Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2015-12-222015-12-22
2016-01-07
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym (budowa zespołu ścian urnowych, pól urnowych i terenów utwardzonych), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185Góral AleksanderWBUA.6733.0052.2015
52.2015-12-222015-12-22
2016-03-22
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 2 etaty Góral AleksanderWO.210.0036.2015
53.2015-12-222015-12-22
2016-01-07
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 125 na terenie położonym w Kaliszu w ul. Juliusza KossakaGóral AleksanderWBUA.6733.0061.2015
54.2015-12-222015-12-22
2016-03-22
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Góral AleksanderWO.210.0035.2015
55.2015-12-222015-12-22
2018-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 630/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie oddania w użyczenie Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4.Góral Aleksandere-mail
56.2015-12-212015-12-21
2016-01-05
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ciągu pieszo-jezdnego wraz budową oświetlenia i budowie miejsc postojowych pomiędzy ul. Fryderyka Chopina a Aleją Wojska Polskiego, na terenie położonym w Kaliszu przy Alei Wojska Polskiego Góral Aleksander WBUA.6733.0059.2015
57.2015-12-212015-12-21
2016-01-05
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie oświetleniowej linii kablowej wraz z budową słupów oświetlenia ulicznego, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. PogodnejGóral AleksanderWBUA.6733.0058.2015
58.2015-12-182015-12-18
2016-01-18
wbua1brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: Góral AleksanderWBUA.6743.0425.2015
59.2015-12-182015-12-18
2016-01-19
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszaprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Złotej 64, Góral AleksanderWGM.6840.01.0023.2014.JS
60.2015-12-182015-12-18
2016-03-18
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury -Architekta Miejskiego w Wydziale Budownictwa Urbanistyki i Architektury Góral Aleksandere-mail
61.2015-12-182015-12-18
2016-03-18
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Specjalisty – Plastyka Miejskiego w Wydziale Budownictwa Urbanistyki i Architektury Góral Aleksandere-mail
62.2015-12-182015-12-18
2018-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 627/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Kaliszu „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Kalisza”.Góral Aleksandere-mail
63.2015-12-182015-12-18
2018-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 626/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.Góral Aleksandere-mail
64.2015-12-182015-12-18
2018-12-18
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 625/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania sprawozdawczo – wyborczego w jednostce pomocniczej Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
65.2015-12-162015-12-16
2018-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 614/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
66.2015-12-162015-12-16
2016-01-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży, przysługującego Miastu Kalisz, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 11, opisanego w księdze wieczystej KZ1A/00086616/5. Góral AleksanderWGM.6840.01.0023.2015.RS
67.2015-12-162015-12-16
2016-01-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 1 Góral AleksanderWGM.6840.01.0047.2014.RS
68.2015-12-162015-12-16
2016-03-16
Wyniki naboru na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora MZDiK Góral AleksanderWO.210.0032.2015
69.2015-12-162015-12-16
2015-12-30
Konkursy ofert - zadania publicznewczesne wykrywanie chorób piersi -mmg- usg piersiGóral AleksanderWSSM.8030.3.7.2015
70.2015-12-162015-12-16
2015-12-30
Konkursy ofert - zadania publiczneWczesne wykrywanie chorób płucGóral AleksanderWSSM.8030.3.7.2015
71.2015-12-162015-12-16
2018-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 612/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Fundacji pn. „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
72.2015-12-162015-12-16
2018-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 613/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2016 i na lata 2016-2017.Góral Aleksandere-mail
73.2015-12-162015-12-16
2018-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 615/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia gruntów poł. w Kaliszu przy ul. Marii Koszutskiej Nr 30, Nr 32 i Nr 33 do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.Góral Aleksandere-mail
74.2015-12-162015-12-16
2018-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 616/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Pogodnej, ul. Szczypiornickiej i ul. Radosnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .Góral Aleksandere-mail
75.2015-12-162015-12-16
2018-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 618/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2016r. miejskiego programu polityki zdrowotnej.Góral Aleksandere-mail
76.2015-12-162015-12-16
2018-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 617/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2016r. miejskiego programu polityki zdrowotnej.Góral Aleksandere-mail
77.2015-12-162015-12-16
2018-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 619/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego.Góral Aleksandere-mail
78.2015-12-162015-12-16
2018-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 620/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Góral Aleksandere-mail
79.2015-12-162015-12-16
2018-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 621/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
80.2015-12-162015-12-16
2018-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 622/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz odrębnej własności budynku do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
81.2015-12-162015-12-16
2018-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 623/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
82.2015-12-152015-12-15
2016-02-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaDrugi Przetarg ustny - SzczypiornickaGóral AleksanderWGM.KŻ.722410-0073/07
83.2015-12-152015-12-15
2016-02-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrzetarg ustny - BarskaGóral AleksanderWGM.6840.01.0020
84.2015-12-152015-12-15
2015-12-16
Narady koordynacyjne w WGiKWydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższe posiedzenie narady koordynacyjnej odbędzie się 16 grudnia tj. w środę o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro). Góral AleksanderWGK.6630.1.43.2015.
85.2015-12-152015-12-15
2018-12-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 611/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
86.2015-12-142015-12-14
2018-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 610/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2016r. miejskiego programu polityki zdrowotnej.Góral Aleksandere-mail
87.2015-12-142015-12-14
2018-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 609/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” w Kaliszu środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
88.2015-12-142015-12-14
2018-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 608/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisz w zakresie zadań powiatowych.Góral Aleksandere-mail
89.2015-12-142015-12-14
2018-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 607/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
90.2015-12-142015-12-14
2018-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 606/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
91.2015-12-142015-12-14
2016-01-14
wbua1Brak sprzeciwu do zgłoszeń budów - Rzymska 129 Góral AleksanderWBUA.6743.0422.2015
92.2015-12-142015-12-14
2015-12-28
Konkursy ofert - zadania publicznekonkursu ofert na realizację w 2016r. miejskiego programu polityki zdrowotnej. Góral AleksanderWSSM.8030.3.6.2015
93.2015-12-112015-12-11
2018-11-11
Interpelacjew sprawie rozwoju Spółki PKSMatecki Macieje-mail
94.2015-12-112015-12-11
2018-11-11
InterpelacjeW sprawie wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Hanki Sawickiej 2, 2a, 2d Matecki Macieje-mail
95.2015-12-112015-12-11
2018-11-11
Interpelacjew sprawie przebudowy ulicy LipowejMatecki Macieje-mail
96.2015-12-112015-12-11
2018-11-11
Interpelacjedotyczy wiaduktu przy ul.CzęstochowskiejMatecki Macieje-mail
97.2015-12-112015-12-11
2018-12-11
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 603/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2016 oraz latach 2016-2017 zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej; rehabilitacji osób niepełnosprawnych; aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w wieku emerytalnym.Matecki Macieje-mail
98.2015-12-112015-12-11
2018-12-11
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 604/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 grudnia 2015r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Chełmskiej 18 w Kaliszu środków trwałych.Matecki Macieje-mail
99.2015-12-112015-12-11
2018-12-11
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 605/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.Matecki Macieje-mail
100.2015-12-112015-12-11
2016-01-11
Konkursy ofert - zadania publiczneprzedmiotowy konkurs nie został rozstrzygniętyGóral Aleksandere-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 593 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 sierpnia 2022 o godz. 05:24   kontakt: agoral@um.kalisz.pl