Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2011-11-29 2001-10-25 Uchwała Nr XXXVIII/513/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. ALL
52. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała Nr XXXVIII/511/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2001 roku w sprawie odrzucenia protestów wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. ”Trasą Bursztynową” ALL
53. 2011-11-29 2001-02-15 Uchwała Nr XXIX/432/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Huby”. ALL
54. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała nr XXXVIII/510/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2001 roku w sprawie nadania godności Honorowy Obywatel Miasta Kalisza. ALL
55. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo – wychowawczym i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne. ALL
56. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała Nr XXXVII/507/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Kalisza pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zawarcia porozumienia. ALL
57. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała nr XXXVII/506/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku w sprawie zaciągnięcia w 2001r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ALL
58. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała Nr XXXVII/505/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zaciągnięcia w 2001r. długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych ALL
59. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała Nr XXXVII/503/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. w sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec” ALL
60. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała Nr XXXVII/502/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku w sprawie odrzucenia protestów wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec” ALL
61. 2011-11-29 2001-08-30 Uchwała Nr XXXVI/495/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie zaciągnięcia w 2001r. długoterminowego kredytu bankowego z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja 53 węzłów cieplnych w istniejących budynkach zlokalizowanych w Kaliszu”. ALL
62. 2011-11-29 2001-07-19 Uchwała Nr XXXV/491/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 lipca 2001 roku w sprawie opinii Rady Miejskiej Kalisza dotyczącej połączenia Kalisza – Miasta na prawach powiatu z powiatem kaliskim. ALL
63. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/490/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat połączenia Kalisza Miasta na prawach powiatu z powiatem kaliskim ALL
64. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała nr XXXIV/489/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta Kalisza umowy o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej z boiskami sportowymi, realizowanej w ramach przedsięwzięcia p.n. ”Szkoła Podstawowa nr 10 – budowa szkoły z salą gimnastyczną ul.Karpacka 3.” ALL
65. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/488/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie akceptacji przyjęcia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego i zawarcia w tej sprawie porozumienia. ALL
66. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/484/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2001 ALL
67. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/483/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2001 ALL
68. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/482/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Kalisza pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zawarcia porozumienia. ALL
69. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/480/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek” ALL
70. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/478/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec-Zachód”. ALL
71. 2011-11-29 2001-06-28 Uchwała Nr XXXIV/477/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Centrum Rekreacji „Park Wodny” w Kaliszu. ALL
72. 2011-11-29 2001-05-17 Uchwała nr XXXII/465/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie zaciągnięcia w 2001r. trzech pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ALL
73. 2011-11-29 2001-05-17 Uchwała nr XXXII/459/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. ALL
74. 2011-11-29 2001-05-17 Uchwała nr XXXII/458/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta Kalisza. ALL
75. 2011-11-29 2001-04-26 Uchwała Nr XXXI/453/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2000 roku. Na ALL
76. 2011-11-29 2001-03-29 Uchwała Nr 448 /2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001r w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Kalisza. ALL
77. 2011-11-29 2001-03-29 Uchwała Nr XXX/447/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2001 roku W sprawie wyrażenia woli uczestniczenia Miasta Kalisza w Sportowej Spółce Akcyjnej. ALL
78. 2011-11-29 2001-03-29 Uchwała Nr XXX/442 / 2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków dotyczących ograniczenia bezrobocia na terenie miasta Kalisza ALL
79. 2011-11-29 2001-02-15 Uchwała Nr XXIX/437/2001 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie utworzenia środka specjalnego Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu. ALL
80. 2011-11-29 2001-02-15 Uchwała Nr XXIX/435/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tyniec”. ALL
81. 2011-11-29 2001-02-15 Uchwała Nr XXIX/434/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice-Kolonia Sulisławice”. ALL
82. 2011-11-29 2001-02-15 Uchwała Nr XXIX/433/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Owsianej”. ALL
83. 2011-11-29 2001-02-15 Uchwała Nr XXIX/431/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poznańska 201-207”. ALL
84. 2011-11-29 2000-12-28 Uchwała Nr XXVIII/424/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie wykazu wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000 ALL
85. 2011-11-29 2000-12-28 Uchwała Nr XXVIII/423/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2000 ALL
86. 2011-11-29 2000-12-28 Uchwała Nr XXVIII/422/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z powiatami : jarocińskim, krotoszyńskim i pleszewskim dotyczącego powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu, zadania wykonywania kontroli przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ALL
87. 2011-11-29 2001-04-26 Uchwała Nr XXXI/455/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001 w sprawie zaciągnięcia w 2001r. długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ALL
88. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała Nr XXXVII/509/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok ALL
89. 2011-11-29 2002-05-23 Uchwała Nr XLV/597/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poznańska 201-207" ALL
90. 2011-11-29 2000-02-17 Uchwała Nr XVII/291/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 lutego 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Tereny Przydworcowe" ALL
91. 2011-11-29 2001-10-25 Uchwała Nr XXXVIII/514/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2001 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dla zasobów mieszkaniowych Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ALL
92. 2011-11-29 2001-09-27 Uchwała Nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Tuwima i Kruczkowskiego” ALL
93. 2011-11-28 2000-12-14 Uchwała Nr XXVII/405/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ALL
94. 2011-11-28 2000-12-14 Uchwała Nr XXVII/409/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie : podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2001 ALL
95. 2011-11-28 2000-12-14 Uchwała Nr XXVII/410/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie : opłaty targowej na rok podatkowy 2001 ALL
96. 2011-11-28 2000-12-14 Uchwała Nr XXVII/411/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie : podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2001 ALL
97. 2011-11-28 2000-12-14 Uchwała Nr XXVII/412/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Kalisza. ALL
98. 2011-11-28 2000-12-14 Uchwała Nr XXVII/414/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszowych za najem lokali. ALL
99. 2011-11-28 2000-12-14 Uchwała Nr XXVII/415/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu - zakładu budżetowego, na 2001 rok. ALL
100. 2011-11-28 2000-12-14 Uchwała Nr XXVII/413/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 605 413 razy, aktualnie na stronie przebywa: 36 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 05 marca 2024 o godz. 06:24   kontakt: agoral@um.kalisz.pl