Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2014-12-122014-12-12
2017-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 625/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
52.2014-12-122014-12-12
2017-12-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 624/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ulicy Granicznej 56-58 i Podmiejskiej. Góral Aleksandere-mail
53.2014-12-122014-12-12
2015-02-05
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa mebli wraz z montażem i drobnego sprzętu AGD do oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego 34 w Kaliszu Szcześniak EwaWRI.271.01.31.2014
54.2014-12-122014-12-12
2015-02-05
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa mebli wraz z montażem i drobnego sprzętu AGD do oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego 34 w Kaliszu (termin składania ofert - 19.12.2014) Szcześniak EwaWRI.271.01.31.2014
55.2014-12-112014-12-11
2014-12-23
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu, ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownika d/s kadr i płac w wymiarze 0,5 etatu w Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu. Góral AleksanderSP8.D.1100.04.2014
56.2014-12-112014-12-11
2014-12-29
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. PiaszczystejGóral AleksanderWBUA.6733.0045.2014
57.2014-12-102014-12-10
2017-12-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 623/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
58.2014-12-102014-12-10
2017-12-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 622/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
59.2014-12-102014-12-10
2017-12-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 621/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2014 roku. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. Góral Aleksandere-mail
60.2014-12-102014-12-10
2014-12-17
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoAdaptacja budynków znajdujących się przy ul. Fabrycznej 4,6,6a,8,8a w Kaliszu na ośrodek kulturyGóral AleksanderWRI.271.10.214.2014
61.2014-12-092014-12-09
2014-12-10
Narady koordynacyjne w WGiKWykaz tematów będących przedmiotem narady koordynacyjnej WGK.6630.1.43.2014 w dniu 10 grudnia 2014 w Kaliszu. zapraszam do udziału w naradzie. Dorota Pawłowska Góral AleksanderWGK.6630.1.43.2014
62.2014-12-082014-12-08
2015-03-08
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Starszy referent – menedżer finansowy w wymiarze 0,4 etatu w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu z dnia 08.12.2014r. Góral AleksanderCKUiP-D.1110.5.2014
63.2014-12-042014-12-04
2017-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 619/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2014 rok.Góral Aleksandere-mail
64.2014-12-042014-12-04
2017-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 620/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.Góral Aleksandere-mail
65.2014-12-042014-12-04
2017-12-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 618/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu nakładów zwiększających wartość budynku w Kaliszu przy ul. Juliana Tuwima 4Góral Aleksandere-mail
66.2014-12-042014-12-04
2015-03-29
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyOpracowanie dokumentu pn.: „Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach projektu pn.: „Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz z budżetu państwa (ZMIANA terminu składania ofert na: 04.02.2015r.)Pietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: KPM.271.01.1.2014
67.2014-12-032014-12-03
2017-12-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 617/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia okresowych ulg w czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisza będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w KaliszuGóral Aleksandere-mail
68.2014-12-022014-12-03
2014-12-23
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz ich najemców, znajdujących się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63 B (działka nr 35/8 w obr. 0028 Tyniec). Powyższy wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od dnia 03.12.2014 r. do dnia 23.12.2014 r.Góral AleksanderWGM.6840.03.0001.2012.MJ
69.2014-12-022014-12-02
2014-12-22
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.Góral AleksanderWKST.3020.10.2.2015
70.2014-12-022014-12-02
2014-12-22
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.Góral AleksanderWKST.3020.10.2.2015
71.2014-12-022014-12-02
2014-12-22
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.Góral AleksanderWKST.3020.10.2.2015
72.2014-12-022014-12-02
2017-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 613/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” Elżbiecie Waligórze.Góral Aleksandere-mail
73.2014-12-022014-12-02
2017-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 614/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 02 grudnia 2014r. w sprawie odwołania Wiceprezydenta Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
74.2014-12-022014-12-02
2015-03-02
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji czynności egzekucyjnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Góral AleksanderWO.210.0017.2014
75.2014-12-022014-12-02
2015-03-02
