Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
101.2005-10-142005-10-14
2005-10-28
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszaogloszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 30 - Główny Rynek 15Góral AleksanderWGM.7145-0469/05
102.2005-10-142005-10-14
2006-01-14
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
wyniki naboru - świadczenia rodzinne - BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHGóral AleksanderWO.1110-008/05
103.2005-10-142005-10-14
2006-01-14
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
wyniki naboru - zaliczki alimentacyjne - BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHGóral AleksanderWO.1110-008/05
104.2005-10-122005-10-11
2005-10-27
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego w KaliszuGóral AleksanderWAG 3410-5/05
105.2005-10-122005-10-14
2005-11-14
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrzetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Kowalskiej 8 w celu zabudowania jej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem.Góral AleksanderWGM.BO.722410-0046/05
106.2005-10-112005-10-11
2005-10-26
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyKompleksowa obsługa serwisowa kserokopiarek Urzędu Miejskiego w KaliszuGóral AleksanderWAG 3410-4/05
107.2005-10-102005-10-10
2005-10-24
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa oświetlenia ulicznego w ul. SłowiańskiejGóral AleksanderWBUA 73312-0046/05
108.2005-10-102005-10-10
2005-10-24
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi (wiaty dla trenerów, ławki dla publiczności, itp.) na terenie położonym w Kaliszu przy Wale Matejki Góral AleksanderWBUA 73312-0054/05
109.2005-10-102005-10-10
2005-10-24
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Zdrojowej składającego się z linii kablowej oraz słupów oświetlenia ulicznego, na terenie położonym przy ulicy Zdrojowej Góral AleksanderWBUA.73312-0061/05
110.2005-10-102005-10-10
2005-10-24
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Rzymskiej składającego się z linii kablowej oraz słupów oświetlenia ulicznego, na terenie położonym przy ulicy Rzymskiej Góral AleksanderWBUA.73312-0070/05
111.2005-10-102005-10-10
2005-10-24
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskorozbudowa sieci telefonicznej - ul.Winiarska Góral AleksanderWBUA.73312-0053/05
112.2005-10-102005-10-10
2005-10-24
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa sieci gazowej Średniego ciśnienia - ul Radoszewskiego i RadwanaGóral AleksanderWBUA.73312-0043/05
113.2005-10-072005-10-07
2005-10-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa linii kablowej energetycznej średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej dla potrzeb zakładu "OST-SPED"Góral AleksanderWBUA.73312-0086/05
114.2005-10-072005-10-07
2005-10-24
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonydostawa sprzętu komputerowegoWalczak Piotrpodpisane ogłoszenie
115.2005-10-062005-10-06
2005-10-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej - SzczypiornoGóral AleksanderWBUA 73312-0084/05
116.2005-10-062005-10-06
2005-11-16
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
dot. naboru na stanowisko ds. nabywania gruntów na cele publiczne i do zasobów nieruchomości oraz ustalania odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniuGóral Aleksander
117.2005-10-062005-10-06
2005-11-16
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
dot. naboru na stanowisko ds. komunalizacji mienia i zasiedzeń w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniuGóral Aleksander
118.2005-10-042005-10-04
2005-11-29
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonydostawa tablic rejestracyjnych Góral Aleksanderemail od Ewy Szcześniak
119.2005-09-302005-09-30
2005-10-17
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyModernizacja wjazdu, parkingu i chodników w Szkole Podstawowej nr 13 w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 34Góral AleksanderWRI.3410/72/05
120.2005-09-292005-09-30
2005-10-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskozostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Tadeuszowi Sośnickiemu zam. w Kaliszu przy ul. św. Michała, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Krępicy wód opadowych i roztopowych, spływających z terenu nieruchomości.Góral AleksanderWSRK.6210-56.2/05
121.2005-09-292005-09-30
2005-10-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskozostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Fabryce Wyrobów Runowych „RUNOTEX” S.A. w Kaliszu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Prosny jednym wylotem zlokalizowanym w km 63 + 700, wód opadowych i roztopowych, spływających z terenu Zakładu przy ul. Długosza nr 11.Góral AleksanderWSRK.6210-57.2/05
122.2005-09-292005-09-30
2005-10-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskozostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Fabryce Wyrobów Runowych „RUNOTEX” S.A. w Kaliszu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Prosny dwoma wylotami zlokalizowanymi w km 64 + 360 i w km 64 + 495, wód opadowych i roztopowych, spływających z terenu Zakładu przy ul. Szopena nr 23Góral AleksanderWSRK.6210-58.2/05
123.2005-09-282005-09-28
2005-10-18
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej ERA z kontenerem telekomunikacyjnym oraz z przyłączem energetycznymGóral AleksanderWBUA.73312-0082/05
124.2005-09-272005-09-27
2005-10-17
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie położonym w Kaliszu w obrębie ul. Widok i Al. Wojska Polskiego oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 156/2, 156/5, 156/6 (obręb 42) oraz 146 (obręb 70)Góral AleksanderWBUA 73312-0042/05
