Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2008-12-122008-12-12
2011-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 490/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.Góral AleksanderWBUA 73312-0114/08
52.2008-12-122008-12-12
2008-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym w Kaliszu przy ul. GórnośląskiejGóral AleksanderWBUA 73312-0114/08
53.2008-12-112008-12-11
2008-12-24
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPostępowanie administracyjne - Kaliskie Zakłady GarbarskieGóral AleksanderWSRK.6210-114/08
54.2008-12-102008-12-10
2008-12-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoINFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, PREZYDENT MIASTA Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie BP Polska S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzenie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach stacji paliw zlokalizowanej w Kaliszu przy al.Wojska Polskiego 158Góral AleksanderWSRK.6210-113/08
55.2008-12-052008-12-08
2008-12-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie ciągu pieszo-jezdnego z wjazdem od strony ul. Granicznej, połączonego chodnikiem z ul. Dobrzecką, budowie parkingów oraz odwodnieniaGóral AleksanderWBUA 73312-0098/08
56.2008-12-052008-12-08
2008-12-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej dla potrzeb PTC (rurociąg kablowy) na terenie Miasta Kalisza w rejonie ulic: Metalowców, Tatrzańskiej i Spółdzielczej (odcinek 4)Góral AleksanderWBUA.73312 – 0120/08
57.2008-12-052008-12-05
2008-12-19
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko pracy: Główny specjalista ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu ul. Karpacka 3 w wymiarze 3/4 etatuGóral AleksanderZS7/111-8/2008
58.2008-12-052008-12-05
2008-12-19
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie windy towarowo - osobowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. KościuszkiGóral AleksanderWBUA 73312-0089/08
59.2008-12-052008-12-05
2008-12-18
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskozostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Miastu Kalisz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej, którymi wprowadzane będą do rzeki Swędrni wody opadowe i roztopowe, spływające z osiedla WiniaryGóral AleksanderWSRK.6210-112/08
60.2008-12-052008-12-05
2009-02-05
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyRozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 w Kaliszu (termin składania ofert - 06.01.2009).Szcześniak EwaOgłoszenie i SIWZ zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
61.2008-12-042008-12-04
2009-01-15
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyWykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego Domu Dziecka oraz projektu boiska i projektu placu zabaw przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 w Kaliszu (termin składania ofert - 16.12.2008)Szcześniak EwaOgłoszenie i SIWZ zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
62.2008-12-032008-12-03
2009-03-03
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Dyrektor Zespołu Szkół w Kaliszu ul. Żwirki i Wigury 10 informuje, że po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych na głównego księgowego wybrano Panią mgr Anetę Wojtczak zamieszkałą w KaliszuGóral Aleksanderpismo ze szkoły
63.2008-12-032008-12-03
2011-12-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 487/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wspieranie wykonywania w 2009 roku zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.Góral AleksanderWKST-3010-3/09
64.2008-12-032008-12-03
2008-12-16
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji ds. naboru na stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.Góral AleksanderZDM 0717-122/08
65.2008-12-022008-12-02
2008-12-16
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza, zawiadamiam, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej dla potrzeb PTC (rurociąg kablowy) na terenie Miasta Kalisza w rejonie ulic: Częstochowskiej, Parkowej, Bolesława Pobożnego, Czarnej Drogi, Mieczysława Starego i Torowej (część 4), na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 22/2 (obręb nr 34), 77 (obręb nr 45), 5, 14, 32/1, 68/2, 68/4, 69, 70, 78, 79, 110, 112 (obręb nr 46), 33 (obręb nr 66), 77/2 (obręb nr 82), 8 (obręb nr 85), 15 (obręb 86), 11/64 (obręb nr 91), 16 (obręb nr 92), 19 (obręb nr 93), 28 (obręb nr 94), 1/1, 24 (obręb nr 95), 36/5, 96/4, 98, 105, 294/1, 294/2, 588/55 (obręb nr 96), 39/53, 40, 79 (obręb nr 97), 26 (obręb nr 114).Matecki MaciejWBUA.73312-0083/08 2008/12/00010
66.2008-12-022008-12-02
2008-12-16
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza, zawiadamiam, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch boisk sportowych oraz budynku zaplecza socjalnego, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Granicznej 56-58 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/17 (obręb 71). Matecki MaciejWBUA.73312-0103/08 2008/12/00012
67.2008-12-012008-12-01
