Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2022-05-162022-05-16
2025-05-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Urzędzie Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
52.2022-05-162022-05-16
2025-05-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 326/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie nabycia zabudowanych nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
53.2022-05-162022-05-16
2025-05-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 328/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II i przewodniczącego Kapituły.Góral Aleksandere-mail
54.2022-05-162022-05-16
2025-05-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 322/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. Góral Aleksandere-mail
55.2022-05-162022-05-16
2025-05-23
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący złożenia ofert na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. (aktualna wersja)Góral AleksanderWSR.BR.526.1.2022
56.2022-05-162022-05-16
2022-05-31
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoNaprawa ogrodzenia Skweru Inwalidów WojennychGrabowska AnnaWGOŚ.2710.0091.2022 D2022.05.00794
57.2022-05-162022-05-16
2025-05-23
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący złożenia ofert na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.Góral AleksanderWSR.BR.526.1.2022
58.2022-05-132022-05-13
2022-06-13
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoDostawa 7 szt. niszczarek dla potrzeb Urzędu Miasta KaliszaAneta KędziaWAG.2710.0237.2022
59.2022-05-132022-05-13
2022-06-13
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 rokuGóral AleksanderWE.524.0001.2022
60.2022-05-132022-05-13
2022-05-23
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Góral AleksanderWO.210.0025.2022
61.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
62.2022-05-122022-05-12
2022-12-31
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok na 2022 rok w Urzędzie Miasta w Kalisza, aktualizacja 2021-05-12Matecki Maciej2022/BZP 00031960/04/P
63.2022-05-122022-05-12
2022-06-12
wbua1inf. o dokonanych zgłoszeniach Góral AleksanderWBUA.6743.0120.2021 WBUA.6743.0119.2022
64.2022-05-122022-05-12
2022-07-31
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoDostawa odzieży i obuwia roboczego/ochronnego w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 3 EDYCJA”Góral AleksanderWSR.2710.10.2022
65.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 282/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji MieszkaniowejGóral Aleksandere-mail
66.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady kwalifikowania studentów i absolwentów uczelni wyższych do zamieszkania w lokalu mieszkalnym należącym do komunalnego zasobu Miasta Kalisza w ramach Programu „Kalisz dla Młodych”.Góral Aleksandere-mail
67.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 299/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieżyGóral Aleksandere-mail
68.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 308/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu informatycznego "Aplikacja dla Kalisza” Góral Aleksandere-mail
69.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 310/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Szkole Mistrzostwa Sportowego ZPRP z siedzibą w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
70.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 311/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażuGóral Aleksandere-mail
71.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 312/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
72.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 314/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do wykonania czynności związanych ze zniszczeniem druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych stosowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
73.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 315/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
74.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 316/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznychGóral Aleksandere-mail
75.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 319/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej Góral Aleksandere-mail
76.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 320/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Aliny Szapocznikow 17. Góral Aleksandere-mail
77.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 321/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Krakowskiej 2Góral Aleksandere-mail
78.2022-05-122022-05-12
2025-05-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 309/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
79.2022-05-112022-05-11
2022-05-20
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu elewacji budynku dworca autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2A”Góral AleksanderWSO.2710.50.2021
80.2022-05-112022-05-11
2022-05-17
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.), w dniach od 11 maja 2022 r. do 17 maja 2022 r. trwa narada koordynacyjna nr WGK.6630.01.20.2022, która będzie trwała do 17.05.2022 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.20.2022
81.2022-05-112022-05-11
2022-06-22
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h oznaczonej w obr. 121 Rypinek jako dz. nr 13/15.Góral AleksanderWGM.6840.01.0009.2020.KŻ
82.2022-05-112022-05-11
2022-05-31
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Kaliszu przy ul. Kasztanowej 16, ul.Jodłowej 13 i ul.Jodłowej 15.Góral AleksanderWGM.6840.01.0002.2022.JS
83.2022-05-112022-05-11
2022-06-01
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz - lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – dot. ul. Babina 1 m. 23 Góral AleksanderWGM.6840.01.0009.2022.AD
84.2022-05-112022-05-11
2022-06-15
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Aliny Szapocznikow 17.Góral AleksanderWGM.6840.01.0016.2021.HM
85.2022-05-112022-05-11
2022-06-14
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Krakowskiej 2Góral AleksanderWGM.6840.01.0020.2017.HM
86.2022-05-102022-05-10
2022-05-17
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoNaprawa i konserwacja urządzeń usytuowanych na placach zabawKreczmer KarolinaWGOŚ.2710.0086.2022 Kalisz, D2022.04.00113
87.2022-05-062022-05-06
2022-05-19
Inne ogłoszeniaogłoszenie o wydaniu decyzji częściowej w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 290/7 obr. 38 znak WGM.6833.0006.2021.MG Góral AleksanderWGM.6833.0006.2021.MG
88.2022-05-062022-05-06
2022-05-19
Inne ogłoszeniaogłoszenie o wydaniu decyzji częściowej w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 290/7 obr. 38 znak WGM.6833.0006.2021.MG Góral AleksanderWGM.6833.0006.2021.MG
89.2022-05-062022-05-06
2022-06-06
wbua1inf. o braku sprzeciwu do zgłoszenia Góral AleksanderWBUA.6743.0096.2022
90.2022-05-062022-05-06
2022-05-20
wbua4Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Torowej 107, ul. Torowej 113 i ul. Torowej 117, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 4/5, 6/4, 7/4, 7/7, 7/14, 7/15, 8/8, 10/7, 10/8, 10/9 i 10/13 (obręb 0118) oraz w ul. Starożytnej i przy ul. Starożytnej (bez adresu porządkowego), oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 2 i 10/12 (obręb 0118). Góral AleksanderWBUA.6733.0018.2022
91.2022-05-062022-05-06
2022-05-20
wbua4Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie hali sportowej dla trzech kortów tenisowych z zapleczem socjalno-administracyjnym na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Potulnej 8-12, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 183/10 (obręb 0151 Szczypiorno). Góral AleksanderWBUA.6733.0019.2022
92.2022-05-062022-05-06
2022-05-26
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej 79, na działkach ewidencyjnych nr 14/1, 15/4, 16/2, 17/2, 18/2, 19/3, 30/1 (obręb 039 Ogrody)Góral AleksanderWGOŚ.6220.0035.2020
93.2022-05-062022-05-06
2025-05-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 307/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Kasztanowej nr 16, ul. Jodłowej nr 13 i ul. Jodłowej nr 15 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Góral Aleksandere-mail
94.2022-05-062022-05-06
2025-05-06
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 303/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
95.2022-05-062022-05-06
2025-05-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 301A/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok Góral Aleksandere-mail
96.2022-05-052022-05-05
2025-05-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 298/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoGóral Aleksandere-mail
97.2022-05-052022-05-05
2022-05-11
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.), w dniach od 05 maja 2022 r. do 11 maja 2022 r. trwa narada koordynacyjna nr WGK.6630.01.19.2022, która będzie trwała do 11.05.2022 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.19.2022
98.2022-05-052022-05-05
2025-05-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 302/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
99.2022-05-052022-05-05
2022-05-16
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko inspektora - Energetyka Miejskiego- Koordynatora PGN w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta KaliszaGóral AleksanderWO.210.0024.2022
100.2022-05-052022-05-05
2022-06-30
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoDostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu (ZSGH), w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 3 edycja” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0001/18).Góral AleksanderWSR.2710.11.2022

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 219 695 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 26 maja 2022 o godz. 17:26   kontakt: agoral@um.kalisz.pl