Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
101.2022-06-062022-06-06
2025-06-06
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 362/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
102.2022-06-062022-06-06
2025-06-06
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 360/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
103.2022-06-032022-06-03
2022-06-17
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoZakup i dostarczenie 6 szt. żagli przeciwsłonecznychGrabowska AnnaWGOŚ.2710.0101.2022 D2022.05.01438
104.2022-06-032022-06-03
2022-06-20
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoOkresowa kontrola 5 letnia, (roczna dla Wału Miejskiego nr 6), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza, zarządzanych przez Miasto KaliszKreczmer KarolinaPaweł Bąkowski - Naczelnik WGOŚ
105.2022-06-032022-06-03
2022-07-03
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniachGóral AleksanderWBUA.6743.0138.2022
106.2022-06-032022-06-03
2022-06-17
wbua6Decyzja pozwolenia na budowę Al. Generała Władysława SikorskiegoGóral AleksanderWBUA.6740.01.0162.2022
107.2022-06-032022-06-03
2022-06-14
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu elewacji budynku dworca autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2AGóral AleksanderWSO.2710.59.2022
108.2022-06-022022-06-02
2022-07-02
wbua1Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszeń Góral AleksanderWBUA.6743.0119.2021
109.2022-06-022022-06-02
2022-06-23
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawęGóral AleksanderWAG.6845.01.0001.2022
110.2022-06-022022-06-02
2022-07-02
wbua1Informacja o dokonanym zgłoszeniuGóral AleksanderWBUA.6743.0137.2022
111.2022-06-022022-06-02
2025-06-02
Interpelacjews. dofinansowania przez Miasto Kalisz zabiegów In Vitro Góral Aleksandere-mail
112.2022-06-012022-06-01
2022-06-15
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci oświetleniowej wraz ze słupkami oświetleniowymi z funkcją ładowarek samochodowych, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Wał Staromiejski oraz przy ul. Śródmiejskiej 18 (Złoty Róg),Góral AleksanderWBUA.6733.0021.2022
113.2022-06-012022-06-01
2025-06-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 358/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego, za obniżoną cenę czynszu dzierżawnego, ustalenia Regulaminu i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Niecałej 7 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
114.2022-06-012022-06-01
2025-06-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 356/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.Góral Aleksandere-mail
115.2022-06-012022-06-01
2022-06-22
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz dot. przeznaczonego do zbycia lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 10aGóral AleksanderWGM.6840.01.0048.2021.KB
116.2022-06-012022-06-01
2022-07-04
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o ogłoszeniu drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego, za obniżoną cenę czynszu dzierżawnego, na dzierżawę gruntu Miasta Kalisza, położonego w Kaliszu przy ul. Niecałej 7, DOMEK PARKOWEGO.Góral AleksanderWGM.6845.01.0086.2021.AM
117.2022-06-012022-06-01
2022-09-02
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na dwa stanowiska podinspektora do spraw rejestracji i ewidencji pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich Góral AleksanderWO.210.0018.2022
118.2022-06-012022-06-01
2022-06-15
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoobwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20m3/h na potrzeby nawadniania upraw polowych” projektowanego w Kaliszu na terenie działki ew. nr 123 (obręb 0160 Dobrzec) do nawadniania gruntów na terenie działek nr ew. 21 i 123 (obręb 0160 Dobrzec)Góral AleksanderWGOŚ.6220.0009.2021
119.2022-06-012022-06-01
2022-06-14
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu, u. Serbinowska 5aGóral AleksanderWE.2111.0024.2022
120.2022-06-012022-06-01
2022-08-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kaliszu przy ul. Piwonickiej 31 i 33 oznaczonych w obr. 111 Zagorzynek jako dz. nr 9/36, 9/33, 10/4 i 11/7.Góral AleksanderWGM.6840.01.0017.2014.KŻ
121.2022-06-012022-06-01
2022-06-22
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Tatrzańskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.Góral AleksanderWGM.6840.01.0053.2020.HM
122.2022-05-312022-05-31
2022-09-01
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora- Energetyka Miejskiego- Koordynatora PGN w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaGóral AleksanderWO.210.0024.2022
123.2022-05-312022-05-31
2022-06-07
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.), w dniach od 01 czerwca 2022 r. do 07 czerwca 2022 r. trwa narada koordynacyjna nr WGK.6630.01.23.2022, która będzie trwała do 07.06.2022 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.23.2022
124.2022-05-312022-05-31
2022-06-07