2011-12-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 482/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości Góral AleksanderWGM.TO.722410-0012/08
68.2008-12-012008-12-01
2008-12-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie pawilonu administracyjno – socjalnego dla potrzeb Kaliskiego Klubu Sportowego Włókniarz Kalisz i Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, na terenie kompleksu sportowego Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, położonym w Kalisz przy ul. Wał Matejki 2 - 4Góral AleksanderWBUA 73312-0115/08
69.2008-12-012008-12-01
2011-12-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 479/2008 Szefa Obrony Cywilnej - Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia terenowej formacji obrony cywilnej pod nazwą "Miejski Oddział Ratowniczy".Góral AleksanderWZKO.073-98/08
70.2008-12-012008-12-01
2011-12-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 481/ 2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zamiany nieruchomości.Góral AleksanderWGM.TO.72200-0050/08
71.2008-12-012008-12-01
2011-12-01
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 480/2008 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w KaliszuGóral AleksanderWGM.TO.72200-0050/08
72.2008-11-282008-11-28
2009-02-27
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kontroli i odbioru robót geodezyjno- kartograficznych aktualizacji, zabezpieczenia i jakości numerycznych baz danych, ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.Matecki MaciejWO.1110-0031/08 2008/11/01574
73.2008-11-282008-11-28
2011-11-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 472/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul.Złotej 144-146 jej użytkownikowi wieczystemu. Matecki MaciejWGM.ZS.722414-0003/08 2008/11/01440
74.2008-11-272008-11-27
2009-02-10
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyUbezpieczenie majątku i interesów miasta na prawach powiatu Kalisz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!: 08.01.2009r.)Pietrzyk PiotrOgłoszenie i SIWZ zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza.Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 27.11.2008 r.
75.2008-11-262008-11-26
2008-12-11
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego na terenie położonym w Kaliszu w ul. Stanisława WyspiańskiegoGóral AleksanderWBUA.73312-0101/08
76.2008-11-262008-11-26
2011-11-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 471 /2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2008r w sprawie powołania komisji przetargowej. Matecki MaciejWRI.0114-207/08
77.2008-11-242008-11-24
2011-11-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 467/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 019 Piskorzewie. Matecki MaciejWGM.72210-0012/08
78.2008-11-242008-11-24
2011-11-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 460/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przygotowania i przedłożenia projektu budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą długu.Matecki MaciejBBA.3010-52/08
79.2008-11-242008-11-24
2011-11-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 465/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2008 w sprawie powołania komisji przetargowej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa sieci cieplnej rozdzielczej oraz przyłącza sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Armii Krajowej 37-41 w Kaliszu" powołuje się Komisję Przetargową do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.Matecki MaciejWRI.0114-203/08
80.2008-11-242008-11-24
2011-11-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 462/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zwolnienia z opłat cudzoziemki kontynuującej naukę w szkole, na rok szkolny 2008/2009. Matecki MaciejWE.073-157/08
81.2008-11-242008-11-24
2008-12-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na nieruchomości położonej przy ul. Łódzkiej 198 w Kaliszu (dz. nr 62/12, 537 - obręb 0152). Matecki MaciejWBUA 73312 – 0117/08 2008/11/00835
82.2008-11-212008-11-21
2011-11-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 454/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 listopada 2008r. w sprawie przekazania środków trwałych w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku. Matecki Maciej
83.2008-11-212008-11-21
2011-11-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 439/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza, postanawia się nabyć na rzecz Miasta Kalisza nieruchomość gruntową położoną w Kaliszu w obrębie 115 Rypinek, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kalisza jako działka nr 20/1 o powierzchni 101 m2, zgodnie z warunkami określonymi w protokóle rokowań. Matecki Maciej
84.2008-11-212008-11-21
2011-11-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 434/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza. Matecki Maciej
85.2008-11-212008-11-21