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji gruntów i budynków, powszechnej taksacji nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, klasyfikacji gleboznawczej gruntów w Wydziale Geodezji i Kartografii Góral AleksanderWO.210.0019.2014
76.2014-12-022014-12-02
2017-12-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 612/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku.Góral Aleksandere-mail
77.2014-12-012014-12-01
2017-12-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 610/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” prof. Julianowi Malickiemu.Góral Aleksandere-mail
78.2014-12-012014-12-01
2017-12-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 609/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” Krzysztofowi KorzeniowskiemuGóral Aleksandere-mail
79.2014-12-012014-12-01
2017-12-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 608/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” Barbarze Wrzesińskiej.Góral Aleksandere-mail
80.2014-12-012014-12-01
2014-12-15
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzje w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji następujących przedsięwzięć na terenie miasta KaliszaGóral AleksanderWSRK.6220.0001.2014
81.2014-12-012014-12-01
2017-12-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr. 607/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” Zbigniewowi Zasadzie.Góral Aleksandere-mail
82.2014-12-012014-12-01
2017-12-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 605/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.Góral Aleksandere-mail
83.2014-11-282014-11-28
2017-11-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 602/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2014 rok.Góral Aleksandere-mail
84.2014-11-282014-11-28
2014-12-10
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaWykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta KaliszaPietrzyk Piotroznaczenie sprawy: WSRK.271.06.0002.2014
85.2014-11-282014-11-28
2014-12-11
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2013 r. 199, poz. 1235 ze zm.), PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Spożywczego „INTERJAREK” Grupa INTERJAREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedlcu gm. Gołuchów, pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiekcie ręcznej myjni samochodowej, zlokalizowanej na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 22a-24. Góral AleksanderWSRK.6341.0100.2014
86.2014-11-282014-11-28
2017-11-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 600/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
87.2014-11-282014-11-28
2017-11-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 601/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.Góral Aleksandere-mail
88.2014-11-282014-11-28
2017-11-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 603/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.Góral Aleksandere-mail
89.2014-11-282014-11-28
2017-11-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 604/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Kaliszu w obrębie 073 Os.Dobrzec.Góral Aleksandere-mail
90.2014-11-282014-11-28
2014-12-22
Konkursy ofert - zadania publiczneZarządzenie Nr 598/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie klubu dziecięcego.Góral AleksanderWSSM 020.4.4.2014
91.2014-11-282014-11-28
2014-12-22
Konkursy ofert - zadania publiczneZarządzenie Nr 597/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka.Góral AleksanderWSSM 020.2.10.2014
92.2014-11-272014-11-27
2017-11-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 596/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. Góral Aleksandere-mail
93.2014-11-272014-11-27
2017-11-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 594/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2014 rok.Góral Aleksandere-mail
94.2014-11-272014-11-27
2017-11-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 595/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wydatki bieżące.Góral Aleksandere-mail
95.2014-11-272014-11-27
2014-12-12
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem „A” do rzeki Prosny oraz separatorem i osadnikiem, na terenie położonym w Kaliszu w ul. SadowejGóral Aleksandere-mail
96.2014-11-272014-11-27
2014-12-19
Konkursy ofert - zadania publiczneZarządzenie Nr 599/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Góral Aleksandere-mail
97.2014-11-272014-11-27
2017-11-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 597/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka. Góral Aleksandere-mail
98.2014-11-272014-11-27
2017-11-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 598/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie klubu dziecięcego. Góral Aleksandere-mail
99.2014-11-272014-11-27
2017-11-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 599/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Góral Aleksandere-mail
100.2014-11-262014-11-26
2014-12-10
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowie doziemnej kablowej linii energetycznej średniego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Elektrycznej 2-4,Góral AleksanderWBUA 6733.0038.2014

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 584 794 razy, aktualnie na stronie przebywa: 37 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 31 stycznia 2023 o godz. 17:18   kontakt: agoral@um.kalisz.pl