125.2005-09-272005-09-30
2005-10-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie dotyczące drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości położonych przy ul. Dębowej Nr 12a, Nr 12b i Nr 12c w KaliszuGóral AleksanderWGM.AR.722410-0163/04
126.2005-09-272005-09-27
2005-11-25
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyBieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Kalisza w latach 2006-2007 w Rejonie IIIGóral AleksanderEMAIL od E.Szcześniak
127.2005-09-272005-09-27
2005-11-23
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyBieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Kalisza w latach 2006-2007 w Rejonie IIGóral AleksanderEMAIL od E.Szcześniak
128.2005-09-272005-09-27
2005-11-21
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyBieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Kalisza w latach 2006-2007 w Rejonie IGóral AleksanderEMAIL od E.Szcześniak
129.2005-09-272005-09-27
2005-11-15
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszaprzetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej u zbiegu ul. Hanki Sawickiej i ul. GranicznejGóral AleksanderWGM.JS.722413-0033/05
130.2005-09-272005-09-27
2005-10-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaDrugi przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Granicznej 80-82Góral AleksanderWGM.JS.722413-0035/05
131.2005-09-262005-10-16
2006-01-16
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Konkurs na stanowisko Dyrektora Artystycznego Filharmonii KaliskiejGóral AleksanderWKST.4015-3-55/05
132.2005-09-262005-09-26
2006-09-16
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
dot. naboru na wolne stanowisko ds. naliczeń świadczeń rodzinnych w Biurze Świadczeń RodzinnychMatecki Maciej
133.2005-09-262005-09-26
2006-09-16
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
dot. naboru na wolne stanowisko ds. naliczeń zaliczek alimentacyjnych w Biurze Świadczeń RodzinnychMatecki Maciej
134.2005-09-232005-09-23
2005-11-15
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDobudowa skrzydła do istniejącego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Kościuszki 1a.Góral AleksanderEMAIL od E.Szcześniak
135.2005-09-232005-09-23
2005-10-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 13/1 przy ul. Łódzkiej 5Góral AleksanderWSRK.7624-6/05
136.2005-09-232005-09-23
2005-10-10
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa i montaż sprzętu do rejestracji cyfrowej monitoringu wizyjnego m. KaliszaGóral AleksanderEMAIL od E.Szcześniak
137.2005-09-232005-09-23
2005-10-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektów firmy AGRO-STAR z przeznaczeniem na stację remontu samochodów ciężarowych (warsztaty), na terenie przy ul. Owsianej nr 7Góral AleksanderWSRK.7624-7/05
138.2005-09-222005-09-22
2005-11-14
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa bonów towarowych (talonów)Góral AleksanderEMAIL od E.Szcześniak
139.2005-09-222005-09-22
2005-10-10
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyBudowa sieci wodociągowej w ul. Żytniej w KaliszuGóral AleksanderEMAIL od E.Szcześniak
140.2005-09-212005-09-23
2005-10-23
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaSprzedaż na własność nieruchomośći ul.Miedziana działka - 693m2Góral AleksanderWGM.BO.722413-0012/04
141.2005-09-212005-09-21
2005-10-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrzedsięwzięcie polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 45/8 przy ul. Przybrzeżnej w KaliszuGóral AleksanderWSRK.7624-5/05
142.2005-09-212005-09-21
2005-10-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - ul. PrzybrzeżnaGóral AleksanderWSRK.7624-5/05
143.2005-09-192005-09-19
2005-11-14
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyWykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach: Sulisławice Kolonia, Dobrzec Zachód i Dobrzec PółnocGóral AleksanderEMAIL od E.Szcześniak
144.2005-09-192005-09-19
2005-10-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoul. serbinowskaGóral AleksanderWBUA.73312-0081/05
145.2005-09-162005-09-16
2005-09-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskorozbudowa budynku - Wroclawska 193-195Góral AleksanderWBUA.73312-0025/05
146.2005-09-162005-09-17
2005-10-01
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa stacji transformatorowej - Wojska Polskiego 3Góral AleksanderWBUA.73312-0074/05
147.2005-09-162005-09-16
2005-09-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa sieci telefonicznej - ulice Pogodna i SzczypiornickaGóral AleksanderWBUA.73312-0051/05
148.2005-09-162005-09-16
2005-09-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa sieci kanalizacyjnej - ul KordeckiegoGóral AleksanderWBUA.73312-0035/05
149.2005-09-162005-09-16
2005-09-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa lini kablowych - il Wrocławska (Nosków, Szczypiorno)Góral AleksanderWBUA.73312-0030/05
150.2005-09-152005-09-15
2005-09-30
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowa stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej ERA (wieża typu kratowego wraz z przyłączem energetycznym oraz budynkiem z pomieszczeniem technologicznym) na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wypoczynkowej – dz. nr 2102/3 (obręb nr 152)Góral AleksanderWBUA.73312-0079/05

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 960 396 razy, aktualnie na stronie przebywa: 18 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 18:42   kontakt: agoral@um.kalisz.pl