Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2004-09-232004-09-24
2004-10-15
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowniosek o wydanie zezwolenia - zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa - Stawiszyńska 163Góral AleksanderWBUA.73311-0305/04
52.2004-09-222004-09-23
2004-10-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego - ul. KorczakGóral AleksanderWBUA.73312-0068/04
53.2004-09-222004-09-23
2004-10-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. KorczakGóral AleksanderWBUA.73312-0076/04
54.2004-09-212004-09-21
2004-10-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęto postępowanie administracyjne dot. ustalenia zasad podziału działki przy ul. Poznańskiej 12a w celu regulacji ul.PoznańskiejGóral AleksanderWBUA.73310-0199/04
55.2004-09-202004-09-20
2004-10-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzję ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego - kablowa linia SNGóral AleksanderWBUA 73312-0065/04
56.2004-09-202004-09-20
2004-10-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzję ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego - sieć gazowa średniego ciśnienia ul. Kruczkowskiego oraz gm. BlizanówGóral AleksanderWBUA 73312-0054/04
57.2004-09-162004-09-16
2004-10-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskow publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz informację o raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech zbiorników gazu oraz przyłączy z instalacją wewnętrzną na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Energetyków 12 (nr działki 15/5, obręb nr 80).Matecki MaciejWBUA 73311-0292/04
58.2004-09-162004-09-16
2004-09-30
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Kalisza Matecki MaciejWBUA 73311-0292/04
59.2004-09-142004-09-15
2004-10-30
Inne ogłoszeniaObwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1986 rokuGóral Aleksanderpismo z Wielkopolskiego UW w Poznaniu del. w Kaliszu Oddział Spraw Obywatelskich i Migracji nr SO.Ka.2-5261-13/2004
60.2004-09-142004-09-14
2004-10-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrzebudowa stacji paliw - Al Wojska Polskiego 178Góral AleksanderWBUA.7353-0494/04
61.2004-09-142004-09-15
2004-10-30
Inne ogłoszeniaObwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1986 rokuGóral Aleksanderpismo z Wielkopolskiego UW w Poznaniu del. w Kaliszu Oddział Spraw Obywatelskich i Migracji nr SO.Ka.2-5261-13/2004
62.2004-09-142004-09-15
2004-10-30
Inne ogłoszeniaObwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1986 rokuGóral Aleksanderpismo z Wielkopolskiego UW w Poznaniu del. w Kaliszu Oddział Spraw Obywatelskich i Migracji nr SO.Ka.2-5261-13/2004
63.2004-09-102004-09-13
2004-10-01
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej mr 6 w Kaliszu i Publicznego Przedszkola Nr 1 w KaliszuGóral AleksanderWE - 1112-1/44/04
64.2004-09-102004-09-10
2004-10-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskow publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz informację o raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej odżywek dla dzieci na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 151-153 Walczak PiotrWBUA.73311-0347/04
65.2004-09-102004-09-10
2004-10-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na adaptacji istniejącego obiektu na budynek przeznaczony do celów szkoleniowych i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193-195.Walczak PiotrWBUA.73312-0074/04
66.2004-09-092004-09-09
2004-09-28
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszadrugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Towarowej 1a w Kaliszu w strefie śródmiejskiej.Góral AleksanderWGM.JS.722414-0003/04
67.2004-09-082004-09-08
2004-09-30
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskopublicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fundamentów i ogrodzenia miejsc składowania gazów technicznych, lokalizacji zbiorników gazu (propan-butan, azot), budowie wieży chłodniczej wody obiegowej, rozbudowie stacji transformatorowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Elektrycznej 6a - dz. nr 29/1 (obręb nr 115) oraz informację o raporcie oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.Góral AleksanderWBUA.73311-0212/04
68.2004-09-082004-09-08
2004-09-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoże wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Kulisiewicza - etap II. Góral AleksanderWBUA.73312-0073/04
69.2004-09-072004-09-07
2004-09-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko wydano decyzje ustalające lokalizacje inwestycji celu publicznego polegających na: budowie sieci wodociągowej w ul. Tacyta i Marka, budowie sieci wodociągowej w ul. Wąskiej i Młynarskiej, budowie sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej, budowie sieci wodociągowej w ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego, budowie sieci wodociągowej w ul. Korczak, budowie sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej, budowie sieci wodociągowej w ul. Dackiej i ul. Prastarej.Góral AleksanderWBUA.73312- 0002/04 WBUA.73312- 0008/04
70.2004-09-072004-09-07
