
34.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 781/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 i w latach 2018 - 2020 zadań publicznych w zakresie aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia.Góral Aleksandere-mail
35.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 782/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 i w latach 2018 - 2020 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Góral Aleksandere-mail
36.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 786/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudni 2017r. w sprawie przekazania I Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Asnyka w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
37.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 787/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
38.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 788/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
39.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 789/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
40.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 790/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2017 rok.Góral Aleksandere-mail
41.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 792/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.Góral Aleksandere-mail
42.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 798/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w nieruchomosci gruntowej zabudowanej oraz w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami zwiazanymi z własnoscia lokalu.Góral Aleksandere-mail
43.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 802/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.Góral Aleksandere-mail
44.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 791/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami zwiazanymi z własnoscia lokalu.Góral Aleksandere-mail
45.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 801/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
46.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 800 /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
47.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 795/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Góral Aleksandere-mail
48.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 793/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
49.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 796/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
50.2017-12-212017-12-21
2020-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 794/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2017 rok.Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 408 razy, aktualnie na stronie przebywa: 5 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 02:22   kontakt: agoral@um.kalisz.pl