Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2022-12-212022-12-21
2023-01-21
wbua1Inf. o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeniaGóral AleksanderWBUA.6743.0245.2022
52.2022-12-212022-12-21
2023-01-23
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2022-12-21Góral Aleksander2022/BZP 00031960/19/P
53.2022-12-212022-12-21
2023-01-03
Konkursy ofert - zadania publiczneZarządzeniaenr 826/2022 PMK z dnia 19.12.2022 zmieniającego Zarządzenie 800/2022 z 7.12.2022.Góral AleksanderZarządzenia nr 826/2022 PMK
54.2022-12-212022-12-21
2022-12-28
Góral Aleksander
55.2022-12-192022-12-20
2023-01-03
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu Góral AleksanderWo.210.0052.2022
56.2022-12-192022-12-19
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 831/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza na 2023 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
57.2022-12-192022-12-19
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 830/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w KaliszuGóral Aleksandere-mail
58.2022-12-192022-12-19
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 829/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
59.2022-12-192022-12-19
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 825/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
60.2022-12-192022-12-19
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 824/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
61.2022-12-192022-12-19
2023-01-09
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszawykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 93, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 039 Ogrody jako działka nr 21/5 o pow. 0,0094 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00012236/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na uzupełnianie nieruchomości przyległej, położonej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 93Góral AleksanderWGM.6840.03.0002.2022.MS
62.2022-12-192022-12-19
2022-12-30
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze Kierownik DDPSGóral AleksanderWO.210.0051.2022
63.2022-12-162022-12-16
2022-12-30
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGóral AleksanderWGOŚ.6220.0020.2022
64.2022-12-162022-12-16
2022-12-30
wbua4Budowa osiedlowej sieci cieplnej w Parku Miejskim (spinka sieciowa), na terenie położonym w Kaliszu w ul. Łaziennej, Jasnej i Alei Wolności, przy ul. Jasnej 1–3 i Jasnej 2 oraz w Parku MiejskimGóral AleksanderWBUA.6733.0050.2022
65.2022-12-152022-12-15
2023-01-15
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.416.2022.ACGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.416.2022.AC
66.2022-12-152022-12-15
2023-01-15
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.415.2022.ACGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.415.2022.AC
67.2022-12-152022-12-15
2023-01-14
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniach Góral AleksanderWBUA.6743.0308.2022
68.2022-12-152022-12-15
2023-01-15
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoSukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach wraz z kubkami biodegradowalnymi dla Urzędu Miasta Kalisza w 2023 roku.Marta SztanderaWAG.2710.0544.2022
69.2022-12-152022-12-15
2025-12-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 822/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ulicy Biskupickiej 4, na uzupełnienie nieruchomości przyległej.Góral Aleksandere-mail
70.2022-12-152022-12-15
2025-12-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 817/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania składów komisji egzaminacyjnych.Góral Aleksandere-mail
71.2022-12-152022-12-15
2025-12-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 816/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zbycia udziałów w spółce Giełda Kaliska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będących własnością Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
72.2022-12-152022-12-15
2025-12-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 810/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym środkami komunikacji miejskiej na terenie sąsiadujących miast i gmin w ramach zawartych porozumień.Góral Aleksandere-mail
73.2022-12-152022-12-15
2025-12-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 809/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza będącymi w dyspozycji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
74.2022-12-152022-12-15
2025-12-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 802/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
75.2022-12-152022-12-15
2023-01-15
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoSerwis i konserwacja urządzeń dźwigowych typu osobowego OH-2/63, dźwig osobowy - panorama WITTUR E079/17 i urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych BARDUVA UAB RB-150 znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a i Główny Rynek 20Joanna KuszWAG.2710.0568.2022
76.2022-12-142022-12-14
2025-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 799/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
77.2022-12-142022-12-14
2023-01-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydania pozwolenia wodnoprawnegoGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.462.2022.JG
78.2022-12-142022-12-14
2023-03-15
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. profilaktyki i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Góral AleksanderWO.210.0045.2022
79.2022-12-142022-12-14
2022-12-27
Inne ogłoszeniaogłoszenie wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość znak WGM.6833.0014.2022.MGGóral AleksanderWGM.6833.0014.2022.MG
80.2022-12-142022-12-14
2022-12-30
wbua4Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego. Góral AleksanderWBUA.6733.0048.2022
81.2022-12-142022-12-14
2022-12-28
wbua4Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Majkowskiej, ul. Nowy Rynek oraz w rejonie ul. 3 MajaGóral AleksanderWBUA.6733.0051.2022
82.2022-12-142022-12-14
2025-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 820/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w Dziedzinie Kultury w sezonie 2022/2023Góral Aleksandere-mail
83.2022-12-142022-12-14
2025-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 818/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
84.2022-12-142022-12-14
2025-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 815/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
85.2022-12-142022-12-14
2025-12-14
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 814/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
86.2022-12-142022-12-14
2025-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 801/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
87.2022-12-132022-12-09
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 812/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
88.2022-12-132022-12-13
2022-12-23
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony powietrza, ochrony gruntów rolnych i leśnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Góral AleksanderWO.210.0048.2022
89.2022-12-132022-12-13
2022-12-23
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. łączności i alarmowania w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw ObronnychGóral AleksanderWO.210.0050.2022
90.2022-12-132022-12-09
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 792/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt.Góral Aleksandere-mail
91.2022-12-132022-12-09
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 804/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
92.2022-12-132022-12-09
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 808/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.Góral Aleksandere-mail
93.2022-12-132022-12-09
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 811/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia od Straży Miejskiej Kalisza środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych na ewidencję księgową Urzędu Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
94.2022-12-132022-12-09
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 813/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
95.2022-12-132022-12-13
2025-12-13
Interpelacjews. wsparcia mieszkańców Kalisza poprzez wykonywanie prac remontowych przez uczniów kaliskich szkółGóral Aleksandere-mail
96.2022-12-132022-12-13
2025-12-13
Interpelacjews. połączeń autobusowych Kalisza z Ostrowem WielkopolskimGóral Aleksandere-mail
97.2022-12-132022-12-13
2023-01-13
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminaluGóral AleksanderIR-III.747.61.2022.5
98.2022-12-092022-12-09
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 798/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnychGóral Aleksandere-mail
99.2022-12-092022-12-09
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 805/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
100.2022-12-092022-12-09
2025-12-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 762/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz, wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem Majątek Web Premium oraz powołania ZespołuGóral Aleksandere-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 605 414 razy, aktualnie na stronie przebywa: 37 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 05 marca 2024 o godz. 06:26   kontakt: agoral@um.kalisz.pl