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoNaprawa mostku drewnianego w Parku MiejskimMalicka Marlenawgoś.2710.00093.2022
125.2022-05-312022-05-31
2022-06-07
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 54, 52 i 54a.Góral AleksanderWGM.6840.01.0021.2020.KŻ
126.2022-05-312022-05-31
2025-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 341/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części terenu zlokalizowanego na tyłach hali lekkoatletycznej – części wysokiej przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
127.2022-05-312022-05-31
2025-05-31
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 345/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
128.2022-05-312022-05-31
2025-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 347/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przekazania Straży Miejskiej Kalisza środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
129.2022-05-312022-05-31
2025-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 349/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 10a, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Góral Aleksandere-mail
130.2022-05-312022-05-31
2025-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 350/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.Góral Aleksandere-mail
131.2022-05-312022-05-31
2025-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 351/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie odwołania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
132.2022-05-312022-05-31
2025-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 352/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
133.2022-05-312022-05-31
2025-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 353/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.Góral Aleksandere-mail
134.2022-05-312022-05-31
2025-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 355/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
135.2022-05-312022-05-31
2025-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 348/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Góral Aleksandere-mail
136.2022-05-302022-05-30
2022-06-16
wbua4Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza znak WBUA.6733.0016.2022 z dnia 20 maja 2022r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Góral AleksanderWBUA.6733.0016.2022
137.2022-05-302022-05-30
2022-06-30
wbua1Informacja o dokonanym zgłoszeniu Góral AleksanderWBUA.6743.0133.202
138.2022-05-302022-05-30
2022-06-21
wbua6Decyzja o ustaleniu warunków zabudowyGóral AleksanderWBUA.6730.0038.2022
139.2022-05-302022-05-30
2022-06-21
wbua6Decyzja o ustaleniu warunków zabudowyGóral AleksanderWBUA.6730.0213.2021
140.2022-05-302022-05-30
2022-06-30
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu, dostawie i montażu 9 tablic informacyjno - historycznych na terenie miasta Kalisza związanych z projektem pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację", współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Góral AleksanderWSR.2710.14.2022
141.2022-05-272022-05-27
2025-05-27
Interpelacjews. planu wydatków majątkowych Kalisza na rok 2022, zawartych w załączniku Nr 3 budżetu Miasta Kalisza Góral Aleksandere-mail
142.2022-05-272022-05-27
2022-06-10
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Nabór na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Wydziale Uzgodnień Infrastruktury Technicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.Góral AleksanderZPA.110.6.2022
143.2022-05-272022-05-27
2025-05-27
Interpelacjews. cmentarza dla zwierząt w KaliszuGóral Aleksandere-mail
144.2022-05-272022-05-27
2025-05-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 324/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.Góral Aleksandere-mail
145.2022-05-272022-05-27
2025-05-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 336/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.Góral Aleksandere-mail
146.2022-05-272022-05-27
2025-05-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 340/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie własności samodzielnego lokalu niemieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
147.2022-05-272022-05-27
2025-05-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 343/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Tatrzańskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.Góral Aleksandere-mail
148.2022-05-272022-05-27
2025-05-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 344/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 39 w drodze bezprzetargowej.Góral Aleksandere-mail
149.2022-05-272022-05-27
2025-05-27
Interpelacjews. uruchomienia w okresie letnim linii autobusowej Kalisz-Gołuchów-Kalisz Góral Aleksandere-mail
150.2022-05-272022-05-27
2025-05-27
Interpelacjews. remontu ul. Franciszkańskiej Góral Aleksandere-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 249 587 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 25 czerwca 2022 o godz. 03:28   kontakt: agoral@um.kalisz.pl