Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
101.2014-11-262014-11-26
2014-12-10
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Grodzkiej, w ul. Kanonickiej i w ul. Zamkowej Góral Aleksandere-mail
102.2014-11-262014-11-26
2014-12-10
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowie doziemnej kablowej linii energetycznej średniego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Elektrycznej 2-4,Góral AleksanderWBUA 6733.0038.2014
103.2014-11-262014-11-26
2014-12-10
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Kątnej oraz na nieruchomościach położonych przy ul. Kątnej Góral AleksanderWBUA 6733.0028.2014
104.2014-11-262014-11-26
2014-12-10
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Juliusza Kossaka Góral AleksanderWBUA 6733.0029.2014
105.2014-11-262014-11-26
2014-12-02
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaUsługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w KaliszuPietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WSRK.271.06.03.2014
106.2014-11-262014-11-26
2014-12-31
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoDostawa zapory sieciowej FortiGate 100D dla Urzędu Miejskiego w KaliszuMatecki MaciejWO.271.10.0169.2014
107.2014-11-252014-11-25
2014-12-10
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Kaliszu w ulicy Pokrzywnickiej, w ulicy Starożytnej oraz na Rondzie Starożytnym, na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 93/1, 93/2, 94/1, 95, 100/2, 101/3, 102/3, 104/2, 105/2, 106/3, 106/5, 107/3, 107/5, 108/2, 115/2, 119/2, 120/2, 121/2, 122/2, 124, 125/2, 130/2, 131, 132/2, 134/2, 135, 137/9, 157, 158/2, 159, 160/2, 203/2 i 205 (obręb 147), jak również w miejscowości Szałe w drodze powiatowej (ulicy Kaliskiej), na terenie położonym w miejscowości Szałe, gm. OpatówekGóral Aleksandere-mail
108.2014-11-252014-11-25
2014-11-26
Narady koordynacyjne w WGiKWykaz tematów będących przedmiotem narady koordynacyjnej WGK.6630.1.42.2014 w dniu 26 listopada 2014. Góral AleksanderWGK.6630.1.42.2014
109.2014-11-252014-11-25
2017-11-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 585/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych złożonych w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert. Góral Aleksandere-mail
110.2014-11-252014-11-25
2017-11-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 586/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.Góral Aleksandere-mail
111.2014-11-252014-11-25
2017-11-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 587/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
112.2014-11-252014-11-25
2017-11-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 588/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na socjalne oraz zmiany zarządzenia w sprawie przekwalifikowania lokalu tymczasowego na lokal socjalny Góral Aleksandere-mail
113.2014-11-252014-11-25
2017-11-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 589/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.Góral Aleksandere-mail
114.2014-11-252014-11-25
2017-11-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 590/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w KaliszuGóral Aleksandere-mail
115.2014-11-252014-11-25
2017-11-25
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 591/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu nakładów zwiększających wartość budynku w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej 22-24Góral Aleksandere-mail
116.2014-11-252014-12-02
2014-12-03
Narady koordynacyjne w WGiKInformujemy, że w tym tygodniu narada koordynacyjna nie odbędzie się z powodu braku tematów do uzgadniania.Góral Aleksandere-mail
117.2014-11-212014-11-21
2014-12-08
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy NieszawskiejGóral Aleksandere-mail
118.2014-11-202014-11-20
2015-12-31
Inne ogłoszeniaZakończenie działalności kaliskiego oddziału Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III RzeszęGóral AleksanderPP2014.11.06251
119.2014-11-202014-11-20
2014-12-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - WAGON Góral AleksanderWSRK.6341.0108.2014
120.2014-11-202014-11-20
2014-12-03
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent - menadżer finansowy w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w wymiarze 0,4 etatuGóral AleksanderCKUiP-D.1110.4.2014
121.2014-11-202014-11-20
2017-11-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 578/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
122.2014-11-202014-11-20
2017-11-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 579/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 na obszarze Miasta Kalisza w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 30 listopada 2014r.Góral Aleksandere-mail
123.2014-11-202014-11-20
2017-11-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 580/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego Góral Aleksandere-mail
124.2014-11-202014-11-20
2017-11-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 581/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego Góral Aleksandere-mail
125.2014-11-202014-11-20
2017-11-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 582/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego Góral Aleksandere-mail
126.2014-11-192014-11-19
