Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2005-11-252005-11-25
2006-01-11
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice - Kolonia Sulisławice"Góral AleksanderOBWIESZCZENIE PREZYDENTA
52.2005-11-242005-11-24
2005-12-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoMise ekologiczne na olej i wody deszczowe - Wał BernardyńskiGóral AleksanderWBUA 73312-0049/05
53.2005-11-242005-11-24
2005-12-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia - ul.PolnaGóral AleksanderWBUA 73312-0045/05
54.2005-11-222005-11-22
2005-12-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja dot. Stacji Bazowej ERA GSM przy ul. DobrzeckiejGóral AleksanderWSRK.7624-16/05
55.2005-11-222005-11-22
2005-12-07
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa Sprzętu KomputerowegoGóral AleksanderWO.3410- 6 / 05
56.2005-11-212005-11-21
2005-12-12
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa sieci wodociągowej w ulicy Olszowej na odcinku pomiędzy ulicami Brzozową i Sosnową na terenie działek położonych w KaliszuGóral AleksanderWBUA. 73312-0075/05
57.2005-11-212005-11-21
2005-12-12
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego (linia kablowa energetyczna nn, wolnostojące słupy oświetleniowe z oprawą) w ul. Szczypiornickiej i Pogodnej na terenie położonym w Kaliszu w ul. Szczypiornickiej i ul. PogodnejGóral AleksanderWBUA. 73312-0075/05
58.2005-11-212005-11-21
2005-12-06
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyBudowa kanalizacji sanitarnej od kolektora "Krępica" do posesji przy ul. Stanczukowskiego 25-27 w KaliszuGóral AleksanderWRI. 3410/76/05
59.2005-11-212005-11-21
2005-12-05
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyWykonanie, dostawę i montaż elementów rolkowiska w Ogródku JordanowskimGóral AleksanderWRI. 3410/77/05
60.2005-11-182005-11-18
2005-11-25
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez rzekę Piwonkę w km 0 + 748 ( w ciągu ul. Rzymskiej ) kolektorów miejskiej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznejGóral AleksanderWSRK.6210-65.5/05
61.2005-11-182005-11-18
2005-12-05
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonySprzątanie pomieszczeń budynku Ratusza oraz budynku "Biura Świadczeń Rodzinnych"Góral AleksanderWAG.3410-10/05
62.2005-11-162005-11-16
2005-12-01
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyWykonanie druków dla Urzędu MiejskiegoGóral AleksanderWAG.3410-9/05
63.2005-11-152005-11-15
2005-11-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Kalisz- Ogrody nr 5102” na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Przybrzeżnej Góral AleksanderWBUA.73312-0041/05
64.2005-11-152005-11-15
2005-11-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrzebudowa ulicy SerbinowskiejGóral AleksanderWBUA 73312-0081/05
65.2005-11-152005-11-15
2005-11-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa odcinka sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego dla potrzeb wyposażenia w sieci wodociągowe działek położonych na terenie gminy Gołuchów Góral AleksanderWBUA 73312-0069/05
66.2005-11-152005-11-15
2005-11-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa oświetlenia ulicznego (linia kablowa energetyczna nn i wolnostojące słupy oświetleniowe) na działkach położonych w Kaliszu stanowiących ul. PiechurówGóral AleksanderWBUA 73312-0076/05
67.2005-11-152005-11-15
2005-11-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami do budynków położonych przy ul. Bogumiła i Barbary 2, 4 ul. Młynarskiej 14, 16 oraz ul. Polnej 13Góral AleksanderWBUA 73312-0060/05
68.2005-11-152005-11-15
2005-11-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa napowietrznej linii energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie położonym w Kaliszu przy ul. NoskowskiejGóral AleksanderWBUA.73312-0040/05
69.2005-11-152005-11-17
2005-11-25
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowprowadzenie do rzeki Swędrni ścieków opadowych i roztopowych spływających z terenu osiedla "winiary"Góral AleksanderWSRK.6210-64.5/05
70.2005-11-142005-11-14
2005-12-15
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa budynku warsztatowego w zakresie mechaniki pojazdowej na trzy stanowiska robocze oraz parkingu na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 205Góral AleksanderWBUA.73311-0190/05
71.2005-11-102005-11-10
2005-11-29
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrzetarg ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Miedzianej oznaczonej jako działka 63 o pow. 693m2Góral AleksanderWGM.BO.722413-0012/04
72.2005-11-102005-11-10
2005-12-09
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszasprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Kazimierza Wielkiego Nr 11 Góral AleksanderWGM.AR-722410-0057/05
73.2005-11-092005-11-09
2005-11-30
Inne ogłoszenia30 listopada 2005 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu, zadań realizowanych w 2006r.Góral AleksanderWSRK. 7629/G/49/05
74.2005-11-092005-11-09
2005-11-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrzebudowa skrzyżowania w obrębie ulic: Dobrzeckiej, Podmiejskiej i Stanczukowskiego (przebudowa istniejącego skrzyżowania zwykłego na małe rondo wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia, usunięciem kolizji z siecią energetyczną i telekomunikacyjną oraz przebudową zieleni) Góral AleksanderWBUA.73312-0073/05