2004-09-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzje ustalające lokalizacje inwestycji celu publicznego polegających na: budowie budynku administracji samorządowej (dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kaliszu) oraz klatki schodowej przybudowanej do istniejącego budynku przy ul. Krótkiej, rozbudowie budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o pomieszczenie klatki schodowej przy ul. Nowy Świat.Góral Aleksander
71.2004-09-072004-09-07
2004-09-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzje ustalające lokalizacje inwestycji celu publicznego polegających na: budowie linii optotelekomunikacyjnej relacji Al. Wolności 8 ul. Niecała 12, budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Borkowskiej, budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Sadowej, na budowie budynku biblioteki przy ul. Nowy Świat.Góral AleksanderWBUA.73312- 0011/04 WBUA.73312- 0007/04 WBUA.73312- 0006/04 WBUA.73312- 0004/04
72.2004-09-072004-09-07
2004-09-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko wydano decyzje ustalające lokalizacje inwestycji celu publicznego polegających na: przebudowie ul. Dolnej i Ciesielskiej, budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Niecałej i Pl. Kilińskiego.Góral AleksanderWBUA.73312- 0033/04 WBUA.73312- 0035/04
73.2004-09-072004-09-07
2004-09-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko wydano decyzje ustalające lokalizacje inwestycji celu publicznego polegających na: budowie oświetlenia ulicznego ul. Poznańskiej na odcinku od Cmentarza Komunalnego do granicy miasta, budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Stawiszyńskiej, budowie zasilania oświetlenia ulicznego ul. Stanczukowskiego i Wyspiańskiego, budowie linii energetycznych kablowych i napowietrznych nn. oświetlenia ulicznego wraz z słupami i szafką oświetlenia ulicznego w ul. Zachodniej, Sulisławskiego i Świetlanej.Góral AleksanderWBUA.73312- 0040/04 WBUA.73312- 0036/04 WBUA.73312- 0026/04 WBUA.73312- 0045/04
74.2004-09-072004-09-07
2004-09-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzje ustalające lokalizacje inwestycji celu publicznego polegających na: budowie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych SN i nn oraz stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ul. Pogodnej 16, budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (bez przyłączy) dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Św. Michała, budowie kablowych linii elektroenergetycznych nn celem zasilania w energię elektryczną domów mieszkalnych przy ul. Rolnej w Kaliszu, budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (bez przyłączy) w ul. Raciborskiego, Radwana, Radoszewskiego, Perzyny, Dybowskiego i Kopernickiego, budowie osadnika wód popłucznych przy ul. Poznańskiej, budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tyniec w ulicach: Łódzkiej, Więziennej, Winiarskiej, Idzikowskiego, Ciepłej, Przesmyk, Żwirki i Wigury, Owsianej, Braci Niemojowskich, Hożej, B. Prusa oraz budowie kanalizacji deszczowej w ulicach: Kasztelańskiej, Piwnej, Gronowej i Winiarskiej.Góral AleksanderWBUA.73312- 0009/04 WBUA.73312- 0032/04 WBUA.73312- 0025/04 WBUA.73312- 0020/04 WBUA.73312- 0021/04 WBUA.73312- 0027/04
75.2004-09-072004-09-07
2004-09-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej Ř200 na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Bankowej.Góral AleksanderWBUA.73312- 0048/04
76.2004-09-072004-09-07
2004-09-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie komory przyłączeniowo - przelewowej wraz z kanałem sanitarnym przy ul. Wał Jagieloński i Łęgowa.Góral AleksanderWBUA.73312- 0041/04
77.2004-09-072004-09-07
2004-09-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzje ustalające lokalizacje inwestycji celu publicznego polegających na: - budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Winiarskiej, - budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Wale Piastowskim, - budowie ulicy Olszowej wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od. ul. Brzozowej do ul. Sosnowej oraz budowie kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, - budowie linii napowietrznej nn. oświetlenia ulicznego wraz z latarniami w ul. Opatowieckiej.Góral AleksanderWBUA.73312- 0046/04 WBUA.73312- 0052/04 WBUA.73312- 0051/04 WBUA.73312- 0060/04
78.2004-09-072004-09-07
2004-09-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzje ustalające lokalizacje inwestycji celu publicznego polegających na: - budowie linii kablowej niskiego napięcia w pasie drogowym ul. Smolnej, Obozowej i Głogowskiej, - budowie oświetlenia iluminacyjnego Cerkwi Prawosławnej (kable energetyczne i stanowiska oświetleniowe)Góral AleksanderWBUA.73312- 0001/04 WBUA.73312- 0010/04
79.2004-09-072004-09-09
2004-09-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoinwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej energetycznej nn dla potrzeb oświetlenia oraz iluminacji kościoła Parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Asnyka i Polnej Góral AleksanderWBUA.73312-0056/04
80.2004-09-062004-09-07
2004-09-28