2014-12-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaINFORMACJA dot.: wywieszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Kaliszu przy ul. Ludowej. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wykaz dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta Kalisza, zabudowanej garażem położonej w Kaliszu przy ul. Ludowej, oznaczonej jako działka nr 282 o powierzchni 29m2 (obręb ewidencyjny 038). Powyższy wykaz wywieszony jest przez okres 21 dni tj. od dnia 19.11.2014r. do dnia 10.12.2014r. Góral AleksanderWGM.6840.01.0028.2012.KŻ
127.2014-11-192014-11-19
2014-12-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaDotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Góral AleksanderWGM.7125.01.0007.2014.JM
128.2014-11-192014-11-19
2017-11-19
Interpelacjedotyczy wybudowania chodnika na ulicy Rzymskiej od numeru 61 do granicy miasta Góral Aleksandere-mail
129.2014-11-192014-11-19
2014-12-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz ich najemców.Góral AleksanderWGM.7125.01.0007.2014.JM
130.2014-11-182014-11-18
2014-11-19
Narady koordynacyjne w WGiKWykaz tematów będących przedmiotem narady koordynacyjnej WGK.6630.1.41.2014 w dniu 19 listopada 2014. Góral AleksanderWGK.6630.1.41.2014
131.2014-11-182014-11-18
2017-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 570/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości lokalowych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .Góral Aleksandere-mail
132.2014-11-182014-11-18
2017-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 571/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawieprzejęcia środków trwałych na ewidencję księgową Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
133.2014-11-182014-11-18
2017-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 572/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wniesienia aportu na rzeczSpółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
134.2014-11-182014-11-18
2017-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 574/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę „AQUAPARK KALISZ” na Lodowisku i Rolkowisku w obiekcie rekreacyjnym przy ul. Hanki Sawickiej 22-24 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
135.2014-11-182014-11-18
2017-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 573/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę „AQUAPARK KALISZ” w Kaliskim Parku Wodnym.Góral Aleksandere-mail
136.2014-11-182014-11-18
2017-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 575/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
137.2014-11-182014-11-18
2017-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 576/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.Góral Aleksandere-mail
138.2014-11-182014-11-18
2017-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 577/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.Góral Aleksandere-mail
139.2014-11-172014-11-17
2014-11-27
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoDostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów przeciwpożarowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 ul. Św. Michała 1 w KaliszuGóral AleksanderWRI.271.10.200.2014
140.2014-11-142014-11-14
2017-11-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 563/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Kaliszu w obrębie 152 Winiary.Góral Aleksandere-mail
141.2014-11-142014-11-14
2017-11-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 564/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
142.2014-11-142014-11-14
2017-11-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 565/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.Góral Aleksandere-mail
143.2014-11-142014-11-14
2017-11-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 567 /2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2014 roku. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. Góral Aleksandere-mail
144.2014-11-142014-11-14
2017-11-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie 568/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.Góral Aleksandere-mail
145.2014-11-142014-11-14
2014-11-30
Informacje Komunikaty TerminyMSIP wyborczyGóral Aleksandere-mail
146.2014-11-142014-11-14
2014-12-10
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoZaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu”. Góral AleksanderWO.271.10.0162.2014
147.2014-11-142014-11-18
2017-11-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 569/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2014 rok.Góral Aleksandere-mail
148.2014-11-132014-11-13
2014-11-28
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie schodów zewnętrznych przy istniejącym budynku przedszkola publicznego, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Legionów 29Góral AleksanderWBUA.6733.0039.2014
149.2014-11-132014-11-13
2014-11-28
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, na terenie położonym w KaliszuGóral AleksanderWBUA.6733.0041.2014
150.2014-11-132014-11-13
2017-11-13
InterpelacjeDotyczy gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Żelaznej Góral Aleksandere-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 660 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 17:20   kontakt: agoral@um.kalisz.pl