75.2005-11-092005-11-09
2005-11-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRozbudowa sieci telefonicznej w ul. Promiennej, Opłotki i WesołejGóral AleksanderWBUA.73312-0073/05
76.2005-10-302005-11-03
2005-11-16
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaSprzedaż na własność nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 80-82 w KaliszuGóral AleksanderWGM.JS.722413-0033/05
77.2005-10-302005-11-02
2005-11-17
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyWywóz odpadów komunalnych stałych z obiektów Urzędu Miejskiego w KaliszuGóral AleksanderWAG.3410-8/05
78.2005-10-282005-10-28
2005-11-18
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA ul. SzczypiornickaGóral AleksanderWSRK.7624-12/05
79.2005-10-282005-11-03
2005-11-21
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa prasy dla Urzędu Miejskiego w KaliszuGóral AleksanderWAG,3410-7/05
80.2005-10-282005-11-01
2005-11-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA na działce 2/3 przy ul. Warszawskiej nr 73-83Góral AleksanderWSRK.7624-13/05
81.2005-10-282005-11-01
2005-11-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA na działce 12/4 przy ul. Rzymskiej Góral AleksanderWSRK.7624-14/05
82.2005-10-282005-11-02
2005-11-21
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomość lokalowej o pow. 406m2 - ul Obywatelska 4Góral AleksanderWGM.MW.722414-004/05
83.2005-10-282005-10-28
2006-01-27
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. komunalizacji i zasiedzeń w Wydziale Gospodarowania MieniemGóral AleksanderWO.1110-0007/05
84.2005-10-282005-10-28
2006-01-27
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. nabywania gruntów na cele publiczne i do zasobu nieruchomności oraz ustalania odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w Wydziale Gospodarowania MieniemGóral AleksanderWO.1110-0007/05
85.2005-10-282005-10-28
2005-11-14
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawę bonów towarowychGóral AleksanderWO. 3410- 5 / 05
86.2005-10-272005-10-27
2005-11-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa "Trasy Bursztynowej" na odcinku od ulicy Częstochowskiej do ulicy Kresowej (w tym budowa oświetlenia ulicznego, odwodnienie, przebudowa sieci infrastruktury technicznejGóral Aleksanderwbua-73312-0093/05
87.2005-10-252005-10-25
2005-11-09
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa chodnika wzdłuż ulicy BorkowskiejGóral AleksanderWBUA.73312-0090/05
88.2005-10-252005-10-25
2005-11-09
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Poligonowej (dla potrzeb włączenia działek położonych na terenie gm. GołuchówGóral AleksanderWBUA.73312-0091/05
89.2005-10-252005-10-27
2005-11-17
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji bazowej telefoni komórkowej - ul .PoznańskaGóral AleksanderWSRK.7624-11/05
90.2005-10-242005-10-24
2005-11-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa kanału sanitarnego - ul.StańczukowskiegoGóral AleksanderWBUA.73312-0059/05
91.2005-10-242005-10-24
2005-11-10
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonySprzątanie obiektów: Ratusza przy ul. Główny Rynek 20 oraz Biura Świadczeń Rodzinnych przy ul. Franciszkańskiej 3-5 Góral AleksanderWAG. 3410-6/05
92.2005-10-242005-10-24
2005-11-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa dwóch zatok autobusowychGóral AleksanderWBUA.73312-0087/05
93.2005-10-242005-10-24
2005-11-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa sieci gazowej - ul.ZachodniaGóral AleksanderWBUA.73312-0072/05
94.2005-10-212005-10-21
2005-11-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRozbudowa Hali Sportowej - COSSW ul.WrocławskaGóral AleksanderWBUA.73312-0089/05
95.2005-10-202005-10-20
2005-11-00
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa samochodu osobowego dla Strazy Miejskiej KaliszaGóral AleksanderSMK.3410-1/1/05
96.2005-10-202005-10-20
2005-11-00
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDoposażenie Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu w sprzęt komputerowyGóral AleksanderWE.3410- 2 / 05
97.2005-10-182005-10-18
2005-11-03
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyWykonanie płyty żelbetowej pod urządzenie obiektu Skate-parku w Ogródku JordanowskimGóral AleksanderWRI.3410/75/05
98.2005-10-172005-10-17
2005-11-02
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRozbudowa sieci telefonicznej - ul.Skarszewska i ul.CyprysowaGóral AleksanderWBUA.73312-0085/05
99.2005-10-172005-10-17
2005-12-08
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 17.270.000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnychGóral Aleksanderpisma z BBA
100.2005-10-142005-10-14
2006-01-14
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
wyniki naboru - świadczenia rodzinne - BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHGóral AleksanderWO.1110-008/05

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 880 115 razy, aktualnie na stronie przebywa: 36 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 12:14   kontakt: agoral@um.kalisz.pl