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowniosek o wydanie decyzji o warunkach realizacji inwestycji celu publicznego oraz informację o raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stanowisk transformatorowych oraz budowie fundamentów pod transformatory z misami ekologicznymi na olej i odprowadzeniu wód deszczowych z mis poprzez separator do kanalizacji deszczowej na terenie Punktu Zasilania Energetycznego położonego w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71. Góral AleksanderWBUA 73312-0050/04
81.2004-09-062004-09-06
2004-09-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowie ulicy Torowej na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Dworcowej wraz z przebudową skrzyżowań ulic Dworcowej, Torowej, i Grunwaldzkiej na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 77/1,77/2 i 83 - obręb nr 82, działki nr 1/1, 2, 3/3, 8, 16, 39/53 i 79 (obręb nr 97), działki nr 20/18, 30 i 31 (obręb nr 98) oraz działki nr 1 i 2/1 (obręb nr 99).Góral AleksanderWBUA 73312-0058/04
82.2004-09-012004-09-01
2004-09-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowniosek o warunki zabudowy oraz raport oddziaływania na środowisko - rozbudowa hali przetwórstwa ryb - ul. Wrocławska 123-125Góral Aleksander
83.2004-08-312004-08-31
2004-09-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskodecyzja ustalająca lokalizację inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu istniejącego budynku magazynowego oraz budowie przyłącza energetycznegho i budynku z pomieszczeniem technologicznym na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 152-186Góral Aleksander
84.2004-08-312004-08-31
2004-09-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskodecyzje dotyczące ustalenia zasad podziału działekGóral Aleksander
85.2004-08-312004-08-31
2004-09-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa oświetlenia drogowego (linia kablowa energetyczna nn, wolnostojące słupy oświetleniowe) na terenie położonym w Kaliszu przy ul.PotulnejGóral Aleksander
86.2004-08-302004-08-30
2004-09-13
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęto postępowanie dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie dosiemnej linii kablowej nn ze złączami oraz modernizacji napowietrznej linii kablowejGóral Aleksander
87.2004-08-162004-08-16
2004-08-30
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia zasad podziału działki nr 67 (obręb nr 16) położonej w Kaliszu przy ul. 3-go Maja 11 w celu regulacji istniejącej ul. 3 Maja.Matecki Maciej
88.2004-08-162004-08-16
2004-08-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza o ustaleniu warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego (linia kablowa energetyczna nn, wolnostojące słupy oświetleniowe) w ulicy Gajowej.Matecki Maciej
89.2004-08-152004-08-15
2004-09-30
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację prac popularno - naukowych i wydawniczych dokumentujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe Kalisza.Matecki Maciej
90.2004-08-152004-08-15
2004-09-30
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2005 roku. Matecki Maciej
91.2004-08-152004-08-15
2004-09-30
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pomocy społecznej polegającego na wspieraniu osób niepełnosprawnych przez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.Matecki Maciej
92.2004-08-152004-08-15
2004-09-30
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań pomocy społecznej: udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie gorącego posiłku osobom tego potrzebującym, udzielanie pomocy żywnościowej, zapewnienie odzieży, prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Matecki Maciej
93.2004-08-152004-08-15
2004-09-30
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację XII Wielkopolskich Spotkań Chóralnych "Carmen Sacrum"Matecki Maciej
94.2004-08-152004-08-15
2004-09-30
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację XXVII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum".Matecki Maciej
95.2004-08-152004-08-15
2004-09-30
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację cyklicznych znaczących dla miasta Kalisza imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację.Matecki Maciej
96.2004-08-152004-08-15
2004-09-30
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu.Matecki Maciej
97.2004-08-152004-08-15
2004-09-30
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na ratownictwo wodne.Matecki Maciej
98.2004-08-152004-08-15
2004-09-30
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację rajdów dla dzieci i młodzieży szkół kaliskich.Matecki Maciej
99.2004-08-132004-08-13
2004-08-31
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację kotłowni w budynku przy ulicy Kościuszki 1a"Matecki Maciej
100.2004-08-132004-08-13
2004-09-30
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie dofinansowania wypoczynku letniego (kolonii ) dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich. Matecki Maciej

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 587 razy, aktualnie na stronie przebywa: 17 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 sierpnia 2022 o godz. 04:53   kontakt: agoral@um.kalisz.pl