2011-11-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 428/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2008 w sprawie przekazania środków trwałych w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku.Matecki Maciej
86.2008-11-212008-11-21
2011-11-21
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 396/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2008r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kalisza, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków m. Kalisza, składającą się z działek 32/60 o pow. 9 m2, 32/57 o pow. 442 m2, 32/53 o pow. 477 m2 w obrębie ewidencyjnym 099 Zagorzynek oraz 32/50 o pow. 228 m2, 32/52 o pow. 462 m2, 32/56 o pow. 25 m2, 32/59 o pow. 223 m2, położoną w Kaliszu w obrębie geodezyjnym 099 Zagorzynek na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków m. Kalisza jako działka nr 14/5 o powierzchni 2.663 m2 w obrębie geodezyjnym 092 Rypinek, zgodnie z warunkami określonymi w protokóle uzgodnień. Matecki Maciej
87.2008-11-212008-11-27
2009-01-30
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyUbezpieczenie majątku i interesów miasta na prawach powiatu Kalisz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (termin składania ofert: 30.12.2008r.)Pietrzyk PiotrOgłoszenie i SIWZ zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza.Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 27.11.2008 r.
88.2008-11-202008-11-20
2011-11-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 441/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24.10.2008r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych. Matecki MaciejWSSM.073-265/08
89.2008-11-202008-11-20
2008-12-04
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko ds. kontroli i odbioru robót geodezyjno- kartograficznych aktualizacji, zabezpieczenia i jakości numerycznych baz danych, ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Matecki MaciejWO.1110-0029/08 2008/11/01027
90.2008-11-202008-11-20
2011-11-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 430/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 Października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów zużywalnych do komputerów , faksów i kserokopiarek powołuje się Komisję Przetargową do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofertMatecki Maciej
91.2008-11-202008-11-20
2011-11-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 440/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę prasy w 2009 roku dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu" powołuje się Komisję Przetargową do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.Matecki MaciejWAG.3410-0003/08 2008/10/01153
92.2008-11-202008-11-20
2011-11-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 457 /2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008rok. Matecki MaciejBBA.0114-66/08
93.2008-11-202008-11-20
2011-11-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr450/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu za III kwartały 2008 roku. Matecki MaciejBBA.3028-2-/5/08
94.2008-11-192008-11-19
2008-12-02
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Krzysztofowi Jeżykowi zamieszkałemu w Kaliszu przy ul. św. Michała, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, z przeznaczeniem do podlewania upraw w gospodarstwie rolnym. Matecki MaciejWSRK.6210-97/08
95.2008-11-192008-11-19
2008-11-26
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaRoboty dodatkowe na zadaniu: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Mickiewicza 11 w KaliszuPietrzyk PiotrOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
96.2008-11-192008-11-19
2008-12-02
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Krzysztofowi Jeżykowi zamieszkałemu w Kaliszu przy ul. św. Michała, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, z przeznaczeniem do podlewania upraw w gospodarstwie rolnym. Matecki MaciejWSRK.6210-99/08
97.2008-11-192008-11-17
2008-12-01
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw finansowych w wymiarze 0,5 etatu w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 62-800 Kalisz, Pl. Jana Pawła II 9 Matecki Maciej
98.2008-11-192008-11-19
2008-12-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaI N F O R M A C J A dot. wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz ich najemców.Matecki MaciejWGM.JM 7145-0001/08 2008/10/02010
99.2008-11-172008-11-17
2011-11-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 453/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy o ustanowieniu prawa użytkowania nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. 29 Pułku Piechoty 35. Matecki MaciejWGM.MW.72247-0002/08 2008/11/00755
100.2008-11-172008-11-17
2008-12-01
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw finansowych w wymiarze 0,5 etatu w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 62-800 Kalisz, Pl. Jana Pawła II 9Matecki Maciej

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 960 416 razy, aktualnie na stronie przebywa: 11 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 19:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl