Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2015-12-312015-12-31
2018-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 657/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2015 rok.Góral Aleksandere-mail
2.2015-12-312015-12-31
2018-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 658/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.Góral Aleksandere-mail
3.2015-12-312015-12-31
2018-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 660/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
4.2015-12-312015-12-31
2018-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 659/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw.Góral Aleksandere-mail
5.2015-12-312015-12-31
2018-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 661/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2015 rok.Góral Aleksandere-mail
6.2015-12-312015-12-31
2018-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 662/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2016r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobkaGóral Aleksandere-mail
7.2015-12-312015-12-31
2018-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 663/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.Góral Aleksandere-mail
8.2015-12-312015-12-31
2018-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 664/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2015 rok ostatecznego wykazu osób, zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.Góral Aleksandere-mail
9.2015-12-312015-12-31
2018-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 665/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących, pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców oraz zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
10.2015-12-312015-12-31
2018-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 666/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.Góral Aleksandere-mail
11.2015-12-312015-12-31
2018-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 656/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie naboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim w KaliszuGóral Aleksandere-mail
12.2015-12-312015-12-31
2016-01-31
Konkursy ofert - zadania publicznedotyczący rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobkaKrzysztof Banasiake-mail
13.2015-12-312015-12-31
2016-01-31
Konkursy ofert - zadania publicznedotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad maksymalnie 15 dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie klubu dziecięcegoKrzysztof Banasiake-mail
14.2015-12-302015-12-30
2016-03-30
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2016 roku zadania publicznego w zakresie: rehabilitacji osób niepełnosprawnychKrzysztof Banasiake-mail
15.2015-12-302015-12-30
2016-03-30
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie wykonywania w 2016 roku zadań publicznych w zakresie: aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w wieku emerytalnym oraz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej. Krzysztof Banasiak
16.2015-12-302015-12-30
2016-01-09
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na wolne stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury Krzysztof Banasiake-mail
17.2015-12-302015-12-30
2016-01-13
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. dotyczące wydania decyzji nr 16/2015 (znak IR-III.7820.15.2015.2) Krzysztof BanasiakE-MAIL
18.2015-12-292015-12-29
2018-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 654/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w KaliszuGóral Aleksandere-mail
19.2015-12-292015-12-29
2018-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 651/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursach ofert na realizację w 2016r. miejskich programów polityki zdrowotnej.Góral Aleksandere-mail
20.2015-12-292015-12-29
2018-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 650/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku i w latach 2016 – 2017.Góral Aleksandere-mail
21.2015-12-292015-12-29
2018-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 649/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2016 roku zadań publicznych w zakresie: aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w wieku emerytalnym; promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnejGóral Aleksandere-mail
22.2015-12-292015-12-29
2018-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 648/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.Góral Aleksandere-mail
23.2015-12-292015-12-29
2016-01-15
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji kontenerowej MBST 20/630, Krzysztof BanasiakWBUA.6733.0054.2015
24.2015-12-292015-12-29
2016-01-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPozwolenie wodnoprawne, scieki wody opadowe i roztopoweGóral Aleksandere-mail
25.2015-12-292015-12-29
2016-01-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPozwolenie wodnoprawne, scieki wody opadowe i roztopoweGóral Aleksandere-mail
26.2015-12-282015-12-28
2018-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 646/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzania analizy nieruchomości stanowiących własność Miasta Kalisza, zabudowanych budynkami rozkwaterowanymi z uwagi na zły stan techniczny.Góral Aleksandere-mail
27.2015-12-282015-12-28
2018-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 645/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zabawek i gier edukacyjnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
28.2015-12-282015-12-28
2018-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 644/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania artykułów dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
29.2015-12-282015-12-28
2018-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 643/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania stołu tenisowego dla Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
30.2015-12-282015-12-28
2018-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 642/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany odpłatności za poszczególne usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu dla osób bez skierowania Dyrektora MOPS w KaliszuGóral Aleksandere-mail
31.2015-12-282015-12-28
2018-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 641/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Góral Aleksandere-mail
32.2015-12-282015-12-28
2018-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 640/ 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.Góral Aleksandere-mail
33.2015-12-282015-12-28
2018-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 639/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do używania Spółdzielni Mieszkaniowej DOBRZEC w Kaliszu dwóch urządzeń siłowni plenerowej.Góral Aleksandere-mail
34.2015-12-282015-12-28
2016-01-27
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej, wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2016 roku. Góral AleksanderWE.524.0005.2015
35.2015-12-282015-12-28
2016-01-12
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ul. Dobrzeckiej Góral AleksanderWBUA.6733.0056.2015
36.2015-12-282015-12-28
2015-12-31
Informacje Komunikaty TerminyZmiana godzin pracy urzęduGóral Aleksandere-mail
37.2015-12-232015-12-23
2016-12-23
Biuro Rzeczy Znalezionychpoz. 12/2015 – telefon komórkowy znaleziony w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej poz. 13/2015 – telefon komórkowy znaleziony w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej poz. 14/2015 – komórkowy router znaleziony w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej poz. 15/2015 – ładowarkę do telefonu komórkowego znalezioną w Kaliszu przy ul. GórnośląskiejGóral AleksanderWAG.2611.02.0001.2015
38.2015-12-232015-12-23
2016-03-23
Wyniki naboru na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Komunikacji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
39.2015-12-232015-12-23
2018-12-02
Interpelacjew sprawie modernizacji chodników przy ul. Asnyka Góral Aleksandere-mail
40.2015-12-232015-12-23
2018-11-23
Interpelacjew sprawie montażu lustra drogowego przy ul. AsnykaGóral Aleksandere-mail
41.2015-12-222015-12-22
2018-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 632/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Kaliszu w obrębie 081 Os.25-Lecia.Góral Aleksandere-mail
42.2015-12-222015-12-22
2018-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 630/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie oddania w użyczenie Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4.Góral Aleksandere-mail
43.2015-12-222015-12-22
2016-03-22
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Góral AleksanderWO.210.0035.2015
44.2015-12-222015-12-22
2016-01-07
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 125 na terenie położonym w Kaliszu w ul. Juliusza KossakaGóral AleksanderWBUA.6733.0061.2015
45.2015-12-222015-12-22
2016-03-22
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 2 etaty Góral AleksanderWO.210.0036.2015
46.2015-12-222015-12-22
2016-01-07
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym (budowa zespołu ścian urnowych, pól urnowych i terenów utwardzonych), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185Góral AleksanderWBUA.6733.0052.2015
47.2015-12-222015-12-22
2016-01-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek Nr 20, podano do publicznej wiadomości wykaz 3 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu uzupełnienia nieruchomości przyległych, położonych w Kaliszu przy ul. Marii Koszutskiej Nr 30, Nr 32 i Nr 34. Góral AleksanderWGM.6840.01.0040.2015.TO WGM.6840.01.0041.2015.TO WGM.6840.01.0042.2015.TO
48.2015-12-222015-12-22
2016-01-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek Nr 20, podano do publicznej wiadomości wykaz 7 nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Pogodnej, ul. Szczypiornickiej i ul. Radosnej (w obr 151 Szczypiorno) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Góral AleksanderWGM..TO.722410-0033/10
49.2015-12-222015-12-22
2018-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 629/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Budowlanych Nr 2 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
50.2015-12-222015-12-22
2018-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 633/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2015 rok.Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 046 razy, aktualnie na stronie przebywa: 10 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 01:19   kontakt: agoral@um.kalisz.pl