Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 19
Liczba pozycji: 363


1.Zarządzenie Nr 378/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-378
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-378

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-20


2.Zarządzenie Nr 377/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-377
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-377

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


3.Zarządzenie Nr 375/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-375
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-375

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


4.Zarządzenie Nr 373/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-373
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-373

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


5.Zarządzenie Nr 372/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania członków Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Kalisza na lata 2024-2028 .
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-372
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-372

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


6.Zarządzenie Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie nabycia do zasobu Miasta Kalisza udziału 4/288 części nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-371
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-371

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


7.Zarządzenie Nr 370/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-370
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-370

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-17


8.Zarządzenie Nr 367/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Kaliszu przy ul. Złotej 10d na rzecz użytkownika wieczystego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-367
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-367

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-17


9.Zarządzenie Nr 366/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-366
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-366

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-06-14


10.Zarządzenie Nr 365/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-365
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-365

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-14


11.Zarządzenie Nr 364/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-364
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-364

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-06-14


12.Zarządzenie Nr 363/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-363
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-363

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-06-14


13.Zarządzenie Nr 362/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-362
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-362

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-06-14


14.Zarządzenie Nr 361/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na Realizację pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji”, promujących zdrowy tryb życia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-361
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-361

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-13


15.Zarządzenie Nr 360/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-360
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-360

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-13


16.Zarządzenie Nr 359/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-359
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-359

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-13


17.Zarządzenie Nr 358/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-358
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-358

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-12


18.Zarządzenie Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-357
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-357

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-12


19.Zarządzenie Nr 356/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-356
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-356

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-12


20.Zarządzenie Nr 355/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-355
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-355

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 907 709 razy, aktualnie na stronie przebywa: 29 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 12:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl